xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tỵ

1 101 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:18

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi TỴ(Thật đẹp đôi)Vợ chồng tâm đầu ý hợp.Tiền tài, hậu vận đều tốt. Có của ăn của để.Con cái đuề huề. Hưởng phước thanh nhàn. Trường thọTình ân ái mặn nồng đầm ấmSánh vai nhau ngắm cảnh nhìn trăngNhững đêm ngồi mãi dưới trăngYêu nhau tha thiết sợ Hằng Nga ghenLòng vui sướng đùa may giỡn gióSống lâu đến tuổi bạc đầu còn thương BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi TỴ (Thật đẹp đôi) Vợ chồng tâm đầu ý hợp Tiền tài, hậu vận tốt Có ăn để Con đuề huề Hưởng phước nhàn Trường thọ Tình ân mặn nồng đầm ấm Sánh vai ngắm cảnh nhìn trăng Những đêm ngồi trăng Yêu tha thiết sợ Hằng Nga ghen Lòng vui sướng đùa may giỡn gió Sống lâu đến tuổi bạc đầu thương
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tỵ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tỵ