ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn vật lí

8 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

~1~ Thời gian làm : 60 phút Câu : cho phương trình dao động điều hòa có dạnh x xác định pha ban đầu : A A B C D Câu xảy tượng cộng hưởng điện mạch RLC đẳng thức sau sai ? A B P C cos D điện áp hai đầu mạch rlc sớm pha dòng điện góc câu chu kì lắc đơn tính cơng thức sau : A B C D T T T=2 T= Câu vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 10 cm Tần số góc = rad/s Tại t=o vật vị trí x= 2.5 giảm Li độ x vật thời điểm t=5 s gần với giá trị ? A B C D 3.045 3.07 3.83 3.03 Câu Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình uacos cm với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng: A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 6Câu 2: Một lắc dài 44 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối đường ray Hỏi tàu chạy thẳng với tốc độ biên độ dao động lắc lớn nhất? Cho biết chiều dài đường ray l= 12,5 m Gia tốc trọng trường g 9,8m/s A 34,0 km/h B 106,0 km/h C 45,0 km/h D 10,7 km/h Câu 7: Chọn câu A Độ cao gắn liền với đồ thị âm B Tạp âm âm không nghe C Sóng điện từ lan truyền chân không D Vận tốc truyền âm chấy rắn nhỏ chất lỏng Câu : đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại la Uo váo hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R công xuất tiêu thụ R 200W hỏi đặt điện áp không đổi Uo vào hai đầu đoạn mạch cơng suất tiêu thụ R lúc là: A 200W B 400W C 250W D Chưa đủ kiện để tính Câu : Chọn câu sai A Tiêu cự thấu kính f = B Thấu kính hội tụ thấu ~2~ kính rìa dày C Kính hiển vi có độ bội giác lớn D Tiêu cự thấu kính phân kì có giá trị âm Câu 10 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo treo vào vật có khối lượng m1 Khi vật nặng vị trí cân thi lò xo giãn 10 cm Đưa vật nặng đến vị trí lò xo giãn 20 cm gắn thêm vào vật m1 vật nặng có khối lượng m2= 3m1 sợi dây dài 10 cm (như hình vẽ), thả nhẹ cho hệ chuyển động Bỏ qua ma sát lấy g= Khi hệ vật đến vị trí thấp bất ngờ sợi dây bị đứt, vật m2 rơi tự vật m1 tiếp tục dao động Khi m1 lên đến vị trí cao lần sau dây bị đứt vật m2 chưa chạm đất Khoảng cách hai vật lúc là: A B C D 2,3 0,8 1,6 3,1 Câu 11 Trên mặt nước hai điểm A, B cách 40 cm, người ta đặt hai nguồn đồng khoảng cách hai cực đại gần đo dọc theo AB 0,8 cm Gọi M điểm mặt nước cho MA = 25 cm MB = 22 cm Dịch B dọc theo phương AB hướng xa A khoảng 10 cm q trình dịch chuyển số lần điểm M dao động cực đại A lần B lần C lần D lần Câu 12 : Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 27cm Lúc m cách vị trí cân cm, vật có khối lượng 300 g chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt với dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A 15 cm B cm C 12 cm D 10 cm Câu 13 : Tại O đạt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Ba điểm A, M, B theo thứ tự, nằm đường thẳng qua O cho AM = 3MB Mức cường độ âm A 40 dB, B 20 dB Mức cường độ âm M A 26 dB B 28 dB C 22 dB D 24 dB Câu 14 : Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ Cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Tụ điện C có dung kháng lớn gấp lần điện trở R Vơn kế có điện trở lớn Đặt vào hai đầu A, B đoạn mạch hiệu điện thế: sinV ~3~ biết R=40 Tính L để số vôn kế cực đại Viết biểu thức uAM đó: A B C D Câu 15 Cho mạch dao động LC lí tưởng có điện tích cực đại Q0 = 5.106 C, có tần số dao động f1, f2 f3 Biết thời điểm, điện tích dòng điện mạch dao động liên hệ với biểu thức Tại thời điểm t, điện tích tụ mạch dao động q1 = 3.10-6C, q2 = 2.10-6C q3 Tính điện tích q3 : A 4.10-5 (C) B 5.10-6 (C) C 4.10-6 (C) D 4.10-3 (C) Câu 16: Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m, đầu giữ cố định phía gắn vật nặng m Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng thả nhẹ để vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm Lấy g = 10m/s Trong trình dao động, trọng lực vật m có cơng suất tức thời cực đại A 0,41W B 0,64W C 0,50W D 0,32W Câu 17 : Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động Bỏ qua lực cản Khi vật m tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật m0 = 500g cách nhẹ nhàng Chọn gốc vị trí cân Lấy g = 10m/s2 So với chưa gắn thêm m0 vật A giảm 0,375J B tăng 0,125J C giảm 0,25J D tăng 0,25J Câu 18 Chọn phát biểu đúng: A Trong đời sống kĩ thuật, dao động tắt dần luôn có hại B Vật dao động cưỡng có tần số dao động tần số dao động riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào mối quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng D Trong đời sống kĩ thuật, cộng hưởng dao động ln ln có lợi Câu 19 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 100N/m, vật nặng có khối lượng 400g Mốc vị trí cân bằng, lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Gọi Q đầu cố định lò xo Khi lực tác dụng lò xo lên Q tốc độ vật Thời gian ngắn để vật hết quãng đường cm A 0,2s B 0,1s ~4~ C 0,4s so với điện áp hai đầu đoạn mạch D 0,6s Câu 20 mạch khơng nhánh lí Trong đoạn RLC phân tưởng A điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai tụ B điện áp hai tụ trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch C điện áp hai tụ ngược pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha Câu 21 Dòng điện tuần hồn có cường độ biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ bên Điện lượng truyền qua tiết diên thẳng dây dẫn 1h A 1600 (C) B 900 (C) C 900 (C) D 1800 (C) Câu 22 Một tụ điện có điện dung 10 nF tích điện đến hiệu điện V ngắt khỏi nguồn nối kín với cuộn dây có độ tự cảm 1mH để mạch LC có dao động điện từ tự do, lấy = 10 Kể từ lúc mạch có dao động, thời điểm mà điện tích tụ có độ lớn 10nC : A 10072,5s B 10067,5s C 50s D.513 s Câu 23 Cho mạch điện hình vẽ: nguồn có suất điện động E = 2V; điện trở r = 1; tụ điện có điện dung 10nF; cuộn cảm có độ tự cảm 10mH Ban đầu khóa k đóng, mạch điện ổn định Người ta ngắt khóa k mạch LC có dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại hai tụ sau ngắt k A 2(mV) B 2(V) C 1(mV) D V Câu 24 Tại điểm M có máy phát điện xoay chiều pha có cơng suất phát điện điện áp hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Nối hai cực máy phát điện với trạm tăng áp có hệ số tăng áp k đặt đó, từ máy tăng áp điện đưa lên dây tải cung cấp cho xưởng khí cách xa điểm M Xưởng khí có máy tiện có công suất hoạt động Khi hệ số k = xưởng khí có 90 máy tiện hoạt động bình thường, k = xưởng có 95 máy hoạt động bình thường Do cố xảy máy tăng áp nên người ta nối trực tiếp dây tải điện vào cực máy phát, ~5~ nhà máy vận hành bình thường máy? Coi có hao phí đường dây tải điện đáng kể điện áp pha với cường độ dòng điện A 93 B 90 C 63 25 Chọn máy điện ba A Ba cuộn dây stato máy phát điện xoay chiều ba pha khơng thể có số vòng khác B Trong máy phát điện xoay chiều ba pha phần ứng đóng vai trò rơto C Trong phát điện chiều ba phần D Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ba dòng điện tần số có chung rơto Câu 26 Trong dao động điều hòa gia tốc ln A nhanh pha vận tốc D 95 Câu câu nói phát pha: đóng vai trò stato máy xoay pha cảm B nhanh pha li độ C nhanh pha lực kéo D pha với li độ Câu 27 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có đồ thị li độ x1 x2 phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Thời gian vật chuyển động quãng đường A 33/40 B 40/ 33 C 13/ 24 D 24/25 Câu 28 Một lắc lò xo treo thẳng đứng đầu cố định, đầu treo vật có khối lượng m Chọn trục Ox có gốc O vị trí cân bằng, phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thu đồ thị theo thời gian lực đàn hồi li độ hình vẽ Lấy g = π2 m/s2 Lực kéo cực đại tác dụng vào vật A 12,00 N B 0,08 N C 4,00 N D 8,00 N Câu 29 Một lắc đơn có chiều dài dây l khối lượng lắc, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g với li độ góc α Biểu thức lực kéo lắc đơn ~6~ A 2,3 m B 0,8 m C 1,6 m D 3,1 m ... treo thẳng đứng gồm lò xo treo vào vật có khối lượng m1 Khi vật nặng vị trí cân thi lò xo giãn 10 cm Đưa vật nặng đến vị trí lò xo giãn 20 cm gắn thêm vào vật m1 vật nặng có khối lượng m2= 3m1 sợi... lấy g= Khi hệ vật đến vị trí thấp bất ngờ sợi dây bị đứt, vật m2 rơi tự vật m1 tiếp tục dao động Khi m1 lên đến vị trí cao lần sau dây bị đứt vật m2 chưa chạm đất Khoảng cách hai vật lúc là: A... cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên thả nhẹ để lắc dao động Bỏ qua lực cản Khi vật m tới vị trí thấp tự động gắn thêm vật m0 = 500g cách
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn vật lí , ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA môn vật lí