MO PHONG COC plaxxiss

27 91 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:06

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐỊA CƠ NỀN MÓNG Đề tài VACUUM CONSOL Click to add your text Giảng viên hướng dẫn: PGS TS LÊ BÁ VINH Học Viên: Bùi Hoàng Dương 1770123 Ngày 11/15/2015 NỘI DUNG Giới thiệu chung Đặc điểm địa chất công trình Thiết kế Thi cơng 5.Kết q trình xử lí 6.Kết luận Tháng 03/2017 Giới thiệu cơng trình Nghiên cứu trình bày thiết kế, hoạt động kết dự án cải thiện đất phương pháp hút chân không vào 480 000 m2 đất lấn biển cảng Xingang, Tianjing, Trung Quốc Các nguyên tắc chân không kết hợp gia tải trước đất sét mềm giới thiệu W Kjellman viện địa Thụy Điển đầu thập niên 1950 (Kjellman, 1952) Khi chân không áp dụng cho khối lượng đất, tạo áp lực nước lỗ rỗng âm Khi ứng suất tổng không thay đổi, áp lực nước lỗ rỗng âm làm tang ứng suất hữu hiệu gây cố kết Tháng 03/2017 Giới thiệu cơng trình Tháng 03/2017 Giới thiệu cơng trình Phương pháp hút chân khơng có đặc điểm sau: (i) Một áp lực chân khơng khơng 600 mm Hg (80 kPa) tao thực tế sử dụng thiết bị hút chân khơng có sẵn, tương đương với lớp đất đắp cao 4,5 m (ii) biến dạng đất hướng nội hút tạo chân khơng; thay "nở ra" đất phải chụi tải trọng phụ trình, độ bền kéo vết nứt phát triển khu vực xử lí (iii) khơng cần để kiểm sốt tốc độ chân không áp dụng để ngăn chặn gấuing khả thất bại áp chân khơng dẫn đến gia tăng ứng suất hữu hiệu đất Tháng 03/2017 Giới thiệu cơng trình Xingang cảng, cảng xử lý thương mại quốc tế phía bắc Trung Quốc, nằm Tianjing, thành phố lớn thứ ba Trung Quốc Bến tàu Đơng, tọa lạc phía đơng cảng Xingang, hình thang hình cầu cảng Tháng 03/2017 Giới thiệu cơng trình Phần trung tâm Bến tàu thủy lực điền dài 1133 m có tổng diện tích khoảng 480 000 m2 Các cấu trúc xây dựng bến tàu phía Đơng bao gồm bến cảng nước sâu, kho hàng, đường xếp mét Đất gồm 20m đất sét mềm, bao gồm lớp bề mặt vừa khai hoang mềm dày m, đất cải tiến trước xây dựng cấu trúc Dự án tài trợ khoản vay từ ngân hàng giới thông qua đấu thầu quốc tế với sư tham gia 20 công ty giới Cục điều hướng kỹ thuật số Trung Quốc đề xuất sử dụng phương pháp hút chân không kết hợp gia tải để cải thiện đất trao hợp đồng Tháng 03/2017 Điều kiện địa chất cơng trình Bảy hố khoạn khu vực hình 2b khoan để xác định hồ sơ địa chất lớp đất bên bề mặt Hồ sơ đất từ phía Tây phía đơng xác định từ giếng khoan thể hình , Tháng 03/2017 Đặc điểm địa chất cơng trình (1) độ cao +5.7 +1.5 m: đất đắp nạo vét từ lưu vực cảng kênh từ năm 1982 đến năm 1986 Lớp sét cố kết trọng lượng thân Không thể di chuyển sư nén lún cao sức chống cắt thấp (2) độ cao +1.5 –2.0 m: bồi tích than bùn