CỌC VÁN THÉP TRÊN CẠN

112 404 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 00:08

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ : CỌC VÁN THÉP TRÊN CẠN GVHD : THS.NGUYỄN ĐÌNH MẬU DANH SÁCH THÀNH VIÊN: 1.CHU THẾ THẮNG 2.TRẦN SỸ HÙNG 3.TRẦN XUÂN BÍCH 4.ĐẶNG HỒNG NGUYÊN 5.ĐÀO CÔNG NAM NỘI DUNG GIỚI THIỆU CHUNG BIỆN PHÁP THI CƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ GIỚI THIỆU CHUNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH • Cọc ván thép sử dụng lần vào năm 1908 Mỹ • Dự án Black Rock Harbour • Tuy nhiên trước người Ý sử dụng tường cọc gỗ để làm tường vây thi cơng móng mố trụ cầu nước • Bên cạnh gỗ thép, cọc chế tạo từ nhơm, từ bê tông ứng lực trước Tuy nhiên với ưu điểm vượt trội, cọc ván thép chiếm tỉ lệ cao nhu cầu sử dụng.  GIỚI THIỆU CHUNG: • Vòng vây cọc ván thép loại kết cấu ngăn nước dùng phổ biến thi cơng cầu • Vòng vây ghép từ cọc riêng rẽ Cọc ván sản phẩm thép cán định hình ƯU ĐIỂM Có khả thi cơng nhanh Có độ tin cậy sử dụng lâu dài Có tính bền vững Có khả thi cơng khu vực chật hẹp Có khả cho cọc dài ngàm sâu CỌC VÁN THÉP CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC NHIỀU LẦN GIỚI THIỆU CHUNG:  NHƯỢC ĐIỂM CỦA CỌC VÁN THÉP • Bị ăn mòn mơi trường làm việc KÈ BẢO VỆ SƠNG VỊNG VÂY CHẮN NƯỚC,ĐẤT HỐ MĨNG BẢO VỆ MÓNG TRỤ CẦU TƯỜNG BẢO VỆ BẾN, TƯỜNG CHẮN ỨNG DỤNG NGĂN ĐẬP, NGĂN SƠNG… III TÍNH TỐN THIẾT KẾ III.4 CÁC BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC: b)Cơng nghệ rút ống thẳng đứng: •Dùng vữa bê tơng trộn sẵn rót vào khn ống kín cắm ngập khối vữa Áp suất tạo chiều cao cột vữa thắng áp lực nước để áp suất vữa lớn áp lực nước ống đổ phải kéo rút từ từ lên cao III TÍNH TỐN THIẾT KẾ III.4 CÁC BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TƠNG DƯỚI NƯỚC: •Các bước thực hiện: 1.Chuẩn bị ống đổ bê tơng, đường kính ∅ 00÷300mm, chiều dài đốt 2.5m nối với khớp kín Ống nối với phểu đổ có dung tích 1.5 lần dung tích tồn ống Các ống thả sát xuống đáy Tại cổ phễu nối với ống treo nút thơng kích thước vừa lọt ống có khả mặt nước Giúp cho vữa không rơi tự ngăn không cho vữa tiếp xúc trực tiếp với nước III TÍNH TỐN THIẾT KẾ III.4 CÁC BIỆN PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG DƯỚI NƯỚC: b)Cơng nghệ rút ống thẳng đứng: •Sơ đồ bước công nghệ rút ống thẳng đứng: ỨNG DỤNG VBA TRONG BẢNG TÍNH CỌC VÁN THÉP A.Thao tác xuất bảng tính I Nhập thơng số địa chất II Tính tốn lớp Bê tơng bịt đáy II.1 Khơng xét đến dính bám II.2 Xét đến dính bám III Một số trường hợp tính tốn III.1 Vòng vây cọc ván tầng chống có lớp Bê tơng bịt đáy III.2 Vòng vây cọc ván tầng chống khơng có lớp Bê tơng bịt đáy III.3 Vòng vây cọc ván nhiều tầng chống (3 tầng) lớp Bê tơng bịt đáy III.4 Vòng vây cọc ván thép tầng chống có lớp Bê tơng bịt đáy IV Kiểm tốn cường độ Cọc ván thép A.Thao tác xuất bảng tính  Cách 1: Trong Excel thao tác tổ hợp phím Ctrl+q Excel để xuất giao diện VBA  Cách 2: Trong Excel • Bước 1: Vào VIEW cơng cụ • Bước 2: Vào Macros -> View Macros -> Run  Menu bảng tính trường hợp tính tốn đóng cọc ván thép I Nhập thơng số địa chất II.1.Nhập thơng số Trụ tính tốn chiều cao lớp Bê tơng bịt đáy (khơng xét dính bám) II.2.Nhập thơng số Trụ tính tốn chiều cao lớp Bê tơng bịt đáy ( xét đến dính bám) Nhận thấy Khi xét đến dính bám với cọc chiều cao lớp Bê tơng bịt đáy nhỏ III.1 Vòng vây cọc ván tầng chống có lớp Bê tơng bịt đáy III.2 Vòng vây cọc ván tầng chống khơng có lớp Bê tơng bịt đáy III.3 Vòng vây cọc ván nhiều tầng chống (3 tầng) khơng có lớp Bê tơng bịt đáy III.4 Vòng vây cọc ván thép tầng chống có lớp Bê tơng bịt đáy(hbt=1m) III.4.1 Vòng vây cọc ván thép tầng chống có lớp Bê tơng bịt đáy(hbt=2m) IV Kiểm toán cường độ Cọc ván thép Với tải trọng trên, sử dụng chương trình SAP 2000v14 để tính tốn nội lực khung chống Khơng có khung chống Một tầng khung chống Nhiều tầng khung chống Từ kết SAP 2000v14  Nội lực lớn cọc ván thép:  Ứng suất lớn cọc ván thép: M max  50 T.m M max =  0.022 kg/cm2 W  Trong : • Moment kháng uốn 1m chiều rộng cọc ván thép W = 2230 (cm3)  Điều kiện kiểm tra cường độ: 0.022 < 1500 kg/cm2 => Đạt    1500 kg/cm2 ... VÁN THÉP TIẾT DIỆN CHỮ U: - Đáp ứng cho nhiều loại cơng trình - Có khả tái sử dụng cho cơng trình khác - Phạm vi sử dụng : sử dụng công trình tường chắn , hố móng PHÂN LOẠI HÌNH DẠNG CÁC MẶT CẮT... phải cọc chúng nối với - Modul mặt cắt lớn từ 2150 cm2/m đến 4550 cm2/m - Phạm vi sử dụng : cơng trình vĩnh cửu CỌC VÁN THÉP TIẾT DIỆN CHỮ Z NGOÀI THỰC TẾ PHÂN LOẠI 4.CỌC ỐNG THÉP : • Chịu lực... • Đóng độ sâu lớn - Phạm vi sử dụng :các công trinh thủy chủ yếu CỌC ỐNG THÉP SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH THỦY HỐ THÁP TRỤ CẦU NHẬT TÂN PHÂN LOẠI Ngồi có loại cọc vòng vây ván thép : Cọc ván thép
- Xem thêm -

Xem thêm: CỌC VÁN THÉP TRÊN CẠN, CỌC VÁN THÉP TRÊN CẠN, III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