Giai phap ket cau lien hop thep be tong cho nha cao tang o viet nam

8 103 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:09

GIẢI PHÁP KẾT CẤU LIÊN HỢP THÉP BÊ TÔNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG Ở VIỆT NAM TS ĐINH VĂN THUẬT, PGS TS PHẠM VĂN HỘI Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Kết cấu liên hợp thép bêtơng sử dụng hiệu nhiều nước giới việc xây dựng cơng trình nhà nhiều tầng nhà khung nhịp lớn, loại kết cấu tận dụng ưu điểm riêng đặc trưng lý hai loại vật liệu phổ biến thép bêtông Bài viết trình bày tổng quan giải pháp cấu tạo, đặc điểm nguyên tắc thiết kế cấu kiện kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu Đồng thời viết trình bày số ý cần thiết cho việc áp dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép bêtông thực tế thiết kế nhà nhiều tầng Việt Nam Mở đầu Nhu cầu xây dựng nhà cao tầng nhà siêu cao tầng bùng nổ mạnh mẽ Việt Nam, đặc biệt khu đô thị lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Khi sử dụng giải pháp kết cấu bê tông cốt thép thơng thường, cơng trình nhà cao tầng đòi hỏi kích thước cấu kiện kết cấu lớn, nặng nề, tốn kém, giảm không gian sử dụng giảm tính thẩm mỹ Để khắc phục nhược điểm kể trên, giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông sử dụng phổ biến nhiều nước giới cho cơng trình nhà nhiều tầng Mục đích giải pháp tận dụng ưu điểm riêng đặc trưng lý vật liệu thép bê tông để tạo kết cấu liên hợp có khả chịu lực độ tin cậy cao, đồng thời tăng cường khả chống cháy Bên cạnh đó, cơng trình sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp đáp ứng công sử dụng cao, hiệu kinh tế đảm bảo tính thẩm mỹ Ở nước ta, từ năm 2006 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu liên hợp thép bêtông tiến hành nghiên cứu biên soạn theo tiêu chuẩn Châu Âu [1, 2] Bài viết tổng quan giải pháp cấu tạo, đặc điểm nguyên tắc thiết kế cho cấu kiện kết cấu liên hợp nhằm giúp cho việc xây dựng tiêu chuẩn hữu hiệu Đồng thời, viết đề cập đến ý cần thiết cho việc áp dụng giải pháp kết cấu liên hợp nhà nhiều tầng điều kiện Việt Nam Đặc điểm kết cấu liên hợp thép bê tông 2.1 Các giải pháp cấu tạo cho kết cấu liên hợp Kết cấu liên hợp thép bêtông loại kết cấu sử dụng thép kết cấu (structural steel) kết hợp với bêtông bêtông cốt thép để chúng tham gia chịu lực Các giải pháp cấu tạo thường sử dụng loại cấu kiện kết cấu cột liên hợp thép định hình, thép tổ hợp hàn dạng chữ H bọc bêtông phần tồn bộ, thép ống nhồi đầy bêtơng bêtơng cốt thép (hình 1) bc cy b = bc a b = bc b cy b c b cz y tw h hc tf h = hc tw y h = hc y tw tf tf cz z z z e d b d t y f d t t h y t y z z z Hình Các dạng tiết diện cột liên hợp thép bêtông Đối với cấu kiện kết cấu sàn liên hợp giải pháp sử dụng thường sàn bêtông cốt thép đặt lên dầm thép hình chữ I Ngồi tơn thép sóng đặt mặt sàn bêtông, nằm sàn bêtơng dầm thép hình để đóng vai trò vừa cốt thép chịu kéo trình sử dụng đồng thời ván khuôn đỡ bêtông tươi trình thi cơng (hình 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai phap ket cau lien hop thep be tong cho nha cao tang o viet nam, Giai phap ket cau lien hop thep be tong cho nha cao tang o viet nam

Từ khóa liên quan