Bai 14 than dai ra do dau

20 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:00

TRƯỜNG THCS HỢP HÒA -TAM DƯƠNG TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? Gv: Nguyễn Sơn Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Thân gồm có phận nào? Nêu khác chồi hoa chồi Câu hỏi 2: Thân có loại ? Kể tên ? TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN Hãy nhắc lại bước làm thí nghiệm? Ra thật thứ Cát ẩm Gieo hạt đậu ngắt không ngắt Sau ngày So sánh chiều cao TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần So sánh chiều cao thân? Từ thí nghiệm cho biết: Thân dài đâu? Thảo luận nhóm bàn 3p Xem lại “ Sự lớn lên phân chia tế bào” Giải thích thân dài được? Mơ phân sinh + Vì phần có mơ phân sinh ngọn, tế bào mô phân sinh phân chia lớn lên làm cho thân dài (Ở cành có tượng cây) TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần -Sự dài thân loại khác khơng giống : thân leo dài nhanh, thân gỗ lớn chậm Sự dài thân loại khác có giống khơng? Mồng tơi Cây thân gỗ Bí ngơ Đậu Hà Lan Mướp Cây Lim TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần -Sự dài thân loại khác không giống : thân leo dài nhanh, thân gỗ lớn chậm -Cây trưởng thành bấm phát triển nhiều chồi, nhiều hoa, tạo nhiều quả; tỉa cành, tập trung phát triển chiều cao TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần -Sự dài thân loại khác khơng giống : thân leo dài nhanh, thân gỗ lớn chậm II GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG THƯC TẾ Vì bấmcây ngọn, cây( bạch khôngđàn, caolim) lên, ,chất dinh dưỡng dồn Trồng lấy gỗ lấy sợi ( gai, mùng Tỉa Khi cànhtrồng xấu,bông, cành đậu, sâu để chấttơi… dinhtrước dưỡng tập trung xuống chồi hoa, chồi látỉaphát triển, đay)cho , người ta thường cành xấu,cho cành bị suất cao hoa, tạo quả, thường chora thân chính, giúpngười thân ta phát triểnngắt cao Vì sâu mà khơng bấm ngọn, sao? sao? Những loại người ta thường bấm ngọn? Những người ta thường tỉa cành? Bấm lấy quả, hạt, thân, Cây mướp Rau muống Đậu tương Mồng tơi Tỉa cành với lấy gỗ, sợi bạch đàn, lim Cây Lim Cây đay Cây bạch đàn Cây lanh TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần -Sự dài thân loại khác khơng giống : thân leo dài nhanh, thân gỗ lớn chậm II GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG THƯC TẾ -Bấm loại lấy hoa, quả, hạt hay thân -Tỉa cành với lấy gỗ, lấy sợi 13 Ngày nay, số nơi áp dụng kỹ thuật Ví dụ : -Nhập giống tuyển chọn có số cành hợp lí, hoa nhiều, suất cao - Dùng thuốc kích thích sinh trưởng làm chồi lá, chồi hoa phát triển, khơng cần bấm Khi trồng rau ngót, người ta thường cắt ngang thân, làm có tác dụng gì? Để nhiều non  tăng suất La hoc sinh, em phai bao vê tnh toan ven cua thê nao? Củng cố Câu 1: Hãy đánh dấu X vào sử dụng biện pháp bấm ngọn: X A Rau muống D Cây ổi B Cây Cải X E Cây hoa hồng C Cây đu đủ X F Cây mướp Củng cố Câu 2: Hãy đánh dấu X vào không sử dụng biện pháp bấm ngọn: X X X A.Cây mây B Cây xà cừ C Cây mồng tơi D Cây lăng E Cây bí ngơ X F Cây mía Em có biết - Tre có thân rễ ngầm, thân mặt đất thân đứng, rỗng gióng, đặc mấu Cây tre cao tới 10 mét, số loài sống lâu tới 100 năm Cây tre nhà vơ địch thi mọc nhanh, có lồi qua đêm măng tre cao lên đến mét - Cây tre bị gãy dài ngồi mơ phân sinh gốc gióng có mơ phân sinh gióng, giúp cao thêm cách tăng độ cao gióng DẶN DỊ - Học trả lời câu hỏi cuối sách, làm tập SGK tr.47; Đọc phần Em có biết ? - Ơn lại Cấu tạo miền hút rễ ...Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Thân gồm có phận nào? Nêu khác chồi hoa chồi Câu hỏi 2: Thân có loại ? Kể tên ? TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN Hãy nhắc lại bước làm thí nghiệm? Ra thật... Ra thật thứ Cát ẩm Gieo hạt đậu ngắt không ngắt Sau ngày So sánh chiều cao TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần So sánh chiều cao thân? Từ thí nghiệm cho biết: Thân... bào mô phân sinh phân chia lớn lên làm cho thân dài (Ở cành có tượng cây) TIẾT 14- THÂN DÀI RA DO ĐÂU? I SỰ DÀI RA CỦA THÂN - Thân dài phần -Sự dài thân loại khác không giống : thân leo dài nhanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 14 than dai ra do dau, Bai 14 than dai ra do dau