BÀI GIẢNG KHỞI NGHIỆP CĂN BẢN

54 121 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:03

Diễn GiảThs Vũ Tuấn AnhSáng lập Vietnam Business MatchingSáng lập Vietnam Startup FundTác giả sách “ Khởi Nghiệp Ngay – SạtNghiệp Luôn”Điện thoại 0948 81 89 81Email anh.vubusinessmatching.vnwww.facebook.comgroupsvietnambusinessmatching nhận thêm tài liệuPhần 1: Hiểu đúng về khởinghiệpwww.facebook.comgroupsvietnambusinessmatching nhận thêm tài liệuĐịnh nghĩa khởi nghiệpQuá trình tạo ra giá trị cho xã hộicủa cá nhân hay tổ chức thông quaứng dụng khoa học công nghệ, đổimới sáng tạo cho các cá nhân, Diễn Giả Ths Vũ Tuấn Anh Sáng lập Vietnam Business Matching Sáng lập Vietnam Startup Fund Tác giả sách “ Khởi Nghiệp Ngay – Sạt Nghiệp Luôn” Điện thoại 0948 81 89 81 Email anh.vu@businessmatching.vn www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Phần 1: Hiểu khởi nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Định nghĩa khởi nghiệp Quá trình tạo giá trị cho xã hội cá nhân hay tổ chức thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, đổi sáng tạo cho cá nhân, tổ chức, xã hội thụ hưởng www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị hiểu theo nhiều nghĩa www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp\ Giá trị : kinh tế - xã hội- văn hóanghệ thuật Trong tất lĩnh vực làm cho sống tốt đẹp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị cải tiến Giá trị đột phá thông qua đổi sáng tạo www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị cải tiến 1- Rẻ 2- Nhanh 3- Tốt 4- Khách hàng hóa -Tiếp cận tốt – Access 6- Chính xác 7- Nhân - có yếu tố người cảm xúc 8- Chi tiết 9- Tốc độ khả đáp ứng 10Rộng Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị đột phá thông qua đổi sáng tạo 1-Giá trị đổi sáng tạo tương đối 2-Giá trị đổi sáng tạo tuyệt đối www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Các loại hình khởi nghiệp Khởi nghiệp tâm thế- hệ điều hành tinh thần 1-Khởi nghiệp xã hội 2-Khởi nghiệp tổ chức / doanh nghiệp 3-Kiến tạo doanh nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Khởi nghiệp mở doanh nghiệp 1- Doanh nghiệp người 2- Doanh nghiệp siêu nhỏ 3- Doanh nghiệp nhỏ vừa 4- Doanh nghiệp lớn 5- Doanh nghiệp startup tạo giá trị đột phá thông qua đổi sáng tạo có khả nhân rộng www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Giá trị khách hàng và mô hình kinh doanh www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Kế hoạch kinh doanh www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Lãnh Đạo www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Nhân Lực www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Thương hiệu – tiếp thị www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Chăm sóc khách hàng www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Xây dựng hệ thống doanh nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Xây dựng quy trình chuẩn hóa www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Xây dựng văn hóa doanh nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Tận dụng tối đa hỗ trợ khởi nghiệp hệ sinh thái www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu # Kết nối- kết nối và kết nối www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Phần 4: Các tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp Bộ video đào tạo khởi sự doanh nghiệp SIHUB – Sở Khoa Học và Công Nghệ TP HCM tiến hành 2016 1-Tiếp thị hiệu quả cho startup https://www.youtube.com/watch?v=B8upMO65Ykw 2-Tiếp cận SME - startup công thức thành công cho startup https://www.youtube.com/watch?v=CDtqpB1j4sE 3-Quản trị nhân sự startup https://www.youtube.com/watch?v=2_zEwVYPEHo 4-Làm thế nào tận dụng hệ sinh thái khởi nghiệp https://www.youtube.com/watch?v=gpS-1enJCyU 5-Làm thế nào có ý tưởng khởi nghiệp https://www.youtube.com/watch?v=CTwf33yoaqM www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu 6-Hệ thống bán hàng startup https://www.youtube.com/watch?v=XTEUQOHVHuU 7-Giá trị của thất bại https://www.youtube.com/watch?v=sPtRTBaBB2Y 8-Đánh giá ý tưởng startup https://www.youtube.com/watch?v=8j91raOa61I 9- Các nguyên tắc phát triển đội nhóm startup https://www.youtube.com/watch?v=i_3HprS1SGE 10- Lãnh đạo khởi nghiệp https://www.youtube.com/watch?v=ec5ETxWg33g www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Cám ơn các bạn Anh.vu@businessmatching.vn www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu ... định thành lập doanh nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Phần 2: Khởi Sự Doanh Nghiệp www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài... www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị cải tiến Giá trị đột phá thông qua đổi sáng tạo www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận... hưởng www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu Gía trị tảng khởi nghiệp Giá trị hiểu theo nhiều nghĩa www.facebook.com/groups/vietnambusinessmatching nhận thêm tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KHỞI NGHIỆP CĂN BẢN, BÀI GIẢNG KHỞI NGHIỆP CĂN BẢN