chuyên đề công nghệ thi công bằng phương pháp ĐÚC ĐẨY

32 303 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:52

CHUYÊN ĐỀ: CÔNG NGHỆ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S: Thân Vĩnh Dự I Giới thiệu chung - Công nghệ đúc đẩy xây dựng cầu công nghệ mà đó, kết cấu nhịp đúc đoạn liên tiếp đường đầu cầu, sau đẩy tồn đoạn dầm đúc xong phía trước hệ thống kích dọc theo trục dầm - Tuy nhiên cầu đúc xong đẩy lần nên làm giảm hiệu công nghệ, nên người ta phát triển cơng nghệ đúc đẩy có chu kỳ Điển hình cầu Inn ( Áo ) năm 1960 II Phạm vi áp dụng - Sử dụng cho cầu liên tục có chiều cao dầm khơng đổi - Chiều dài nhịp Lnhịp=(30-80)m, kinh tế từ 4060m - Tỉ lệ nhịp ngắn nhịp dài 0,60 – 0,75 đẩy từ phía, 0,5 đẩy từ phía - Có thể áp dụng cho cầu liên hợp cầu dây văng Ngồi ra, sử dụng cho cầu cong, cầu có độ dốc III Lựa chọn chiều dài đoạn đúc Quyết định số lượng nhân công thời gian thi công ► Thường chọn 20-30m (có thể 40m) Trong số trường hợp chọn chiều dài đoạn đúc = 1/2Lnhịp ► Khi phân đoạn cần ý vị trí bất lợi trụ nhịp ► IV Các bước thi công công nghệ ► Bước 1: Thi công mố, bệ trụ, trụ ► Bước 2: Lắp đặt hệ thống đường trượt, gối trược ► Bước 3: Đúc dầm, căng cốt thép ứng suất trước ► Bước 4: Lắp đặt hệ thống đẩy dầm ► Bước 5: Đúc đốt dầm tiếp theo, tiếp tục đẩy dầm ► Bước 6: Đúc đẩy dầm cho hết chiều dài nhịp ► Bước 7: Đúc đốt hợp long sau công tác đúc đẩy dầm hồn thiện ( đẩy từ phía ) Bước 1: Thi công bệ, thân mố Bước 2: Lắp đặt kết cấu dẫn hướng, gối trượt Bước 3: Đúc dầm, căng cốt thép ứng suất trước Bước 4: Lắp đặt hệ thống đẩy dầm Bước 5: Đúc đốt dầm đẩy dầm VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Dùng phương pháp nâng đẩy VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Phương pháp đẩy dầm trực tiếp VIII Công tác kiểm tra, nghiệm thu Kiểm tra chứng thí nghiệm, loại nguyên vật liệu thiết bị ( bê tông, cốt thép, thiết bị đúc , đẩy dầm…) ► Kiểm tra trị số kích đẩy dầm trình lao Kiểm tra độ vững đà giáo ► Kiểm tra sơ đồ lắp dựng cốt thép ► Kiểm tra trình căng kéo bó cáp ► Đo đạc, kiểm tra đốt hợp long theo yêu cầu thiết kế ► Nghiệm thu đốt hợp long ► IX Ưu, nhược điểm công nghệ ► Ưu điểm: - Thiết bị chuyển đơn giản , tạo tĩnh khơng cầu - Thích hợp làm cầu thị cầu vượt - Ít sử dụng giàn giáo, tồn cơng việc đúc, lắp dầm thực đường đầu cầu nên đảm bào chất lượng IX Ưu, nhược điểm công nghệ ► Nhược điểm: - Tốn nhiều cơng trình phụ trợ, tốn vật liệu ( kết cấu hệ trượt, dẫn hướng, trụ tạm…) - Tuy nhiên áp dụng cho kết cấu nhịp có chiều cao khơng thay đổi, khơng thích hợp nhịp dài X An tồn lao động ► AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHI ĐẨY ĐẦM - Vì đẩy dầm, vận hành từ mố trụ cầu, chiều cao thi công lớn, nên phải đảm bảo yêu cầu sau: + Công nhân không phía dầm lúc đẩy + Khơng cho phép giao thông đường thủy lúc đẩy dầm X An tồn lao động AN TỒN LAO ĐỘNG TRONG KHI ĐỔ BÊ TƠNG - Nếu đổ bê tơng máy bơm, điểm cần phải ý: + Khoảng cách từ máy đến vị trí góc chuyển ống thẳng đứng không nhỏ 20m Điều triệt tiêu áp lực thẳng đứng cột bê tông tác dụng trở lại máy + Đường ống góc chuyển hướng tốt phải cố định thật chắn + Thường xuyên kiểm tra độ mài mòn ống, lập sổ theo dõi Khơng dùng ống có độ mài mòn lớn ► X An tồn lao động + Tuyệt đối khơng đứng diện với ống bơm (đầu bê tông ra) + Sau cấp bê tông xong, trước thông ống (để đẩy phần bê tơng lại ống ra), thơng ống máy nén khí có áp lực cao (5080 bar) phải kiểm tra cẩn thận hệ thống an toàn, đầu nối ống dẫn khí Khơng tự động điều chỉnh van an tồn máy nén khí X An tồn lao động ► AN TỒN LAO ĐỘNG TRONG KHI CĂNG KÉO DỰ ỨNG LỰC +Trước bắt đầu căng kéo dự ứng lực phải lắp biển báo, barie vị trí dẫn tới khu vực làm việc + Khu vực căng kéo phải đảm bảo thuận tiện, dễ thao tác +Tuyệt đối khơng đứng phía sau kích neo căng +Phải có tường chắn bảo vệ hai đầu đối diện neo kích Một số cơng trình tiêu biểu áp dụng công nghệ thi công đúc đẩy Cầu Hiền Lương ( Quảng Trị ) Cầu Millau – Pháp (cao giới công nghệ đẩy) Một số ý thi công - Bệ đúc phải chắn , không lún - Xung quanh bệ đúc phải làm hệ thống rảnh thoát nước nhanh - Thử tải tĩnh cho bệ đúc phải thử ngày - Trước sau đợt đúc dầm cần cao đạt lại toàn bệ, ụ trượt để xử lý kịp thời - Các ụ trượt không nứt , lún, vỡ XI Kết luận chung - Phương pháp thích hợp cho cầu nhịp vừa, cầu thị, cầu vượt… khơng gian phía bị hạn chế khó khăn xây dựng hệ đà giáo - Sự đời công nghệ ngày làm tăng thêm đa dạng cho loại kết cấu cầu bê tông cốt thép, cầu thép Cảm ơn Thầy bạn theo dõi thuyết trình nhóm Nhóm sinh viên:      Lê Văn Nghị Thái Văn Triệu Hồ Đăng Khánh Phan Thành Nho Hoàng Bá Lâm ... chọn so sánh công nghệ VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Phương pháp dùng kéo : VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Phương pháp dùng trụ lực VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Phương pháp dùng cáp... biểu áp dụng công nghệ thi công đúc đẩy Cầu Hiền Lương ( Quảng Trị ) Cầu Millau – Pháp (cao giới công nghệ đẩy) Một số ý thi công - Bệ đúc phải chắn , không lún - Xung quanh bệ đúc phải làm... dầm Phương pháp dùng cáp kéo VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Dùng phương pháp nâng đẩy VII: Các phương pháp kéo đẩy dầm Phương pháp đẩy dầm trực tiếp VIII Công tác kiểm tra, nghiệm thu Kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề công nghệ thi công bằng phương pháp ĐÚC ĐẨY, chuyên đề công nghệ thi công bằng phương pháp ĐÚC ĐẨY, IV. Các bước thi công công nghệ, V. Cốt thép DƯL trong thi công, X. An toàn lao động

Từ khóa liên quan