THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÂN LOẠI TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾNTIÊU

57 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 14:25

Mục đích chính của đề tài nhằm thiết kế và chế tạo máy phân loại tiêu nhằm góp phần:Giải phóng sức lao động chân tay của con người.Tiết kiệm thời gian làm sạch và phân loại sản phẩm.Nâng cao chất lượng của sản phẩm.Các kết quả đã đạt được như sau:•Đối với máy làm sạchLàm sạch nguyên liệu trước khi mang đi phân loại (sàng) và phân loại được ở hai dạng: tách đá, sạn ra khỏi khối tiêu; và tách tiêu lép, tạp chất ra khỏi tiêu chắc nhờ vào việc điều chỉnh lượng không khí vào quạt ly tâm. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÂN LOẠI TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾNTIÊU Họ tên sinh viên: NGUYỄN TIẾN QUYẾT PHAN NGUYỄN VƯƠNG HOÀNG Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2009-2013 Tháng 6/2013 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÂN LOẠI TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN TIÊU Sinh viên thực Nguyễn Tiến Quyết Phan Nguyễn Vương Hồng Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Cơ Điện Tử Giáo viên hướng dẫn: ThS Trương Quang Trường KS Đào Duy Vinh Tháng năm 2013 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ tất Thầy Cô Khoa trang bị kiến thức cho chúng em suốt thời gian học thực tập trường Kính bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy ThS Trương Quang Trường Thầy KS Đào Duy Vinh giúp đỡ tận tình hướng dẫn em hồn thành đề tài tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè anh em công nhân xưởng giúp đỡ chúng em suốt thời gian thực tập để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Tháng 06 năm 2013 NGUYỄN TIẾN QUYẾT PHAN NGUYỄN VƯƠNG HỒNG TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế chế tạo máy phân loại dây chuyền chế biến tiêu” thực xưởng thực tập Cơ Điện Tử, khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh lắp đặt nhà ơng Nguyễn Văn Hạ, thơn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thời gian từ ngày 10 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 03 năm 2013 Mục đích đề tài nhằm thiết kế chế tạo máy phân loại tiêu nhằm góp phần: - Giải phóng sức lao động chân tay người - Tiết kiệm thời gian làm phân loại sản phẩm - Nâng cao chất lượng sản phẩm Các kết đạt sau:  Đối với máy làm - Làm nguyên liệu trước mang phân loại (sàng) phân loại hai dạng: tách đá, sạn khỏi khối tiêu; tách tiêu lép, tạp chất khỏi tiêu - nhờ vào việc điều chỉnh lượng khơng khí vào quạt ly tâm Các thơng số thiết kế: + Năng suất thiết kế: tấn/giờ; + Nguyên liệu đầu vào: tiêu khô tiêu tươi tuốt; + Sản phầm đầu ra: tiêu chắc, tiêu lép, đá sạn + Công suất quạt động thổi: 0,75 kW (1 pha – 220 V); tốc độ 3500 vòng/phút; + Công suất động cấp liệu: 0,09 kW (1 pha – 220 V); tốc độ 30 vòng/phút; + Kích thước máy: 1970 x 1880 x 2290 mm (dài x rộng x cao)  Đối với máy sàng trống thùng quay - Máy làm việc ổn định, không gây tiếng ồn Tránh tình trạng kẹt lỗ sàng hạt tiêu tạo nhờ vào hệ thống chổi quét, loại bỏ tạp chất sắt, thép khỏi tiêu - Các thông số thiết kế: + Năng suất thiết kế: /giờ; + Nguyên liệu đầu vào: tiêu khô làm sạch; + Sản phầm đầu ra: phân làm loại, tiêu có Ø > 4.5 mm tiêu có Ø < 4.5 mm - Sàng trống Ø 400 mm, dài 1,2 m; sử dụng lưới sàng Ø mm; - Công suất động cơ: 0,55 kW (1 pha -220 V); tốc độ 20 vòng/phút; - Kích thước máy: 2040 x 920 x 1740 mm (dài x rộng x cao) MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viiviii Chương 1: MỞ ĐẦU .1 Chương 2: TỔNG QUAN  2.1 Tình hình sản xuất hồ tiêu nước ta  2.2 Một số sản phẩm từ hồ tiêu  2.3 Chế biến bảo quản tiêu đen .4 2.3.1 Chế biến bảo quản tiêu đen quy mô nông hộ nước ta 2.3.2 Chế biến bảo quản tiêu đen suất  2.4 Tìm hiểu nghiên cứu lý thuyết sàng 2.4.1 Giới thiệu sàng 2.4.2 Sơ đồ sàng .8 2.4.3 Mặt sàng 10 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình sàng 11 2.4.5 Các nguyên lý sàng .13 2.4.6 Hiệu suất sàng .13  2.5 Cấu tạo nguyên lý làm việc số loại máy sàng 13 2.5.1 Máy sàng thùng quay 13 2.5.2 Máy sàng lắc 14  2.6 Máy Phân loại khí động .15 2.6.1 Nguyên lý vận chuyển vật liệu phương pháp khí động 15 2.6.2 Chuyển động phần tử rắn dòng khí 15 Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19  3.1 Quy trình thực đề tài 19  3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 19 3.2.3 Phương pháp thực nghiệm .20  3.3 Phương tiện phục vụ khảo nghiệm .20 Chương 4: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .21  4.1 Sơ đồ nguyên lý làm việc máy phân loại tiêu 21 4.1.1 Máy làm 21 4.1.1 Máy sàng thùng quay 22  4.2 Thiết kế máy làm .23 4.2.1 Yêu cầu thiết kế .23 4.2.2 Lựa chọn mô hình thiết kế .23 4.2.3 Tính tốn phận máy 23  4.3 Thiết kế Máy sàng 30 4.3.1 Yêu cầu thiết kế .30 4.3.2 Lựa chọn mơ hình thiết kế .30 4.3.3 Tính tốn phận máy 30  4.4 Chế tạo .34 4.4.1 Máy làm 35 4.4.2 Máy phân loại 36  4.5 Khảo nghiệm 37 4.5.1 Mục đích khảo nghiệm 37 4.5.2 Kết khảo nghiệm .37 Chương 5:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC .42 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Quy trình chế biến tiêu đen quy mô nông hộ Hình 2.2 Sơ đồ cơng nghệ chế biến tiêu đen suất Hình 2.3 Sơ đồ sàng hạt nhỏ khỏi hạt lớn .9 Hình 2.4 Sơ đồ sàng hạt lớn khỏi hạt nhỏ .9 Hình 2.5 Sơ đồ sàng liên hợp 10 Hình 2.6 Lực tác dụng lên phần tử vật chất dòng khơng khí .16 Hình 2.7 Chuyển động phần tử hạt vật liệu ống nằm ngang 17 Hình 3.1 Quy trình thực đề tài 19 Hình 4.1 Sơ đồ máy làm .21 hình 4.2 Sơ đồ máy sàng thùng quay 22 Hình 4.3 Máng cấp liệu 24 Hình 4.4 Trống liệu kiểu roto với cánh dán cao su 25 Hình 4.5 Bản thiết kế máy làm 29 Hình 4.6 Máng cấp liệu có khay chứa nam châm 33 Hình 4.7 Bản thiết kế máy sàng thùng quay 34 Hình 4.8 Chế tạo máy làm tiêu .35 Hình 4.9 Máy sàng trống lắp ráp hồn chỉnh .36 Hình 6.1 Chế tạo máy xưởng 45 Hình 6.2 Chạy khảo nghiệm nơi lắp đặt 45 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Kết