Thuyết minh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG

176 240 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:03

PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ8CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG91.1. Khái quát về dự án91.2. Tên dự án91.3. Địa điểm91.4. Điểm đầu, điểm cuối tuyến91.5. Hướng tuyến91.6. Mục tiêu đầu tư9CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN102.1. Đặc điểm địa hình.102.2. Đặc điểm khí hậu102.3. Đặc điểm thủy văn132.4. Đặc điểm địa chất13CHƯƠNG 3: QUI MÔ CÔNG TRÌNH143.1. Tổng chiều dài tuyến.143.2. Cấp hạng đường.143.3. Qui mô mặt cắt ngang các đoạn tuyến.143.4. Kết cấu mặt đường.153.4.1. Lựa chọn kết cấu áo đường mềm.153.4.2. Lựa chọn kết cấu áo đường cứng.153.4.3 Xác định cấp mặt đường mềm.163.4.4. Xác định cấu tạo và kiểm toán lề gia cố.183.5. Tần suất lũ thiết kế.183.6. Khung tiêu chuẩn áp dụng.18CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ194.1. Thiết kế bình đồ tuyến.194.1.1. Phương án tuyến AB có các điểm khống chế.194.1.2. Phương án thiết kế bình đồ.194.1.3. Thiết kế trắt dọc194.2. Thiết kế đường tràn204.3. Thiết kế cống.204.4. Thiết kế rãnh thoát nước.214.5. Thiết kế mặt cắt ngang đường214.5.1. Chỉ giới xây dựng của đường.214.5.2. Bề rộng nền đường.214.5.3. Tĩnh không của đường.214.5.4. Độ dốc ngang của đường.214.5.5. Taluy nền đường đắp.214.5.6. Taluy nền đường đào.224.5.7. Các yếu tố trắc ngang trên tuyến.224.5.8. Các dạng trắc ngang điển hình.234.6. Phần đèn chiếu sáng.234.7. Phân tích244.7.1. Chiều dài tuyến và hệ số triển tuyến244.7.2. Mức độ điều hoà của tuyến trên bình đồ.244.7.3. Góc chuyển hướng trung bình244.7.4. Các trị số bán kính sử dụng cho đường cong.244.8. Kết luận254.9. Kiến nghị.25PHỤ LỤC 1:TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG261. Các số liệu thành phần xe262. Xác định cấp hạng đường263. Xác định độ dốc dọc lớn nhất264. Xác định tầm nhìn xe chạy275. Bán kính đường cong nằm tối thiểu296. Độ mở rộng trong đường cong nằm317. Siêu cao318. Chiều dài đường cong chuyển tiếp319. Bán kính đường cong đứng tối thiểu3210. Xác định kích thước mặt cắt ngang.34PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM381. Xác định các tải trọng tính toán tiêu chuẩn382. Xác định module đàn hồi yêu cầu413. Chọn sơ bộ kết cấu áo đường41PHỤ LỤC 3 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CỨNG46A: Yêu cầu thiết kế.46B: Tính toán kết cấu:461. Dự kiến kết cấu mặt đường462. Kiểm toán kết cấu mặt đường BTXM473. Gia cố chống xói51PHỤ LỤC 4: KIỂM TOÁN KẾT CẤU LỀ GIA CỐ521. Số trục xe tính toán522. Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu523. Chọn sơ bộ kết cấu lề gia cố524. Kiểm toán kết cấu lề gia cố theo 22 TCN 2110653PHỤ LỤC 5:TÍNH TOÁN KHẨU ĐỘ CỐNG561. Tính toán chọn khẩu độ cống.562. Tính toán chiều dài cống.583. Tính toán gia cố cống.59PHỤ LỤC 6:TÍNH TOÁN RÃNH.60PHẦN II: THIẾT KẾ KĨ THUẬT62THIẾT KẾ NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG QUANG TRUNG62(KM 0+00KM 1+00)62CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN631.1. Hiện trạng nền, mặt đường631.2. Hiện trạng các công trình trên tuyến631.2.1. Hệ thống thoát nước631.2.2. Hạ tầng kỹ thuật631.2.3. Các nút giao631.2.4. Các công trình khác63CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC642.1. Tình hình dân cư642.2. Địa hình642.3. Điều kiện địa chất64CHƯƠNG 3: QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT653.1. Cấp đường653.2. Quy mô mặt cắt ngang653.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu653.4. Quy mô chiếu sáng663.5. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng673.5.2.Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế.67CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ684.1. Thiết kế bình đồ684.2. Thiết kế mặt cắt dọc684.2.1. Nguyên tắc thiết kế684.2.2. Phương án thiết kế694.3. Thiết kế mặt cắt ngang694.3.1.Thiết kế kết cấu áo đường.694.4. Thiết kế nền đường704.4.1. Các yêu cầu kỹ thuật:704.4.2. Giải pháp thiết kế:704.4.3. Vật liệu đắp:714.5. Thiết kế mặt đường714.5.1. Nguyên tắc thiết kế:714.5.2. Các thông số thiết kế:714.5.3. Các loại kết cấu mặt đường làn xe ô tô:714.5.4. Kết cấu mặt đường làn thô sơ:714.6. Thiết kế thoát nước724.6.1. Thoát nước ngang:724.6.2. Thoát nước dọc:724.6.3. Cửa xả734.7. Công trình phòng hộ734.8. Nút giao734.8.1. Mục tiêu thiết kế:734.8.2. Lựa chọn loại hình nút giao thông:744.8.3. Các thông số thiết kế:744.9. Tổ chức giao thông754.10. Chỗ quay xe, dải phân cách giữa754.11. Thiết kế cây xanh754.12. Thiết kế chiếu sáng764.12.1. Cấp chiếu sáng và các chỉ tiêu chiếu sáng764.12.2. Giải pháp thiết kế765.1. Yêu cầu vật liệu775.1.1. Đất đắp775.1.2. Cấp phối đá775.1.3. Bê tông775.2. Nguồn vật liệu775.2.1. Mỏ đất đắp775.2.2. Mỏ cát đắp775.2.3. Vật liệu khác77Các vật liệu khác như xi măng, cốt thép, sơn….được cung cấp bởi công ty vật liệu xây dựng Thống Nhất.776.1. Tổ chức thi công786.2. Phương pháp xây dựng786.2.1. Mặt bằng công trường786.2.2. Thiết bị xây dựng786.2.3.Các yêu cầu đối với công tác thi công796.3. Tổ chức xây dựng đường796.3.1. Thi công hệ thống thoát nước dọc796.3.2. Thi công nền đường806.3.3. Thi công mặt đường806.3.4. Thi công các hạng mục khác806.3.5. Hoàn thiện806.4. Tiến độ thi công816.5. Kiểm tra trong thi công và nghiệm thu81CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ827.1. Kết luận827.2. Kiến nghị82PHỤ LỤC 1 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT842.5. Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu86PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN HỆ THỐNG CỐNG DỌC97PHỤ LỤC 3: KIỂM TOÁN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG1013.1. Tính quang thông cần thiết của mỗi đèn:1013.2. Lựa chọn loại đèn:1033.3. Tính chỉ số tiện nghi G:103PHẦN III :THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG116CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ1171.1. Phân đoạn thi công công tác chuẩn bị1171.2. Xác định trình tự thi công1171.3. Xác định kĩ thuật khôi phục cọc1181.4. Phạm vi thi công1201.5. Dời cọc ra khỏi PVTC1201.6. Dọn dẹp mặt bằng thi công1211.7. Lên khuôn đường1223.8. Xác định công nghệ thi công1233.9. Xác định khối lượng công tác chuẩn bị1243.10. Các định mức sử dụng nhân lực và máy móc1243.11. Xác định hướng thi công và lập tiến độ125CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CỐNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG1284.1. Phương pháp thi công1284.2. Tính khối lượng đất nền đường, vẽ biểu đồ phân phối và đường cong tích lũy đất1284.3. Phân đoạn nền đường theo tính chất công trình và điều kiện thi công1294.4. Thiết kế điều phối đất,phân đoạn thi công và chọn máy thi công chủ đạo1304.5. Xác định khối lượng công tác1324.6. Xác định kỹ thuật thi công và năng suất máy135CHƯƠNG 5 TỔ CHỨC THI CÔNG TÁC HOÀN THIỆN1555.1. Nội dung1555.2. Khối lượng công tác hoàn thiện155CHƯƠNG 6 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG1646.1. Xác định trình tự thi công các đoạn nền đường và hướng thi công1646.2. Lập tiến độ thi công nền đường165CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN1707.1. Kết luận1707.2. Kiến nghị170Phụ lục 8 : Tổ chức thi công nền đường1711.Tính khối lượng điều phối171 Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 PHỤ LỤC PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái quát dự án .9 1.2 Tên dự án 1.3 Địa điểm 1.4 Điểm đầu, điểm cuối tuyến 1.5 Hướng tuyến 1.6 Mục tiêu đầu tư CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 10 2.1 Đặc điểm địa hình 10 2.2 Đặc điểm khí hậu .10 2.3 Đặc điểm thủy văn 13 2.4 Đặc điểm địa chất 13 CHƯƠNG 3: QUI MƠ CƠNG TRÌNH 14 3.1 Tổng chiều dài tuyến 14 3.2 Cấp hạng đường .14 3.3 Qui mô mặt cắt ngang đoạn tuyến .14 3.4 Kết cấu mặt đường 15 3.4.1 Lựa chọn kết cấu áo đường mềm .15 3.4.2 Lựa chọn kết cấu áo đường cứng .15 3.4.3 Xác định cấp mặt đường mềm 16 3.4.4 Xác định cấu tạo kiểm toán lề gia cố 18 3.5 Tần suất lũ thiết kế 18 3.6 Khung tiêu chuẩn áp dụng .18 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 19 4.1 Thiết kế bình đồ tuyến .19 4.1.1 Phương án tuyến A-B có điểm khống chế 19 4.1.2 Phương án thiết kế bình đồ 19 4.1.3 Thiết kế trắt dọc 19 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 4.2 Thiết kế đường tràn 20 4.3 Thiết kế cống 20 4.4 Thiết kế rãnh thoát nước 21 4.5 Thiết kế mặt cắt ngang đường 21 4.5.1 Chỉ giới xây dựng đường 21 4.5.2 Bề rộng đường 21 4.5.3 Tĩnh không đường .21 4.5.4 Độ dốc ngang đường 21 4.5.5 Taluy đường đắp 21 4.5.6 Taluy đường đào 22 4.5.7 Các yếu tố trắc ngang tuyến .22 4.5.8 Các dạng trắc ngang điển hình 23 4.6 Phần đèn chiếu sáng 23 4.7 Phân tích 24 4.7.1 Chiều dài tuyến hệ số triển tuyến 24 4.7.2 Mức độ điều hồ tuyến bình đồ 24 4.7.3 Góc chuyển hướng trung bình 24 4.7.4 Các trị số bán kính sử dụng cho đường cong .24 4.8 Kết luận 25 4.9 Kiến nghị 25 PHỤ LỤC 1:TÍNH TỐN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 26 Các số liệu thành phần xe 26 Xác định cấp hạng đường 26 Xác định độ dốc dọc lớn .26 Xác định tầm nhìn xe chạy 27 Bán kính đường cong nằm tối thiểu 29 Độ mở rộng đường cong nằm 31 Siêu cao 31 Chiều dài đường cong chuyển tiếp 31 Bán kính đường cong đứng tối thiểu 32 10 Xác định kích thước mặt cắt ngang 34 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM .38 Xác định tải trọng tính tốn tiêu chuẩn 38 Xác định module đàn hồi yêu cầu .41 Chọn sơ kết cấu áo đường 41 PHỤ LỤC : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CỨNG 46 A: Yêu cầu thiết kế 46 B: Tính tốn kết cấu: 46 Dự kiến kết cấu mặt đường 46 Kiểm toán kết cấu mặt đường BTXM 47 Gia cố chống xói 51 PHỤ LỤC 4: KIỂM TOÁN KẾT CẤU LỀ GIA CỐ 52 Số trục xe tính tốn .52 Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu .52 Chọn sơ kết cấu lề gia cố .52 Kiểm toán kết cấu lề gia cố theo 22 TCN 211-06 .53 PHỤ LỤC 5:TÍNH TỐN KHẨU ĐỘ CỐNG 56 Tính tốn chọn độ cống 56 Tính tốn chiều dài cống .58 Tính tốn gia cố cống 59 PHỤ LỤC 6:TÍNH TỐN RÃNH .60 PHẦN II: THIẾT KẾ KĨ THUẬT 62 THIẾT KẾ NÂNG CẤP CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG QUANG TRUNG .62 (KM 0+00-KM 1+00) .62 CHƯƠNG 1: HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 63 1.1 Hiện trạng nền, mặt đường 63 1.2 Hiện trạng công trình tuyến 63 1.2.1 Hệ thống thoát nước 63 1.2.2 Hạ tầng kỹ thuật 63 1.2.3 Các nút giao .63 1.2.4 Các cơng trình khác 63 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC .64 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 2.1 Tình hình dân cư 64 2.2 Địa hình 64 2.3 Điều kiện địa chất 64 CHƯƠNG 3: QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 65 3.1 Cấp đường .65 3.2 Quy mô mặt cắt ngang .65 3.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu 65 3.4 Quy mô chiếu sáng 66 3.5 Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng 67 3.5.2.Tiêu chuẩn áp dụng cho công tác thiết kế 67 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 68 4.1 Thiết kế bình đồ .68 4.2 Thiết kế mặt cắt dọc 68 4.2.1 Nguyên tắc thiết kế 68 4.2.2 Phương án thiết kế .69 4.3 Thiết kế mặt cắt ngang .69 4.3.1.Thiết kế kết cấu áo đường 69 4.4 Thiết kế đường 70 4.4.1 Các yêu cầu kỹ thuật: 70 4.4.2 Giải pháp thiết kế: .70 4.4.3 Vật liệu đắp: 71 4.5 Thiết kế mặt đường 71 4.5.1 Nguyên tắc thiết kế: 71 4.5.2 Các thông số thiết kế: 71 4.5.3 Các loại kết cấu mặt đường xe ô tô: .71 4.5.4 Kết cấu mặt đường thô sơ: 71 4.6 Thiết kế thoát nước 72 4.6.1 Thoát nước ngang: .72 4.6.2 Thoát nước dọc: 72 4.6.3 Cửa xả .73 4.7 Công trình phòng hộ 73 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 4.8 Nút giao 73 4.8.1 Mục tiêu thiết kế: .73 4.8.2 Lựa chọn loại hình nút giao thơng: 74 4.8.3 Các thông số thiết kế: 74 4.9 Tổ chức giao thông 75 4.10 Chỗ quay xe, dải phân cách 75 4.11 Thiết kế xanh 75 4.12 Thiết kế chiếu sáng 76 4.12.1 Cấp chiếu sáng tiêu chiếu sáng .76 4.12.2 Giải pháp thiết kế 76 5.1 Yêu cầu vật liệu .77 5.1.1 Đất đắp 77 5.1.2 Cấp phối đá .77 5.1.3 Bê tông 77 5.2 Nguồn vật liệu 77 5.2.1 Mỏ đất đắp 77 5.2.2 Mỏ cát đắp 77 5.2.3 Vật liệu khác 77 Các vật liệu khác xi măng, cốt thép, sơn….được cung cấp công ty vật liệu xây dựng Thống Nhất .77 6.1 Tổ chức thi công 78 6.2 Phương pháp xây dựng 78 6.2.1 Mặt công trường .78 6.2.2 Thiết bị xây dựng .78 6.2.3.Các yêu cầu công tác thi công 79 6.3 Tổ chức xây dựng đường 79 6.3.1 Thi công hệ thống thoát nước dọc .79 6.3.2 Thi công đường 80 6.3.3 Thi công mặt đường 80 6.3.4 Thi công hạng mục khác .80 6.3.5 Hoàn thiện 80 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 6.4 Tiến độ thi công .81 6.5 Kiểm tra thi công nghiệm thu 81 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .82 7.1 Kết luận 82 7.2 Kiến nghị 82 PHỤ LỤC : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT 84 2.5 Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu 86 PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN HỆ THỐNG CỐNG DỌC 97 PHỤ LỤC 3: KIỂM TOÁN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 101 3.1 Tính quang thơng cần thiết đèn: 101 3.2 Lựa chọn loại đèn: 103 3.3 Tính số tiện nghi G: 103 PHẦN III :THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 116 CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 117 1.1 Phân đoạn thi công công tác chuẩn bị 117 1.2 Xác định trình tự thi cơng 117 1.3 Xác định kĩ thuật khôi phục cọc 118 1.4 Phạm vi thi công 120 1.5 Dời cọc khỏi PVTC 120 1.6 Dọn dẹp mặt thi công 121 1.7 Lên khuôn đường .122 3.8 Xác định công nghệ thi công 123 3.9 Xác định khối lượng công tác chuẩn bị 124 3.10 Các định mức sử dụng nhân lực máy móc 124 3.11 Xác định hướng thi công lập tiến độ 125 CHƯƠNG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CỐNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG 128 4.1 Phương pháp thi công 128 4.2 Tính khối lượng đất đường, vẽ biểu đồ phân phối đường cong tích lũy đất 128 4.3 Phân đoạn đường theo tính chất cơng trình điều kiện thi công 129 4.4 Thiết kế điều phối đất,phân đoạn thi công chọn máy thi công chủ đạo 130 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ môn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường Đồ án tốt nghiệp Lớp: Cơng trình GTCC – K52 4.5 Xác định khối lượng công tác .132 4.6 Xác định kỹ thuật thi công suất máy .135 CHƯƠNG TỔ CHỨC THI CƠNG TÁC HỒN THIỆN 155 5.1 Nội dung .155 5.2 Khối lượng cơng tác hồn thiện 155 CHƯƠNG LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG .164 6.1 Xác định trình tự thi cơng đoạn đường hướng thi công 164 6.2 Lập tiến độ thi công đường 165 CHƯƠNG KẾT LUẬN .170 7.1 Kết luận 170 7.2 Kiến nghị 170 Phụ lục : Tổ chức thi công đường .171 1.Tính khối lượng điều phối 171 GVHD: Trần Quang Vượng SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI TUYẾN ĐƯỜNG A-B (KM0+00-KM5+162.34) GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái quát dự án Tuyến đường thiết kế qua hai điểm A-B thuộc xã Các Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa Đây khu vực địa hình bán sơn địa, bao gồm hang động, đồng có bờ biển dài Vì việc thiết kế tuyến đường cần phải ý thể đặn, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, làm cho phối cảnh phong phú mỹ quan 1.2 Tên dự án Tên cơng trình: Xây dựng tuyến đường A-B qua địa phận xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa 1.3 Địa điểm Tuyến đường xã Các Sơn thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Huyện Tĩnh Gia huyện cực nam tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên 450km Xã Các Sơn có vị trí quang trọng kinh tế - du lịch - an ninh quốc phòng 1.4 Điểm đầu, điểm cuối tuyến Điểm đầu tuyến nằm phía địa phận xã Thống Nhất, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Điểm đầu tuyến: Cao độ tự nhiên 66.1; Cao độ thiết kế 66.1 Điểm cuối tuyến nằm phía Nam địa phận xã Tân Xuân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Điểm cuối tuyến: Cao độ tự nhiên 89.6; Cao độ thiết kế 89.6 1.5 Hướng tuyến Tuyến A-B chạy dọc theo hướng từ đầu tuyến đến cuối tuyến theo hướng Đông Nam-Tây Bắt thuộc địa phận xã Tĩnh Gia 1.6 Mục tiêu đầu tư Mặc dù kinh tế vùng phát triển giao thông khu vực lại chưa cải thiện cho xứng đáng với đà phát triển vùng, nhiều đường liên thơn, liên xã đường mòn cấp phối đồi Việc ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển đời sống vật chất tinh thần người dân Vì vậy, tuyến xây dựng khu vực góp phần khơng nhỏ việc nâng cao đời sống người dân, nằm chiến lược phát triển kinh tế, du lịch , xã hội tỉnh nói riêng nước nói chung GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1 Đặc điểm địa hình Huyện Tĩnh Gia có địa hình, địa phức tạp, núi cao, đồi gò, đồng xen kẽ, bị chia cắt mạnh sơng suối lớn nhỏ vùng, có hướng nghiêng từ tây bắc xuống đơng nam Địa hình Tĩnh Gia chia thành ba kiểu sau: - Kiểu địa hình đồi núi: Đây vùng tập trung phần lớn tài nguyên rừng đầu nguồn hồ đập thủy lợi lớn, nhỏ vùng - Kiểu địa hình đồi gò thấp: Có diện tích 27.125 ha, phân bố hầu hết xã huyện, phần chuyển tiếp từ phần núi thấp xuống phần đồng bằng, độ cao trung bình từ 100-400m, độ dốc từ 10-20 độ Đây vùng nhiều diện tích đất trống đồi núi trọc, mà phần lớn người dân canh tác nương rẫy trồng loại lâu năm như: điều, bạch đàn… - Kiểu địa hình đồng bằng: Có diện tích 17.831 Đây địa bàn tập trung dân cư đông đúc, vùng sản xuất nông nghiệp chủ yếu huyện 2.2 Đặc điểm khí hậu Tĩnh Gia có nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 26.7 độ Với số nắng tính bình qn năm 2.407 giờ; cường độ xạ lớn điều kiện thuận lợi cho thâm canh trồng bố trí nhiều tầng sinh thái diện tích lâu năm Lượng mưa trung bình hàng năm 1.800mm; phân phối khơng địa bàn huyện, vùng thượng nguồn có lượng mưa nhiều đến 2.033mm vùng đông nam huyện có lượng mưa đạt 1.700mm phân phối không năm, từ tháng đến tháng năm sau lượng mưa chiếm tỉ lệ 75% tổng lượng mưa năm, tập trung tháng 10 tháng 11 nằm khu vực nhiệt đới gió mùa biến thiên theo độ cao, năm có mùa mưa nắng rõ rệt, mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10, mùa khô bắt đầu tháng 11 đến tháng năm sau GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 10 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 Hình 5.3 Sơ đồ san sửa hồn thiện đường đào - Số chu kỳ san: nck  N yc n  1 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình san chu kỳ là: Nht = - Do tổng số hành trình san là: N = nck  Nht = (hành trình) Giả sử máy san san lớp dày 20cm.Ta có: Bảng 5.2 Năng suất san sửa đường Công tác N a b L t (ph) N (m2/ca) San hoàn thiện 55 0.20 100 2,29 8501,22 5.2.3 Công tác bạt sửa taluy đào vỗ mái taluy đắp: -Công tác bạt sửa taluy đào vỗ mái taluy đắp thi công nhân công máy san Cụ thể với công tác vỗ mái taluy đắp thi cơng nhân cơng Nếu khối lượng nhỏ thi cơng cho phép công nhân kết hợp công việc bạt vỗ mái taluy Cơng tác bạt sửa taluy đào dùng máy san -Dựa vào trắc dọc, đoạn thi cơng, phân thành đoạn nhỏ có chiều dài định Bề rộng mái taluy lấy trung bình bề rộng đầu đoạn GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 162 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 cuối đoạn Nhân bề rộng với chiều dài đoạn đó, diện tích mái taluy đoạn Bảng 5.3 Khối lượng công tác vỗ, bạt mái taluy số công cần thiết với suất tính cho 20 cơng nhân Đoạn thi cơng Diện tích vỗ Chiều mái dài (m) taluy (m2) Diện tích bạt mái taluy (m2) suất vỗ mái taluy (Công/m2 ) số công cần thiết vỗ mái Năng suất số công bạt mái cần thiết taluy(Côn bạt mái g/m2) Km 4+00-Km 4+59.79 200 194.31 0.001 0.2 0.001 0.0 Km 4+59.79Km 4+350 200 580.42 0.001 0.0 0.001 0.58 Km 4+350-Km 4+600 200 901.38 0.001 0.9 0.001 0.0 Km 4+600-Km 4+800 200 360.55 200 0.001 0.4 0.001 0.2 Km 4+800-Km 5+00 200 360.55 200 0.001 0.4 0.001 0.2 5.2.4 Công tác lu lèn mặt đường: Công tác thực giai đoạn lu lèn hoàn thiện, có khối lượng với khối lượng san sửa bề mặt đường Cơng tác Lu hồn thiện để đảm bảo cho lớp đất dày 30 cm mặt đường đạt độ chặt K>0,98 Để thực ta sử dụng lu bánh cứng Sakai VM7708 Số trục chủ động máy lu : trục -bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu :1,27m -bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu :1,27m -Tải trọng lu có tải trọng dằn: 10T Năng suất máy lu tính theo cơng thức: N = (m2/ca) Trong đó: GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 163 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 T: số làm việc ca, T = 8h Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,9 L: chiều dài đoạn lu lèn L = 100m V: tốc độ di chuyển máy lu.Lu nặng bánh cứng VM7708: V = (km/h) : hệ số trùng lặp  = 1,25 B: chiều rộng đường đắp bt (m): chiều rộng vệt tác dụng lên lu bđ (m): chiều rộng vệt đầm máy lu N: tổng số hành trình lu: N = nck.Nht Nht: số hành trình lu chu kỳ, xác định dựa sơ đồ lu nck: số chu để đảm bảo độ chặt yêu cầu N yc nck = n n: Số lượt lu trung bình chu kỳ lu Nyc: Số lượt lu yêu cầu Nyc = (lượt /điểm) GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 164 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 Hình 5.4 Sơ đồ lu nhẹ bánh cứng VM7708 cho rộng 9,4m - Số chu kỳ lu: nck  N yc n  2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 12 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck  Nht = 36 (hành trình) Hình 5.5 Sơ đồ lu nặng bánh cứng VM7708 cho rộng 9m - Số chu kỳ lu: nck  N yc n  2 - Từ sơ đồ lu ta có số hành trình lu chu kỳ là: Nht = 14 - Do tổng số hành trình lu là: N = nck  Nht = 36 (hành trình) GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 165 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 Bảng 5.4 Năng suất lu hoàn thiện T Đơn vị Lu nặng Sakai VM7708 h 8 Kt 0,9 0,9 L m 100 100 B m 12,4 12 ∑Nht h,trình 36 36 1,25 1,25 β V km/h 2 N m2/ca 3928,7 3802 5.2.5 Cơng tác kiểm tra hồn thiện cuối cùng: Sau máy lu, máy san làm xong cơng tác hồn thiện ta cho tổ cơng nhân bao gồm 1kỹ sư + trung cấp + công nhân làm công tác kiểm tra tuyến xem có vị trí khơng đạt u cầu cao độ, trắc ngang kịp thời điều động máy móc, nhân lực để sửa chữa Theo định mức: công/200m dài GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 166 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 CHƯƠNG LẬP TIẾN ĐỘ THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG 6.1 Xác định trình tự thi công đoạn đường hướng thi cơng Dựa vào thời gian hồn thành đoạn, đồng thời dựa tính chất cơng việc cụ thể đoạn 6.1.1 Hướng thi công Chọn hướng thi công từ đầu tuyến đến cuối tuyến Cụ thể thi cơng từ Km0+00 đến Km 1+00 6.1.2 Trình tự thi công a) Công tác chuẩn bị Khôi phục tuyến, dấu cọc, định phạm vi thi công Chặt cây, cưa cây, đánh gốc Đào hữu Lên khuôn đường, định vị tim cống b) Công tác thi công đất đường Đoạn tuyến thi công chia làm đoạn Trình tự thi cơng chi tiết đoạn: Đoạn I - Máy xúc chuyển vận chuyển đất đắp dọc đoạn - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ - Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt Đoạn II - Máy xúc chuyển vận chuyển đất đắp dọc đoạn - Ô tô vận chuyển đất từ mỏ - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ -Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 167 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 Đoạn III - Máy ủi đào, vận chuyển đất đắp ngang đoạn - Ô tô vận chuyển dất từ mỏ - Máy san tiến hành rải đất thành lớp mỏng 20cm - Máy lu bánh cứng, đầm bàn tiến hành lu sơ -Máy lu bánh lốp tiến hành lu lèn chặt c) Cơng tác hồn thiện Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp Công nhân bạt mái taluy đào đào rãnh biên Máy san tiến hành san hoàn thiện Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện Kiểm tra hồn thiện 6.2 Lập tiến độ thi cơng đường 6.2.1 Cơ sở lập tiến độ thi công đường Dựa vào: + Thời điểm khởi công: ngày tháng 12 năm 2015 + Thời gian thi công cho phép, thời hạn hoàn thành: ngày tháng năm 2015 + Hướng thi công: Từ Km4+00 đến Km 5+00 + Phương pháp tổ chức thi công: phương pháp song song kết hợp + Trình tự hồn thành đoạn đường + Biên chế tổ đội thi cơng + Thời gian hồn thành (thao tác, cơng việc, hạng mục…) GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 168 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 6.2.2 Lên tiến độ thi công Tiến độ thi công: a) Công tác chuẩn bị Khôi phục tuyến, dấu cọc, định phạm vi thi công, thời gian bắt đầu 1-12-2015, thi công thời gian 2,86 ngày Chặt cây, cưa cây, đánh gốc, thời gian thi công bắt đầu 3-12-2015, thi công thời gian 0.79 ngày Đào hữu máy ủi, thời gian thi công bắt đầu 2.5-12-2015, thi công thời gian 0.65 ngày Sau kết thúc công tác khôi phục tuyến, dấu cọc, định phạm vi công, điều động nhân lực sang để thực công tác lên khn đường, định vị trí tim cống Thi cơng thời gian 4.99 ngày b) Công tác thi công đất đường Thi công khối lượng vận chuyển ngang ngày 6-12-2015, thời gian thi công 0.49 Thi công khối lượng vận chuyển dọc ngày 8.5-12-2015 Sau thi công xong khối lượng vận chuyển dọc đoạn I điều động máy thi công khối lượng vận chuyển dọc đoạn II.Thời gian thi công hết 8.43 ngày Thi công khối lượng vận chuyển đất từ mỏ, tiến hành sau kết thúc vận chuyển dọc, thời gian thi cơng 6.69 ngày c) Cơng tác hồn thiện Công nhân vỗ mái ta luy đắp, thời gian thi công bắt đầu 16.6-12-2015, thời gian thi công 1,82 ngày Công nhân bạt mái taluy đào đào rãnh biên ngày 16, thời gian thi công 10.66 ngày Máy san tiến hành san hồn thiện,thi cơng bắt đầu 25-12-2015, thời gian thi công 1,05 ngày Máy lu bánh cứng tiến hành lu hoàn thiện thời gian bắt đầu thi cơng sau cơng tác san hồn thiện 1h, thời gian thi cơng 2.37 ngày Kiểm tra hồn thiện, thời gian thi công bắt đầu 26-12-2015, thời gian thi công ngày GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 169 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường CHIỀU DÀI(m) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 KHỐI LƯỢNG TỔ ĐỘI NĂNG SUẤT SỐ CƠNG(CA) HỒN Khơi phục tuyến định phạm vi thi công Đoạn I 59.79 59.79m TỔ 350 (m/công) 0.17 Đoạn II 507.73 507.73 m TỔ 350 (m/công) 1.45 Đoạn III 432.47 432.47 m TỔ 350 (m/công) 1.24 59.79 Xem chi tiết bảng 3.3 TỔ 1B Xem chi tiết bảng 3.3 ( Chương 3) 0,1 507.73 Xem chi tiết bảng 3.3 TỔ 1B Xem chi tiết bảng 3.3 ( Chương 3) 0,27 432.47 Xem chi tiết bảng 3.3 TỔ 1B Xem chi tiết bảng 3.3 ( Chương 3) 0.42 Đoạn I 59.79 50.08 m3 TỔ M1 2400 (m3/ca) 0,02 Đoạn II 507.73 742 m3 TỔ M1 2400 (m3/ca) 0,31 Đoạn III 432.47 773 m3 TỔ M1 2400 (m3/ca) 0,32 Đoạn I 59.79 59.79 m TỔ 200 (m/công) 0.3 Đoạn II 507.73 507.73 m TỔ 200 (m/công) 2.53 Đoạn III 432.47 432.47 m 200 (m/công) 2.16 Chặt cây,cưa cây, đánh gốc Đoạn I Đoạn II Đoạn III Bóc hữu Lên khuôn đường, định vị tim cống TỔ CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 170 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường CÔNG TÁC CHIỀU DÀI(m) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 KHỐI LƯỢNG TỔ ĐỘI NĂNG SUẤT Đào vận chuyển ngang sang đắp, đầm chặt SỐ CƠNG(CA) HỒN Đoạn I 59.79 0 Đoạn II 507.73 0 Đoạn III 432.47 307 m3 TỔ M2A Xem chi tiết bảng phụ lục 0,49 Đoạn I 59.79 157.62m3 TỔ M2 Xem chi tiết bảng phụ lục 0.12 Đoạn II 507.73 6852 m3 TỔ M2 Xem chi tiết bảng phụ lục 8.3 Đoạn III 432.47 Đoạn I 59.79 Đoạn II 507.73 1022.1 m3 TỔ M3 Xem chi tiết bảng phụ lục 5.6 Đoạn III 432.47 2454.2 m3 TỔ M3 Xem chi tiết bảng phụ lục 15.01 Đào vận chuyển dọc sang đắp,san, đầm chặt vận chuyển từ mỏ CƠNG TÁC HỒN THIỆN Vỗ mái taluy Đoạn I 59.79 194.31 m2 TỔ 0,001 (công/m2) 0.2 Đoạn II 507.73 901.38m2 TỔ 0,001 (công/m2) 0.9 Đoạn III 432.47 721.1 m2 TỔ 0,001 (công/m2) 0.72 59.79 32m3 TỔ 0,065(công/m3) 2.08 Bạt mái taluy đào rãnh Đoạn I GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 171 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường CƠNG TÁC CHIỀU DÀI(m) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 KHỐI LƯỢNG TỔ ĐỘI NĂNG SUẤT SỐ CƠNG(CA) HỒN Đoạn II 507.73 112 m3 TỔ 0,065 (công/ m3) 7.28 Đoạn III 432.79 20m2 TỔ 0,065 (công/m3) 1.3 1000 9000 m2 TỔ M4 8501,22 (m2/ca) 1,05 1000 9000 m2 TỔ M5 3802 (m2/ca) 2.37 1000 1000 TỔ 1 (cơng/200m) San sửa hồn thiện Toàn tuyến Lu hoàn thiện Toàn tuyến Kiểm tra hoàn thiện Toàn tuyến GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 172 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 CHƯƠNG KẾT LUẬN 7.1 Kết luận Tổ chức thi công đường tuyến đường A-B từ Km 4+00 – Km 5+00 Hướng thi công Km 4+00 đến Km 5+00 Căn vào tính tốn tổ chức thi cơng chi tiết đường sở khả cung cấp máy móc nhân lực đơn vị thi công Đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thi công tháng (từ 1-12-2015 đến 1-1-2016) để bàn giao đường hồn thiện để thi cơng hạng mục Thực văn chủ trương quyến có liên quan đến dự án Trong q trình thi cơng cần ý đảm bảo vệ sinh môi trường không ảnh đến sinh hoạt dân cư vùng 7.2 Kiến nghị Kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao mặt để tiến hành thi công cho kịp tiến độ GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 173 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi Trường ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 Phụ lục : Tổ chức thi cơng đường 1.Tính khối lượng điều phối Bảng Biên chế tổ đội thi công khối lượng vận chuyển dọc Đoạn Các biện pháp thi thi công công I Thời Số gian Năng cơng, hồn Số Biên suất ca thành máy chế (m3/ca) máy (ca) (ca) Khối Lượng Loại máy Vận chuyển dọc 157.62 CAT 613C 1251.81 0.13 1 0.13 San đất trước lu (m3) 157.62 GD555-3 599.96 0.26 2.02 0.13 Lu sơ đất đắp 154.52 (m3) VM7706 757,54 0.20 1.56 0.1 Lu chặt đắp (m3) 154.52 BW27RH 1947,97 0.08 0.62 0.08 Lu chặt vai đường đào (m) 6.69 BP25/48D 618 Lu chặt vai đường đắp (m3) 3.1 0.01 0.08 GVHD: Th.s Trần Quang Vượng BP25/48D 91,04 Trang 174 0.03 0.03 0.26 SVTH: Trần Lý Hùng Trường Đại Học GTVT Cơ Sở Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Môi Trường Khối Lượng Loại máy Thời Số gian Năng cơng, Số Biên hồn suất ca máy chế thành (m3/ca) máy (ca) (ca) Vận chuyển dọc 6852 CAT 613C 825.17 8.3 Vận chuyển từ mỏ 1022.1 THACO10T 180.17 5.67 0.68 0.81 San đất trước lu (m3) 7874.1 GD555-3 599,96 13.1 1.58 6.56 Lu sơ đất đắp 7719.7 (m3) VM7706 757,54 10.1 1.22 5.095 Lu chặt đắp (m3) 7719.7 BW27RH 1947,97 3.96 0.48 3.96 Lu chặt vai đường đào (m) 291.57 BP25/48D 618 Lu chặt vai đường đắp (m3) 134.35 BP25/48D 91,04 1.48 0.18 Vận chuyển từ mỏ 2454.2 THACO10T 163.48 15.0 7 2.14 San đất trước lu (m3) 2454.2 GD555-3 599,96 4.09 1.91 2.05 Lu sơ đất đắp 2406.1 (m3) VM7706 757,54 3.18 1.48 0.74 Lu chặt đắp (m3) 2406.1 BW27RH 1947,97 1.23 0.58 1.23 Lu chặt vai đường đắp (m3) 48.1 BP25/48D 91,04 0.25 0.53 Đoạn Các biện pháp thi thi công công II III ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lớp: Cơng trình GTCC – K52 0.47 8.3 0.06 1.48 GVHD: Th.s Trần Quang Vượng Trang 175 0.53 SVTH: Trần Lý Hùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG, Thuyết minh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG, CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CHƯƠNG 3: QUI MÔ CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, PHỤ LỤC 1:TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG, Xác định kích thước mặt cắt ngang., PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM, Xác định các tải trọng tính toán tiêu chuẩn, Chọn sơ bộ kết cấu áo đường, B: Tính toán kết cấu:, Kiểm toán kết cấu mặt đường BTXM, PHỤ LỤC 4: KIỂM TOÁN KẾT CẤU LỀ GIA CỐ, Kiểm toán kết cấu lề gia cố theo 22 TCN 211-06, PHỤ LỤC 5:TÍNH TOÁN KHẨU ĐỘ CỐNG, Tính toán gia cố cống., PHỤ LỤC 6:TÍNH TOÁN RÃNH., CHƯƠNG 3: QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, Các vật liệu khác như xi măng, cốt thép, sơn….được cung cấp bởi công ty vật liệu xây dựng Thống Nhất., PHỤ LỤC 1 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT, Trị số tối thiểu của môđun đàn hồi yêu cầu quy định: =155 Mpa (bảng 3-5 TCN 211-06)., PHỤ LỤC 2: KIỂM TOÁN HỆ THỐNG CỐNG DỌC, PHỤ LỤC 3: KIỂM TOÁN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CỐNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, CHƯƠNG 5 TỔ CHỨC THI CÔNG TÁC HOÀN THIỆN, CHƯƠNG 6 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm