MON GDCD mới nhất năm học 20192020

11 135 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:51

Kế hoach mới nhất 20192020, đây là tài liệu mới nhất theo 5 bước mới soạn chuẩn kiến thức kĩ năng , phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực học sinh thcs.Năm bước giáo án soạn giảng theo chuyên đề mới có hoạt động trải nghiệm sáng tạo. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GDCD (NĂM HỌC 2019-2020) CẢ NĂM: 37 tuần: 35 tiết HỌC KỲ I : 19 Tuần (18 tiết) HỌC KỲ II : 18 Tuần (17Tiết) Tuần Tiết 2 3 4 6 7 8 9 10 10 11 12 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 Các nội dung lồng ghép Nội dung ATGT Bài 1: Sống giản dị Bài 2: Trung thực Bài 3: Tự trọng (Câu hỏi gợi ý b phần Truyện đọc (trang11): Không yêu cầu HS trả lời) -Bài 5: Yêu thương người -Bài 7: Đoàn kết, tương trợ Dạy học theo (Câu hỏi gợi ý c chủ đề: Phần Truyện đọc Nhân ái, (trang 22): Không khoan dung yêu cầu HS trả lời) -Bài 8: Khoan dung TT HCM MT GD PL QP AN x x x x x x x x x Hướng dẫn học sinh thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ đề: Lăng kính yêu thương Kiểm tra viết Bài 4: Đọc thêm: Đạo đức kỉ luật x (Hướng dẫn HS đọc thêm- Cho học sinh thảo luận tình vi x x phạm đạo đức-kỉ luật rút mối quan hệ đạo đức kỉ luật.) Bài 6: Tôn sư trọng đạo x Kiểm tra 15 phút Bài 9: Xây dựng gia đình văn hố x Bài 10: Giữ gìn phát huy truyền x thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Bài 11: Tự tin x Học sinh báo cáo thực chủ đề trải nghiệm sáng tạo: Lăng kính u thương Ơn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Hồn tất chương trình học kỳ I HKII KNS x x x 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 19 20 Bài 12: Sống làm việc có kế x x hoạch Bài 13: Quyền bảo vệ, chăm 21 x x sóc giáo dục trẻ em Việt Nam Bài 14: Bảo vệ môi trường, tài 22 nguyên thiên nhiên x x (Phần Thông tin, kiện: Cập nhật 23 số liệu từ gần nhất) 24 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hoá Dạy học theo (- Câu hỏi gợi ý e chủ đề: phần Quan sát Quyền ảnh(trang 48): nghĩa vụ x x 25 Không yêu cầu HS công dân trả lời Di sản văn - Bài tập a (trang hóa 50): Khơng yêu cầu x HS làm.) Hướng dẫn học sinh thực hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Bảo tồn di sản văn hóa vùng Kinh Bắc 26 Kiểm tra viết x 27 Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo (Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần Thông x 28 tin, kiện (trang 52): Không yêu cầu HS trả lời.Kiểm tra 15 phút Bài 17: Nhà nước Cộng hoà xã hội x chủ nghĩa Việt Nam (- Thông tin phần Thông tin, kiện (trang 55): đọc thêm - Sơ đồ phân công máy nhà nước(trang56): Đọc thêm - Câu hỏi gợi ý b, c, d, đ phần Sơ 29 x đồ phân cấp Bộ máy nhà nước(trang 58): Không yêu cầu HS trả lời - Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công máy nhà nước(trang 58): Không yêu cầu HS trả lời - Bài tập b, c, đ (trang 58,59): Không yêu cầu HS làm.) 30 Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp sở x ( xã, phường, thị trấn) 31 32 Học sinh báo cáo thực chủ đề trải nghiệm sáng tạo: Bảo tồn di sản văn hóa vùng Kinh Bắc 33 34 Ơn tập học kỳ II 35 Kiểm tra học kỳ II Hoàn tất chương trình học kỳ II DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ “ NHÂN ÁI, KHOAN DUNG” MÔN GDCD I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Kiến thức : - Hiểu yêu thương người, nêu biểu lòng yêu thương người, nêu ý nghĩa lòng yêu thương người - Hiểu đoàn kết tương trợ, kể số biểu đoàn kết tương trợ sống, nêu ý nghĩa đoàn kết tương trợ - Hiểu khoan dung, kể số biểu lòng khoan dung, nêu ý nghĩa lòng khoan dung Kĩ : - Biết thể lòng yêu thương người, đoàn kết tương trợ, khoan dung quan hệ với người xung quanh * Kĩ sống: - Kĩ trình bày suy nghĩ, ý tưởng - Kĩ tư phê phán, đánh giá - Kĩ phân tích so sánh, tư phê phán - Kĩ giao tiếp, ứng xử 3.Thái độ : - Khoan dung độ lượng với người; phê phán định kiến, hẹp hòi, cố chấp quan hệ người với người - Quan tâm đến người xung quanh; khơng đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt hành vi độc ác người 4.Nội dung lồng ghép: Tư tưởng HCM, Môi trường, Kĩ sống 5.Lưu ý: Học sinh khuyết tật cần hiểu yêu thương người, đoàn kết tương trợ khoan dung BẢNG MÔ TẢ KHUNG NĂNG LỰC CHỦ ĐỀ : “NHÂN ÁI, KHOAN DUNG” MÔN GDCD (Thời lượng tiết ) Yêu thương người - Nêu - Hiểu ý yêu thương nghĩa long yêu người thương người - Biết thể lòng yêu thương với người xung quanh việc làm cụ thể - Có ý thức biết yêu thương người xung quanh - Biểu lòng yêu thương người Đoàn kết, tương trợ - Biết đoàn kết, tương trợ - Nêu biểu đoàn kết tương trợ Khoan dung - Nêu khoan dung - Hiểu ý - Quý trọng nghĩa đoàn kết, đoàn kết tương tương trợ trợ người - Biết đoàn kết tương trợ với người học tập, sinh hoạt tập thể sống - Hiểu ý - Biết thể nghĩa lòng lòng khoan khoan dung dung quan hệ với người xung quanh Tuần Tiết - Khơng đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt hành vi độc ác người - Sẵn sàng giúp đỡ người - Phản đối hành vi gây đoàn kết - Biết tự kiềm chế thân, không đối xử thô bạo, chấp nhặt, biết cảm thông nhường nhịn Ngày sọan : 05/09/2019 Ngày dạy: 06/09/2019 BÀI : YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: II CHUẨN BỊ: GV: Bài tập tình huống, Kể chuyện Tục ngữ, ca dao, danh ngôn Bài tập tình Giấy khổ to, đèn chiếu HS: SGK, Sưu tầm ca dao tục ngữ, tranh ảnh có liên quan III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Khởi động - Gv: Yêu cầu học sinh sưu tầm vài câu chuyện ngắn nói lòng u thương người - Hs: Chuẩn bị theo hưỡng dẫn giáo viên Hình thành kiến thức: Kiểm tra 15 phút Câu Thế tự trọng? Tìm hành vi thể tính tự trọng khơng tự trọng sống? Câu Tìm số câu ca dao, tục ngữ nói tính tự trọng.? - Tự biết coi trọng giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội Hành vi thể hiện.(hs nêu hành vi trở lên) - Lòng tự trọng: cư xử đàng hồng, hẹn, ln lam tròn nhiệm vụ… - Khơng tự trọng: khơng làm tròn nhiệm vụ, hay thất hứa, làm việc sai trái… Cha ơng ta thuờng nói “ Thương người thể thương thân” Đây truyền thống vô quý báu dân tộc ta Chúng ta thấy người thầy thuốc hết lòng chăm sóc cứu chữa bệnh nhân, thầy giáo, cô giáo cô giáo đêm ngày tận tụy bên trang gíao án đễ dạy giỗ học sinh nên người Thấy người họan nạn, gặp khó khăn, người tàn tật yếu đuối … ta động viên an ủi Truyền thống thể lòng u thuơng người chủ đề tiết học ngày hôm Họat động giáo viên học sinh Họat động 1: Tìm hiểu truyện đọc: “ Bác Hồ đến thăm người nghèo” rút khái niệm GV: Cho HS đọc truyện đọc SGK HS:Đọc truyện diễn cảm ? Bác Hồ đến thăm gia đình chị Chín thời gian nào? HS: Bác Hồ đến thăm gia đình chị Chín vào tối 30 tết năm Nhâm Dần (1962) ? Hoàn cảnh gia đình chị ? HS: Hòan cảnh gia đình chị Chín: Chồng chị mất, chị có nhỏ, lớn vừa học vừa trông em, bán rau, bán lạc rang ? Những cử lời nói thể quan tâm yêu thương Bác gia đình chị Chín ? HS: Bác Hồ âu yếm đến bên cháu, xoa đầu, trao quà tết, Bác hỏi thăm việc làm, công việc, sống mẹ chị ? Thái độ chị Chín Bác ? HS:Chị Chín xúc động rớm rớm nước mắt ? Ngồi xe trở Phủ Chủ Tịch, thái độ Bác nào? Theo em Bác Hồ nghĩ ? HS:Bác đăm chiêu suy nghĩ: Bác nghĩ đến việc đề xuất với lãnh đạo thành phố cần quan tâm đền chị Chín người gặp khó khăn Bác thương lo cho người ? Những suy nghĩ hành động Bác Hồ thể đừc tính ? HS:Bác thể đức tính: Lòng u thương người GV: Dù phải gánh vác việc nước nặng nề, Bác Hồ ln quan tâm đến hồn cảnh khó khăn người dân Tình cảm u thương vơ bờ bến Bác dành cho tất người dân Việt Nam ?Vậy yêu thương người? Nội dung I Nội dung học : 1.Lòng yêu thương người : - Là quan tâm giúp đỡ người khác - Làm điều tốt đẹp - Gíup người khác họ gặp khó khăn *Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu lòng yêu thương người GV: Tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Nhanh tay nhanh mắt” ? Tìm hành động, việc làm thể lòng yêu thương người HS : Suy nghĩ trả lời -Vâng lời mẹ -Chăm sóc bố mẹ ốm -Đưa đón em học -Ủng hộ đồng bào lũ lụt -Giúp đỡ bạn nghèo -Dắt một cụ già qua đường -Giúp bạn tật nguyền -Bác tổ trưởng giúp đỡ người - Khuyên nhủ bạn bạn buồn, khó khăn - Cho tiền bà cụ ăn xin ? Qua hành động, việc làm em thấy lòng yêu thương người biểu nào? HS: Trả lời cá nhân GV :Tổng kết hướng dẫn hs chuẩn bị tiết Hướng dẫn học sinh làm tập: Họat động : Hướng dẫn luyện tập GV : Hướng dẫn làm tập (đưa lên đèn chiếu.) ? Em nhận xét hành vi sau: -Mẹ bạn Hải ốm, Nam biết tin liền rủ bạn lớp đến thăm chăm sóc -Bé Thủy nhà chẳng may bị ngã Long gần thấy sang băng bó vết thương mời thầy thuốc khám cho em -Vân bị ốm mộ tuần, lớp cử Hạnh chép giảng cho Vân Hạnh từ chối Vân bạn thân Hạnh HS : Quan sát trả lời câu hỏi GV: Nhận xét giải thích cho HS Biểu lòng yêu thương người : -Sẵn sàng giúp đỡ, thơng cảm, chia sẽ, biết tha thứ -Có lòng vị tha, biết hy sinh II/Bài tập : - Bài tập SGK ,trang 16,17 Đáp án: -Hành vi Nam , Long thể lòng yêu thuơng người - Hành vi Hạnh khơng có lòng thương u người Lòng u thương người khơng phân biệt đối xử 4.Vận dụng, tìm tòi, mở rộng: - GV tổ chưc cho HS chơi trò chơi sắm vai : - Bạn Hạnh gia đình gặp khó khăn Lơp trưởng lớp 7A cac bạn bạn quyên góp giúp đỡ ? Nhận xét việc làm bạn lớp 7A => Ủng hộ hành động bạn HS lớp 7A Hướng dẫn học sinh nhà: * Làm b, c, d, (SGK trang 17 ) * Chuẩn bị mới:Khoan dung IV.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần Tiết Ngày sọan : 10/09/2019 Ngày dạy: 14/09/2019 BÀI : YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: II CHUẨN BỊ: GV: Bài tập tình huống, Kể chuyện Tục ngữ, ca dao, danh ngơn Bài tập tình Giấy khổ to, đèn chiếu HS: SGK, Sưu tầm ca dao tục ngữ, tranh ảnh có liên quan III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn định tổ chức Kiểm tra chuẩn bị hs: Kiểm tra 15 phút Câu Thế tự trọng? Tìm hành vi thể tính tự trọng khơng tự trọng sống? Câu Tìm số câu ca dao, tục ngữ nói tính tự trọng.? - Tự biết coi trọng giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội Hành vi thể hiện.(hs nêu hành vi trở lên) - Lòng tự trọng: cư xử đàng hồng, hẹn, ln lam tròn nhiệm vụ… - Khơng tự trọng: khơng làm tròn nhiệm vụ, hay thất hứa, làm việc sai trái… Bài mới: Cha ơng ta thuờng nói “ Thương người thể thương thân” Đây truyền thống vô quý báu dân tộc ta Chúng ta thấy người thầy thuốc hết lòng chăm sóc cứu chữa bệnh nhân, thầy giáo, cô giáo cô giáo đêm ngày tận tụy bên trang gíao án đễ dạy giỗ học sinh nên người Thấy người họan nạn, gặp khó khăn, người tàn tật yếu đuối … ta động viên an ủi Truyền thống thể lòng u thuơng người chủ đề tiết học ngày hơm Họat động giáo viên học sinh Nội dung TIẾT 2: *Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu ý nghĩa lòng yêu thương người GV: Gợi ý HS tìm mẫu chuyện thân người xung quanh thể lòng yêu thương người HS: Kể ? Qua câu chuyện trên, em thấy mối quan hệ người với HS: người qúy trọng có sống thản hạnh phúc Giúp cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp ?Vì phải yêu thương người khác ? GV: Bổ sung : Những kẻ độc ác ngược với loài người bị người đời xa lánh, phải sống cô độc, chịu dày vò lương tâm GV: Yêu cầu HS nêu số ví dụ chứng minh cho nội dung học Họat động : Hướng dẫn cách rèn luyện GV: Phát phiếu học tập cho HS, Đặt câu hỏi lên đèn chiếu HS: Quan sát câu hỏi máy chiếu suy nghĩ trả lời nhanh GV tổ chức trò chơi nhanh cho họat động ? Phân biệt lòng yêu thương thương hại? HS: Lòng yêu thương khác với lòng thương hại : -Xuất phát từ -Động vụ lợi lòng chân thành, cá nhân vơ tư sáng -Nâng cao giá trị -Hạ thấp giá trị người ngừơi ? Trái với yêu thương ? Hậu ? HS:-Trái với u thương là: + Căm ghét, căm thù, gạt bỏ + Con người sống với mâu thuẫn thù hận ? Theo em hành vi sau giúp em rèn luyện lòng yêu thương người? a Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, gần gũi người xung quanh b Biết ơn người giúp đỡ c Bắt nạt trẻ em d Chế giễu người tàn tật e Chia sẻ thông cảm g Tham gia hoạt động từ thiện HS:-Đáp án : a, b, g GV: Kết thúc phần hướng dẫn HS giải thích câu ca dao : I Nội dung học : 3.Ý nghĩa yêu thương người: - Yêu thương truyền thống dân tộc ta - Được người qúy trọng có sống thản hạnh phúc - Giúp cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp - Giúp vượt qua khó khăn thử thách của sống Cách rèn luyện - Sống biết yêu thương sẻ chia với bạn bè - Luôn quan tâm giúp đỡ người xung quanh - Tránh xa lối song thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm - Tham gia hoạt đông từ thiện Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải yêu Họat động : Hướng dẫn luyện tập GV : Hướng dẫn làm tập (đưa lên đèn chiếu.) ? Em nhận xét hành vi sau: -Mẹ bạn Hải ốm, Nam biết tin liền rủ bạn lớp đến thăm chăm sóc -Bé Thủy nhà chẳng may bị ngã Long gần thấy sang băng bó vết thương mời thầy thuốc khám cho em -Vân bị ốm mộ tuần, lớp cử Hạnh chép giảng cho Vân Hạnh từ chối Vân khơng phải bạn thân Hạnh HS : Quan sát trả lời câu hỏi GV: Nhận xét giải thích cho HS II/Bài tập : - Bài tập SGK ,trang 16,17 Đáp án: -Hành vi Nam , Long thể lòng yêu thuơng người - Hành vi Hạnh khơng có lòng thương u người Lòng u thương người khơng phân biệt đối xử 4.Củng cố: GV tổ chưc cho HS chơi trò chơi sắm vai : -Bạn Hạnh gia đình gặp khó khăn Lơp trưởng lớp 7A cac bạn bạn quyên góp giúp đỡ ? Nhận xét việc làm bạn lớp 7A => Ủng hộ hành động bạn HS lớp 7A Hướng dẫn học nhà: * Làm b, c, d, (SGK trang 17 ) * Chuẩn bị mới:Khoan dung IV.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 10 11 ... Đoàn kết, tương trợ - Biết đoàn kết, tương trợ - Nêu biểu đoàn kết tương trợ Khoan dung - Nêu khoan dung - Hiểu ý - Quý trọng nghĩa đoàn kết, đoàn kết tương tương trợ trợ người - Biết đoàn kết... khó khăn Lơp trưởng lớp 7A cac bạn bạn quyên góp giúp đỡ ? Nhận xét việc làm bạn lớp 7A => Ủng hộ hành động bạn HS lớp 7A Hướng dẫn học sinh nhà: * Làm b, c, d, (SGK trang 17 ) * Chuẩn bị mới:Khoan... khó khăn Lơp trưởng lớp 7A cac bạn bạn quyên góp giúp đỡ ? Nhận xét việc làm bạn lớp 7A => Ủng hộ hành động bạn HS lớp 7A Hướng dẫn học nhà: * Làm b, c, d, (SGK trang 17 ) * Chuẩn bị mới:Khoan
- Xem thêm -

Xem thêm: MON GDCD mới nhất năm học 20192020, MON GDCD mới nhất năm học 20192020

Từ khóa liên quan