Kỹ năng quản tri Tạo động lực cho nhân viên

43 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 21:29

Kiến thức và kỹ năng bán hàng, quản trị nhân sự trong lĩnh vực Bất động sản tài chính, bảo hiểm, xe hơi, thực phẩm, dịch vụ.tổng hợp các kỹ năng, học thuyết kinh tếkế hoạch làm viêc, động lực làm việc, mục tiêu K nng lónh o Tạo động lực làm việc ẹềNH NGHểA ẹộọnỏ lử uc laứỏr? Định nghĩa MOTIVATION MOTIVE = + ACTION Sự khác nhân viên tích cực nhân viên lời nhác? Động lực Mức độ nỗ lực nhằm đạt đợc mục tiêu Kết mức độ thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực Sự khác biệt hành vi công việc cá nhân không liên quan đến khả nhu cầu đòi hỏi môi trờng bên Động lực Tìm khác biệt cách làm việc cá nhân Loại bỏ khác biệt đa dạng khả Loại bỏ khác biệt ngoại cảnh bất khả kháng Những lại là: Động lực Đặc điểm Nhiều ngời biết nhng khó định nghĩa Chỉ đánh giá đợc qua cách thực công việc Lý thuyết rÊt hay nhng khã ¸p dơng ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Làméät đéäná lư uc céùýtâư ùc âay véâtâư ùc åâơã áơ vàâư ớná âà nâ đéäná é vãệc đaut đư ơuc méät muuc tãêu méná – Tư ãển Tãếná Anâ Lénáman Để tạo động lực cho thực việc gì, bạn phải làm cho người MUỐN làm việc bò BUỘC PHẢI làm BẠN NHÌN THẤY GÌ? 10 Th¸p nhu cÇu - Abraham Maslow 29 THUYẾT NHU CẦU CỦA MASLOW Nhu cầu tự khẳng đònh Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh hoùc 30 Tháp nhu cầu Maslow Tự thể hiƯn Maslow cho r»ng ngêi kh«ng thĨ tháa m·n Tôn trọng Xã hội nhu cầu mức độ cao cha thỏa mãn An toàn Sinh lý nhu cầu cấp thấp 31 Xung đột: Nhân tố khích lệ ngợc lại 32 Khuyến khích nhân viên 33 Tăng quyền cho nhân viên Để nhân viên chịu trách nhiệm họ làm 34 Tăng quyền Giao quyền Tham gia vào việc định Sử dụng kiểu cấu tổ chức khác (trên sở đội công tác với quyền hạn cụ thể) 35 Tăng quyền Trao cho nhân viên công việc quan trọng 36 Tăng quyền Cho phép họ cách thức để cung cấp đầu vào cho định 37 Tôi không bắt nhân viên làm, tạo điều kiện để họ tự làm 38 Văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp ảnh hởng nh đến tinh thần làm việc nhân viên? 39 Định nghĩa Văn hoá ? 40 Văn hoá doanh nghiệp Tại phải xây dựng văn hoá doanh nghiệp? 41 VAI TROỉ CUA NHÀ QUẢN LÝ Ta đéäná lư uc m vãệc câé nâân vãên làvẫ tréø câínâ yếu nâấtcủa nâà quản lý Vì nhóm thiếu động lực thúc đẩy hoạt động hiệu 42 VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ Dẫn dắtnâân vãên đautđư ơuc nâư õná muuc tãêu đãđềra ởmư ùc năná lư uc cắ nâất màâéucéùtâể 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng quản tri Tạo động lực cho nhân viên, Kỹ năng quản tri Tạo động lực cho nhân viên

Từ khóa liên quan