hữu với lớp sét bụi dày từ 1,0-1,5 m (giếng khoan E (58 59)) (3) độ cao –2.0 –6.0 m: đất sét hữu mềm xen kẹp với thấu kính mỏng cát bụi Độ thắm thủy lực cao hướng nằm ngang Sức chống cắt khơng nước thấp 15 kPa Một lớp đất sét bụi độ dày m xác định khu vực miền trung (giếng khoan E (50 51)) (4) độ cao –6.0 –9.0 m: Lớp sét hữu đồng với độ ẩm lớn 60% Áp lực thấm đẳng hướng hai hướng ngang dọc Thời gian cải tạo đất chựi ảnh hưởng lớn sư thấm thủy lực thấp lớp Sức chống cắt khơng nước lớp đất xấp xỉ 20 kPa (5) độ cao –9.0 –14.0 m: lớp sét đồng với tính chất tương tự lớp hàm lượng sét độ ẩm thấp Sức chống cắt khơng nước đất lên đến 29 kPa (6) độ cao –14.0 m: lớp đất bùn sét bồi tích cát vơi sức chống cắt khơng thoát nước cao 50 kPa Tháng 03/2017 Đặc điểm địa chất cơng trình Chỉ số đặc tính kỹ thuật đất đươc tổng hợp bảng Độ ẩm cao mức giới hạn lỏng tất lớp sức chống cắt không thoát nước thấp hệ số rỗng lớn, mà điển hình độ lún cao đất Hệ số cố kết từ thí nghiệm nén cố kết cho kết khoảng từ 0.6 đến 1.5 x 10-3 cm2/s, Cần thời gian dài để cố kết đất Dựa thông tin từ nghiên cứu địa chất, định bơm hút chân không cần thiết cho lơp đất từ +5.7 đến –14.0 m   Tháng 03/2017 10 Thiết kế Bấc thấm(PVD) làm nhựa bẳng với khả thoát nước 25 cm3/s chọn cho hệ thống thoát nước dọc Sâu cống, nhúng dao động 16 20 m Ở số khu vực có lớp sét mềm dày độ sâu cắm bấc thấn kéo dài đến 25 m Khoảng cách bấc thấm 1.3 m xếp mơ hình vuông Thời gian áp dụng gia tải, bao gồm hút chân không phụ tải thiết kế không 120 ngày, với điều kiện 80 kPa áp lực chân khơng trì thời gian xử lí Polyethylene màng lót keyed vào neo chiến hào để cung cấp dấu kín Để đảm bảo dấu thích hợp, rãnh neo phải đạt khoản tiền gửi đất sét hữu - neath cành thảm, cắt giảm hill cát sử dụng cho bề mặt pretreatment Lớp lót thả neo rãnh đất sét, mà sau đầm thủ công Tháng 03/2017 13 Thi công Xử lí trước Bề mặt đất xử lí trước lớp đất đắp q mềm khơng thể di chuyển Việc xử lí gồm ba bước: Bố trí thủ cơng hay lớp màng Bố trí 30cm lớp cát đồi xe thủ công Đắp 40cm cát trung Sau xử lí, máy móc nhẹ nhân cơng vào để thi cơng bấc thấm Tháng 03/2017 14 Thi công Lắp đặt bấc thấm Máy khoan trục khuỷu sử dụng để lắp đặt 287 626 PVDs (tổng chiều dài 124 851 m) suốt 18 tháng Lắp đặt hệ thống thoát nước Một hệ thống đường ống đục lỗ nối với để thu nước đặt lên lớp cát sau lắp đặt PVDs Các ống thép đục lỗ ống nhựa PVC, dài 76 mm đường kính chiều dài m bọc vải lọc đặt lớp cát Khoảng cách đường ống m Lắp đặt lớp màng geomembrane Màng polyethylene neo vào neo mương để tạo màng kín khí Để đảm bảo dấu thích hợp,các neo rãnh phải đạt lắng đọng đất sét hữu thảm gạch, vết cắt đồi, cát sử