Đề tài xây dựng hệ thống bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực

25 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:08

Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề xây dựng hệ thống bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; Thực nghiệm sư phạm, đánh giá tính khả thi, tính phù hợp, chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng hệ thống bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC A PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong xu phát triển nay, với bùng nổ công nghệ thông tin, phát triển vũ bão khoa học kĩ thuật tác động mạnh mẽ tạo thay đổi lớn lao đến lĩnh vực đời sống xã hội Đảng ta coi Giáo dục quốc sách hàng đầu Trước yêu cầu đổi thời đại, đòi hỏi ngành Giáo dục phải đổi toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học để giải vấn đề cấp bách đặt ra.Việc đổi giáo dục Đảng Nhà nước quan tâm cụ thể hóa Nghị số 29-NQ/TW ( Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Trong năm gần đây, vấn đề dạy học nhà trường phổ thơng có chuyển biến mạnh mẽ từ hướng dạy học nội dung sang dạy học phát triển lực Với thầy cô dạy Tiếng Việt tiểu học, bên cạnh việc phải thay đổi phương pháp dạy học cần biết hướng dẫn HS rèn luyện nhằm phát triển lực đọc, viết, nói nghe Vì ngồi việc học tập theo hướng dẫn thầy cô, em phải rèn luyện thơng qua hệ thống tập để năm nội dung học Hệ thống tập định hướng phát triển lực cơng cụ để học sinh luyện tập nhằm hình thành lực công cụ để giáo viên cán quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá lực học sinh biết mức độ đạt chuẩn trình dạy học Bài tập thành phần quan trọng môi trường học tập mà người giáo viên cần thực Vì vậy, trình dạy học, người giáo viên cần phải thay đổi quan niệm biết cách xây dựng tập định hướng phát triển lực Xuất phát từ lí nên tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài:" Xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực" làm nội dung nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh Vận dụng dể xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Là q trình dạy học mơn tiếng Việt lớp trường tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Là quy trình xây dựng hệ thống tập mơn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn vấn đề xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh - Thực nghiệm sư phạm, đánh giá tính khả thi, tính phù hợp, chất lượng hiệu việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung giới thiệu giải vấn đề việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực cho học sinh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, sách báo, văn liên quan đến đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp đàm thoại, vấn: Trò chuyện trao đổi với giáo viên để tìm hiểu thuận lợi, khó khăn việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực - Phương pháp quan sát, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng cách thức xây dựng vận dụng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực - Phương pháp thực nghiệm sư phạm để kiểm tra, đánh giá tính khả thi đề tài B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Thế đánh giá lực Đánh giá lực đánh giá kỹ nhận thức xã hội, kỹ hợp tác lực sáng tạo, phong cách tư khác Điều có nghĩa đánh giá theo chiều rộng Đánh giá lực không yêu cầu nhắc lại (kỹ tư bậc thấp), mà kỹ học tập, kỹ xây dựng kiến thức kỹ ứng dụng (kỹ tư bậc cao) Điều có nghĩa đánh giá theo chiều sâu Đánh giá lực thông qua sản phẩm hoạt động học trình học Chú ý đến tiềm học sinh như: Cách học sinh quan sát, nhận biết việc, nhận thức vấn đề nào? Khả trực giác nào? Phong cách tư học sinh gì? Học sinh nhận xét nào? Học sinh có ưu điểm hoạt động học? Trong việc hợp tác với học sinh khác? 1.2 Mục tiêu chương trình mơn Tiếng Việt tiểu học 1.2.1.Mục tiêu chung môn Tiếng Việt trường tiểu học: - Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) cung cấp kiến thức sơ giản gắn với việc học Tiếng Việt nhằm bước tạo học sinh lực dùng Tiếng Việt để học tập tiểu học bậc học cao hơn, để giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi - Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện cho học sinh thao tác tư (phân tích, tổng hợp, phán đoán ) - Cung cấp cho học sinh hiểu biết sơ giản xã hội, tự nhiên người, văn hoá văn học Việt Nam nước ngồi để từ đó: + Góp phần bồi dưỡng tình u đẹp, thiện, lòng trung thực, lòng tốt, lẽ phải cơng xã hội; góp phần hình thành lòng u mến thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp Tiếng Việt + Góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam đại: có tri thức, biết tiếp thu truyền thống tốt đẹp dân tộc, biết rèn luyện lối sống lành mạnh, ham thích làm việc có khả thích ứng với sống xã hội sau 1.2.2.Yêu cầu cần đạt lực dạy học môn Tiếng Việt Năng lực môn Tiếng Việt tiểu học lực ngôn ngữ Đó khả sử dụng tiếng nói chữ viết giao tiếp, thể kĩ đọc, viết, nói nghe Đây biểu rõ lực giao tiếp, lực chung quan trọng dối với người học, lực công cụ Năng lực ngôn ngữ thể thơng qua tiêu chí sau: - Đọc trơi chảy hiểu văn thuộc kiểu loại khác có chủ đề, nội dung phù hợp với lứa tuổi; biết phản hồi văn học; có thói quen tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc - Viết văn thuộc kiểu loaị khác có chủ đề, nội dung phù hợp lứa tuổi, phục vụ yêu cầu học tập đời sống; bảo đảm yêu cầu tả, từ ngữ, ngữ pháp phong cách văn - Biết nói rõ ràng, mạch lạc; biết trình bày cách thuyết phục bảo vệ quan điểm cá nhân, có tính đến quan điểm người khác giao tiếp - Hiểu ý kiến người khác giao tiếp thông thường; chắt lọc thông tin quan trọng, bổ ích từ thuyết trình, đối thoại, thảo luận, tranh luận có phản hồi linh hoạt phù hợp 1.2 Xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực cho học sinh môn Tiếng Việt trường tiểu học 1.2.1 Tiếp cận tập định hướng phát triển lực  Những hạn chế việc xây dựng tập truyền thống Các nghiên cứu thực tiễn tập dạy học rút hạn chế việc xây dựng tập truyền thống sau: - Tiếp cận chiều, thay đổi việc xây dựng tập, thường tập đóng - Thiếu tham chiếu ứng dụng, chuyển giao học sang vấn đề chưa biết tình thực tiễn sống - Kiểm tra thành tích, trọng thành tích nhớ hiểu ngắn hạn - Quá ôn tập thường xuyên bỏ qua kết nối biết - Tính tích lũy việc học khơng lưu ý đến cách đầy đủ…  Những ưu điểm việc xây dựng tập theo định hướng phát triển lực - Trọng tâm thành phần tri thức hay kỹ riêng lẻ mà vận dụng có phối hợp thành tích riêng khác sở vấn đề người học - Tiếp cận lực không định hướng theo nội dung học trừu tượng mà theo tình sống HS, theo “thử thách sống” Nội dung học tập mang tính tình huống, tính bối cảnh tính thực tiễn - So với dạy học định hướng nội dung, dạy học định hướng phát triển lực định hướng mạnh đến học sinh trình học tập Chương trình dạy học định hướng phát triển lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng phát triển lực cơng cụ để học sinh luyện tập nhằm hình thành lực cơng cụ để giáo viên cán quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá lực học sinh biết mức độ đạt chuẩn trình dạy học Bài tập thành phần quan trọng môi trường học tập mà người giáo viên cần thực Vì vậy, trình dạy học, người giáo viên cần biết xây dựng tập định hướng phát triển lực Các tập Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Programme for International Student Assesment * PISA) ví dụ điểm hình cho xu hướng xây dựng kiểm tra, đánh giá theo lực Trong tập này, người ta trọng vận dụng hiểu biết riêng lẻ khác để giải vấn đề người học, gắn với tình sống PISA không kiểm tra kiến thức riêng lẻ HS mà kiểm tra lực vận dụng lực đọc hiểu, lực toán học khoa học tự nhiên 1.2.2 Phân loại tập định hướng phát triển lực Đối với giáo viên, tập yếu tố điều khiển trình giáo dục Đối với học sinh, tập nhiệm vụ cần thực hiện, phần nội dung học tập Các tập có nhiều hình thức khác nhau, tập miệng, tập viết, tập ngắn hạn hay dài hạn, tập theo nhóm hay cá nhân, tập trắc nghiệm đóng hay tự luận mở Bài tập đưa hình thức nhiệm vụ, đề nghị, yêu cầu hay câu hỏi Những yêu cầu chung tập là: - Được trình bày rõ ràng - Có lời giải - Với kiện cho trước, HS tự lực giải - Khơng giải qua đốn mò  Theo chức lý luận dạy học, tập bao gồm: Bài tập học tập đánh giá (thi, kiểm tra): - Bài tập học: Bao gồm tập dùng học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn tập tình mới, giải tập để rút tri thức mới, tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức học - Bài tập đánh giá: Là kiểm tra lớp giáo viên đề hay đề tập trung kiểm tra chất lượng, so sánh; thi tốt nghiệp, thi tuyển Thực tế nay, tập chủ yếu luyện tập thi, kiểm tra Bài tập học tập, lĩnh hội tri thức quan tâm Tuy nhiên, tập học tập dạng học khám phá giúp học sinh nhiều làm quen với việc tự lực tìm tòi mở rộng tri thức  Theo dạng câu trả lời tập “mở” hay “đóng”, có dạng tập sau: - Bài