thi công càu trên đà giáo di động

46 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:06

Đề Tài Thuyết Minh Nhóm Công nghệ thi công đà giáo di động MSS Thành Viên Nhóm Phụ Lục Trình bày Phần Giới Thiệu Công Nghệ Hệ thống đà giáo di động phát triển từ hệ đà giáo cố đònh truyền thống Đối với cầu có kết cấu nhòp dài điều kiện đòa chất, đòa hình phức tạp đòi hỏi xem xét giá thành lắp dựng, tháo lắp hệ thống đà giáo ván khuôn kết cấu dầm việc áp dụng công nghệ giúp giảm tối đa giá thành lắp dựng thời gian chu kỳ thi công việc di chuyển toàn hệ thống đà giáo, ván khuôn từ nhòp đến nhòp Công nghệ thuộc phương pháp đổ bê tông chỗ Sau thi công xong nhòp, toàn hệ thống ván khuôn đà giáo lao đẩy tới nhòp bắt đầu công đoạn thi công nhòp trước, theo chiều dọc cầu hoàn thành kết cấu nhòp Với công nghệ trình thi công ta tạo tónh không cầu cho giao thông cho thủy bộ, mặt khác không chòu ảnh hưởng điều kiện đòa hình, thuỷ văn đòa chất khu vực xây dựng cầu Tính công nghệ Với đặc điểm trọng lượng nhẹ, dễ dàng tháo lắp trình thi công với trợ giúp đặc biệt hệ thống thuỷ lực, hệ thống nâng hạ hoàn chỉnh Hệ thống đà giáo di động (MSS - Movable Scaffolding System ) có tính bật sau: - Có khả sử dụng lại hệ thống thiết bò từ công trình đến công trình khác có qui mô Tất nhiên có thay đổi phần hệ thống ván khuôn cho phù hợp với mặt cắt kết cấu nhòp - Dễ dàng áp dụng cho cầu với loại sơ đồ kết cấu nhòp loại mặt cắt ngang ( hộp đơn, hộp kép, Doube -T ) Đồng thời áp dụng cho loại dầm với chiều dài nhòp từ 18 ÷ 80 m chiều dài áp dụng hợp lý 35 ÷ 60m - Chiều dài cầu thường áp dụng từ 500 ÷ vài kilômét Trong trường hợp chiều dài cầu lớn, triển khai thi công nhiều mũi việc bố trí thêm nhiều hệ thống MSS - Thời gian chu trình thông thường thi công nhòp: ÷ ngày - Có khả áp dụng cho cầu nằm đường cong với bán kính nhỏ R = 250m - Độ dốc dọc lớn cầu: - Độ dốc ngang lớn nhất: imax = 5% imax = ± 5% - Độ võng lớn hệ thống MSS: Max.1/400 Các loại hình công nghệ  Khi áp dụng công nghệ thi công cầu BTCTDƯL đúc đà giáo di động, loại hình công nghệ đòi hỏi thực sở nguyên tắc chung sơ đồ kết cấu  Sơ đồ kết cấu:  Chiều dài nhòp biên 0,8 chiều dài nhip ( 0.8L )  Chiều dài mút thừa đoạn đúc 0.2 chiều dài nhip ( 0.2L )  Trên sở khảo sát công nghệ thi công dầm BTCTDƯL đúc đà giáo di động hãng CHLB Đức Nauy thâm nhập vào Việt Nam, dựa việc bố trí cao độ hệ thống MSS so với cao độ kết cấu hệ ván khuôn , công nghệ chia làm loại:  - Hệ thống MSS loại chạy  - Hệ thống MSS loại chạy  - Hệ thống MSS loại chạy   Hệ thống MSS loại chạy  Bố trí hệ thống  Hệ dầm bố trí hệ ván khuôn kết cấu phụ trợ chúng Để di chuyển hệ thống lên phía trước hệ thống qua vò trí trụ nên hệ ván khuôn chia thành nửa dọc theo tim kết cấu nhòp Hai nửa di chuyển theo phương ngang cầu với hệ dầm hệ bàn trượt hệ đỡ công son  Trong trường hợp cần đường vận chuyển thiết bò, vật liệu kết cấu dầm thi công khung thiết kế với chiều cao đảm bảo đủ tónh không cho phương tiện vận tải Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Cấu tạo hệ thống ván khuôn MSS chạy Chu trình hoạt động a) Đổ bê tông kết cấu nhòp Đổ bê tông, bảo dưỡng bê tông kết cấu nhòp Sau bê tông đạt cường độ tiến hành căng kéo thép dự ứng lực Hệ dầm hạ thấp xuống kích đặt vò trí hệ đỡ công xon phía trước hệ treo phía sau ( Phía trước mối nối thi công) nhòp dầm thi công Click icon to add pi cture b) Chuẩn bò lao hệ thống MSS Tháo dỡ liên kết phần dầm ngang, di chuyển ngang dầm xe goòng bệ đỡ công xon theo hướng xa kết cấu trụ, đến vò trí mà dầm ngang qua vò trí kết cấu trụ Click ic n o to add picture Kết cấu dầm kiểu dàn thép Kiểu kết cấu dàn thép cho dầm hệ đà giáo chuyên dụng phục vụ thi công nhòp từ 20m ÷ 30m chấp thuận sử dụng CHLB Đức, công ty Thy‫ש‬yssenkrupt áp dụng làm dầm công nghệ đà giáo đẩy có tên gọi là: Heavy Duty Truss 50 Kết cấu dầm tổ hợp từ phân đoạn dàn thép tam giác chế tạo sẵn, phân đoạn đầu dầm dài 2.5m, 3.0m phân đoạn có chiều dài 4.0m, 6.0m , mặt khác tuỳ theo cấu tạo dầm mà đầu dàn lắp chống Sự tổ hợp phân đoạn gia cường phụ thuộc vào chiều dài sơ đồ kết cấu mà kết cấu dầm giản đơn, liên tục hay mút thừa mà lắp thêm tăng cường mạ trên, mạ kết hợp với chống đầu dầm Kết cấu dàn bao gồm giằng ngang liên kết với dàn chủ bu lông cường độ cao vò trí chốt, với khoảng cách 2m mạ thượng, mạ hạ     Mũi dẫn: Như phần kéo dài kết cấu dầm phần mũi dẫn hai đầu Mũi dẫn gồm phần Phần đầu mũi dẫn uốn cong theo chiều đứng tạo góc theo phương ngang 4° ÷ 5° Mặt khác khả quay theo phương ngang bàn trượt lao dầm có tác dụng đònh hướng hệ thống MSS Mũi dẫn liên kết với dầm chủ bulông cường độ cao trường Khớp nối dầm mũi dẫn cho phép điều chỉnh phương ngang, khớp nối theo phương đứng mũi dẫn phần sử dụng cho điều chỉnh dốc dọc hệ thống đà giáo Kích thước chiều cao, bề rộng mũi dẫn kích thước dầm Mũi dẫn thiết kế dàn thép với mặt cắt chữ H tam giác - xiên Mũi dẫn lắp với ray đặt mạ phía         Loại chạy Loại chạy Dầm ngang ( Tranverse bean ): Hệ thống dầm ngang có tác dụng liên kết hai dầm hệ thống MSS, đảm bảo ổn đònh hệ thống tham gia chòu lực chung với hệ thống suốt trình thi công kết cấu nhòp dầm cầu Mặt khác, dầm ngang có tác dụng truyền lực từ hệ ván khuôn xuống dầm Loại chạy Loại chạy Hệ thống bàn trượt lao dầm Hệ thống bàn trượt lao dầm hệ thống đỡ đònh hướng cho hệ thống đà giáo di động (MSS) phần cốt yếu hệ thống Tuỳ theo hệ thống MSS loại chạy trên, chạy mà hệ bàn trượt đặt trụ đỡ hay hệ công xon đỡ dầm     Bàn trượt MSS chaùy treõn Ray Đ áy dầm Bàn tr ỵ t Bàn trượt MSS chạy KÝch chÝnh Xy lanh ® Èy Hệ thống bàn trượt lao dầm đỡ hệ thống MSS trình lao Khi đổ bê tông kết cấu nhòp cầu, dầm đỡ hệ thống kích thuỷ lực Đối với MSS loại chạy dưới, hệ bàn trượt lao dầm sàng ngang nhờ xylanh thuỷ lực đưa dầm vào vò trí đổ bê tông kết cấu nhòp Nhờ giá đỡ hệ bàn trượt có khả xoay theo phương ngang việc chỉnh hướng lao dầm thực dễ dàng Có loại hệ bàn trượt: Hệ bàn trượt với hệ thống lao mô tơ thuỷ lực hệ bàn trượt với hệ thống lao thuỷ lực Đối với hệ bàn trượt thứ nhất, mô tơ thuỷ lực truyền động vào bánh xe chủ động có tác dụng đònh hướng đẩy dầm chức bánh xe bò động phía có tác dụng chống lại lệch dầm nhằm đảm bảo an toàn Bánh xe lực tác dụng hoạt động bình thường Với hệ bàn trượt thứ hai xylanh thuỷ lực truyền lực đẩy vào tim trục dầm chính, dầm đònh hướng lao trượt Teflon lăn bánh xe chủ Trong bánh xe chủ có tác dụng chòu lực bánh xe phụ tác dụng bánh xe bò động hệ bàn trượt thư Đối với MSS chạy kích thuỷ lực hệ thống bàn trượt với kéo khung treo với MSS chạy kích thuỷ lực vật đỡ hệ thống MSS chủ yếu đổ bê tông Kinh nghiệm cho thấy, kết cấu nhòp cầu 50m tải kích vào khoảng 600 phía trước / 400 phía sau Khi dầm vào vò trí, tất kích thuỷ lực đặt điểm kích dầm chính, điểm kê cho kích hệ đỡ công son áp lực dầu bắt đầu nâng trục đẩy kích Sau trục đẩy kích chuyển động khoảng 50mm, trục đẩy kích tiếp xúc mặt đế điểm kích kích bắt đầu nâng hệ thống MSS Khi đạt cao độ khởi đầu , nút an toàn kích vặn chặt áp lực dầu giảm Khung treo Đối với hệ thống MSS loại chạy , khung treo bao gồm khung chòu lực thép treo thép cường độ cao, dùng cho tất nhòp dầm, trừ vò trí nhòp dầm nhòp dầm có khe co giãn Khi đổ bê tông phần sau dầm treo hệ thống khung treo truyền lực xuống phần kết cấu dầm cầu BT đủ khả chòu lực Khung chòu lực thép hình đỡ trực tiếp vò trí sườn dầm kết cấu cầu Hệ khung đảm bảo treo qua lỗ chừa sẵn mặt cầu, bắc qua kết cấu nhòp dầm Khung treo đỡ kích thủy lực loại với kích hệ thống bàn trượt lao dầm khả nâng thấp ( Khoảng 400 ) Chiều cao khung treo tuỳ thuộc vào cần thiết tónh không cho xe tải phục vụ thi công hay không Đối với hệ thống MSS loại chạy trên, giá treo có kết cấu tương tự hệ thống MSS loại chạy Được liên kết với dầm ngang vò trí đầu dầm kết cấu nhòp cầu truyền lực phản lực kích vào dầm ngang Khi đổ bê tông kết cấu nhòp hệ kích giá treo kết hợp với kích trụ đỡ có tác dụng chòu toàn tónh tải kết cấu thiết bò thi công Nói chung giá treo loại hệ thống MSS có tác dụng truyền tónh tải thi công vào kết cấu nhòp dầm BT đủ khả chòu lực, để tiết kiệm vật liệu cho kết cấu nhòp sơ đồ chòu lực kết cấu nhòp dầm cầu thi công tương ứng với giai đoạn khai thác     Hệ đỡ công son Hệ đỡ công son thiết kế để truyền lực từ dầm xuống móng trụ đổ bê tông di chuyển cho hệ thống MSS loại chạy Chúng bố trí mặt bên trụ, cặp hệ đỡ công xon cặp thứ cần thiết cho trụ đỡ lao dầm Hệ đỡ công xon bao gồm dầm hẫng thép hình đặt theo phương ngang cầu đỡ chống xiên Một kéo thẳng đứng truyền phần lực kéo lên dầm hẫng thép hình gần vò trí thân trụ Thanh ngang hệ đỡ đặt sâu vào thân trụ thông qua hốc trống để chờ sẵn kéo thép cường độ cao dùng để liên kết chặt hai hệ đỡ công xon với Từ hệ đỡ công xon truyền lực thẳng đứng vào trụ Đối với hệ đỡ công xon có kích thước ngang lớn hệ liên kết với hệ treo lên đỉnh trụ Với hệ thống MSS theo công nghệ CHLB Đức, trình lao dầm di chuyển hệ đỡ công xon di chuyển theo vò trí trụ nhòp đổ bê tông lân cận theo chiều tiến hướng lao Ngược lại hệ đỡ công xon theo công nghệ Nauy lắp đặt sẵn vò trí trên, lao dầm tháo lắp luân chuyển thực     Kiểu 1: Hệ đỡ công son bố trí theo cặp đối xứng hai mặt bên trụ cầu Kiểu 2: Hệ đỡ công son dạng dầm treo lên đỉnh trụ Trụ đỡ Đối với hệ thống MSS loại chạy trên, giống hệ đỡ công son lao dầm hệ thống MSS loại chạy dưới, trụ đỡ đặt đỉnh trụ thiết kế để kích khung treo truyền lực từ dầm xuống móng mố trụ phục vụ công tác lao hệ thống MSS Trụ đỡ thường thiết kế kết cấu thép hình thép liên hợp liên kết với trụ cầu thép dự ứng lực nhằm đảm bảo an toàn trình lao hệ thống MSS Trên trụ đỡ liên kết hệ bàn trượt, kích thuỷ lực có tác dụng đònh hướng, lao hệ thống đến vò trí qui đònh Trụ đỡ vò trí trụ phía cuối nhòp dầm đổ bê tông trình đổ bê tông nhòp tác dụng lực Lúc khung treo dầm ngang vò trí cuối nhòp trước với trụ đỡ cuối nhòp có tác dụng chòu toàn tải trọng trình thi công đổ bê tôngkết cấu nhòp Giai đoạn trụ đỡ di chuyển, lắp dựng vò trí trụ chu trình     Trụ đỡ hệ MSS chạy Hệ ván khuôn Hệ thống MSS có khả phục vụ đổ bê tông dầm cầu với mặt cắt bất kỳ, kể kết cấu có mặt cắt đặc với chiều cao thay đổi Riêng dầm hộp ( Rỗng ) công nghệ đòi hỏi mặt cắt ngang có chiều cao không đổi để giới hoá việc tháo lắp ván khuôn Để nắm bắt đặc điểm nguyên tắc hệ ván khuôn hệ thống MSS, luận văn mô tả hệ ván khuôn kết cấu dầm hộp bao gồm hệ ván khuôn trong, Hệ ván khuôn bao gồm: Ván khuôn trần Ván khuôn thành bên Và hệ thống phụ trợ Hệ ván khuôn chia thành phân đoạn riêng biệt theo phương ngang cầu dọc theo tim kết cấu nhòp, chiều dài phân đoạn khoảng 6m Mỗi phân đoạn ván khuôn trần, ván khuôn thành kết cấu phụ trợ như: xà đỡ chòu lực, xylanh thuỷ lực … liên kết với xe goòng chạy mô tơ thuỷ lực Hệ thống đường ray phục vụ di chuyển xe goòng đặt kê bê tông đúc sẵn với tổng chiều dài 1,5 lần chiều dài nhòp đúc luân chuyển trình đúc kết cấu từ nhòp đến nhòp     Ván khuôn sườn hệ MSS cầu Thanh Trì Ván khuôn đáy mở xuống sát vào dầm Ván khuôn đáy hệ MSS chạy Sàn công tác Sàn công tác đáy dầm hệ MSS cầu Thanh Trì ... chỗ Sau thi công xong nhòp, toàn hệ thống ván khuôn đà giáo lao đẩy tới nhòp bắt đầu công đoạn thi công nhòp trước, theo chiều dọc cầu hoàn thành kết cấu nhòp Với công nghệ trình thi công ta... thống đà giáo ván khuôn kết cấu dầm việc áp dụng công nghệ giúp giảm tối đa giá thành lắp dựng thời gian chu kỳ thi công việc di chuyển toàn hệ thống đà giáo, ván khuôn từ nhòp đến nhòp Công nghệ... - Độ võng lớn hệ thống MSS: Max.1/400 Các loại hình công nghệ  Khi áp dụng công nghệ thi công cầu BTCTDƯL đúc đà giáo di động, loại hình công nghệ đòi hỏi thực sở nguyên tắc chung sơ đồ kết
- Xem thêm -

Xem thêm: thi công càu trên đà giáo di động, thi công càu trên đà giáo di động

Từ khóa liên quan