Học vần u, ư tiếng việt lớp 1

21 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:42

Trường TH, THCS, THPT Ngơ Thời Nhiệm Kính chào q thầy cô dự tiết học hôm Kiểm tra cũ Đọc: tổ cò mạ da thỏ thợ nề Viết : tổ cò Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u u Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u u ï nụ u ï Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u nụ u ư Thứ hai, ngày 20 tháng năm 2018 Học vần u ö Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u u ï nụ ư thư thö Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u cá thu đu đủ tự thứ cử tạ cá thu đu đủ cử tạ Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2019 Học vần u nụ nụ u ư thư thư cá thu thứ tự đu đủ cử tạ Kính chúc cô mạnh khỏe Chúc em chăm ngoan học giỏi ... ngày 18 tháng năm 2 019 Học vần u u Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2 019 Học vần u u ï nụ u ï Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2 019 Học vần u nụ u ö ö Thứ hai, ngày 20 tháng năm 2 018 Học vần u Thứ ba, ngày 18 ... năm 2 019 Học vần u u ï nụ ư ö thö thö Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2 019 Học vần u cá thu đu đủ tự thứ cử tạ cá thu đu đủ cử tạ Thứ ba, ngày 18 tháng năm 2 019 Hoïc vần u nụ nụ u ư thư thư cá thu... Hoïc vần u nụ nụ u ư thư thư cá thu thứ tự đu đủ cử tạ Kính chúc cô mạnh khỏe Chúc em chăm ngoan học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Học vần u, ư tiếng việt lớp 1, Học vần u, ư tiếng việt lớp 1

Từ khóa liên quan