xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi ngọ

1 158 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:25

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi NGỌ(Tình nhất nhì chung)Chẳng khác gì cây gặp mùa xuân, đầm chồi ra rễ.Sinh con đủ trai đủ gái.Vợ chồng yêu thương, trọn nghĩa trọn tình nhưng số nửa chừng chồng chết trước.Nửa chừng vắng bóng chốn trần aiEm ở anh đi chẳng đoái hoàiCó phải nhân gian nhiều cực khổMà anh vội vã chốn diêm đàiLưu luyến xót thương em kể lểLạnh lùng anh ở chốn dạ đàiTrăm năm muốn dứt tình thêm bậnMãi lòng em giữ tiếng thủy chung BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi NGỌ (Tình nhì chung) Chẳng khác gặp mùa xuân, đầm chồi rễ Sinh đủ trai đủ gái Vợ chồng yêu thương, trọn nghĩa trọn tình số nửa chừng chồng chết trước Nửa chừng vắng bóng chốn trần Em anh chẳng đối hồi Có phải nhân gian nhiều cực khổ Mà anh vội vã chốn diêm đài Lưu luyến xót thương em kể lể Lạnh lùng anh chốn đài Trăm năm muốn dứt tình thêm bận Mãi lòng em giữ tiếng thủy chung
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi ngọ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi ngọ