khảo nghiệm máy làm 37 Bảng 4.2: Kết đo đạc .38 Bảng 4.3: Kết khảo nghiệm máy phân loại .39 Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học hóa học tiêu đen 42 Bảng 6.2: Tiêu chuẩn ASTA (American Standards Trade Association) 42 Bảng 6.3: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối số dạng vật liệu 43 Bảng 6.4: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối số hệ thống khí động 43 Bảng 6.5: Hệ số phụ thuộc vận tốc khơng khí k’ 43 Bảng 6.6: Vận tốc khơng khí cần thiết để vận chuyển vật liệu với khối lượng riêng khác .44 Bảng 6.7: Hệ số ma sát cặp vật liệu bánh ma sát f 44 Chương MỞ ĐẦU Hiện việc khí hóa áp dụng khoa học kỹ thuật vào ngành nông nghiệp diễn rộng rãi toàn giới Việt Nam nằm xu hướng Vì cơng tác đào tạo nghiên cứu để chế tạo sản phẩm có ích cho ngành nơng nghiệp nước ta quan tâm trọng Cùng với phát triển dây chuyền chế biến tiêu nước ta cơng đoạn phân loại sản phẩm tiêu quan trọng Được chấp nhận ban chủ nhiệm khoa với hướng dẫn Th.S Trương Quang Trường KS Đào Duy Vinh thực đề tài “Thiết kế chế tạo máy phân loại dây chuyền chế biến tiêu” nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm khẳng định vị hồ tiêu nước ta giới Phân loại loại bỏ tạp chất công đoạn quan trọng dây chuyền chế biến tiêu Đây công đoạn cuối dây chuyền chế biến Được thực sau tiêu sấy hay phơi khô Đề tài chọn trình phân loại loại bỏ tạp chất khỏi tiêu làm đối tượng nghiên cứu Phân loại khí động sàng hai phương pháp thực nhằm tách tạp chất có khối lượng nặng hơn, nhẹ hạt tiêu, có kích cỡ lớn nhỏ hạt tiêu, tách sắt thép lẫn nguyên liệu, tách tiêu lép phân loại tiêu nhiều loại có kích cỡ khác Vì việc nghiên cứu chế tạo máy phân loại khí động, máy sàng mục tiêu mà đề tài hướng tới Ý nghĩa khoa học: kết việc thiết kế chế tạo máy phân loại tiêu đề tài sở cho hướng nghiên cứu, mở rộng sau Từ kết thu đề tài giúp ta tính tốn, lựa chọn phương pháp phân loại tối ưu hơn, tiết kiệm suất c) Tính tốn kích thước lỗ sàng Theo yêu cầu thiết kế cần tách lượng tiêu có đường kính lớn 4.5 mm khỏi khối hạt Đồng thời theo thực nghiệm hạt vật liệu có kích thước nhỏ ¾ kích thước lỗ sàng dễ lọt sàng d) Tính tốn cơng suất máy sàng thùng quay Năng lượng tiêu hao máy dùng để - Tạo momen quay cho thùng sàng hạt vật liệu thùng - Khắc phục momen ma sát lăn vành đai đỡ - Nâng vật liệu lên độ cao thích hợp - Khắc phục ma sát trượt vật liệu với mặt sàng  Công suất tiêu hao để tạo momen quay cho thùng sàng vật liệu thùng đó: + Gth trọng lượng thùng sàng, N; + Gvl trọng lượng vật liệu thùng sàng, N; + r bán kính hạt vật liệu, rh nhỏ so với R nên lấy (R - r) ≈ R - Tính trọng lượng thùng sàng: đó: + δth khối lượng riêng vật liệu làm lưới sàng Lưới sàng làm inox khối lượng riêng lưới sàng δth = 7930 kg/m3 + h chiều dày lưới sàng, h = 0.001 m - Tính trọng lượng vật liệu thùng sàng: vo – Tốc độ chuyển động cục vật liệu dọc theo bề mặt thùng sàng, m/s β – góc nghiêng thùng sàng mặt phẳng ngang, chọn β = 80  Công suất khắc phục momen ma sát lăn vành đai đỡ 34 đó: momen ma sát lăn vành đai lăn  vận tốc góc, rad/s đó: + Rn bán kính vành đai ngồi thùng sàng, Rn = 0,22 m; + rcl bán kính lăn đỡ, rcl = 0,002 m; +f1 hệ số ma sát lăn vành đai lăn, f1 = 0,05; + góc lăn đỡ, chọn = 450  Công suất tiêu hao để nâng vật liệu lên đến độ cao thích hợp Cơng suất tiêu hao để nâng vật liệu là: α – góc nâng vật liệu thùng, chọn α = 40o; 35  Công suất tiêu hao để khắc phục ma sát trượt vật liệu với mặt sàng Ta có f – hệ số ma sát vật liệu với mặt sàng, thường f = 0.7  Công suất động điện dẫn động cho máy sàng tính bằng:  - hiệu suất truyền động truyền đai,  = 0,98 Tra bảng, chọn động công suất 0,55 kW e) Thiết kế máng cấp liệu có phận lọc từ Để loại bỏ tạp chất sắt khỏi khối tiêu ta thiết kế thêm khay dẫn tiêu từ máng cấp liệu xuống sàng khay ta có gắn sẵn nam châm vĩnh cửu để giữ lại tạp chất sắt khối tiêu qua khay Ta tích cần thiết máng cấp liệu Vct = 0,038 m3 Chọn sơ kết cấu máng cấp liệu sau: 100 500 115 Hình 4.6 Máng cấp liệu có khay chứa nam châm 36 Thể tích máng cấp liệu thiết kế: Bản thiết kế máy sàng thùng quay 400 400 100 1083 500 400 68 63 300 1100 100 50 400 100 1140 1240 410 410 410 1240 Hình 4.7 Bản thiết kế máy sàng thùng quay 4.4 Chế tạo Dựa vào công nghệ chế tạo máy thiết bị máy móc Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Phương pháp chế tạo tiến hành sau: - Hoàn tất vẽ lắp bảng vẽ chi tiết - Tiến hành chia máy thành cụm chi tiết - Viết quy trình chế tạo cho chi tiết chế tạo Khoa - Chế tạo chi tiết theo quy trình - Chọn mua thị trường chi tiết tiêu chuẩn - Tiến hành lắp ráp máy theo bảng vẽ lắp 37 4.4.1 Máy làm Máy làm chia thành cụm chi tiết sau: - Cụm cấp liệu: gồm có máng cấp liệu, trống liệu motor Máng cấp liệu chế tạo tôn tráng kẽm, trống liệu chế tạo theo kiểu roto với cánh dán cao su Dùng motor cơng suất 0.09 kW, số vòng quay 30 vòng/phút - Cụm giảm áp ống đẩy: gồm có quạt ly tâm, ống đẩy, buồng giảm áp ống gió Trong ống đẩy, buồng giảm áp ống gió chế tạo tơn tráng kẽm Quạt ly tâm chọn quạt có cơng suất 0.75 kW, số vòng quay 3500 vòng/phút - Khung : chế tạo từ thép vuông 20 - Chi tiết khác: bu lông, đai ốc, keo silicolne, keo Dog, sơn, chọn mua thị trường a) c) b) Hình 4.8 Chế tạo máy làm tiêu a) Cụm giảm áp - ống đẩy b) Cụm cấp liệu c) Máy lắp ráp hoàn chỉnh 38 4.4.2 Máy phân loại Máy phân loại chia thành cụm chi tiết sau: - Cụm cấp liệu phân loại từ: gồm có máng cấp liệu làm inox phận phân loại từ máng dẫn tiêu từ máng cấp liệu xuống sàng, bên có gắn nam châm vĩnh cửu - Lưới sàng: gồm có lưới sàng làm inox có đục lỗ sẵn uốn thành hình trụ cố định hai đầu vòng thép có vòng hàn sẵn với trục dẫn động để nối với động thơng qua truyền đai - Cụm truyền động: có truyền đai động Bộ truyền đai gồm bánh đai nhỏ nối với động mm bánh đai lớn nối với trục dẫn động máy sàng hai dây đai B50 Motor chọn loại có cơng suất 0.55 kW, số vòng quay động 1450 vòng/phút - Khung máng hứng: khung chế tạo từ thép vuông 40, máng làm từ tôn thép - Chi tiết khác: bu lông, đai ốc, ổ chặn, ổ đỡ, chổi quét, chọn mua thị trường Hình 4.9 Máy sàng trống lắp ráp hồn chỉnh 39 4.5 Khảo nghiệm 4.5.1 Mục đích khảo nghiệm - Khảo nghiệm kiểm tra chất lượng chế tạo lắp ráp máy - Kiểm tra suất làm việc máy - Phát sớm, ngăn ngừa sửa chữa hư hỏng xảy 4.5.2 Kết khảo nghiệm a) Máy làm - Địa điểm: CK6 – xưởng thực tập Cơ Điện Tử khoa Cơ Khí – Công Nghệ, trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Dụng cụ đo: + Đồng hồ đo bấm + Cân loại 30kg - Kết khảo sát đo đạc: Tiến hành chạy khảo nghiệm lần với khối lượng khác kết khảo nghiệm: Bảng 4.1: Kết khảo nghiệm máy làm ST T Thông số Khối lượng tiêu đem làm (kg) Khối lượng tiêu (kg) Tỷ lệ (%) Khối lượng tiêu lép, tạp chất (kg) Tỷ lệ (%) Thời gian (s) Năng suất (kg/giờ) Lần Lần Lần Trung bình 10 8,5 85,0 1,5 15.0 55 654,5 8,5 7,4 87,1 1,1 12.9 42 728,6 11 9,4 85,5 1,6 14.5 52 761,5 9,8 85,8 14.2 50 714,9 - Nhận xét: + Do hết mùa thu hoạch nên lượng tiêu chạy thực nghiệm máy hoạt động không liên tục nên suất máy chưa đạt yêu cầu đặt + Máy tách hai dạng: tách đá sạn khỏi khối tiêu; tách tiêu lép, tạp chất khỏi tiêu Nhờ vào việc điều chỉnh cửa chỉnh gió b) Máy sàng thùng quay - Địa điểm: CK6 – xưởng thực tập Cơ Điện Tử khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, trường ĐH Nơng Lâm TP.HCM 40 - Dụng cụ đo: + Đồng hồ bấm + Cân loại kg +Thước kẹp - Kết khảo sát đo đạc: Tiến hành chạy khảo nghiệm lần với khối lượng 6kg tiêu qua máy làm Sau lần chạy khảo nghiệm chọn ngẫu nhiên 10 hạt tiêu sàng 10 hạt tiêu sàng hai thùng chứa mang đo kết khảo nghiệm đo được: Bảng 4.2: Kết đo đạc STT Hạt sàng Hạt sàng Lần 4,7 Lần 5,2 Lần 4,6 Lần 4,4 Lần 4,3 Lần 4,0 Lần 4,1 Lần 4,1 5,1 3,7 5,1 5,1 4,3 4,8 4,5 4,3 5,1 5,0 4,3 4,8 4,1 4,1 4,0 5,1 5,2 4,6 5,1 4,5 5,0 4,5 5,1 4,4 5,0 5,3 5,0 5,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,4 4,1 4,6 4,6 4,2 4,5 4,4 4,6 5,0 4,6 4,5 5,1 4,7 4,5 4,2 3,7 4,6 4,5 4,9 4,1 4,5 4,1 4,3 4,2 4,5 5,1 4,6 4,6 4,7 4,3 5,0 4,8 10 4,2 4,7 4,3 5,4 4,9 4,5 4,0 4,7 Bảng 4.3: Kết khảo nghiệm máy phân loại 41 ST T Thông số Khối lượng hạt sàng (kg) Tỷ lệ (%) Đường kính trung bình (mm) Tỷ lệ hạt lớn 4,5 mm (%) Khối lượng hạt sàng (kg) Tỷ lệ (%) Đường kính trung bình (mm) Tỷ lệ hạt nhỏ 4,5 mm (%) Thời gian (s) Năng suất (kg/giờ) Lần 3,48 58,0 4,78 80 2,52 42,0 4,48 50 27,81 777 Lần Lần Lần 3,41 56,8 4,68 80 2,59 43,2 4,38 50 28,44 760 3,35 55,8 4,70 90 2,65 44,2 4,27 60 27,38 789 3,42 57,0 4,79 80 2,58 43,0 4,45 40 27,73 779 Trung bình 3,42 56,9 4,74 82.5 2,58 43,1 4,40 50 27,84 776 - Nhận xét + Năng suất máy không đạt suất thiết kế đặt + Loại bỏ mạt sắt khỏi tiêu + Phân loại tiêu hai loại > 4,5 mm < 4,5 mm Tuy nhiên không đạt yêu cầu thiết kế đặt nhiều hạt có kích cỡ hạt lớn 4,5 mm nằm sản phẩm sàng chiếm tỷ lệ lớn + Khơng có tượng kẹt lỗ sàng 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài “thiết kế chế tạo máy phân loại dây chuyền chế biến tiêu đề tài thiết thực, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao giá trị hạt tiêu Máy phân loại suất thiết kế không đạt yêu cầu thiết kế đặt nhiều nguyên nhân khác Nhưng giải pháp hiệu để loại bỏ tạp chất khơng đáng có khỏi khối tiêu đá sạn, cát bụi, cuống tiêu, tiêu, Máy sàng không đạt yêu cầu thiết kế đặt suất máy phân loại sản phẩm Tuy nhiên loại vụn sắt thép khỏi khối tiêu, chống tượng tắc lỗ sàng hạt tiêu gây 5.2 Đề nghị Tiến hành khảo nghiệm lại máy vào mùa vụ để xác định xác suất máy Do đề tài chạy khảo nghiệm vào lúc hết mùa vụ nên lượng tiêu ít, máy hoạt động không liên tục nên không đáp ứng yêu cầu thiết kế Bề mặt hạt tiêu khô nhăn, không trơn, phẳng loại hạt nông sản khác nên việc phân loại lưới sàng không đạt kết mong muốn Cần cải tiến lại mẫu máy nên kết hợp phân loại kiểu sàng với phân loại theo trọng lượng để đạt kết tốt 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Như Nam, Trần Thị Thanh, 2000 Máy gia công học nông sản – thực phẩm Nhà suất giáo dục Hồ Lê Viên, 2003 Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo, tập NXB khoa học kỹ thuật Tôn Nữ Tuấn Nam, 2008 Đánh giá chất lượng thị trường hồ tiêu Việt Nam Báo cáo dự án quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung Vũ Bá Minh Hoàng Minh Nam, 1995 Q trình thiết bị cơng nghệ hóa học tập II – Cơ học vật liệu rời Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Hùng Tâm, 2011 Quạt Hệ thống ĐH Nơng Lâm TP.HCM, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trương Quang Trường, Nguyễn Văn Kiệp, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hùng, 2013 Thiết kế - chế tạo hệ thống chế biến hồ tiêu đen suất 1000 kg/mẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Phương Chi, Trần Thị Trang, 2009 Khảo nghiệm, thiết kế máy sấy thùng quay sấy phân vi sinh dạng viên suất tấn/giờ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản nơng sản thực phẩm, ĐH Nơng Lâm TP.HCM, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Tuấn Đạt, 2009 Nghiên cứu thiết kế máy vận chuyển trấu phương pháp khí động Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, ĐH Nông Lâm TP.HCM, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tra cứu phục vụ thiết kế tính tốn Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học hóa học tiêu đen Chỉ tiêu Độ ẩm (% khối lượng) Dung trọng (g/lít) Tạp chất (% khối lượng) Hạt lép (% khối lượng) Hạt vỡ hạt nhỏ (% khối lượng Tro tổng số (% khối lượng khô) Chất triết ete không bay (% khối lượng khô) Tinh dầu bay (ml/100g khối lượng khô) Piperine (% khối lượng khô) Tiêu sơ chế ≤ 13 450 – 600 0,2 – – 18 2–4 ≤7 ≥ 2,0 ≥ 4,0 Tiêu chế biến ≤ 12,5 600 ≤ 0,2 ≤2 ≤6 ≥ 2,0 ≥ 4,0 Bảng 6.2: Tiêu chuẩn ASTA (American Standards Trade Association) Chỉ tiêu Dung trọng (g/lít) Độ ẩm (% khối lượng) Tạp chất (% khối lượng) Hạt nhẹ (% khối lượng) Hạt mốc (% khối lượng) Chất thải động vật (mg/lb (454 g)) Sâu mọt (con/lb) Salmonella Cỡ hạt sàng Ф mm (%) Tiêu đen 570 ≤ 12,5 ≤1 ≤2 ≤1 ≤1 ≤2 Khơng có 100 45 Bảng 6.3: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối số dạng vật liệu T T Vật liệu vận chuyển Hệ số µ (kg/kg) Bụi đất, cát, đất sấy nung làm khn Đất cát ẩm Samốt Len nhân tạo Bó làm tơi Mạt cưa, mặt dũa Bụi xỉ Quặng nghiền Muối canxi 0,8 0,8 0,8 0,5 1,8 10-12 1,0 13 Bảng 6.4: Hệ số nồng độ khối lượng tương đối số hệ thống khí động T T Hệ thống khí nén Áp suất (Pa) Hệ số µ (kg/kg) Áp suất thấp Áp suất trung bình Áp suất cao 20000 0,7 – -5 Bảng 6.5: Hệ số phụ thuộc vận tốc khơng khí k’ Vận tốc khơng khí Vkk (m/s) 15 20 Hệ số k’ 0,58 0,4 46 25 0,3 Bảng 6.6: Vận tốc không khí cần thiết để vận chuyển vật liệu với khối lượng riêng khác T T 10 11 12 Khối lượng riêng vật liệu (kg/m3) 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 Vận tốc không T khí (m/s) T 15 18 21 23 26 28 30 31 33 35 36 38 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Khối lượng riêng vật liệu (kg/m3) 1120 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1760 1840 1920 Vận tốc khơng khí (m/s) 39 21 42 43 44 46 47 48 49 52 53 Bảng 6.7: Hệ số ma sát cặp vật liệu bánh ma sát f Cặp ma sát Thép – thép dầu Thép – thép không bôi trơn Gang (thép) – gang bôi trơn Gang (thép) – gang không bôi trơn Thép gang với tectotit (sợi), không bôi trơn Da – gang (thép), không bôi trơn Gỗ - gang (thép), không bôi trơn Gang (thép) – vải cao su, khơng bơi trơn 47 F 0,04 ÷ 0,05 0,l5 ÷ 0,20 0,04 ÷ 0,08 0,15 ÷ 0,20 0,20 ÷0,25 0,25 ÷ 0,35 0,40 ÷ 0,50 0,50 ÷ 0,60 Phụ lục 2: Một số hình ảnh trình thực đề tài Hình 6.1 Chế tạo máy xưởng Hình 6.2 Chạy khảo nghiệm nơi lắp đặt 48 ... lép phân loại tiêu nhiều loại có kích cỡ khác Vì việc nghiên cứu chế tạo máy phân loại khí động, máy sàng mục tiêu mà đề tài hướng tới Ý nghĩa khoa học: kết việc thiết kế chế tạo máy phân loại. .. Đồng thời từ kết thu từ đề tài ta cải tiến chế tạo thiết bị, máy móc có độ bền, suất đỡ tốn hao phí Đây lần thiết kế chế tạo máy dây chuyền chế biến, vấn đề tính tốn, thiết kế chế tạo khơng tránh... tài thiết kế chế tạo máy phân loại dây chuyền chế biến tiêu” thực theo quy trình sau: Tham khảo cơng nghệ chế biến tiêu giới Việt Nam Xác định loại máy cần dùng q trình phân loại Tính tốn – thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÂN LOẠI TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾNTIÊU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHÂN LOẠI TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾNTIÊU, 3 Chế biến và bảo quản tiêu đen, 4 Tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyết sàng, h) Lượng vật liệu cấp vào sàng, 6 Máy Phân loại khí động, a) Chuyển động của phần tử rắn theo phương thẳng đứng và phương ngang, KẾT QUẢ - THẢO LUẬN, 1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc máy phân loại tiêu, 2 Thiết kế máy làm sạch, 3 Thiết kế Máy sàng, b) Máy sàng thùng quay, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Bảng 6.1: Chỉ tiêu lý học và hóa học của tiêu đen

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm