HSG lí phú thọ

2 72 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

SỞ GDĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC : 2018 – 2019 Mơn : VẬT LÍ Thời gian làm : 180 phút , không kể thời gian giao đề Họ tên học sinh: ………………………………………… ; SBD : …………… Trắc nghiệm khách quan: Câu 1: sống thực tế hang ngày , ta phải sử dụng số nguồn điện số nguồn điện sau , nguồn điện nguồn điện chiều coi nguồn điện không đổi? A Pin đồng hồ B Pin điện thoại di động C Acquy ô tô D Nguồn điện dân dụng Câu : nói đặc điểm đường sức điện điện trường tĩnh , phát biểu sau sai ? A B C D Đường Đường Đường Đương sức sức sức sức điện điện điện điện đường cong khép kín đường có hướng từ điện tích dương kết thúc điện tích âm Câu : lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ cm lò xo có độ cứng k = 40N/m động cực đại lắc : A B C D 32 mJ 32J 320J 320 mJ Câu : hai điện tích q1 =8 c q2 = - 2C có khối lượng ban đầu chùng bay hướng vặn tốc vào từ trường điện tích q1 chuyển động chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo cm điện tích q2 chuyển động ? A B C D Ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm Cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm Ngược chiều kim đồng hồ với bán kính cm Cùng chiều kim đồng hồ với bán kính cm Câu : vật dao động điều hòa theo phương trình , t tính s lấy =10 gia tốc cực đại vật : A 50 cm/s B 50 C 50 m/s D 50m/s Câu hệ dao động thực dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn biên độ dao động hệ không phụ thuộc vào : A B C D Pha ban đầu ngoại lực Biên độ ngoại lực Tần số ngoại lực Lực cản môi trường Câu : giá trị cực đại điện áp ucos100 : A B C D 220 440 220 110 V V V V Câu : Hạt tải điện kim loại : A B C D Electoron Ion dương Ion âm Lỗ trống
- Xem thêm -

Xem thêm: HSG lí phú thọ , HSG lí phú thọ

Từ khóa liên quan