dụng cho bề mặttiền xử lý Các lớp lót neo rãnh sử dụng đất sét sau đầm tay Tháng 03/2017 15 Thi công Nạp chân không Các máy bơm chân không sử dụng dự án có cơng suất 7,5 MW có khả tạo áp lực chân không 80 kPa diện tích 1000-1500 m2 Máy hút chân khơng bắt đầu vào tháng năm 1988 hoàn thành vào tháng 11 năm 1989 Áp suất chân không coi đủ đạt công suất tối đa 600 mmHg (80 kPa) tạo bên màng nhờ đồng hồ đo áp suất hệ thống bơm Dựa kinh nghiệm khứ, xử lí coi kết thúc độ lún nhỏ mm / ngày khoảng thời gian 10 ngày Thời gian xử lý trung bình 135 ngày đơn vị I II, nơi phương pháp chân không sử dụng mà khơng có phụ tải, 175 ngày đơn vị III-VI nơi mà phương pháp chân không sử dụng với trợ giúp phụ tải m Ở số phân khu, việc điều trị kéo dài đến 247 ngày Nạp lại Một lớp đất đắp (cát vừa đồi) đặt sau xử lý để nâng bề mặt lên đến +5,4 m Tháng 03/2017 16 Kết trình xử lý Độ lún Độ lún bề mặt phân khu đo cột quan trắc lún lắp đặt khoảng m từ rãnh neo Việc lún bao gồm vật liệu đắp trước (đứt gãy đồi 0.3 m cát trung bình 0.4 m) sau Lắp đặt PVD dao động từ 0,6 đến 1,2 m giai đoạn tiền xử lý Nói chung, độ lún bề mặt đồng đều, với giá trị lớn dọc theo biên bến tàu giá trị thấp khu vực trung tâm Tháng 03/2017 17 Kết trình xử lý Quan hệ độ lún với thời gian giai đoạn áp dụng chân không đo phân khu 44 Xử lí chân khơng gia tải đạt 1,4m sau khoảng 250 ngày Tháng 03/2017 18 Kết trình xử lý Sự lún q trình hút chân khơng trình bày đồ đường đồng mức, thể hình Trong đơn vị I II, nơi áp suất nạp trước 80 kPa, thu phương pháp chân không, độ lún khoảng 1.0-1.2 m Ở phận khác, nơi áp suất nạp 97 kPa, áp dụng chân không phương pháp phụ tải cao m, độ lún khoảng từ 1,1 đến 1,4 m độ lún bốn khu vực kiểm soát (S1, S- 2, S-3, S-4) đơn vị IV V không dẫn đến khác biệt so với khu vực khác chịu tải trước chân không, cho thấy nạp chân không phụ tải tạo tương tự hiệu ứng hợp Tháng 03/2017 19 Kết trình xử lý Độ lún cuối đất dao động từ 1,6 đến 2,3 m bao gồm áp lưc gây trình tiền xử lý cách xử lý nạp chân không, vẽ Hình Nhìn chung, độ lún lớn quan sát thấy đơn vị III-VI, mà phải chịu áp lực cao tải (97 kPa), đơn vị I II, mà phải chịu áp suất chân không 80 kPa Tháng 03/2017 20 Kết trình xử lý Dịch chuyển bên Máy hút chân không tạo khoảng cách chuyển vị bên đến 300 mm phía khu vực xử lý, ngược lại với gia tải trước gây hướng bên dịch chuyển lên đến 470 mm Tháng 03/2017 21 Kết trình xử lý Độ ẩm hệ số rỗng Sự giảm độ ẩm đất hệ số rỗng sau xử lý thể rõ ràng Sự suy giảm trung bình lượng nước đất độ sâu điều tra 17,3, 16,3 22,5% phân khu 12, 13, 44 S-2 tương ứng với độ lệch chuẩn lớn (lên tới 17%) phức tạp điều kiện đất đai Hệ số rông giảm 16,2, 14,9 19,9% phân khu 12-13, 44 S-2 tương ứng, phù hợp với việc giảm lượng nước lòng đất Tháng 03/2017 22 Kết trình xử lý Sức chống cắt đất Sức chống cắt đất sau xử lý đươc xác đinh thơng q thí nghiêm nén ba truc UU, thí nghiệm cắt cánh trường thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT), thể hình 10c-10e, 11c-11e, 12c-12e Trong phân khu 12 13, sức chống cắt khơng nước thu TN UU TN cắt cánh hiên trường đạt kết tốt , cho thấy mức tăng từ 1700% đầu đến -3040% vùng điều trị Các tiêu chí thiết kế liệt kê Bảng thực tồn độ sâu xử lí Kết CPT thứ nhất, thể Hình 10e cho thấy gia tăng đáng kể kháng côn trùng độ cao -12 m trở lên, khơng có cải thiện ghi nhân độ cao -13 m, phù hợp với số liệu độ ẩm hệ số rỗng Tháng 03/2017 23 Kết trình xử lý Trong phân khu 44, tương đuong kết TN UU TN cắt cánh Sức chống cắt theo thí nghiệm cắt cánh sau xử lý dao động từ 27 đến 51 kPa, so với giá trị ban đầu dao động từ đến 37 kPa Các tiêu chí thiết kế liệt kê Bảng đầy đủ đạt Sự gia tang sức chống cắt dao động từ 33% đáy (độ cao -13 m) đến 2327% bề mặt (độ cao +5,5m) Sức chống cắt tăng đáng kể quan sát tồn chiều sâu xử lí Kết TN CPT phù hợp với giảm độ ẩm , hệ số rông gia tăng sức chống cắt khơng nước đất, thể hình 11e Thử nghiệm kiểm sốt phân khu S-2 tạo kết gần giống với kết thu từ chân không cộng thêm việc xử lý phụ thu phân khu 44 thông sức chống cắt, thể hình 12c-12e Vì vậy, xác nhận thiết kế áp suất tải 97 kPa thực thông qua việc kết hợp áp dụng chân không phụ tải m Tháng 03/2017 24 Kết trình xử lý Sự tiêu thụ lượng Một phân tích sơ điện tiêu thụ trình bày Bảng 3, dựa thực tế diện tích phủ sóng trung bình máy bơm chân khơng có cơng suất 7,5 MW 1000 m2 Sử dụng phương pháp điều trị trung bình báo cáo thời gian, điện tiêu thụ mét vuông đất ước tính 24,3 MW · h / m2 đơn vị I II 31,5 MW · h / m2 đơn vị III-V Tháng 03/2017 25 Kết trình xử lý Kết luận Thiết kế, vận hành kết việc cải tạo đất dự án sử dụng phương pháp nạp trước chân không 480.000 m2 đất hoang khai hoang cảng Thiên Tân, Tianjing, Trung Quốc, báo cáo Các khu vực bị kín riêng lẻ phải chịu áp suất việc điều trị dao động từ 5.000 đến 30.000 m2 Ảnh hưởng đất cải thiện chứng minh thơng qua việc giải củng cố trung bình 2,0 m gấp 2-4 lần gia tăng sức bền cắt sức cản cắt CPT Các nghiên cứu cho thấy phương pháp chân không công cụ hiệu cho hợp clayey mềm, có độ nén cao đất diện tích lớn Kỹ thuật đặc biệt khả thi nơi có thiếu phụ tải nạp phụ phí, cực kỳcường độ cắt thấp, mặt đất mềm bên cạnh độ dốc quan trọng, dễ dàng truy cập vào nguồn điện Tháng 03/2017 26 ám ơn Thầy bạn lắng ngh Tháng 05/2016 27
- Xem thêm -

Xem thêm: MO PHONG COC plaxxiss, MO PHONG COC plaxxiss