THI CÔNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO DẦM GIÁ 3 CHÂN

36 259 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:41

TRƯỜNG ĐH GTVT TP HCM KHOA CTGT -  - THI CÔNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO D ẦM GIÁ CHÂN NHĨM THUYẾT TRÌNH: 06 GVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬU TP HCM, 13 - 2013  THÀNH VIÊN NHÓM GỒM: NGUYỄN THANH HÙNG LÊ TRẦN THÁI BẢO TRƯƠNG VĂN HÙNG NGUYỄN THANH TUẤN  TRÌNH TỰ THUYẾT TRÌNH:  PHẦN I:TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIÁ CHÂN, CẤU TẠO  PHẦN II: TRÌNH TỰ THI CÔNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO DẦM BẰNG GIÁ CHÂN  PHẦN III: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THI CÔNG CẦU SAU ĐÂY LÀ SỐ VIDEOS CLIP VỀ QUÁ TRÌNH LAO DẦM MÀ NHÓM ĐÃ SƯU TẦM PHẦN I: TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU CHUNGVỀ GIÁ CHÂN, CẤU TẠO A.TỔNG QUAN:  Phương pháp lao lắp dầm cầu phương pháp xây dựng cầu phổ biến Lao dầm cầu đòi hỏi xác, chi tiết có hiểu biết kỹ thuật lao dầm  Giải pháp công nghệ phải đảm bảo tiêu chuẩn sau: tính cầu, an tồn thi cơng, khả ổn định làm việc cầu, kinh tế thẩm mỹ Chính nhiệm vụ khó khăn kỹ sư kết cấu, trình xây dựng ảnh hưởng tới thiết kế cơng trình  Hiện có nhiều phương pháp lao dầm BTCT: ─ Bằng cần trục ─ Dàn giáo + giá long môn ─ Giá chân, Giá chân + mũi dẫn ─ Dầm dẫn + giá Pc tích ─ Giá long mơn ─ Giá lao dầm + giàn phụ ─ …… B.GIỚI THIỆU VÀ CẤU TẠO GIÁ CHÂN: - Giàn thép : gồm nhiều đoạn thép ghép với nhờ mối nối bulong,trên giàn thép có đường rây cho xe goòng di chuyên mang dầm - chân giàn thép với chân được gắn tời - Một máy tời để di chuyển xe goòng giàn thép - Cơ cấu nâng hạ dầm (tời ,palang cáp ) - Đường vận chuyển dầm(Ray + tà vẹt) - Đối trọng  PHẦN II: TRÌNH TỰ THI CƠNG A.CƠNG TÁC ĐỊNH VỊ VÀ THI CÔNG ĐÓNG CỌC I CÔNG TÁC ĐỊNH VỊ : − Đây khâu quan trọng thi cơng sau nên ln đảm bảo xác, kỹ lưỡng để tránh sai số có hệ thống… − Xác định thực địa cọc mốc đỉnh mốc cao độ kích thước vị trí mố,trụ cầu − Cắm cọc mốc thực địa để định đường trục dọc cầu, đường trục trụ, mố − Ta dùng máy kinh vĩ,máy tồn đat,thước dây… II.THI CƠNG ĐÓNG CỌC: − Hiên phương pháp thi công cọc dùng chủ yếu phương pháp cọc đóng cọc khoan nhồi Hình:Thi cơng cọc đóng Hình:Thi cơng cọc khoan nhồi  Nối kết hệ thống cáp dàn lao với dầm vị trí móc đúc sẵn dầu dầm vào xe goòng  Nâng đầu dầm phía trụ tới độ cao phù hợp để đảm bảo độ nghiêng dọc dầm đạt theo thiết kế  Đưa dầm vị trí nhịp cần lao lắp bằng xe goòng theo phương dọc cầu GIÁBA CHÂN ĐỐITRỌNG XE GÒONG DẦM XE GÒONG NHỊP +6.115 +6.534 +3.016 ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN DẦM +1.216 +0.259 -1.741 -29.784 -35.741 Bước 3: Lắp đặt dầm – Giai đoạn sàng ngang  Khóa hệ thống dây cáp nâng- khởi động hệ thống kích cho sàng ngang  Vận chuyển dầm theo phương ngang tới vị trí u cầu MẶ T CẮ T NGANG GIÁ LAO  Thay đổi hệ thống kích (thay kích sàng ngang bằng kích nâng) hạ dầm lên gối đầu Cố định dầm nhờ vào gỗ tạm, tháo rời hệ thống nâng Hoàn thành lao dầm Bước : Giai đoạn di chuyển dàn lao về vị trí ban đầu Di chuyển dàn lao lùi phía trước, nhờ hệ thống kích sàng ngang tới vị trí nâng dầm ban đầu Bước : Hoàn thành nhịp Thực bước tới đủ số dầm nhịp Bước : Di dời dàn lao – Sử dụng thiết bị nâng : Sử dụng cần cẩu hạ dàn lao xuống xe đầu kéo để chuyển tới nhịp C.THI CƠNG CÁC PHẦN CÒN LẠI – HOÀN THÀNH:  L¾p xong toàn dầm Thi cụng dm ngang Thi công mặt cầu ,lan can, lề hành,… Bước : Di dời dầm thép ngang hệ thống lao nhịp Tháo bu lông dầm ngang đảm bảo trọng tâm không vượt cạnh xà mũ.Dùng cẩu dời dầm ngang từ trụ lao phóng hồn chỉnh lắp đặt đỉnh trụ Bước : Lắp đặt dầm thép ngang lên xà mũ nhịp Lắp đặt dầm thép ngang liên kết với đỉnh trụ bằng bulông chôn sẵn Bước : Lắp đặt dàn lao Xe đầu kéo vận chuyển dàn lao tới nhịp kế cận, cẩu nâng dàn lao đặt hệ dầm ngang lắp sẵn đỉnh trụ Một chu trình lao dầm lại bắt đầu nhịp ĐỐITRỌNG GIÁBA CHÂN XE GÒONG LAO LẮP DẦM NHỊP KẾ +6.534 +6.115 +3.016 +1.126 NHỊP XE GÒONG NHỊP +7.25 +5.475 -0.259 -1.741 -1.525 -3.525 -29.784 -35.741 -37.525 NHỊP  Hồn thiện mặt cầu  PHẦN III: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THI CƠNG CẦU ƯU &NHƯỢC ĐIỂM:  Ưu Điểm: − Vì dầm được chế tạo xưởng nên đảm bảo chất lượng, khả chịu lực − Quy trình lắp dựng thao tác thi cơng  đơn giản, giá  thành lao lắp so với các phương pháp khác là giảm k há nhiều do đó có tính kinh tế cao,.v.v − Khơng cản trở giao thơng phía cầu − Thời gian thi công ngắn Nhược điểm : −Được lắp ghép từ nhiều chi tiết khác nên có sai sót,khiếm khuyết:chênh lệch cao độ dầm… PHẠM VI SỬ DỤNG : - Phương pháp thích hợp cho thi công kết cấu liên tục,cầu dầm đơn cầu dầm cứng BTCT DƯL, - Phát huy hiệu qua cho cơng trình cầu có nhiều dầm, nhịp NHÓM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH ... GIỚI THI ̣U CHUNG VỀ GIÁ CHÂN, CẤU TẠO  PHẦN II: TRÌNH TỰ THI CƠNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO DẦM BẰNG GIÁ CHÂN  PHẦN III: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THI CÔNG CẦU... tới thi t kế cơng trình  Hiện có nhiều phương pháp lao dầm BTCT: ─ Bằng cần trục ─ Dàn giáo + giá long môn ─ Giá chân, Giá chân + mũi dẫn ─ Dầm dẫn + giá Pc tích ─ Giá long mơn ─ Giá lao. .. TRÌNH LAO DẦM MÀ NHÓM ĐÃ SƯU TẦM PHẦN I: TỔNG QUAN VÀ GIỚI THI ̣U CHUNGVỀ GIÁ CHÂN, CẤU TẠO A.TỔNG QUAN:  Phương pháp lao lắp dầm cầu phương pháp xây dựng cầu phổ biến Lao dầm cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: THI CÔNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO DẦM GIÁ 3 CHÂN, THI CÔNG CẦU BTCT DƯL BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAO DẦM GIÁ 3 CHÂN

Từ khóa liên quan