tiết 2 Đại cương về phương trình toán 10 có trò chơi

11 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 20:49

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THĂM DỰ GIỜ LỚP 10C2 “Khơng có tốn khơng giải Chúng ta phải biết biết ” David Hilbert TRƯỜNG THPT TÂY TRÀ BÀI DẠY: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH(T2) TIẾT PPCT: 16 GV: Hồ Thị Dung Giả sử S1 ,S2 tập nghiệm phương trình (1) (2) sau Hãy tìm so sánh S1 ,S2 x  2x   (1) 2x  = (2) S1 ={1} S2  {1} Hai phương trình x (S1 =S2 ) nghiệm  2x   (1) 2x  = 0có(2)cùng tập  Ta gọi hai phương trình tương đương với II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ Phương trình tương đương Hai phương trình gọi tương đương chúng có tập nghiệm KH: Ta dùng KH phương trình Ví dụ " � " để tương đương hai 15 x   � 3x   S S' 5� � S �� � �5 � S'�� �2 II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ Phương trình tương đương Ví dụ Kiểm tra xem phương trình sau có tương đương ? 2 x  Sb   2 (b) � x 40 S a �Sb S   2; 2 a Sb �S a x   2 (a) gọi pt hệ (a) 2 x  (b) II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ Phương trình hệ f ( x)  g ( x) � f1 ( x)  g1 ( x) Phương trình hệ S Chú ý: phương � S1 trình hệ có thêm nghiệm khơng phải nghiệm phương trình ban đầu II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ Phép biến đổi tương đương Định lí Nếu thực phép biến đổi sau phương trình mà khơng làm thay đổi điều kiện ta phương trình tương đương a) Cộng hay trừ hai vế với số biểu thức; b) Nhân chia hai vế với số khác với biểu thức ln có giá trị khác Ví dụ 3: Tìm sai lầm phép biến đổi sau: 1 1 1 a x   1 � x   1  � x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 (Đk: x �1) (Đk: x �1 ) (Khơng có đkiện x) x2 x2 b  � x 1  x 1 � x2  x 1 x 1 x 1 x 1 (Khơng có (Đk: x  ) (Đk: x  ) đkiện x) AI HÁI TÁO NHANH HƠN HẾT GIỜ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ ĐỘI XANH THĂM DỰ GIỜ LỚP 10C2 ĐỘI “Khơng có tốn khơng giải Chúng ĐỎta phải biết biết ” David Hilbert TRƯỜNG THPT TÂY TRÀ BÀI DẠY: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH(T2) TIẾT PPCT: 16 Mỗi đội thay chọn để hái táo, đội xanh GV:phiên Hồ Thị Dung hái xanh, đội đỏ hái đỏ Mỗi táo chứa câu hỏi, đội cần tìm đáp án cho câu hỏi này, thời gian cho câu hỏi phút,trả lời táo rơi xuống gốc, trả lời sai táo lăn qua cho đội bạn Đội nhiều táo đội thắng HẾT GIỜ dangtrunghieuspt@gmail.com Củng cố PHƯƠNG TRÌNH Định lý phép biến đổi tương đương PT Tương đương PT Hệ dangtrunghieuspt@gmail.com ... Đội nhiều táo đội thắng HẾT GIỜ dangtrunghieuspt@gmail.com Củng cố PHƯƠNG TRÌNH Định lý phép biến đổi tương đương PT Tương đương PT Hệ dangtrunghieuspt@gmail.com ... có tương đương ? 2 x  Sb   2 (b) � x 40 S a �Sb S   2; 2 a Sb �S a x   2 (a) gọi pt hệ (a) 2 x  (b) II – PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ Phương trình hệ f ( x)... trừ hai vế với số biểu thức; b) Nhân chia hai vế với số khác với biểu thức có giá trị khác Ví dụ 3: Tìm sai lầm phép biến đổi sau: 1 1 1 a x   1 � x   1  � x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 2 Đại cương về phương trình toán 10 có trò chơi, tiết 2 Đại cương về phương trình toán 10 có trò chơi