tập đóng: Là tập mà người học (người làm bài) không cần tự trình bày câu trả lời mà lựa chọn từ câu trả lời cho trước Như loại tập này, GV biết câu trả lời, HS cho trước phương án lựa chọn - Bài tập mở: Là tập mà khơng có lời giải cố định giáo viên học sinh (người đề người làm bài); có nghĩa kết tập “mở” Chẳng hạn giáo viên đưa chủ đề, vấn đề tài liệu, học sinh cần tự bình luận, thảo luận đề tài Các đề bình luận văn học không yêu cầu học theo mẫu, học sinh tự trình bày ý kiến theo cách hiểu lập luận ví dụ điển hình tập mở Bài tập mở đặc trưng trả lời tự nhân khơng có lời giải cố định, cho phép cách tiếp cận khác dành không gian cho tự định người học Nó sử dụng việc luyện tập kiểm tra lực vận dụng tri thức từ lĩnh vực khác để giải vấn đề Tính độc lập sáng tạo học sinh trọng việc làm dạng tập Tuy nhiên, tập mở có giới hạn khó khăn việc xây dựng tiêu chí đánh giá khách quan, nhiều công sức xây dựng đánh giá không phù hợp với nội dung dạy học Trong việc đánh giá tập mở, trọng việc người làm biết lập luận thích hợp cho đường giải hay quan điểm Trong thực tiễn giáo dục trung học nay, tập mở gắn với thực tiễn quan tâm Tuy nhiên, tập mở hình thức tập có ý nghĩa quan trọng việc phát triển lực học sinh Trong dạy học kiểm tra đánh giá giai đoạn tới, giáo viên cần kết hợp cách thích hợp loại tập để đảm bảo giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ lực vận dụng tình phức hợp gắn với thực tiễn 1.2.3 Cấu trúc đặc điểm tập định hướng phát triển lực 1.2.3.1 Cấu trúc, câu hỏi/bài tập đánh giá lực: Về cấu trúc, câu hỏi/bài tập đánh giá lực gồm phần: - Phần I Thơng tin: Phần đoạn thơng tin (sách, báo, mạng), mơ tả tình huống… (Lưu ý: cần có trích dẫn nguồn thơng tin, ảnh chụp…) - Phần II Hệ thống câu hỏi: Phần có hay nhiều câu hỏi, câu tự luận trắc nghiệm, xếp theo nhiều mức độ tư khác từ nhận biết đến phân tích, tổng hợp, đánh giá… Các thành tố quan trọng để đánh giá việc đổi xây dựng tập là: đa dạng tập, chất lượng tập, lồng ghép tập vào học liên kết với tập 1.2.3.2 Đặc điểm tập định hướng phát triển lực: a Yêu cầu tập - Có mức độ khó khác - Mơ tả tri thức kỹ yêu cầu - Định hướng theo kết b Hỗ trợ học tích lũy - Liên kết nội dung qua suốt năm học - Làm nhận biết gia tăng lực - Vận dụng thường xuyên học c Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập - Chẩn đốn khuyến khích cá nhân - Tạo khả trách nhiệm việc học thân - Sử dụng sai lầm hội d Xây dựng tập sở chuẩn - Bài tập luyện tập để bảo đảm tri thức sở - Thay đổi tập đặt (mở rộng, chuyển giao, đào sâu kết nối, xây dựng tri thức thơng minh) - Thử hình thức luyện tập khác e Bao gồm tập cho hợp tác giao tiếp - Tăng cường lực xã hội thơng qua làm việc nhóm - Lập luận, lí giải, phản ánh để phát triển củng cố tri thức f Tích cực hóa hoạt động nhận thức - Bài tập giải vấn đề vận dụng - Kết nối với kinh nghiệm đời sống - Phát triển chiến lược giải vấn đề g Có đường giải pháp khác - Nuôi dưỡng đa dạng đường, giải pháp - Đặt vấn đề mở - Độc lập tìm hiểu - Không gian cho ý tưởng khác thường - Diễn biến mở học h Phân hóa nội - Con đường tiếp cận khác - Phân hóa bên - Gắn với tình bối cảnh 1.2.4 Các bậc trình độ tập định hướng phát triển lực Về phương diện nhận thức, người ta chia mức trình nhận thức bậc trình độ nhận thức tương ứng sau: Các mức Các bậc trình độ trình nhận thức Hồi tưởng - Tái thông tin - Nhận biết lại - Tái tạo lại Xử lý thông tin Các đặc điểm - Nhận biết lại học theo cách thức khơng thay đổi - Tái tạo lại học theo cách thức không thay đổi - Hiểu vận dụng - Phản ánh chất, ý nghĩa học - Nắm bắt ý nghĩa - Vận dụng cấu trúc học tình tương tự - Vận dụng Tạo thơng Xử lí, giải tin vấn đề - Nghiên cứu có hệ thống bao qt tình tiêu chí riêng - Vận dụng cấu trúc học sang tình Đánh giá hồn cảnh, tình thơng qua tiêu chí riêng Dựa bậc nhận thức ý đến đặc điểm học tập định hướng phát triển lực, xây dựng tập theo dạng: - Các tập dạng tái hiện: Yêu cầu hiểu tái tri thức Bài tập tái trọng tâm tập định hướng phát triển lực - Các tập vận dụng: Các tập vận dụng kiến thức tình khơng thay đổi Các tập nhằm củng cố kiến thức rèn luyện kỹ bản, chưa đòi hỏi sáng tạo - Các tập giải vấn đề: Các tập đòi hỏi phân tích, tổng hợp, đánh giá, vận dụng kiến thức vào tình thay đổi, giải vấn đề Dạng tập đòi hỏi sáng tạo người học - Các tập gắn với bối cảnh, tình thực tiễn: Các tập vận dụng giải vấn đề gắn vấn đề với bối cảnh tình thực tiễn Những tập tập mở, tạo hội cho nhiều cách tiếp cận, nhiều đường giải khác 1.2.5 Quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phat triển lực Việc biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực tiến hành theo bước sau: - Bước Xác định chủ đề dạy học môn để xây dựng câu hỏi, tập nhằm kiểm tra, đánh giá lực học sinh - Bước Căn nội dung chủ đề, xác định lực hình thành/rèn luyện cho HS thông qua chủ đề (mỗi lực thể nhiều kĩ thành phần) - Bước So sánh với chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ chủ đề chương trình hành; bổ sung, điều chỉnh chuẩn quan điểm định hướng phát triển lực học sinh Bước Xác định mô tả mức yêu cầu cần đạt loại câu hỏi/bài tập đánh giá lực (kiến thức, kĩ năng, thái độ) học sinh chủ đề theo hướng trọng đánh giá kĩ thực học sinh (Thiết kế ma trận thể tiêu chí đánh giá kĩ năng) - Bước 5: Xây dựng tiến trình tổ chức hoạt động dạy học chủ đề nhằm hướng tới lực xác định Đối với việc xây dựng tập để làm công cụ đánh giá có cách sau: + Cách 1: Xây dựng tập dựa nội hàm lực: Với cách cần phân tích chi tiết nội hàm lực thành thành tố, thao tác nhận biết Trên sở ta xây dựng nhiệm vụ có yêu cầu HS thực thao tác (thao tác tư duy, thao tác tay chân) Trên sở quan sát trực tiếp thao tác kết đạt thao tác để đánh giá mức độ đạt thành tố lực cần đánh giá HS + Cách 2: Xây dựng tập xác định xem tập giúp đánh giá lực thành phần bảng trên: Với cách xây dựng ta sử dụng tập có sau đánh giá xem để thực nhiệm vụ tập HS hình thành phát triển lực Với biện pháp ta tận dụng hệ thống tập sẵn có để đánh giá kiến thức số lực thành tố việc vận dụng kiến thức toán Yêu cầu đặt cần xây dựng hệ thống tập có yêu cầu HS huy động tới thành tố lực khác II CƠ SỞ THỰC TIỄN Mục tiêu môn Tiếng Việt lớp Mục tiêu môn Tiếng Việt tiểu học lớp là: 10 - Hình thành phát triển HS kĩ sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi - Thông qua việc dạy - học môn Tiếng Việt, góp phần rèn luyện thao tác tư - Cung cấp cho HS kiến thức sơ giản tiếng Việt hiểu biết sơ giản xã hội, tự nhiên người, văn hoá, văn học Việt Nam nước - Bồi dưỡng tình u tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Cấu trúc chương trình SGK Tiếng Việt (2 tập) gồm 15 đơn vị học, đơn vị gắn với chủ điểm, học tuần (trừ chủ điểm Ngôi nhà chung học tuần) Mỗi đơn vị học gắn với chủ điểm lại chia thành phân môn (Tập đọc, Chính tả, Luyện từ câu, Kể chuyện Tập làm văn), vào nhiệm vụ rèn luyện kĩ phân môn Các chủ điểm học tập SGK Tiếng Việt lớp phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau, từ gia đình, nhà trường, quê hương, vùng miền dân tộc anh em đất nước ta đến hoạt động văn hoá, khoa học, thể thao vấn đề lớn xã hội bảo vệ hồ bình, phát triển tình hữu nghị, hợp tác dân tộc, bảo vệ môi trường sống, chinh phục vũ trụ,… Giữa cuối học kì có tuần dành cho ơn tập kiểm tra Các tuần dành để ôn tập kiểm tra 9, 18, 27 35 CÁC CHỦ ĐIỂM TRONG SGK TIẾNG VIỆT LỚP STT TÊN CHỦ ĐIỂM Măng non (Thiếu nhi) Mái ấm (Gia đình) Tới trường (Trường học) Cộng đồng (Sống với người xung quanh) Quê hương Bắc Trung Nam Anh em nhà (Các dân tộc anh em đất nước ta) Thành thị - Nông thôn Bảo vệ Tổ quốc 10 Sáng tạo (Hoạt động khoa học; Trí thức) 11 11 12 13 14 15 Nghệ thuật Lễ hội Thể thao Ngôi nhà chung (Các nước ; Một số vấn đề toàn cầu : hồ bình, hữu nghị, hợp tác, bảo vệ môi trường) Bầu trời mặt đất (Các tượng thiên nhiên, vũ trụ ; Con người với thiên nhiên, vũ trụ) 3.Các phân môn SGK Tiếng Việt lớp thể chủ điểm nào? - Với phân môn Tập đọc: Các tập đọc (thơ, truyện kể, văn miêu tả, văn khoa học, văn hành chính, thư từ ) có nội dung phù hợp với chủ điểm Câu hỏi tìm hiểu nhằm vào vấn đề liên quan giúp HS hiểu chủ điểm sâu -Với phân môn Kể chuyện: chương trình Tiếng Việt lớp khơng có tiết Kể chuyện riêng mà bố trí Tập đọc hai tiết đầu tuần Nội dung truyện kể câu chuyện em vừa học tập đọc Bên cạnh đó, số tiết Tập làm văn bố trí số tập nghe – kể để rèn luyện kĩ nghe nói - Phân mơn Tập làm văn có nội dung gắn với chủ điểm thể rõ yêu cầu tích hợp, đặc biệt tích hợp với phân mơn Tập đọc - Trong phân môn Luyện từ câu, phần Mở rộng vốn từ thể rõ chủ điểm phần này, HS hướng dẫn để tìm từ theo mẫu SGK, xếp chúng theo hệ thống giải nghĩa Các từ thể chủ điểm học phần khác, SGK thường sử dụng ngữ liệu đoạn trích từ tập đọc học ngữ liệu có liên quan đến chủ điểm học - Trong phân môn Chính tả, nghe - viết, nhớ - viết trích tóm tắt từ tập đọc; trường hợp chọn ngữ liệu ngữ liệu có nội dung phù hợp với chủ điểm tuần Các tập điền chữ, điền vần, tìm tiếng có âm, vần cho trước nhiều góp phần làm rõ thêm chủ điểm Những thuận lợi khó khăn xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực cho học sinh môn Tiếng Việt trường tiểu học Thuận lợi  Đội ngũ giáo viên giảng dạy có trình độ chuyên môn tốt Hầu hết giáo viên tham gia giảng dạy lâu năm Với trình độ kinh nghiệm giảng dạy họ có khả nắm bắt đặc điểm, tâm sinh lý, nhận thức … 12 học sinh tốt nên việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển lực phù hợp với đối tượng học sinh đảm bảo mục tiêu học  Các giáo viên quan tâm đến vấn đề tích cực hóa dạy học, nghiên cứu biện pháp, kỹ thuật dạy học để nâng cao hiệu dạy học Các giáo viên nhận thức đắn cần thiết việc xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển lực  Số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu Internet liên quan đến dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển lực ngày nhiều sở để giáo viên tham khảo, kế thừa, thiết kế, sáng tạo dạng tập cho phù hợp với mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực Khó khăn  Số lượng học sinh thụ động học tập nhiều nên việc thực yêu cầu số dạng tập chưa tốt  Hiện chương trình giáo dục Tiểu học nhiều áp lực nội dung chương trình, thời lượng…Hơn nữa, trường tiểu học nặng loại hồ sơ sổ sách, điều khiến giáo viên khơng có nhiều thời gian để dành cho việc xây dựng giảng, hệ thống tập việc tìm tòi ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực  Ngồi ra, việc xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực mơn Tiếng Việt có phù hợp đem lại hiệu hay khơng phụ thuộc vào trình độ, lực tổ chức hoạt động học tập giáo viên CHƯƠNG II XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Trong chương trình SGK Tiếng Việt lớp nay, hệ thống tập chủ yếu xây dựng dạng tập truyền thống Tức hệ thống tập ý đến việc kiểm tra thành tích, trọng thành tích nhớ hiểu ngắn hạn; tập thường mang tính tiếp cận chiều, thường tập đóng; tập chưa mang tính ứng dụng nhiều tính tích lũy việc học cách đầy đủ…Hệ thống tập chương trình SGK chưa ý vấn đề đánh giá lực HS độ phân hóa chưa cao Vì cho nên, nội dung đề tài này, vấn đề xây dựng hệ thống tập môn Tiếng 13 Việt lớp theo định hướng phát triển lực xây dựng áp dụng cho chương trình học buổi theo chủ đề tuần Nội dung hệ thống tập trải tất phân môn môn Tiếng Việt Hệ thống tập xây dựng dựa thang đánh giá Bloom tập trung chủ yếu vào mức độ đánh giá nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp vận dụng cao Nội dung câu hỏi bám sát nội dung học theo tuần/ chủ đề chương trình mơn Tiếng Việt lớp hành trọng đến việc đánh giá phát triển lực học sinh Quy trình xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực xây dựng theo quy trình nêu phần Ví dụ minh họa cho đề tài lựa chọn xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp tuần 10 (dành cho học buổi 2) I Quy trình biên hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp tuần (dành cho học buổi 2) sau: Xác định chủ đề dạy học môn để xây dựng câu hỏi, tập nhằm kiểm tra, đánh giá lực học sinh - Căn vào nội dung kiến thức phân môn môn Tiếng Việt lớp hành, xác định chủ đề dạy học tuần (dành cho học buổi 2) chủ đề “Mái ấm” Căn nội dung chủ đề, xác định lực hình thành/rèn luyện cho HS Những lực hình thành/rèn luyện cho HS thơng qua hệ thống tập chủ đề “Mái ấm” thể cụ thể nội dung giáo án (thể phần sau) So sánh với chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ chủ đề chương trình hành; bổ sung, điều chỉnh chuẩn quan điểm định hướng phát triển lực học sinh Nội dung hệ thống tập chủ đề “Mái ấm”.được xây dựng bám sát với chuẩn kiến thức, kĩ chương trình hành Hệ thống tập xây dựng đựa hệ thống câu hỏi SGK hành có điều chỉnh bổ sung thêm số tập theo định hướng phát triển lực Theo dạng tập nhận biết, tái đơn khơng nữa, mà thay vào tập mang tính giải thích, đánh giá, hồi đáp HS, tập đánh giá vận dụng vào tình cụ thể 4.Xác định mô tả mức yêu cầu cần đạt loại câu hỏi/bài tập đánh giá lực học sinh chủ đề theo hướng trọng đánh giá 14 kĩ thực học sinh (Thiết kế ma trận thể tiêu chí đánh giá kĩ năng) MA TRẬN HỆ THỐNG BÀI TẬP CHỦ ĐỀ “MÁI ẤM” (Áp dụng dạy học buổi môn Tiếng Việt lớp tuần 4) Cấp độ Nội dung Đọc hiểu Viết Nói, nghe Vận dụng Nhận biết Thơng hiểu Câu 1,2: Đọc rành mạch, trôi chảy, giọng đọc phù hợp với nhân vật; hình dung nững điều học giải thích lời Câu 3,4: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Với con, mẹ người đẹp nhất, dịu hiền tốt bụng Câu 4: Nhận biết kiểu câu Ai gì? Câu 1: Biết sử dụng dấu chấm, phẩy viết hoa sau dấu chấm Cấp độ thấp Câu 5: Tìm từ vật Câu 2: Phân tích hình ảnh so sánh Câu 3: Biết vận dụng đặt câu có sử dụng phép tu từ so sánh - Xác định Biết dùng Vận dụng chủ đề ngơn ngữ kiến cần nói biểu cảm thức học - Nắm bắt nói để hồn nội chủ đề thành dung nói 15 Cấp độ cao Câu 5: Biết vận dung nội dung học để liên hệ với thân Biết đặt câu hỏi, nêu vấn đề, biết tranh luận thuyết phục nói người khác nói -nghe Xây dựng tiến trình tổ chức hoạt động dạy học chủ đề nhằm hướng tới lực xác định Nội dung thể chi tiết giáo án dạy thực nghiệm II Hệ thống tập chủ đề “Mái ấm” theo định hướng phát triển lực (áp dụng cho dạy học buổi môn Tiếng Việt lớp tuần 4)  Đọc hiểu: Đọc “Người phụ nữ đẹp nhất” thực yêu cầu đây: Buổi tối người mẹ cậu trai lên tám đọc tờ Tạp chí truyền hình để chọn chương trình xem ti vi - Có thi hoa hậu này! Người mẹ phấn khởi nói với trai Cậu trai liền hỏi mẹ thi hoa hậu gì, người mẹ giải thích cho thi để chọn người phụ nữ đẹp tốt bụng Người mẹ vô xúc động cậu trai ngạc nhiên hỏi: -Mẹ ơi, mẹ không tham dự thi đó? (Thu Hà) Câu 1: Trong câu chuyên, người mẹ phấn khởi điều gì? (Khoanh tròn vào chữ trước ý đúng) A Vì có thi hoa hậu B Vì có tờ tạp chí truyền hình C Vì có chương trình ti vi Câu 2: Người mẹ giải thích cho cậu trai thi hoa hậu? A Đó thi chọn người phụ nữ đẹp B Đó thi chọn người phụ nữ tốt bụng C Đó thi chọn người phụ nữ đẹp tốt bụng Câu 3: Vì người mẹ cảm thấy xúc động trai hỏi lí mẹ khơng tham gia thi hoa hậu? 16 A Vì thấy trai hiểu ý nghĩa thi B Vì cậu trai cho mẹ người phụ nữ đẹp tốt bụng C Vì người mẹ thấy tham gia thi hoa hậu Câu 4: Theo em cậu trai lại cho mẹ tham gia thi hoa hậu? Câu 5: Gạch từ ngữ vật hai câu sau: Cánh đồng trông đẹp thảm Đó có bóng người thăm ruộng be bờ chim chìa vơi bay lên bay xuống hót ríu rít  VIẾT Câu 1: Một bạn học sinh viết đoạn văn kể buổi đầu tới trường bạn lại quên không sử dụng dấu chấm, dấu phẩy Em giúp bạn sửa lại lỗi đoạn văn Em nhớ buổi đến trường buổi sáng mùa thu mát mẻ, em xúng xính quần áo với cặp sau lưng hớn hở theo mẹ đến trường đường làng nhiều bạn bố mẹ đưa tới lớp cổng trường rồi! anh chị lớp tíu tít trò chuyện vui đùa Câu 2: Điền phận hình ảnh so sánh sau vào bảng theo mẫu: a, Ơng trăng tròn bóng b, Mặt trăng cong cong lưỡi liềm c, Tiếng hót chim họa mi thánh thót tiếng đàn d, Giọt sương long lanh giọt nước mắt đêm Sự vật so sánh Đặc điểm so sánh Từ so sánh Sự vật so sánh M: a, Ơng trăng Tròn Như bóng b, …………… ………………… ………………… ………………… c, …………… ………………… ………………… ………………… d, …………… ………………… ………………… ………………… 17 Câu 3: Em đặt câu có hình ảnh so sánh a, Tả đường em học b, Tả bàn tay mẹ c, Tả sân trường chơi d, Tả mặt trang đêm rằm Câu 4: Khoanh vào chữ trước câu thuộc kiểu Ai làm gì? a, Bác nơng dân cày ruộng b, Em yêu quê hương Việt Nam c, Chúng em xem đồ Việt Nam d, Bạn nhỏ ngồi lưng trâu, ngửa cổ ngắm cánh diều Câu 5: Em làm thiệp thật đẹp viết vào điều em muốn nói với mẹ  Nói nghe Nếu hơm ngày sinh nhật bố/ mẹ, nghĩ xem hôm em làm điều để bố/ mẹ vui Nói với bạn điều em làm CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM I ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM - HS lớp 3A (36 em) trường tiểu học……………Ứng Hòa – Thành phố Hà Nội II GIÁO ÁN DẠY THỰC NGHIỆM GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP TUẦN CHỦ ĐỀ: MÁI ẤM I) Mục đích, yêu cầu - Đọc rành mạch, trôi chảy 18 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Với con, mẹ người đẹp nhất, dịu hiền tốt bụng - Biết sử dụng dấu chấm, dấu hỏi viết hoa sau dấu chấm - Ôn tập biện pháp tu từ so sánh Biết vận dụng để đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh - Ơn tập kiểu câu Ai gì?: Nhận diện kiểu câu Ai gì? - Viết đoạn văn/ văn thể tình cảm thân với người thân gia đình - Xác định chủ đề cần nói tự tin nói - Rèn tư logich,tư tượng hình bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho học sinh - Giáo dục giá trị sống cho học sinh: Yêu thương, quan tâm, chăm sóc người xung quanh II) Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh có liên quan đến nội dung học - Bảng phụ - Phiếu học tập ( tập thiết kế dạng phiếu học tập để HS làm việc cá nhân thảo luận nhóm) III) Các phương pháp, kĩ thuật dạy học chủ yếu - Vấn đáp - Giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Trò chơi III) Các hoạt động dạy học chủ yếu 1) Ổn định lớp học 2) Những hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động GV Hoạt động HS  Khởi động 19 GV cho học sinh lớp hát hát tình cảm gia đình (Bài hát: Cả HS hát nhà thương nhau, Bàn tay mẹ, Cháu yêu bà…) Nêu cảm nhận em hát HS trả lời GV nhận xét dẫn vào  Khám phá chủ đề “Mái ấm” Hoạt động 1: Đọc hiểu văn GV yêu cầu HS đọc “Người phụ nữ HS đọc đẹp nhất” GV treo bảng phụ nội dung tập 1, HS thực theo yêu cầu trình yêu cầu HS làm việc cá nhân để bày kết trước lớp hoàn thành tập (A, C) GV nhận xét GV chia nhóm cho HS thảo luận HS thảo luận theo nhóm trình tập 3, bày kết trước lớp (B; Vì với người con, mẹ người đẹp nhất, đáng yêu nhất, tốt bụng nhất.) GV nhận xét liên hệ thực tế GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để HS làm tập theo yêu cầu hoàn thành tập (cánh đồng, thảm, bóng người, GV kết luận liên hệ giáo dục giá trị ruộng, bờ, chim chìa vơi) sống cho HS Hoạt động 2: Viết - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành tập - HS làm tập theo yêu cầu (Em nhớ buổi đến trường Đó buổi sáng mùa thu mát mẻ Em xúng xính quần áo với cặp sau lưng hớn 20 hở theo mẹ đến trường Trên đường làng nhiều bạn bố mẹ đưa tới lớp Cổng trường rồi! Mấy anh chị lớp tíu tít trò chuyện, vui đùa.) GV chia nhóm yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hồn thành tập số HS làm việc theo nhóm để hồn thành tập theo yêu cầu Sự vật so sánh Đặc điểm so sánh Từ so sánh Sự vật so sánh M: a, Ơng trăng Tròn Như bóng b, Mặt trăng cong cong lưỡi liềm c, Tiếng hót chim họa mi thánh thót tiếng đàn d, Giọt sương long lanh giọt sương đêm Việc sử dụng biện pháp so sánh HS trả lời có tác dụng nào? GV kết luận GV chia đội chơi tổ chức cho HS HS tham gia trò chơi hồn thành tham gia trò chơi Ai nhanh để hoàn tập theo yêu cầu thành tập 3,4 GV tổ chức cho HS tham gia thi “Tấm thiệp yêu thương” + HS sử dụng giấy thủ công HS tham gia thi hướng màu để làm thiệp dẫn GV + GV cho HS nghe hát Mẹ yêu HS lớp nhắm mắt, thả lỏng hát Nhật kí mẹ lắng nghe hát + Trên thiệp HS viết lên HS viết điều muốn nói với điều muốn nói với mẹ mẹ lên thiệp + HS lớp bầu Ban giám khảo số bạn HS lớp 21 + HS trình bày thiệp trước lớp GV nhận xét, kết luận liên hệ giáo dục giá trị sống cho học sinh Hoạt động 3: Nói nghe Nếu hơm ngày sinh nhật bố/ HS chuẩn bị nội dung phần nói mẹ, nghĩ xem hôm em làm thực theo yêu cầu điều để bố/ mẹ vui Nói với bạn điều em làm GV nhận xét kết luận  Củng cố, mở rộng Em ghi lại sở thích người thân gia đình làm q đặc biệt để tặng họ II KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Chất lượng khảo sát trước thực nghiệm Để khảo sát chất lượng HS lớp 3A trường tiểu học…………….huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội vầ nội dung kiến thức môn Tiếng Việt tuần 4, tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào HS lớp thông qua số tập sau: - Câu hỏi 1,2,3 (trang 33 – SGK Tiếng Việt tập 1) - Bài tập (trang 33 – SGK Tiếng Việt tập 1) - Bài tập (trang 35 – SGK Tiếng Việt tập 1) Kết kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào thu sau: Tổng Giỏi Khá Trung bình Yếu số Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ 36 % % % % 8,3 11 30,5 18 50,0 11,2 Chất lượng khảo sát sau thực nghiệm 22 Sau tiến hành thực nghiệm việc xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực môn Tiếng Việt lớp 3, thu kết sau: Tổng số Giỏi Số 36 Khá Tỉ lệ % 11,1 Số 16 Trung bình Tỉ lệ % 44,5 Số 15 Tỉ lệ % 41,6 Yếu Số Tỉ lệ % 2,8 Đánh giá kết thực nghiệm Qua quan sát q trình học tập, trò chuyện với HS so sánh kết lần kiểm tra HS, tơi thấy kết có nhiều khả quan Việc xây dựng áp dụng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực vào dạy học môn Tiếng Việt lớp 3, HS tỏ thích thú tích cực tham gia hoạt động Việc thiết kế tập theo chủ đề tuần với hình thức tiện lợi, gọn nhẹ, vui đặc biệt giúp em phát triển tốt lực môn học Đối với em học lực khá, giỏi tỏ phấn khích thích thử thách với câu hỏi vận dụng đặc biệt câu hỏi vận dụng cao Còn em có học lực yếu, trung bình cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng nhận nhiệm vụ có nhiều tập vừa sức với khả em Hơn việc phối hợp linh hoạt phương pháp kĩ thuật dạy học giúp cho HS hứng thú với học Các em tự giác, sôi nhận nhiệm vụ học tập Cùng với hỗ trợ kịp thời GV việc vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nâng cao chất lượng học môn Tiếng Việt lớp HS Kết khảo sát cho thấy tỉ lệ HS đánh giá giỏi, tăng tỉ lệ yếu trung bình giảm đáng kể Đối với giáo viên, việc xây dựng áp dụng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực vào dạy học môn Tiếng Việt lớp giúp đánh giá sát lực HS, hệ thống tập xây dựng có phân hóa rõ ràng theo mức độ Hơn việc xây dựng hệ thống tập theo định hướng phát triển lực giúp thực mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực PHẦN III KẾT LUẬN I.TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 Qua sâu nghiên cứu đề tài, tơi tìm hiểu sở lí luận, sở thực tiễn vấn đề xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt lớp theo định hướng phát triển lực Từ đưa quy trình để xây dựng hệ thống câu hỏi/ tập theo định hướng phát triển lực nói chung mơn Tiếng Việt lớp nói riêng Việc nắm vững tiến hành quy trình giúp việc xây dựng hệ thống tập sát với nội dung chương trình học, phù hợp với khả học sinh, giúp phát triển lực học sinh Có thể nói rằng, tập dạy học mơn Tiếng Việt đóng vai trò quan trọng tập xây dựng dắn, phù hợp mục tiêu môn Tiếng Việt giải trọn vẹn Như phân tích trên, hệ thống tập sách giáo khoa phù hợp với đối tượng học sinh Hơn hệ thống tập SGK Tiếng Việt lớp tập truyền thống xây dựng dựa chương trình dạy học định hướng nội dung, chủ yếu hướng đến việc tái kiến thức học nhằm kiểm tra xem em “đã học gì” nên khó phát triển lực cho HS Còn tập giáo viên xây dựng theo định hướng phát triển lực chủ yếu nhằm mục đích kiểm tra xem em “đã làm gì” sau học Việc xây dựng hệ tập tập theo định hướng phát triển lực có ý nghĩa quan trọng góp phần việc thực mục tiêu môn Tiếng Việt việc đổi đánh giá học sinh theo định hướng phát triển lực II ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ Đối với giáo viên - Giáo viên tổ cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn việc xây dựng hệ thống tập môn Triếng Việt theo định hướng phát triển lực phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thức tổ chức dạy học khác nhằm tích cực hóa q trình học tập học sinh theo định hướng phát triển lực - Giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức công tác chuẩn bị lên lớp, cần nghiên cứu dự kiến xây dựng dạng tập phù hợp với mục tiêu học đối tượng học sinh - Ngoài ra, giáo viên cần nghiên cứu tùy theo trình độ nhận thức học sinh, điều kiện thực tế địa phương để xây dựng tập cho phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Trong trình dạy học, giáo viên cần yêu cầu học sinh nghiêm túc 24 học tập thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị học tập học sinh nhà, phải chuẩn bị phiếu theo dõi trình học tập học sinh làm sở cho trình kiểm tra đánh giá khách quan hơn, tạo động học tập tốt cho học sinh Đối với cấp quản lí - Cần có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho Gv Cần phổ biến nhân rộng đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm tiêu biểu môn Tiếng Việt để GV có điều kiện giao lưu, học hỏi - Cần tổ chức nhiều chuyên đề môn Tiếng Việt chuyên đề xây dựng hệ thống tập môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển lực, chuyên đề kiểm tra đánh giá môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển lực để GV có điều kiện học tập - Các cấp có thẩm quyền cần tạo điều kiện để đảm bảo điều kiện sở vật chất để việc tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực đạt hiệu cao Trên số ý kiến tôi, mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Người viết (Kí ghi rõ họ tên) 25 ... học tập định hướng phát triển lực, xây dựng tập theo dạng: - Các tập dạng tái hiện: Yêu cầu hiểu tái tri thức Bài tập tái trọng tâm tập định hướng phát triển lực - Các tập vận dụng: Các tập vận... trọng để đánh giá việc đổi xây dựng tập là: đa dạng tập, chất lượng tập, lồng ghép tập vào học liên kết với tập 1.2.3.2 Đặc điểm tập định hướng phát triển lực: a Yêu cầu tập - Có mức độ khó khác... kiểm tra): - Bài tập học: Bao gồm tập dùng học để lĩnh hội tri thức mới, chẳng hạn tập tình mới, giải tập để rút tri thức mới, tập để luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức học - Bài tập đánh giá:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài xây dựng hệ thống bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực, Đề tài xây dựng hệ thống bài tập môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan