SKKN CÔNG NGHỆ 10 GIẢI NHÌ cấp TỈNH

25 78 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 20:43

Thẻ Flashcard được sử dụng như là một công cụ dạy học phổ biến cho người học Tiếng Anh hay trẻ nhỏ học chữ. Việc sử dụng thẻ vào trong học tập các bộ môn còn rất hạn chế. Nên dạy học sử dụng thẻ Flashcard vẫn là một phương pháp còn rất mới ở các trường phổ thông. Đặc biệt, với suy nghĩ thẻ Flashcard chỉ phù hợp cho các môn học đòi hỏi phải nhớ nhiều, phức tạp với nhiều thông tin và công thức nên ở một số môn học ít được áp dụng. Qua tìm thiểu tôi được biết là chưa có trường nào trong địa bàn ở những năm học trước áp dụng PPDH này ở bộ môn Công nghệ 10. Chính vì vậy mà tôi đã mạnh dạn đưa phương pháp này vào dạy học nhằm bổ sung thêm một PPDH tích cực mới cho môn học của mình MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn sáng kiến 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa giải pháp .3 1.6 Điểm – tính sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm TÊN SÁNG KIẾN LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 4 NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG LẦN ĐẦU MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN .4 5.1 Cơ sở lí luận 5.1.1 Thẻ Flascard gì? .4 5.1.2 Ưu điểm việc dạy – học thông qua thẻ Flashcard .6 5.2 Cơ sở thực tiễn 5.2.1 Thực trạng việc dạy học Công nghệ 10 trường THPT A 5.2.2 Nguyên nhân thực trạng 5.3 Những thuận lợi – khó khăn thiết kế, sử dụng thẻ Flashcard 5.3.1 Thuận lợi .8 5.3.2 Khó khăn .8 5.4 Nguyên tắc việc học Flashcard 5.5 Thiết kế - Sử dụng thẻ Flashcard 10 5.5.1 Thiết kế .10 5.5.2 Cách sử dụng thẻ Flashcard học 11 NHỮNG THÔNG TIN CẦN ĐƯỢC BẢO MẬT .13 CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 13 ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 13 8.1 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả 13 8.1.1 Định tính 14 8.1.2 Định lượng .14 8.2 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến 16 8.3 Kết luận 16 8.4 Kiến nghị 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….18 PHỤ LỤC……………………………………………………………… ……19 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN LỜI GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn sáng kiến Theo điều 26, Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: ‘‘Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc’’.[2] Mục tiêu, nội dung chương trình dạy học phương pháp dạy học nhà trường ln có mối quan hệ biện chứng với Để hoàn thành mục tiêu giáo dục ngồi việc nâng cao chất lượng nội dung sách giáo khoa đổi phương pháp dạy học điều thiết Trong năm gần đây, Bộ GD & ĐT không ngừng đề giải pháp để khuyến khích giáo viên thay đổi PPDH, áp dụng PPDH tích cực cho phù hợp với yêu cầu đào tạo người tri thức hệ mới, “Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ quy định chương trình giáo dục phổ thơng, tổ/nhóm chun mơn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học mơn học chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề theo phương pháp dạy học tích cực" tư tưởng xuyên suốt việc đổi phương pháp dạy học trường trung học Việc đổi nhận đồng thuận, hưởng ứng từ trường phổ thông đạt nhiều kết đáng ghi nhận sau thời gian thực [4] Bản thân nhà giáo tham gia giảng dạy thời gian định thấy rằng: Đổi PPDH chủ trương đắn, phù hợp với tiến trình đổi nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mong đợi lâu nhiều GV tâm huyết với nghề, giúp học sinh chủ động học tập sáng tạo Với vai trò giáo viên dạy môn Công nghệ 10 tự thấy: Đây môn học gần gũi với sống hàng ngày em, nội dung kiến thức em cung cấp – tiếp thu giúp em giải vấn đề thực tiễn Nên người giáo viên khơng có phương pháp truyền thụ mới, sáng tạo, phát huy tính tích cực học tập học sinh dễ gây nhàm chán, đơn điệu cho học sinh Đặc biệt với tâm lí, mơn học khơng thi tốt nghiệp em coi nhẹ việc học môn Tuy nhiên, lại môn học giúp ích học sinh nhiều thực tiễn đời sống, cung cấp cho em kiến thức chăn nuôi - bảo quản - chế biến sản phẩm gia đình, địa phương, đồng thời giúp em định hướng nghề nghiệp tương lai Với tinh thần cầu thị thân việc tìm kiếm phuong pháp dạy học mới, sáng tạo, tạo hứng thú cho người học biết đến thẻ Flashcard muốn áp dụng thẻ Flashcard vào mơn học Bởi q trình tìm hiểu tơi biết: Việc sử dụng thẻ Flashcard dạy học phương pháp học tập tích cực đem lại nhiều hiệu học tập tốt cho học sinh Tuy nhiên, phương pháp mẻ ứng dụng dạy học trường phổ thơng, đặc biệt chưa có mơn Cơng nghệ Chính tơi đưa sáng kiến ‘‘Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Cơng nghệ 10’’ 1.2 Mục đích nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu đặc điểm tâm lí HS THPT, khả tư logic, khả ghi nhớ, phương pháp học thật tốt,… mà đề biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm phát triển ghi nhớ, vận dụng kiến thức cho HS - Giúp cho em hiểu cách sâu sắc khả ghi nhớ thân, đồng thời tìm phương pháp dạy học thích hợp với chương trình học nay, phù hợp với xu hướng học tập ngày đổi nâng cao chất lượng HS tương lai Từ mà nâng cao hiệu học tập học sinh, nâng cao chất lượng môn học 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Học sinh trường THPT A + Nhóm thực nghiệm: Lớp 10A1,10A2 + Nhóm đối chứng: Lớp 10A3,10A4 - Phạm vi nghiên cứu: Môn công nghệ 10, tập chung chủ yếu vào chương 2: Chăn nuôi , thủy sản đại cương 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập, phân loại, tổng hợp sách báo, tài liệu có liên quan đến đề tài - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia thầy cô giáo trường - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết giải pháp đề nhằm mục đích cho học sinh tích cực, chủ động học tập - Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm toán thống kê: Sử dụng số cơng thức tốn học để xử lý thống kê đánh giá kết điều tra, kết thực nghiệm 1.5 Ý nghĩa giải pháp Ý nghĩa khoa học: - Đóng góp thêm PPDH tích cực vào giảng dạy môn Công nghệ nói riêng mơn học khác nói chung, loại bỏ nhàm chán mơn học từ nâng cao chất lượng giảng dạy môn học - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học tập người học, góp phần phát triển tư HS Ý nghĩa thực tiễn: - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ10 trường - HS hứng thúc học tập, vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề gặp phải thực tiễn đời sống 1.6 Điểm – tính sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm Ba năm trở lại đây, thẻ Flashcard sử dụng công cụ dạy học phổ biến cho người học Tiếng Anh hay trẻ nhỏ học chữ Việc sử dụng thẻ vào học tập mơn hạn chế Nên dạy học sử dụng thẻ Flashcard phương pháp trường phổ thông Đặc biệt, với suy nghĩ thẻ Flashcard phù hợp cho môn học đòi hỏi phải nhớ nhiều, phức tạp với nhiều thơng tin công thức nên số môn học áp dụng Qua tìm thiểu tơi biết chưa có trường địa bàn năm học trước áp dụng PPDH môn Cơng nghệ 10 Chính mà tơi mạnh dạn đưa phương pháp vào dạy học nhằm bổ sung thêm PPDH tích cực cho mơn học TÊN SÁNG KIẾN Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10 LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN - Sáng kiến áp dụng để xây dựng kế hoạch dạy học triển khai hoạt động học phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển lực học sinh NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG LẦN ĐẦU HOẶC ÁP DỤNG THỬ - Tháng 9/2017 MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN 5.1 Cơ sở lí luận 5.1.1 Thẻ Flascard gì? Flashcard Flash Card loại thẻ mang thông tin (từ, số hai, hình ảnh, sơ đồ…), sử dụng cho việc học lớp nghiên cứu cá nhân Người dùng viết câu hỏi mặt trước thẻ câu trả lời trang sau hay ghi ngắn gọn thơng tin cần thiết Người ta thường dùng Flashcard học từ vựng tiếng Anh hiệu Ngồi dùng Flashcard để học ngày tháng năm lịch sử, cơng thức vấn đề học thông qua định dạng câu hỏi câu trả lời Flashcard công cụ ôn tập hiệu Theo khoa học nghiên cứu, với lượng kiến thức cần nhớ, sau ngày tiếp thu, người học nhớ 35,7% lượng kiến thức sau tháng, lượng kiến thức khoảng 21% não Vì thế, việc ơn tập lại kiến thức đóng vai trò quan trọng q trình ghi nhớ Hình 5.1 Đồ thị mơ tả trình suy giảm khả ghi nhớ não qua thời gian 5.1.2 Ưu điểm việc dạy – học thông qua thẻ Flashcard - Với thiết kế đẹp mắt, Flashcard giúp bạn cảm thấy hứng thú suốt trình sử dụng - Những kiến thức đưa lên Flashcard tinh giản lại cách ngắn gọn, súc tích giúp bạn dễ dàng tập trung vào ý - Việc dùng Flashcard giúp người học nhớ từ, câu kiện, nội dung học nhanh lâu - Nhỏ gọn dễ mang theo nên, dù bạn lớp, ngồi chờ xe bus, đợi bạn công viên…bạn mang Flashcard túi để học lúc nào, nơi đâu bạn có thời gian - Việc dùng Flashcard giúp người học nhớ từ, câu kiện, nội dung học nhanh lâu 5.2 Cơ sở thực tiễn 5.2.1 Thực trạng việc dạy học Công nghệ 10 trường THPT A - Thực trạng dạy học giáo viên: Nhìn chung, hầu hết giáo viên ý thức việc cần phải đổi mới, đa hạng hoá phương pháp dạy học sử dụng: Phương pháp vấn đáp tìm tòi, trực quan tìm tòi, thảo luận nhóm, ứng dụng cơng nghệ thơng tin… Tuy nhiên, đa phần số tiết áp dụng PPDH hạn chế - Việc học học sinh: Hoạt động học chủ yếu học sinh nghe giảng, ghi chép Nhiều HS chưa thực hợp tác GV áp dụng PPDH mới, đặc biệt với phương pháp thảo luận, tìm tòi quen với kiểu học truyền thống Một số em làm việc riêng học Từ thực tế dẫn đến kết học tập môn chưa cao Số học sinh giỏi chưa cao, trung bình nhiều, yếu 5.2.2 Ngun nhân thực trạng - Về phía giáo viên: Do tâm lí ngại thay đổi nên chưa ý sử dụng phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Mặt khác, việc áp dụng phương pháp dạy học dễ để dạy học phát huy tính tích cực HS đòi hỏi giáo viên phải đầu tư thời gian, trí tuệ vào việc soạn giáo án Đồng thời giáo viên phải có lực tổ chức, điều khiển q trình dạy học Đây khó khăn giáo viên ngồi kĩ sư phạm kĩ mềm khác yếu - Việc học học sinh: Chưa thấy tầm quan trọng môn học đời sống, số HS không tìm thấy hứng thú mơn học Đặc biệt, với tâm lí khơng phải mơn học khơng thi tốt nghiệp, khơng thi đại học Từ hình thành nên suy nghĩ bng lỏng, thả trơi ý thức học tập học sinh 5.3 Những thuận lợi – khó khăn thiết kế, sử dụng thẻ Flashcard vào dạy học trường THPT A 5.3.1 Thuận lợi - Đây phương pháp mới, phù hợp với xu cải cách nên đựơc ủng hộ giáo viên, học sinh đoàn thể trường - Chương trình mơn Cơng nghệ 10 THPT có nhiều nội dung phù hợp với phương pháp giảng dạy dùng thẻ Flashcard - Phương pháp sử dụng thẻ Flashcard dạy học kiểu phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi HS, khắc phục nhàm chán phương pháp dạy học truyền thống Vì vậy, gây hứng thú cho người học, kích thích HS tư tích cực  Qua đó, tơi thấy từ đầu HS hào hứng nhiệt tình tham gia, làm cho phần trả khơng áp lực với HS, em khơng phải đọc thuộc lòng câu chữ, cơng thức mà có thấu hiểu, biết phương pháp học 5.3.2 Khó khăn - Đây phương pháp dạy học nên GV HS không tránh khỏi lúng túng số kĩ như: thiết kế mẫu, vẽ, xử lý thông tin, sử dụng nào, - Mất khoảng thời gian định để thiết kể thẻ - Đòi hỏi GV phải có nhiều kĩ khác ngồi kĩ sư phạm ội dung học đòi hỏi HS phải nhanh nhạy, chủ động chiếm lĩnh kiến thức từ xác định câu hỏi trung tâm, từ khóa để ghi - Việc ghi khơng theo hình thức định nên GV khó khăn kiểm soát HS - Cơ sở vật chất có đổi chưa thực phù hợp: Số HS, không gian lớp học, trang thiết bị, đồ dung dạy học, thời gian tiết học… - Năng lực HS không đồng nên việc thiết kế thẻ Flashcard học tập máy móc không hiệu - Quan niệm xã hội, gia đình đặc biệt HS mơn đơi chưa đúng, chưa đầu tư - dành quan tâm thích đáng học cho xong - Khi dự tiết dạy, giáo viên theo bảng chấm điểm cũ nên chưa đánh giá xác hiệu phương pháp 5.4 Nguyên tắc việc học Flashcard Để Thẻ Flashcard hoạt động hiệu học tơi hướng dẫn HS cách ghi cách tương tác với thẻ tuân thủ nguyên tắc quan trọng sau: - Sử dụng hai mặt Flashcard cách hợp lý, xem hai mặt nhiều lần để nhớ thông tin - Không đưa nhiều thông tin vào Flashcard - Sử dụng minh họa: vẽ hình minh họa Flashcard cắt dán hình từ tạp chí Flashcard thú vị khác biệt người học cáng cảm thấy dễ dàng để nhớ thông tin Flashcard - Sử dụng Flashcard màu: màu sử dụng gợi ý giúp người học nhớ đặc tính thơng tin Flashcard - Ln mang Flashcard bên mình: Điều đặc biệt phương pháp học lashcard người học không cần bỏ khoảng thời gian đặc biệt định để xem lại mà học đâu có hội, nghỉ ngơi, xe bus, xếp hàng chờ đợi… - Thay đổi thứ tự Flashcard: người học nên xáo trộn Flashcard sau lần ôn tập Nếu người học ghi nhớ thông tin Flashcard theo thứ tự khiến họ khó nhớ thơng tin nằm tình khác khơng theo thứ tự học - Đánh dấu thẻ Flashcard: Khi học Flashcard, người học đánh dấu Flashcard ghi nhớ, sau 2-3 lần đánh dấu, Flashcard để sang bên ơn lại sau thời gian dài 5.5 Thiết kế - Sử dụng thẻ Flashcard 5.5.1 Thiết kế Ngay từ đầu năm học giới thiệu cho HS ý tưởng dạy học mình, làm mẫu hướng dẫn em nhà làm, kết hợp xem youtobe để tạo thẻ theo ý tưởng HS Nhằm thuận tiện dễ làm, dễ sử dụng học, lựa chọn nguyên liệu đơn giảm, dễ tìm để HS thao tác nhanh, đơn giản: - Giấy làm thẻ: Sử dụng giấy bìa màu A4 (có bán cửa hàng photo) - Băng dính loại to - Kéo - Móc khóa hay dây buộc - Máy bấm lỗ Cách làm - Cắt tờ giấy A4 thành thẻ có kích thước hình dáng nhỏ tùy theo sở thích - Dùng máy bấm lỗ để bấm vị trí định thẻ - Dùng móc khóa hay dây để liên kết thẻ với ta thẻ Flashcard trắng (Chưa có nội dung) - Viết thơng tin lên thẻ, vẽ, làm sơ đồ cho hấp dẫn Có thể dùng băng dính dán chùm lên mặt thẻ sau lấy kéo cắt bỏ phần thừa để giữ thẻ không bị rách, bẩn 5.5.2 Cách sử dụng thẻ Flashcard học - Đối với phần khởi động: GV đưa cầu hỏi tình huống, câu hỏi có vấn đề xuyên suốt nội dung học hay chủ đề để thu hút quan tâm tìm hiểu HS Ví dụ 1: Để vật nuôi, thủy sản cho suất cao cần cung cấp loại thức ăn gì? (Chủ đề thức ăn dinh dưỡng) Ví dụ 2: Tại vật ni lại bị bênh? ( Bài 35 Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vật ni) - Đối với phần hình thành kiến thức mới: Đây phần trọng tâm tiết học Trong phần GV cần khéo léo sử dụng kết hợp nhiều PPDH để chuyền đạt cho HS nội dung đồng thời đưa từ khóa, cách ghi ngắn gọn để HS thể học thông qua thẻ HS cần ý lắng nghe, tương tác với GV cô đọng ngắn gọn kiến thức dạng từ khóa, biểu đồ, cơng thức, hình vẽ mặt, mặt sau thẻ giải, kiến giải thêm Ví dụ: Bài 23 Chọn lọc giống vật nuôi 10 - Đối với phần luyện tập: Hoạt động luyện tập nhằm giúp HS chốt lại phần kiến thức vừa hình thành Nên phần này, GV đưa câu hỏi có vận dụng kiến thức học mức độ nhận biết, thông hiểu vận dụng thấp HS sử dụng thẻ ghi để trả lời câu hỏi luyện tập bổ sung thêm câu hỏi hay Ví dụ: Bài 31 Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản 11 - Đối với phần củng cổ, mở rộng: Giáo viên yêu cầu HS nắm nội dung chính, giới thiệu phần mở rộng học, nhắc HS tự hoàn thiện kiến thức vào thẻ Các thẻ ghi dạng câu hỏi tổng kết bài, chuyển giao nhiệm vụ nhà mặt, mặt sau ghi câu trả lời Chú ý: Việc ghi nội dung thẻ Flashcard hoàn toàn HS chủ động theo tiến trình nội dung học hay q trình ơn tập nhà Việc sử dụng màu sắc, hình ảnh trang trí thẻ sáng tạo HS Khơng có cứng nhắc hay dập khn máy móc sử dụng thẻ Flashcard NHỮNG THÔNG TIN CẦN ĐƯỢC BẢO MẬT - Tất thông tin sáng kiến kinh nghiệm thơng tin mở để chia sẻ với nhiều giáo viên khác đón nhận đóng góp, ý kiến xây dựng để SKKN hoàn thiện hơn, áp dụng rộng rãi CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN - Ban giám hiệu, tổ chun mơn, nhóm mơn quan tâm, ủng hộ việc áp dụng sáng kiến dạy học - Giáo viên thực cầu thị, có tinh thần đổi để áp dụng sáng kiến giảng dạy phải thể kế hoạch dạy học, đồng thời có chuẩn bị trước dụng cụ cần thiết để làm thẻ - Học sinh có thái độ học tập dắn, phải tham gia vào hoạt động mà giáo viên tổ chức, đồng thời tự lực thực nhiệm vụ mà giáo viên đưa 12 thể tính sáng tạo lực tư thân Đặc biệt, phải có chuẩn bị trước thẻ Flashcard trắng (chưa ghi nội dung) ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 8.1 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả Qua trình thực nghiệm thiết kế sử dụng thẻ Flashcad vào dạy song song thời gian chéo với loại giáo án: - Giáo án thực nghiệm: Có sử dụng thẻ Flashcard vào soạn giảng dạy - Giáo án đối chứng: Không sử dụng thẻ Flashcard Để đánh giá hiệu PPDH mới, tiến hành quan sát thái độ, hành vi HS học kết hợp điều tra thăm dò ý kiến kiểm tra khả lĩnh hội kiến thức qua lần kiểm tra miệng, 15 phút, tiết, học kì Quá trình phân tích điểm phảy lớp thực nghiệm, đối chứng theo dõi suốt trình giảng dạy, bước đầu thu kết cụ thể sau: 8.1.1 Định tính - Ở lớp thực nghiệm: Phần lớn học sinh hứng thú với học, hiểu tương đối xác đầy đủ, lập luận rõ ràng - chặt chẽ, độc lập nhận thức Có khả trình bày vấn đề cách chủ động theo quan điểm riêng, không theo nguyên mẫu sách giáo khoa giáo viên Tuy nhiên, số học sinh chưa nắm vững nội dung học, khả phân tích, tổng hợp, khái qt hóa vận dụng kiến thức chưa thực tốt - Ở lớp đối chứng: Phần lớn học sinh hiểu dừng lại mức độ nhớ tái kiến thức chính, vận dụng hạn chế Tính độc lập nhận thức khơng thể rõ, cách trình bày rập khuôn sách giáo khoa giáo viên Việc vận dụng tri thức nhiều em khó khăn, khả khái qt hóa hệ thống hóa học chưa cao Giờ học chưa tạo nhiều hứng thú với HS, em trả lời câu hỏi chưa nhiệt tình Tuy nhiên, có nhiều học sinh hiểu tốt, trình bày lơgic, chặt chẽ 13 8.1.2 Định lượng Dùng tốn học thống kê điểm phảy học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng Lớp Số HS Lớp TN 74 Lớp ĐC 73 Số học sinh đạt phảy xi < 3.5 3.5 < 5 < 6.5 6.5 < 8 ≤ 10 17 33 23 34 23 12 Bảng 8.1 Bảng tổng hợp phân phối điểm phảy học sinh Tỷ lệ học sinh đạt phảy xi (%) Lớp Số HS Lớp TN 74 Lớp ĐC 73 0 < 3.5 3.5 < 5 < 6.5 6.5 < 8 ≤ 10 1.4 23 44.6 31 5.4 46.6 31.5 16.4 Bảng 8.2 Bảng phân phối tần xuất điểm phảy học sinh 14 Hình 8.1 Biểu đồ tỷ lệ phân phối tần suất điểm phảy lớp TN ĐC Qua kết nghiên cứu ta thấy rằng, lớp thực nghiệm tỷ lệ đạt điểm giỏi cao lớp đồi chứng Ngược lại, tỷ lệ điểm trung bình trung bình lớp đối chứng lại cao Điều phần cho thấy học sinh lớp thực nghiệm tiếp thu kiến thức nhiều tốt Một nguyên nhân là: Ở lớp thực nghiệm, lớp học diễn nghiêm túc, học sinh hứng thú học tập, tích cực, chủ động, số lượng học sinh tham gia xây dựng nhiều làm cho khơng khí lớp học sơi kích thích sáng tạo, chủ động nên khả hiểu nhớ tốt Còn lớp đối chứng, lớp học diễn nghiêm túc, học sinh chăm tiếp thu giảng, em tiếp thu thụ động kiến thức, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp truyền thống thơng báo, giải thích nên trình làm việc thường nghiêng giáo viên 8.2 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân Khi áp dụng sáng kiến trình soạn, giảng mơn Cơng nghệ , Hóa, Tiếng Anh, giáo viên nhóm nhận thấy được: - Về thân giáo viên: Tăng cường thêm kĩ năng: sưu tầm tài liệu, cập nhật thông tin, trau dồi kiến thức, làm việc nhóm, khả phân tích khái quát - Về phía học sinh: Hứng thú, tham gia xây dựng bài, khơng khí lớp học cởi mở Các em sáng tạo theo ý mình, khơng bị gò bó cách học, ghi chép truyền thống - Về chất lượng môn học: Được nâng lên cách rõ rệt qua lần kiểm tra 8.3 Kết luận - Với việc thiết kế sử dụng thẻ flashcard, hầu hết học sinh hào hứng chăm lắng nghe cô giảng bài, nghiên cứu sách giáo khoa vận dụng quan sát thực tế để cô đọng kiến thức thẻ từ mà học dễ hiểu, dễ nhớ nhớ lâu Kết thành tích học tập tốt 15 - Khơng khí lớp học cởi mở giúp học sinh tự tin, thoải mái thể trình bày ý kiến biết lắng nghe ý kiến thành viên khác Đồng thời, học sinh tập phản ứng với kế hoạch phức tạp “có thật” gặp sống sau Cụ thể là: Xây dựng thói quen tự học, tự lập kế hoạch sống, tư nhanh, rèn khả gi nhớ - Chất lượng môn học nâng cao 8.4 Kiến nghị Để đáp ứng mục tiêu đổi phương pháp dạy học đặc biệt với mơn Cơng nghệ, tơi có số kiến nghị sau: - Khuyến khích mơn học vận dụng sử dụng thẻ Flashcard vào việc giảng dạy, hệ thống hóa kiến thức chương trình - Nhà trường, tổ chun mơn cần có chun đề, thảo luận sử dụng thẻ flashcard xây dựng thư viện thẻ flashcard để GV HS khai thác, sử dụng - Đề nghị cấp quản lý giáo dục cần tăng cường mở lớp tập huấn đổi phương pháp dạy học để giáo viên tơi tìm hiểu sâu phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thực hành phương pháp dạy học Phương pháp dạy học có hạn chế định Việc thiết kế thẻ Flashcard chiếm thời lượng định thời gian học tập, giải lao HS nên Nhà trường tổ chức riêng học ngoại khóa làm thẻ Flashard trắng để HS có tập trung làm thẻ sử dụng buổi học Với thẻ flashcard, thân hệ thống mở, thêm bớt, thay đổi linh hoạt mềm dẻo cho khả ghi nhớ vận dụng tốt Phương pháp dạy học vậy, ta không nên tuyệt đối hóa phủ định phương pháp cho dù truyền thống hay đại bao gồm ưu điểm nhược điểm Vậy nên, nêu sở lí luận, phương hướng, biện pháp thường dùng thơng thường mang lại hiệu đan xen vào sử dụng thẻ flashcard tiết học thêm phần sôi nổi, 16 GV linh hoạt phương pháp dạy học, tiết học không nhàm chán, HS hứng thú tiếp thu học, vận dụng sáng tạo vào tập thực tiễn Trên số ý kiến tơi, kính mong bạn đồng nghiệp quan tâm - chia sẻ, cấp lãnh đạo nghiên cứu xem xét để đề tài áp dụng rộng rãi nhằm thực tốt mục tiêu đổi giáo dục giảng dạy môn đạt hiệu cao Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu Số Tên tổ chức/cá nhân TT Phạm Thị Kim Dung Tạ Thúy Lưu Nguyễn Thi Thúy Địa Phạm vi/Lĩnh vực Giáo viên trường THPT A Giáo viên trường THPT A Giáo viên trường THPT A áp dụng sáng kiến Mơn cơng nghệ 10 Mơn Hóa học Mơn Tiếng Anh CAM KẾT KHƠNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN Tơi xin cam đoan tồn nội dung sáng kiến kinh nghiệm tự làm Nếu khơng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Yên Lạc, ngày tháng năm Yên Lạc, ngày tháng năm Hiệu trưởng Tác giả sáng kiến (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hương 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Khôi (Chủ biên) (2010) Công nghệ 10 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Quốc hội (2015) Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2014 Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Thái Duy Tuyên (2010) Phương pháp dạy học truyền thống đổi Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/doi-moi-phuong-phap-day-hoc-o-truongtrung-hoc-huong-di-dung-cua-doi-moi-giao-duc-3566723.html https://vi.wikipedia.org/wiki/Flashcard 18 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẺ FLASHCARD DO HỌC SINH THIẾT KẾ 19 20 21 22 23 ... Đối tượng: Học sinh trường THPT A + Nhóm thực nghiệm: Lớp 10A1,10A2 + Nhóm đối chứng: Lớp 10A3,10A4 - Phạm vi nghiên cứu: Môn công nghệ 10, tập chung chủ yếu vào chương 2: Chăn nuôi , thủy sản... biên) (2 010) Công nghệ 10 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Quốc hội (2015) Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2014 Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Thái Duy Tuyên (2 010) Phương... sáng tạo Với vai trò giáo viên dạy mơn Cơng nghệ 10 tự thấy: Đây môn học gần gũi với sống hàng ngày em, nội dung kiến thức em cung cấp – tiếp thu giúp em giải vấn đề thực tiễn Nên người giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CÔNG NGHỆ 10 GIẢI NHÌ cấp TỈNH, SKKN CÔNG NGHỆ 10 GIẢI NHÌ cấp TỈNH, MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN, ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm