76 đề thi thử THPT QG 2019 môn toán THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình lần 1 file word có ma trận lời giải chi tiết

29 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:38

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỊA BÌNH TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 -2019 TRẮC NGHIỆM MƠN TỐN 12 (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mã đề : 205 Mục tiêu: Đề thi thử THPTQG Hồng Văn Thụ - Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình lần thứ mơn Tốn bám sát đề thi thử THPTQG BGD&ĐT Phần kiến thức trọng tâm rơi vào lớp 12, bên cạnh khối lượng khơng nhỏ kiến thức lớp 11 Với đề thi này, mức độ khá, HS dễ dàng điểm Tuy nhiên, câu hỏi cuối hóc búa gặp, nhằm phân loại HS mức độ cao Đề thi giúp em HS định hướng lượng kiến thức có chương trình ơn tập hợp lí cho giai đoạn nước rút Câu Họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = x + A x3 + 3x + C Câu Tích phân B x + 3x + C C x3 + 3x + C D x + + C ∫ x + dx 7 ln B ln C − D log 35 Câu Cho số phức z = + 5i Điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng Oxy có tọa độ là: A A ( 5; ) B ( 2;5 ) C ( −2;5 ) D ( 2; −5 ) Câu Một bạn học sinh có quần khác áo khác Hỏi bạn học sinh có cách lựa chọn quần áo A B C D Câu Trong khơng gian Oxyz, phương trình tham số đường thẳng qua điểm M ( 2;0; −1) r có vecto phương u = ( 2; −3;1)  x = −2 + 2t  A  y = −3t  z = −1 + t   x = + 2t  x = −2 + 2t   B  y = −3 C  y = −3t D z = 1− t z = 1+ t   r r r r Câu Trong không gian Oxyz cho a = ( 1; 2;3) , b = ( 4;5;6 ) Tọa độ a + b A ( 3;3;3) B ( 2;5;9 ) C ( 5;7;9 )  x = + 2t   y = −3t  z = −1 + t  D ( 4;10;18 ) Câu Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = Một vecto pháp tuyến mặt phẳng (P) r r r r A n = ( 1;1; −2 ) B n = ( 1;0; −2 ) C n = ( 1; −2; ) D n = ( 1; −1; ) Câu Cho hàm số y = f ( x ) liên tục R có bảng biến thiên hình vẽ Khẳng định sau đúng? x −∞ −1 +∞ − y′ y + +∞ − + +∞ −3 −3 A Hàm số có giá trị cực tiểu −1 B Hàm số đạt cực tiểu x = C Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số có hai điểm cực trị Câu Cho hàm số f ( x ) có đồ thị hàm số hình vẽ Khẳng định sai? A Hàm số nghịch biến khoảng ( −1;1) B Hàm số đồng biến khoảng ( −1;1) C Hàm số đồng biến khoảng ( 1;∞ ) D Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( 1; +∞ ) Câu 10 Phương trình log ( x + 1) = có nghiệm A x = −3 B x = C x = D x = Câu 11 Đồ thị hàm số qua điểm M ( 1; ) A y = −2 x − x+2 B y = x − x + C y = x2 − x + x−2 D y = − x + x − Câu 12 Cho cấp số cộng ( un ) u1 = , u2 = Khi cơng sai d 2 A B C D Câu 13 Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến R x π  A y =  ÷ 3 x   B y =  ÷  3 x 2 C y =  ÷ e x   D y =  ÷  2 Câu 14 Thể tích V khối trụ có bán kính đáy r = chiều cao h = là: A V = 32π B V = 32 2π C V = 64 2π D V = 128π Câu 15 Thể tích khối lăng trụ có đường cao 3a, diện tích mặt đáy 4a là: A 12a B 4a C 4a D 12a Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, BC = a Cạnh bên SA vng góc với đáy đường thẳng SD tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 300 Thể tích khối chóp S ABCD A 3a 3 B 2a 3 C 3a D 6a 3 Câu 17 Đạo hàm hàm số y = ( x − x ) A x − 20 x + x3 B x5 − 20 x − 16 x C x + 16 x D x − 20 x + 16 x Câu 18 Gọi M N giao điểm đồ thị hai hàm số y = x − x + y = − x + Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng MN A ( 1;0 ) B ( 0; ) C ( 2;0 ) D ( 0;1) Câu 19 Diện tích S hình phẳng (H) giới hạn hai đường cong y = − x + 12 x y = − x A S = 397 B S = 937 12 C S = 343 12 D S = 793 Câu 20 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( −2;1;1) , B ( 0; −1;1) Phương trình mặt cầu đường kính AB A ( x + 1) + y + ( z − 1) = B ( x + 1) + y + ( z − 1) = C ( x + 1) + y + ( z + 1) = D ( x − 1) + y + ( z − 1) = 2 2 2 2 Câu 21 Cho hàm số y = − x + x + có giá trị cực tiểu y1 , y2 Khi y1 + y2 A B C D – Câu 22 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = a, BC = a 3, cạnh SA = 2a, SA ⊥ ( ABCD ) Gọi α góc đường thẳng SC với mặt phẳng ( ABCD ) Giá trị tan α Câu 23 Thể tích khối nón có đường sinh 10 bán kính đáy là: A 196π B 48π C 96π D 60π A B C D Câu 24 Cho số phức z thỏa mãn ( + 2i ) z = − 3i Phần thực số phức z là: A – B C Câu 25 Tập nghiệm S bất phương trình log ( x −3x + ) ≥ −1 D −3i 2 A S = [ 0;3] B S = [ 0; ) ∪ ( 3;7 ] C S = [ 0;1] ∪ ( 2;3] D S = ( 1; +∞ ) Câu 26 Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = 0, ( Q ) : x − y − = Góc hai mặt phẳng ( P ) , ( Q ) A 900 B 300 C 450 D 600 Câu 27 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z − z + 2018 = Khi giá trị biểu thức A = z1 + z2 − z1 z2 A 2017 B 2019 C 2018 D 2016 3x − Câu 28 Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y = x+2 A ( 2; −3) B ( −2;3) C ( 3; −2 ) Câu 29 Giá trị nhỏ hàm số y = x+3 đoạn [ 2;5] 2x − C Câu 30 Cho a = log 2, b = log Khi log60 A D ( −3; ) B D −2 a + b − 2a + b + 2a + b − 2a − b − B C D a+b a+b a+b a+b Câu 31 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, ABC = 300 SBC tam giác cạnh a mặt bên SBC vng góc với đáy Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) là: A A a B a 39a 13 C D a 13 Câu 32 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O, AC = 3a, BD = 2a, hai mặt phẳng (SAC) (SBD) vng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết khoảng cách từ điểm O đến (SAB) A a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 12 B a3 3 C a3 18 D a3 16 20 x − 30 x + 3  ; +∞ , f x = Câu 33 Biết khoảng  có nguyên hàm ÷ hàm số ( ) 2  2x − F ( x ) = ( ax + bx + c ) x − 3, ( a, b, c ∈ Z ) Tổng S = a + b + c A Câu 34 Cho hàm số B C f ( x ) liên tục R D f ( ) = 16, ∫ f ( x ) dx = Tính tích phân I = ∫ x f ′ ( x ) dx A 13 B 12 C 20 D Câu 35 Cho hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A a < 0, b > 0, c < 0, d < C a > 0, b > 0, c < 0, d < B a < 0, b < 0, c < 0, d > D a < 0, b > 0, c > 0, d < Câu 36 Số nghiệm phương trình ( log x ) − 3log A B x − = C D Câu 37 Cho hàm số y = − x + mx + ( 3m + ) x − Tập hợp giá trị tham số m để hàm số nghịch biến ( −∞; +∞ ) [ a; b ] Khi a − 3b A B C D – Câu 38 Ba người A, B, C săn độc lập với nhau, nổ súng bắn vào mục tiêu Biết xác suất bắn trúng mục tiêu A, B, C tương ứng 0,7; 0,6; 0,5 Xác suất để có người bắn trúng là: A 0,94 B 0,8 C 0,45 D 0,75 Câu 39 Có số phức z thỏa mãn z − 2i = z số ảo? A Câu 40 B Trong không gian C Oxyz cho hai đường thẳng D x +1 y −1 z − d1 : = = −1 , x −1 y −1 z +1 = = Đường thẳng ∆ qua điểm A ( 1; 2;3) vng góc với d1 cắt đường thẳng −1 −1 d có phương trình d2 : x −1 = x −1 = C −1 A y −2 z −3 = −1 y −2 z −3 = −3 −5 x −1 = x −1 = D B y −2 z −3 = −3 −3 y −2 z −3 = −1 Câu 41 Cho hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số sau y = x , y = đường thẳng x = (tham khảo hình vẽ) Thể tích khối tròn xoay sinh hình (H) quay quanh đường thẳng y = A π B 119 π C π D 21 π uuuu r uuur Câu 42 Cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ tích Gọi M điểm thỏa mãn BM = BB′ N trung điểm DD’ Mặt phẳng (AMN) chia hình hộp thành hai phần, thể tích phần có chứa điểm A’ 67 181 A B C D 144 432 Câu 43 Cho hàm số bậc ba y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số g ( x) (x = − x + 4) x −1 x  f ( x ) − f ( x )  A có đường tiệm cận đứng? B C D Câu 44 Cho hàm số y = f ( x ) , biết hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị hình vẽ Đặt g ( x ) = f ( x + 1) Kết luận sau đúng? A Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng (3;4) B Hàm số g ( x ) đồng biến khoảng (0;1) C Hàm số g ( x ) nghịch biến khoảng (4;6) D Hàm số g ( x ) nghịch biến khoảng ( 2; +∞ ) Câu 45 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B Biết AB = BC = a, 3a , SA ⊥ ( ABCD ) M, N theo thứ tự trung điểm SB, SA Khoảng cách từ N đến mặt phẳng (MCD) bằng: a a 4a 3a A B C D 4 AD = 2a, SA = Câu 46 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y + 1) + ( z − ) = 16 điểm 2 A ( 1; 2;3) Ba mặt phẳng thay đổi qua A đơi vng góc với cắt mặt cầu theo ba đường tròn Gọi S tổng diện tích ba hình tròn Khi S bằng: A 32π B 36π C 38π D 16π Câu 47 Cho hàm số f ( x ) = mx − 3mx + ( 3m − ) x + − m với m tham số thực Có giá trị nguyên tham số m ∈ [ −10;10] để hàm số g ( x ) = f ( x ) có điểm cực trị A B C 10 D 11 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 1; −1; ) , B ( 3; −4; −2 ) đường thẳng  x = + 4t  d :  y = −6t Điểm I ( a, b, c ) thuộc d điểm thỏa mãn IA + IB đạt giá trị nhỏ Khi  z = −1 − 8t  T = a + b + c 23 A 58 B − Câu 49 Cho hai số phức z= 43 58 z1 , z2 C thỏa mãn 65 29 D − 21 58 z1 = 3, z2 = 4, z1 − z2 = 41 Xét số phức z1 = a + bi ( a, b ∈ R ) Khi b z2 A B 3 C D Câu 50 Cho hàm số f ( x ) liên tục R có đạo hàm thỏa mãn f ′ ( x ) + f ( x ) = 1, ∀x ∈ R f ( ) = Tích phân ∫ f ( x ) dx A − e2 B − 4e C 1 − 4e 1 D − − 2 e MA TRẬN Cấp độ câu hỏi STT Chuyên đề Đơn vị kiến thức Đồ thị, BBT Cực trị Hàm số Đơn điệu Min - max Tiệm cận Bài toán thực tế Hàm số mũ - logarit Biểu thức mũ logarit 10 11 12 13 14 15 Phương trình, bất phương trình mũ logarit Nguyên hàm – Tích phân Nguyên hàm Tổng C47 C37 C18 C29 C43 C13 C30 C10 C25 C36 C2 C34 C50 C19 C41 C3 Dạng đại số 19 Đường thẳng Hình Oxyz Mặt phẳng 21 Mặt cầu 22 Mặt cầu 23 Bài toán tọa độ điểm, vecto 24 Bài toán min, max HHKG C33 Bài toán thực tế Dạng hình học Số phức C1 Ứng dụng tích phân PT phức 25 C9 Vận dụng cao C44 C21 Tích phân 18 20 C35 Vận dụng Bài toán thực tế 16 17 C8 C11 Tương giao Mũ logarit Nhận Thông biết hiểu Thể tích, tỉ số thể tích C24 C39 C49 C27 C5 C7 C40 C47 C26 C20 C46 C6 C15 C16 C32 C42 26 Khoảng cách, góc 27 Khối nón 28 Khối trụ Tổ hợp – xác suất Tổ hợp – chỉnh hợp 32 CSC CSN Xác định thành phần CSC - CSN 33 PT - BPT Bài toán tham số 34 Đạo hàm Đạo hàm hàm số 30 31 C45 C23 Khối tròn xoay 29 C22 C31 C14 Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện C4 Xác suất C38 C12 C17 NHẬN XÉT ĐỀ Mức độ đề thi: KHÁ Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan Kiến thức tập trung chương trình lớp 12, câu hỏi lớp 11 chiếm 14% Khơng có câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 Cấu trúc tương tự đề thi minh họa năm 2018-2019 23 câu hỏi VD-VDC phân loại học sinh câu VDC Chủ yếu câu hỏi mức thông hiểu vận dụng, nhiên có phân hóa cao với nhiều câu VDC nhiều mảng kiến thức Đề thi phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1–A 2–A 3–B 4–D 5–D 6–C 7–A 8–C 9–B 10 - C 11 – B 12 – D 13 – A 14 – C 15 – A 16 – A 17 – D 18 – B 19 – B 20 – B 21 – A 22 – C 23 – C 24 – C 25 – C 26 – C 27 – D 28 – B 29 – B 30 – B 31 – C 32 – B 33 – C 34 – D 35 – D 36 – C 37 – B 38 – A 39 – C 40 – B 41 – C 42 – D 43 – B 44 – B 45 – B 46 – C 47 – C 48 – D 49 – D 50 – B Câu Chọn A Phương pháp: x n +1 + C ( n ≠ −1) n +1 Cách giải: n ∫ x dx = x3 + 3x + C Câu Chọn A Phương pháp: ∫ x dx = ln x + C Cách giải: ∫( x + 3) dx = 1 d ( x + 5) 1 1 dx = ∫0 x + ∫0 x + = ln x + = ln − ln = ln 1 Câu Chọn B Phương pháp: Số phức z = a + bi, ( a, b ∈ R ) có điểm biểu diễn số phức mặt phẳng Oxy ( a, b ) Cách giải: Điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng Oxy có tọa độ là: (2;5) Câu Chọn D Phương pháp: Sử dụng quy tắc nhân Cách giải: Học sinh có 3.2 = cách lựa chọn quần áo Câu Chọn D Phương pháp: r Phương trình tham số đường thẳng qua điểm M ( x0 ; y0 ; z0 ) có VTCP u = ( a, b, c )  x = x0 + at   y = y0 + bt  z = z + ct  Cách giải: r Phương trình tham số đường thẳng qua điểm M ( 2;0; −1) có VTCP u = ( 2; −3;1)  x = + 2t   y = −3t  z = −1 + t  Câu Chọn C Phương pháp: r u = ( x1 , y1 , z1 ) r r ⇒ u + v = ( x1 + x2 ; y1 + y2 ; z1 + z2 ) r v = ( x2 , y2 , z2 ) 10 −∞ −∞ Hàm số y = − x + x + có giá trị cực đại giá trị cực tiểu y1 = 4, y2 = ⇒ y1 + y2 = Chú ý: Cần phân biệt điểm cực đại giá trị cực đại điểm cực tiểu giá trị cực tiểu hàm số Câu 22 Chọn C Phương pháp: Gọi a’ hình chiếu vng góc a mặt phẳng (P) Góc đường thẳng a mặt phẳng (P) góc đường thẳng a a’ Cách giải: ABCD hình chữ nhật ⇒ AC = AB + AD = a + 3a = 2a · · SA ⊥ ( ABCD ) ⇒ ( SC ; ( ABCD ) ) = SCA ⇒ α = SCA SA 2a = =1 AC 2a Câu 23 Chọn C Phương pháp: ⇒ tan α = Thể tích khối nón có đường cao h bán kính đáy r là: V = π r h Cách giải: Độ dài đường cao khối nón: h = l − r = 102 − 62 = 2 Thể tích khối nón là: V = π r h = π = 96π 3 15 Câu 24 Chọn C Phương pháp: Giải phương trình phức tìm số phức z Cách giải: ( − 3i ) ( − 2i ) ⇔ z = − 12i − 3i − = −3i − 3i ⇔z= Ta có: ( + 2i ) z = − 3i ⇔ z = + 2i 1+ ( + 2i ) ( − 2i ) Phần thưc số phức z Câu 25 Chọn C Phương pháp: 0 < a < log a f ( x ) > b ⇔  b 0 < f ( x ) < a Cách giải:  x − 3x + >  x >   −1 Ta có: log ( x − x + ) ≥ −1 ⇔    ⇔   x < ⇔ x ∈ [ 0;1) ∪ ( 2;3]  x − 3x + ≤  ÷ 0 ≤ x ≤ 2   Tập nghiệm bất phương trình S = [ 0;1) ∪ ( 2;3] Chú ý: HS cần ý ĐKXĐ hàm logarit Câu 26 Chọn C Phương pháp: ur uu r n1 , n2 ur uu r r n1 , n2 VTPT (P), (Q), cos ( ( P ) ; ( Q ) ) = ur uu n1 n2 Cách giải: ur có VTPT n1 ( 2; −1; −2 ) uu r ( Q ) : x − y − = có VTPT n2 ( 1; −1;0 ) ur uu r n1 , n2 2.1 + ( −1) ( −1) + cos ( ( P ) ; ( Q ) ) = ur uu r = = ⇒ ( ( P ) ; ( Q ) ) = 450 2 2 n1 n2 2 +1 + +1 + ( P ) : 2x − y − 2z − = Câu 27 Chọn D Phương pháp: Sử dụng định lý Vi-ét Cách giải: z + z = z1 , z2 hai nghiệm phương trình z − z + 2018 = ⇒   z1 z2 = 2018 A = z1 + z2 − z1 z2 = − 2018 = 2016 Câu 28 Chọn B Phương pháp: 16 Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y = ax + b  d a , ( ad − bc ≠ )  − ; ÷ cx + d  c c Cách giải: Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y = 3x − ( −2;3) x+2 Câu 29 Chọn B Phương pháp: Để tìm GTNN, GTLN hàm số f đoạn [ a; b ] ta làm sau: - Tìm điểm x1 , x2 , , xn thuộc khoảng ( a, b ) mà hàm số f có đạo hàm khơng có đạo hàm - Tính f ( x1 ) , f ( x2 ) , , f ( xn ) , f ( a ) , f ( b ) - So sánh giá trị vừa tìm Số lớn giá trị GTLN f [ a; b ] số nhỏ giá trị GTNN f [ a; b ] Cách giải: x+3 y= → y′ = − < 0, ∀x ∈ [ 2;5] ⇒ Hàm số y = x + nghịch biến [ 2;5] 2x − x − ( ) 2x − ⇒ y = y ( ) = [ 2;5] Câu 30 Chọn B Phương pháp: log c b log a b = , log a bc = c log a b  (các biểu thức xác định) log c a Cách giải: log 60 log 22 + log 3 + log log + + log 2a + b + log 60 = = = = log 10 log + log log + log a+b Câu 31 Chọn C Phương pháp: Đưa dựng khoảng cách từ M đến (SAB) với M trung điểm BC Cách giải: Gọi M, N trung điểm BC, AB Kẻ MH ⊥ SN , H ∈ SN 17 Tam giác SBC đều, SM ⊥ BC Mà ( SBC ) ⊥ ( ABC ) , ( SBC ) ∩ ( ABC ) = BC ⇒ SM ⊥ ( ABC ) ⇒ SM ⊥ AB Ta có: MN//AC (do MN đường trung bình tam giác ABC) mà AB ⊥ AC ⇒ MN ⊥ AB ⇒ AB ⊥ ( SMN ) ⇒ AB ⊥ MH Mà MH ⊥ SN ⇒ MH ⊥ ( SAB ) ⇒ d ( M ; ( SAB ) ) = MH ⇒ d ( C ; ( SAB ) ) = 2MH (do M trung điểm BC) a a ∆ABC vng A có ·ABC = 300 ⇒ AC = BC.sin 300 = ⇒ MN = a ∆SMN vuông M, MH ⊥ SN ∆SBC đều, cạnh a ⇒ SM = ⇒ 1 1 16 52 = + = + = + = ⇒ MH = a 2 2 MH SM MN 3a a 3a 52 a 3 a  ÷ 4÷     ⇒ d ( C ; ( SAB ) ) = 3 39 a= a= a 52 13 13 Câu 32 Chọn B Phương pháp: ( P ) ⊥ ( α )  ⇒ d ⊥ (α ) ( Q ) ⊥ ( α )  ( P ) ∩ ( Q ) = d Cách giải: 18 Ta có: ( SAC ) ⊥ ( ABCD )  ⇒ SO ⊥ ( ABCD ) ( SBD ) ⊥ ( ABCD )  ( SAC ) ∩ ( SBD ) = SO  AB ⊥ OH ⇒ AB ⊥ ( SOH ) ⇒ AB ⊥ OK Dựng OH ⊥ AB, H ∈ AB, OK ⊥ SH Ta có:   AB ⊥ SO Mà OK ⊥ SH ⇒ OK ⊥ ( SAB ) ⇒ d ( O; ( SAB ) ) = OK = a 1 1 = + = 2+ = 2 2 OH OA OB 3a a 3a 1 1 OK ⊥ SH ⇒ = + ⇔ = + 2 ∆SOH vuông tạo O, 3a OK OS OH OS 16 1 Diện tích hình thoi ABCD: S ABCD = AC.BD = 3a.2a = 3a 2 ∆OAB vuông tạo O, OH ⊥ AB ⇒ a ⇒ SO = a 2 a ⇒ OH = 1 3a Thể tích khối chóp S ABCD VS ABCD = S ABCD SO = 3a a = 3 a Câu 33 Chọn D Phương pháp: 19 f ( x ) có nguyên hàm F ( x ) ⇔ ( F ( x ) ) ′ = f ( x ) Cách giải: F ( x ) = ( ax + bx + c ) x − ax + bx + c ( 2ax + b ) ( x − 3) + ax + bx + c ′ ⇒ ( F ( x ) ) = ( 2ax + b ) x − + = 2x − 2x − = 5ax + ( 3b − 6a ) x − 3b + c 2x − 5a = 20 a =   f ( x ) có nguyên hàm F ( x ) ⇔ ( F ( x ) ) ′ = f ( x ) , 3b − 6a = −30 ⇔ b =  −3b + c = c =   ⇒ S = a+b+c =3 Câu 34 Chọn D Phương pháp: b b Sử dụng công thức phần: ∫ udv = uv a − ∫ vdu a b a Cách giải: I = ∫ x f ′ ( x ) dx = 1 = 1 1 1 xd ( f ( x ) ) = x f ( x ) − ∫ f ( x ) dx = f ( ) − ∫ f ( x ) d ( x ) ∫ 20 20 40 1 1 1 f ( ) − ∫ f ( t ) dt (đặt t = x ) = f ( ) − ∫ f ( x ) dx = 16 − = − = 40 40 Câu 35 Chọn D Phương pháp: Nhận biết dạng đồ thị hàm số bậc ba Cách giải: Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy: +) Khi x → +∞ y → −∞ ⇒ a < : Loại phương án C +) Đồ thị hàm số cắt Oy điểm có tung độ âm ⇒ d < : Loại phương án B +) y = ax + bx + cx + d ⇒ y ′ = 3ax + 2bx + c Hàm số có cực trị trái dấu ⇒ ac < ⇒ c > (do a < 0): Loại phương án A Chọn phương án D Câu 36 Chọn C Phương pháp: log a b + log a c = log a ( bc ) , log ac b = log a b c Cách giải: ĐKXĐ: x > Ta có: ( log x ) − 3log x − = ⇔ ( + log x ) − log x − = 2 20   log x = −1  x = ⇔ log x − log x − = ⇔  ⇔   log x = x = Phương trình cho có nghiệm x = , x = Câu 37 Chọn B Phương pháp: 2 a < Hàm số bậc ba nghịch biến ( −∞; +∞ )  ∆ ≤ Cách giải: y = − x + mx + ( 3m + ) x − ⇒ y ′ = − x + 2mx + 3m +  −1 < ⇔ m + 3m + ≤ ⇔ −2 ≤ m ≤ −1 Hàm số bậc ba nghịch biến ( −∞; +∞ )  ∆ ≤ ⇒ a = −2, b = −1 ⇒ a − 3b = Câu 38 Chọn A Phương pháp: Áp dụng quy tắc cộng nhân xác suất Cách giải: Xác suất để có người bắn trúng là: − ( − 0, ) ( − 0, ) ( − 0,5 ) = − 0,3.0, 4.0,5 = 0,94 Câu 39 Chọn C Phương pháp: Gọi số phức z = a + bi, ( a, b ∈ R ) Tìm điều kiện a, b Cách giải: Gọi số phức z = a + bi, ( a, b ∈ R ) Ta có: z − 2i = ⇔ a + bi − 2i = ⇔ a + ( b − ) = ( 1) a = b z = ( a + bi ) = ( a − b ) + 2abi số ảo ⇒ a − b = ⇔   a = −b +) a = b Thay vào (1): a + ( a − ) = ⇔ 2a − 4a + = ⇔ a = = b ⇒ z = + i +) a = −b Thay vào (1): a + ( −a − ) = ⇔ 2a + 4a + = ⇔ a = −1, b = ⇒ z = −1 + i Vậy, có số phức z thỏa mãn yêu cầu đề Câu 40 Chọn B Phương pháp: +) Gọi B = ∆ ∩ d ⇒ Tham số hóa tọa độ điểm B uuur uur +) Đường thẳng ∆ ⊥ d1 ⇒ AB.ud1 = ⇒ Tọa độ điểm B +) Viết phương trình ∆ 21 Cách giải: x = 1− t x −1 y −1 z +1  d2 : = = có PTTS  y = + 2t −1 −1  z = −1 − t  uuur Gọi giao điểm ∆ d B ( − t ;1 + 2t ; −1 − t ) ⇒ AB = ( −t ; 2t − 1; −t − ) uuur uur Đường thẳng ∆ ⊥ d1 ⇒ AB.ud1 = ⇒ − t.3 + ( 2t − 1) + ( − t − ) ( − 1) = ⇔ 2t + = ⇔ t = − uuur ⇒ AB = ( 1; −3; −3) VTCP đường thẳng ∆ Phương trình ∆ : x −1 y − z − = = −3 −3 Câu 41 Chọn C Phương pháp: Gắn hệ trục tọa độ Cho hai hàm số y = f ( x ) , y = g ( x ) liên tục [a; b] Khi thể tích vật thể tròn xoay giới hạn hai đồ thị số y = f ( x ) , y = g ( x ) hai đường thẳng x = a, y = b quay b 2 quanh trục Ox là: V = π ∫ f ( x ) − g ( x ) dx a Cách giải:  X = x −1 Đặt  Ta hệ trục tọa độ OXY hình vẽ: Y = y − Ta có: y = x ⇔ Y + = X + ⇔ Y = X + − ( 1 = π  X + X − ( X + 1) 2  32     7π  X + ÷ = π  + − ÷−  − ÷ =    0  ) X + − dX = π ∫ X + − X + dX Thê tích cần tìm V = π ∫ ( ) Câu 42 Chọn D Phương pháp: 22 x + z = y + t AM BN CP DQ  = x, = y, = z, = t ⇒  VABCD.MNPQ x+ y + z +t = AA′ BB′ CC ′ DD′ V  ABCD A′B′C ′D′ Cách giải: Gọi O, O’ tâm hình bình hành ABCD, A’B’C’D’ Trong (BDD’B’), gọi I giao điểm OO’ MN Trong (ACC’A’), gọi K giao điểm AI CC’ Trong (CDD’C’), gọi Q giao điểm NK C’D’ Trong (CBB’C’), gọi P giao điểm MK C’B’ ⇒ Thiết diện hình hộp cắt mặt phẳng (AMN) ngũ giác AMPQN x + z = y + t AA′ BM CK DN  = x = 0, =y= , = z, = t = ⇒  VABCD.MNPQ x+ y+ z+t Đặt = AA′ BB′ CC ′ DD′  VABCD A′B′C ′D′ 0+ z = + ⇒ z = 23 VABCD.MNPQ VABCD A′B′C ′D′ 0+ + + x+ y + z +t 7 = ⇒V = = VABCD A′B′C ′D′ = ( 1) ABCD AMKN = 4 12 12 12 VK CQP = d( K ;( A′B′C ′D′) ) S ∆CQP CK 1 = S ∆CQP = S ∆C ′B′D′ = S A′B′C ′D′ Mà d( K ;( A′B′C′D′) ) = d( C ;( A′B′C ′D′) ) z = CC ′ 24 1 ′ ′ ′ ′ CQ C K CQ CP CK C ′P = = = ⇒ = ; = = = ⇒ = ) (do D′Q ND′ C ′D′ PB′ MB′ B′C ′ 3 1 1 ⇒ VK CQP = d( C ′;( A′B′C ′D ′) ) S A′B′C ′D′ = d ( C ′;( A′B′C ′D′) ) S A′B′C ′D′ = VABCD A′B′C ′D′ = ( 2) 24 432 432 432 251 = Từ (1) (2) ⇒ VABCD.MPCQN = − 12 432 432 251 181 = Thể tích cần tìm − 432 432 Câu 43 Chọn B Phương pháp: * Định nghĩa tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = f ( x ) f ( x ) = +∞ lim+ f ( x ) = −∞ lim− f ( x ) = +∞ lim− f ( x ) = −∞ x = a Nếu xlim →a + x →a x →a x →a TCĐ ĐTHS Cách giải: f ( 1) = 2, f ( x0 ) = f ( ) = 0, f ( x1 ) = f ( x2 ) = f ( x3 ) = 24 x ≥ x ≠ x ≥  x ≥ x ≠ x2 − 4x + 4) x − (   x ≠ x0  ⇔ ⇔  x ≠ x2 ,1 < x2 < < x3 Xét hàm số g ( x ) = có TXĐ:  x  f ( x ) − f ( x )   f ( x ) ≠  x ≠ x1 x ≠ x  f ( x ) ≠  x ≠ x2     x ≠ x3 lim g ( x ) x → x2 (x = lim x → x2 ⇒ đths g ( x ) − 4x + 4) x −1 x  f ( x ) − f ( x )  (x = = ∞; lim g ( x ) − x + 4) x − x → x3 (x = lim x → x3 − 4x + 4) x −1 x  f ( x ) − f ( x )  =∞ có đường tiệm cận đứng x  f ( x ) − f ( x )  Câu 44 Chọn B Phương pháp: Xét dấu g ′ ( x ) dựa vào dấu f ′ ( x ) Cách giải: g ( x ) = f ( x + 1) ⇒ g ′ ( x ) = f ′ ( x + 1) Với x ∈ ( 0;1) x + ∈ ( 1; ) , f ′ ( x + 1) > 0, ∀x ∈ ( 0;1) ⇒ g ′ ( x ) > 0, ∀x ∈ ( 0;1) Câu 45 Chọn B Phương pháp: Gắn hệ trục tọa độ Cách giải:  2 Gắn hệ trục tọa độ: A ≡ O ( 0;0;0 ) , B ( 1;0;0 ) , C ( 1;1;0 ) , D ( 0; 2;0 ) , S  0;0; ÷ ÷   1   2 ⇒ M  ;0; , N 0;0; ÷  ÷  ÷ ÷ 2    25 uuuu r 1 r uuuu r 2 ⇒ MC =  ;1; − , a = MC = 2; 4; −3 lấy ÷ ÷   uuur r CD = ( −1;1;0 ) , lấy b = ( −1;1;0 ) ( ) r r r  a, b  = 1;1; , qua C ( 1;1;0 ) có phương trình là: Mặt phẳng (MCD) có VTPT n = ( ) 1( x − 1) + 1( y − 1) + ( z − ) = ⇔ x + y + z − = ⇒ d ( N ; ( MNC ) ) = + + −2 1+1+ 1 =2= Vây, khoảng cách từ N đến mặt phẳng (MCD) bằng: a Câu 46 Chọn C Cách giải: ( S ) : ( x − 1) + ( y + 1) + ( z − ) = 16 có tâm I ( 1; −1; ) bán kính R = 2 Gọi M, N, P hình chiếu vng góc I lên mặt phẳng, r1 , r2 , r3 bán kính đường tròn giao tuyến tương ứng Khi đó, A, I, P, N đỉnh hình hộp chữ nhật, ta có: IM + IP + IN = IA = 02 + 32 + 12 = 10 ⇔ R − r12 + R − r22 + R − r32 = 10 ⇔ 3.16 − ( r12 + r22 + r32 ) = 10 ⇔ r12 + r22 + r32 = 38 2 Tổng diện tích ba hình tròn S = π ( r1 + r2 + r3 ) = 38π Câu 47 Chọn C Phương pháp: Hàm số: g ( x ) = f ( x ) có điểm cực trị ⇔ f ( x ) = có nghiệm phân biệt Cách giải: 26 Hàm số: g ( x ) = f ( x ) có điểm cực trị ⇔ f ( x ) = có nghiệm phân biệt 2 Xét mx − 3mx + ( 3m − ) x + − m = ⇔ ( x − 1) ( mx − 2mx + m − ) = x = ⇔  mx − 2mx + m − = ( 1) f ( x ) = có nghiệm phân biệt ⇔ (1) có nghiệm phân biệt khác m ≠ m ≠   ⇔ m − m ( m − ) > ⇔  2m > ⇔ m >   −2 ≠  m.1 − 2m.1 + m − ≠ Mà m ∈ [ −10;10] , m ∈ Z ⇒ m ∈ { 1; 2;3; ;10} : Có 10 giá trị m thỏa mãn Câu 48 Chọn D Cách giải:  x = + 4t r  d :  y = −6t có VTCP u = ( 4; −6; −8 )  z = −1 − 8t  uuur A ( 1; −1; ) , B ( 3; −4; −2 ) ⇒ AB = ( 2; −3; −4 ) 27 uuur r Ta có: AB = ( 2; −3; −4 ) phương với u = ( 4; −6; −8 ) Mà A ( 1; −1; ) ∉ d ⇒ AB / / d ⇒ A, B, d đồng phẳng * Xét mặt phẳng chứa AB d : Gọi A’ điểm đối xứng A qua ∆; ( α ) mặt phẳng qua A, vng góc với d Khi đó, giao điểm H ∆ với ( α ) trung điểm AA’ r ( α ) có VTPT n ( 2; −3; −4 ) qua A ( 1; −1; ) có phương trình: ( x − 1) − ( y + 1) − ( z − ) = ⇔ x − y − z + =  x = + 4t  H ∈ d :  y = −6t ⇒ Giả sử H ( + 4t ; −6t ; −1 − 8t )  z = −1 − 8t  H ∈ ( α ) ⇒ ( + 4t ) − ( −6t ) − ( −1 − 8t ) + = ⇔ 58t + 11 = ⇔ t = − 11  36 33 15  ⇒H ; ; ÷ 58  29 29 29  Ta có: IA + IB = IA′ + IB ≥ A′B ⇒ ( IA + IB ) = A′B I trùng với A’B ∆ 36   xI0 − 29 = 2 uuur uuur  33 ′ HI0 đường trung bình tam giác A AB ⇒ HI = AB ⇔  y I0 − = ( − 3) ⇔ 29  15   zI0 − 29 = ( − )  I giao điểm 65   xI0 = 29  21   y I0 = − 58  43   z I0 = − 29   65 21 43  ⇒ I0  ; − ; − ÷  29 58 29  65 21 43 21  65 21 43  − − =− Vậy để IA + IB đạt giá trị nhỏ I  ; − ; − ÷⇒ a + b + c = 29 58 29 58  29 58 29  Câu 49 Chọn D Phương pháp: +) Biểu diễn lượng giác số phức +) z1 z = , z2 ≠ z2 z2 Cách giải: Cách 1: Gọi A, B điểm biểu diễn số phức z1 , z2 32 + 42 − 41 Theo đề bài, ta có: OA = 3, OB = 4, AB = 41 ⇒ cos ·AOB = =− 2.3.4 Đặt z1 = ( cos ϕ + i sin ϕ ) ⇒ z2 = ( cos ( ϕ ± AOB ) ) = ( cos ( ϕ ± α ) + i sin ( ϕ ± α ) ) ⇒ ( α = AOB ) ( cos ϕ + i sin ϕ ) z1 = = ( cos ϕ + i sin ϕ ) ( cos ( ϕ ± α ) − i sin ( ϕ ± α ) ) z2 ( cos ( ϕ ± α ) + i sin ( ϕ ± α ) ) 28 ( cos ϕ cos ( ϕ ± α ) + sin ϕ sin ( ϕ ± α ) ) + i ( sin ϕ cos ( ϕ ± α ) ) − cos ϕ sin ( ϕ ± α )  4 3 =  cos ( ±α ) + i.sin ( ±α )  = ( cos α ± i sin α ) 4 = 3 2 ⇒ b = ± sin α ⇒ b = 1−  ÷ = 4 3  z1  =    z2  ⇔ Cách 2: Ta có: z1 = 3, z2 = 4, z1 − z2 = 41 ⇒   z1 − z2 = 41   z     2  2 a + b =  ÷  4 z  z = = a + bi, ( a, b ∈ R ) ⇒  ⇔ z2   41   ( a − 1) + b =  ÷÷    z1 = z2 z1 41 −1 = z2  2  a + b = 16 ⇔  41 2  ( a − 1) + b = 16    b = 16 − a   ( a − 1) + − a = 41 16 16    5  b = b = 16 ⇔ ⇔ a = − a = −   2 Câu 50 Chọn B Phương pháp: Vậy b = ( f g ) ′ = f ′.g + f g ′ Cách giải: Ta có: f ′ ( x ) + f ( x ) = ⇔ e x f ′ ( x ) + e x f ( x ) = e x ⇔ ( e x f ( x ) ) ′ = e x ⇒ e x f ( x ) = ∫ e2 x dx ⇔ e x f ( x ) = e x + C Mà f ( ) = ⇒ = ∫ 1 1 e2 x + + C ⇒ C = ⇒ e2 x f ( x ) = e2 x + ⇔ f ( x ) = 2 2 2e x 1 e2 x + 1 1  1  1   1 f ( x ) dx = ∫ dx = ∫  + e −2 x ÷dx =  x − e −2 x ÷ =  − ÷−  − ÷ = − 2x 2e 2  2   4e    4 e 0 29 ... phân loại học sinh mức HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1 A 2–A 3–B 4–D 5–D 6–C 7–A 8–C 9–B 10 - C 11 – B 12 – D 13 – A 14 – C 15 – A 16 – A 17 – D 18 – B 19 – B 20 – B 21 – A 22 – C 23 – C 24 – C 25 – C...  41   ( a − 1) + b =  ÷÷    z1 = z2 z1 41 1 = z2  2  a + b = 16 ⇔  41 2  ( a − 1) + b = 16    b = 16 − a   ( a − 1) + − a = 41 16 16    5  b = b = 16 ⇔ ⇔ a = −... ⊥ d1 ⇒ AB.ud1 = ⇒ Tọa độ điểm B +) Viết phương trình ∆ 21 Cách giải: x = 1 t x 1 y 1 z +1  d2 : = = có PTTS  y = + 2t 1 1  z = 1 − t  uuur Gọi giao điểm ∆ d B ( − t ;1 + 2t ; 1 −
- Xem thêm -

Xem thêm: 76 đề thi thử THPT QG 2019 môn toán THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình lần 1 file word có ma trận lời giải chi tiết , 76 đề thi thử THPT QG 2019 môn toán THPT chuyên hoàng văn thụ hòa bình lần 1 file word có ma trận lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan