SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM môn CÔNG NGHỆ

28 89 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 20:12

Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục hiện nay.Với tinh thần cầu thị của bản thân về việc tìm kiếm các phương pháp dạy học mới, sáng tạo, tạo được hứng thú cho người học tôi biết đến tấm thẻ Flashcard và muốn áp dụng thẻ Flashcard vào trong môn học của mình. Bởi trong quá trình tìm hiểu tôi được biết: Việc sử dụng thẻ Flashcard trong dạy học là một phương pháp học tập tích cực và đem lại nhiều hiệu quả học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, phương pháp này còn rất mới mẻ trong ứng dụng dạy học ở các trường phổ thông, đặc biệt chưa có ở môn Công nghệ. Chính vì vậy tôi đã đưa ra sáng kiến ‘‘Thiết kế và sử dụng thẻ Flashcard trong dạy và học Công nghệ 10’’ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU =====***===== BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10 Tác giả sáng kiến:Nguyển Thị Hương Môn: Công nghệ Nông nghiệp Trường THPT: Trường THPT Đồng Đậu BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10 Vĩnh phúc, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Đổi phương pháp dạy học bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Bản thân tôi, sau thời gian nghiêm túc tìm hiểu thực phương pháp dạy học nhận lại kết tích cực chất lượng học tập học sinh mơn Để hồn thành sáng kiến kinh nghiệm này, nỗ lực thân, nhận động viên, khuyến khích Ban giám hiệu trường THPT Đồng Đậu ủng hộ nhiệt tình thầy giáo học sinh Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo tập thể trường THPT Đồng Đậu tạo điều kiện thuận lợi để tơi nghiên cứu hồn thành SKKN Chúc thầy cô sức khỏe Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể học sinh lớp tơi giảng dạy cộng tác nhiệt tình để tơi thuận lợi áp dụng phương pháp vào dạy học Chúc em học tập tốt Một lần tơi xin kính chúc tồn thể thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt công tác giảng dạy nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Yên Lạc, ngày 20, tháng 12, năm 2018 Tác giả sáng kiến Nguyễn Thị Hương DANH MỤC CÁC TỪ - CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ĐC GD&ĐT GV HS SKKN THPT TN PPDH Nội dung Đối chứng Giáo dục Đào tạo Giáo viên Học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Trung học phổ thông Thực nghiệm Phương pháp dạy học MỤC LỤC Trang …………………………………….18 PHỤ LỤC……………………………………………………………… ……19 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN LỜI GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn sáng kiến Theo điều 26, Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: ‘‘Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc’’.[2] Mục tiêu, nội dung chương trình dạy học phương pháp dạy học nhà trường ln có mối quan hệ biện chứng với Để hoàn thành mục tiêu giáo dục ngồi việc nâng cao chất lượng nội dung sách giáo khoa đổi phương pháp dạy học điều thiết Trong năm gần đây, Bộ GD & ĐT khơng ngừng đề giải pháp để khuyến khích giáo viên thay đổi PPDH, áp dụng PPDH tích cực cho phù hợp với yêu cầu đào tạo người tri thức hệ mới, “Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ quy định chương trình giáo dục phổ thơng, tổ/nhóm chun mơn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng chủ đề dạy học mơn học chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề theo phương pháp dạy học tích cực" tư tưởng xuyên suốt việc đổi phương pháp dạy học trường trung học Việc đổi nhận đồng thuận, hưởng ứng từ trường phổ thông đạt nhiều kết đáng ghi nhận sau thời gian thực [4] Bản thân nhà giáo tham gia giảng dạy thời gian định thấy rằng: Đổi PPDH chủ trương đắn, phù hợp với tiến trình đổi nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mong đợi lâu nhiều GV tâm huyết với nghề, giúp học sinh chủ động học tập sáng tạo Với vai trò giáo viên dạy mơn Cơng nghệ 10 tự thấy: Đây môn học gần gũi với sống hàng ngày em, nội dung kiến thức em cung cấp – tiếp thu giúp em giải vấn đề thực tiễn Nên người giáo viên khơng có phương pháp truyền thụ mới, sáng tạo, phát huy tính tích cực học tập học sinh dễ gây nhàm chán, đơn điệu cho học sinh Đặc biệt với tâm lí, mơn học khơng thi tốt nghiệp em coi nhẹ việc học môn Tuy nhiên, lại mơn học giúp ích học sinh nhiều thực tiễn đời sống, cung cấp cho em kiến thức chăn nuôi - bảo quản - chế biến sản phẩm gia đình, địa phương, đồng thời giúp em định hướng nghề nghiệp tương lai Với tinh thần cầu thị thân việc tìm kiếm phuong pháp dạy học mới, sáng tạo, tạo hứng thú cho người học biết đến thẻ Flashcard muốn áp dụng thẻ Flashcard vào môn học Bởi q trình tìm hiểu tơi biết: Việc sử dụng thẻ Flashcard dạy học phương pháp học tập tích cực đem lại nhiều hiệu học tập tốt cho học sinh Tuy nhiên, phương pháp mẻ ứng dụng dạy học trường phổ thông, đặc biệt chưa có mơn Cơng nghệ Chính tơi đưa sáng kiến ‘‘Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10’’ 1.2 Mục đích nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu đặc điểm tâm lí HS THPT, khả tư logic, khả ghi nhớ, phương pháp học thật tốt,… mà đề biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm phát triển ghi nhớ, vận dụng kiến thức cho HS - Giúp cho em hiểu cách sâu sắc khả ghi nhớ thân, đồng thời tìm phương pháp dạy học thích hợp với chương trình học nay, phù hợp với xu hướng học tập ngày đổi nâng cao chất lượng HS tương lai Từ mà nâng cao hiệu học tập học sinh, nâng cao chất lượng môn học 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Học sinh trường THPT A + Nhóm thực nghiệm: Lớp 10A1,10A2 + Nhóm đối chứng: Lớp 10A3,10A4 - Phạm vi nghiên cứu: Môn công nghệ 10, tập chung chủ yếu vào chương 2: Chăn nuôi , thủy sản đại cương 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Thu thập, phân loại, tổng hợp sách báo, tài liệu có liên quan đến đề tài - Phương pháp điều tra: Sử dụng phiếu điều tra - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia thầy cô giáo trường - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết giải pháp đề nhằm mục đích cho học sinh tích cực, chủ động học tập - Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm toán thống kê: Sử dụng số cơng thức tốn học để xử lý thống kê đánh giá kết điều tra, kết thực nghiệm 1.5 Ý nghĩa giải pháp Ý nghĩa khoa học: - Đóng góp thêm PPDH tích cực vào giảng dạy mơn Cơng nghệ nói riêng mơn học khác nói chung, loại bỏ nhàm chán môn học từ nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học tập người học, góp phần phát triển tư HS Ý nghĩa thực tiễn: - Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ10 trường - HS hứng thúc học tập, vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề gặp phải thực tiễn đời sống 1.6 Điểm – tính sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm Ba năm trở lại đây, thẻ Flashcard sử dụng công cụ dạy học phổ biến cho người học Tiếng Anh hay trẻ nhỏ học chữ Việc sử dụng thẻ vào học tập mơn hạn chế Nên dạy học sử dụng thẻ Flashcard phương pháp trường phổ thông Đặc biệt, với suy nghĩ thẻ Flashcard phù hợp cho môn học đòi hỏi phải nhớ nhiều, phức tạp với nhiều thông tin công thức nên số môn học áp dụng Qua tìm thiểu tơi biết chưa có trường địa bàn năm học trước áp dụng PPDH mơn Cơng nghệ 10 Chính mà tơi mạnh dạn đưa phương pháp vào dạy học nhằm bổ sung thêm PPDH tích cực cho mơn học TÊN SÁNG KIẾN Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10 LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN - Sáng kiến áp dụng để xây dựng kế hoạch dạy học triển khai hoạt động học phương pháp dạy học tích cực theo định hướng phát triển lực học sinh NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG LẦN ĐẦU HOẶC ÁP DỤNG THỬ - Tháng 9/2017 MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN 5.1 Cơ sở lí luận 5.1.1 Thẻ Flascard gì? Flashcard Flash Card loại thẻ mang thông tin (từ, số hai, hình ảnh, sơ đồ…), sử dụng cho việc học lớp nghiên cứu cá nhân Người dùng viết câu hỏi mặt trước thẻ câu trả lời trang sau hay ghi ngắn gọn thông tin cần thiết Người ta thường dùng Flashcard học từ vựng tiếng Anh hiệu Ngồi dùng Flashcard để học ngày tháng năm lịch sử, cơng thức vấn đề học thông qua định dạng câu hỏi câu trả lời Flashcard công cụ ôn tập hiệu Theo khoa học nghiên cứu, với lượng kiến thức cần nhớ, sau ngày tiếp thu, người học nhớ 35,7% lượng kiến thức sau tháng, lượng kiến thức khoảng 21% não Vì thế, việc ơn tập lại kiến thức đóng vai trò quan trọng q trình ghi nhớ Hình 5.1 Đồ thị mơ tả trình suy giảm khả ghi nhớ não qua thời gian 10 - Luôn mang Flashcard bên mình: Điều đặc biệt phương pháp học lashcard người học không cần bỏ khoảng thời gian đặc biệt định để xem lại mà học đâu có hội, nghỉ ngơi, xe bus, xếp hàng chờ đợi… - Thay đổi thứ tự Flashcard: người học nên xáo trộn Flashcard sau lần ôn tập Nếu người học ghi nhớ thông tin Flashcard theo thứ tự khiến họ khó nhớ thơng tin nằm tình khác khơng theo thứ tự học - Đánh dấu thẻ Flashcard: Khi học Flashcard, người học đánh dấu Flashcard ghi nhớ, sau 2-3 lần đánh dấu, Flashcard để sang bên ôn lại sau thời gian dài 5.5 Thiết kế - Sử dụng thẻ Flashcard 5.5.1 Thiết kế Ngay từ đầu năm học giới thiệu cho HS ý tưởng dạy học mình, làm mẫu hướng dẫn em nhà làm, kết hợp xem youtobe để tạo thẻ theo ý tưởng HS Nhằm thuận tiện dễ làm, dễ sử dụng học, lựa chọn nguyên liệu đơn giảm, dễ tìm để HS thao tác nhanh, đơn giản: - Giấy làm thẻ: Sử dụng giấy bìa màu A4 (có bán cửa hàng photo) - Băng dính loại to - Kéo - Móc khóa hay dây buộc - Máy bấm lỗ 14 Cách làm - Cắt tờ giấy A4 thành thẻ có kích thước hình dáng nhỏ tùy theo sở thích - Dùng máy bấm lỗ để bấm vị trí định thẻ - Dùng móc khóa hay dây để liên kết thẻ với ta thẻ Flashcard trắng (Chưa có nội dung) - Viết thơng tin lên thẻ, vẽ, làm sơ đồ cho hấp dẫn Có thể dùng băng dính dán chùm lên mặt thẻ sau lấy kéo cắt bỏ phần thừa để giữ thẻ không bị rách, bẩn 5.5.2 Cách sử dụng thẻ Flashcard học - Đối với phần khởi động: GV đưa cầu hỏi tình huống, câu hỏi có vấn đề xuyên suốt nội dung học hay chủ đề để thu hút quan tâm tìm hiểu HS Ví dụ 1: Để vật ni, thủy sản cho suất cao cần cung cấp loại thức ăn gì? (Chủ đề thức ăn dinh dưỡng) Ví dụ 2: Tại vật nuôi lại bị bênh? ( Bài 35 Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vật nuôi) 15 - Đối với phần hình thành kiến thức mới: Đây phần trọng tâm tiết học Trong phần GV cần khéo léo sử dụng kết hợp nhiều PPDH để chuyền đạt cho HS nội dung đồng thời đưa từ khóa, cách ghi ngắn gọn để HS thể học thơng qua thẻ HS cần ý lắng nghe, tương tác với GV cô đọng ngắn gọn kiến thức dạng từ khóa, biểu đồ, cơng thức, hình vẽ mặt, mặt sau thẻ giải, kiến giải thêm Ví dụ: Bài 23 Chọn lọc giống vật nuôi - Đối với phần luyện tập: Hoạt động luyện tập nhằm giúp HS chốt lại phần kiến thức vừa hình thành Nên phần này, GV đưa câu hỏi có vận dụng kiến thức học mức độ nhận biết, thông hiểu vận dụng thấp HS sử dụng thẻ ghi để trả lời câu hỏi luyện tập bổ sung thêm câu hỏi hay 16 Ví dụ: Bài 31 Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản - Đối với phần củng cổ, mở rộng: Giáo viên yêu cầu HS nắm nội dung chính, giới thiệu phần mở rộng học, nhắc HS tự hoàn thiện kiến thức vào thẻ Các thẻ ghi dạng câu hỏi tổng kết bài, chuyển giao nhiệm vụ nhà mặt, mặt sau ghi câu trả lời Chú ý: Việc ghi nội dung thẻ Flashcard hồn tồn HS chủ động theo tiến trình nội dung học hay q trình ơn tập nhà Việc sử dụng màu sắc, hình ảnh trang trí thẻ sáng tạo HS Khơng có cứng nhắc hay dập khn máy móc sử dụng thẻ Flashcard NHỮNG THÔNG TIN CẦN ĐƯỢC BẢO MẬT - Tất thông tin sáng kiến kinh nghiệm thông tin mở để chia sẻ với nhiều giáo viên khác đón nhận đóng góp, ý kiến xây dựng để SKKN hoàn thiện hơn, áp dụng rộng rãi CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN - Ban giám hiệu, tổ chuyên mơn, nhóm mơn quan tâm, ủng hộ việc áp dụng sáng kiến dạy học - Giáo viên thực cầu thị, có tinh thần đổi để áp dụng sáng kiến giảng dạy phải thể kế hoạch dạy học, đồng thời có chuẩn bị trước dụng cụ cần thiết để làm thẻ - Học sinh có thái độ học tập dắn, phải tham gia vào hoạt động mà giáo viên tổ chức, đồng thời tự lực thực nhiệm vụ mà giáo viên đưa thể tính sáng tạo lực tư thân Đặc biệt, phải có chuẩn bị trước thẻ Flashcard trắng (chưa ghi nội dung) 17 ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 8.1 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả Qua trình thực nghiệm thiết kế sử dụng thẻ Flashcad vào dạy song song thời gian chéo với loại giáo án: - Giáo án thực nghiệm: Có sử dụng thẻ Flashcard vào soạn giảng dạy - Giáo án đối chứng: Không sử dụng thẻ Flashcard Để đánh giá hiệu PPDH mới, tiến hành quan sát thái độ, hành vi HS học kết hợp điều tra thăm dò ý kiến kiểm tra khả lĩnh hội kiến thức qua lần kiểm tra miệng, 15 phút, tiết, học kì Q trình phân tích điểm phảy lớp thực nghiệm, đối chứng theo dõi suốt trình giảng dạy, bước đầu thu kết cụ thể sau: 8.1.1 Định tính - Ở lớp thực nghiệm: Phần lớn học sinh hứng thú với học, hiểu tương đối xác đầy đủ, lập luận rõ ràng - chặt chẽ, độc lập nhận thức Có khả trình bày vấn đề cách chủ động theo quan điểm riêng, không theo nguyên mẫu sách giáo khoa giáo viên Tuy nhiên, số học sinh chưa nắm vững nội dung học, khả phân tích, tổng hợp, khái quát hóa vận dụng kiến thức chưa thực tốt - Ở lớp đối chứng: Phần lớn học sinh hiểu dừng lại mức độ nhớ tái kiến thức chính, vận dụng hạn chế Tính độc lập nhận thức khơng thể rõ, cách trình bày rập khn sách giáo khoa giáo viên Việc vận dụng tri thức nhiều em khó khăn, khả khái quát hóa hệ thống hóa học chưa cao Giờ học chưa tạo nhiều hứng thú với HS, em trả lời câu hỏi chưa nhiệt tình Tuy nhiên, có nhiều học sinh hiểu tốt, trình bày lơgic, chặt chẽ 8.1.2 Định lượng Dùng toán học thống kê điểm phảy học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng 18 Số học sinh đạt phảy xi Lớp Số HS Lớp TN 74 Lớp ĐC 73 < 3.5 3.5 < < 6.5 6.5 < 8 ≤ 10 17 33 23 34 23 12 Bảng 8.1 Bảng tổng hợp phân phối điểm phảy học sinh Tỷ lệ học sinh đạt phảy xi (%) Lớp Số HS < 3.5 3.5 < 5 < 6.5 6.5 < 8 ≤ 10 Lớp TN 74 1.4 23 44.6 31 Lớp ĐC 73 5.4 46.6 31.5 16.4 Bảng 8.2 Bảng phân phối tần xuất điểm phảy học sinh Hình 8.1 Biểu đồ tỷ lệ phân phối tần suất điểm phảy lớp TN ĐC 19 Qua kết nghiên cứu ta thấy rằng, lớp thực nghiệm tỷ lệ đạt điểm giỏi cao lớp đồi chứng Ngược lại, tỷ lệ điểm trung bình trung bình lớp đối chứng lại cao Điều phần cho thấy học sinh lớp thực nghiệm tiếp thu kiến thức nhiều tốt Một nguyên nhân là: Ở lớp thực nghiệm, lớp học diễn nghiêm túc, học sinh hứng thú học tập, tích cực, chủ động, số lượng học sinh tham gia xây dựng nhiều làm cho khơng khí lớp học sơi kích thích sáng tạo, chủ động nên khả hiểu nhớ tốt Còn lớp đối chứng, lớp học diễn nghiêm túc, học sinh chăm tiếp thu giảng, em tiếp thu thụ động kiến thức, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp truyền thống thơng báo, giải thích nên q trình làm việc thường nghiêng giáo viên 8.2 Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân Khi áp dụng sáng kiến q trình soạn, giảng mơn Cơng nghệ , Hóa, Tiếng Anh, giáo viên nhóm nhận thấy được: - Về thân giáo viên: Tăng cường thêm kĩ năng: sưu tầm tài liệu, cập nhật thơng tin, trau dồi kiến thức, làm việc nhóm, khả phân tích khái quát - Về phía học sinh: Hứng thú, tham gia xây dựng bài, khơng khí lớp học cởi mở Các em sáng tạo theo ý mình, khơng bị gò bó cách học, ghi chép truyền thống - Về chất lượng môn học: Được nâng lên cách rõ rệt qua lần kiểm tra 8.3 Kết luận - Với việc thiết kế sử dụng thẻ flashcard, hầu hết học sinh hào hứng chăm lắng nghe cô giảng bài, nghiên cứu sách giáo khoa vận dụng quan sát thực tế để cô đọng kiến thức thẻ từ mà học dễ hiểu, dễ nhớ nhớ lâu Kết thành tích học tập tốt 20 - Khơng khí lớp học cởi mở giúp học sinh tự tin, thoải mái thể trình bày ý kiến biết lắng nghe ý kiến thành viên khác Đồng thời, học sinh tập phản ứng với kế hoạch phức tạp “có thật” gặp sống sau Cụ thể là: Xây dựng thói quen tự học, tự lập kế hoạch sống, tư nhanh, rèn khả gi nhớ - Chất lượng môn học nâng cao 8.4 Kiến nghị Để đáp ứng mục tiêu đổi phương pháp dạy học đặc biệt với mơn Cơng nghệ, tơi có số kiến nghị sau: - Khuyến khích mơn học vận dụng sử dụng thẻ Flashcard vào việc giảng dạy, hệ thống hóa kiến thức chương trình - Nhà trường, tổ chun mơn cần có chuyên đề, thảo luận sử dụng thẻ flashcard xây dựng thư viện thẻ flashcard để GV HS khai thác, sử dụng - Đề nghị cấp quản lý giáo dục cần tăng cường mở lớp tập huấn đổi phương pháp dạy học để giáo viên tìm hiểu sâu phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng tích cực ứng dụng cơng nghệ thông tin thực hành phương pháp dạy học Phương pháp dạy học có hạn chế định Việc thiết kế thẻ Flashcard chiếm thời lượng định thời gian học tập, giải lao HS nên Nhà trường tổ chức riêng học ngoại khóa làm thẻ Flashard trắng để HS có tập trung làm thẻ sử dụng buổi học Với thẻ flashcard, thân hệ thống mở, thêm bớt, thay đổi linh hoạt mềm dẻo cho khả ghi nhớ vận dụng tốt Phương pháp dạy học vậy, ta khơng nên tuyệt đối hóa phủ định phương pháp cho dù truyền thống hay đại bao gồm ưu điểm nhược điểm Vậy nên, nêu sở lí luận, phương hướng, biện pháp thường dùng thông thường mang lại hiệu đan xen vào sử dụng thẻ flashcard tiết học thêm phần sôi nổi, 21 GV linh hoạt phương pháp dạy học, tiết học không nhàm chán, HS hứng thú tiếp thu học, vận dụng sáng tạo vào tập thực tiễn Trên số ý kiến tôi, kính mong bạn đồng nghiệp quan tâm - chia sẻ, cấp lãnh đạo nghiên cứu xem xét để đề tài áp dụng rộng rãi nhằm thực tốt mục tiêu đổi giáo dục giảng dạy môn đạt hiệu cao Danh sách tổ chức/cá nhân tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu Số Tên tổ chức/cá nhân TT Phạm Thị Kim Dung Tạ Thúy Lưu Nguyễn Thi Thúy Địa Phạm vi/Lĩnh vực Giáo viên trường THPT A Giáo viên trường THPT A Giáo viên trường THPT A áp dụng sáng kiến Môn cơng nghệ 10 Mơn Hóa học Mơn Tiếng Anh CAM KẾT KHƠNG SAO CHÉP HOẶC VI PHẠM BẢN QUYỀN Tơi xin cam đoan toàn nội dung sáng kiến kinh nghiệm tự làm Nếu không tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm n Lạc, ngày tháng năm Yên Lạc, ngày tháng năm Hiệu trưởng Tác giả sáng kiến (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hương 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Khôi (Chủ biên) (2010) Công nghệ 10 4, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Quốc hội (2015) Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2014 Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Thái Duy Tuyên (2010) Phương pháp dạy học truyền thống đổi Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/doi-moi-phuong-phap-day-hoc-o-truongtrung-hoc-huong-di-dung-cua-doi-moi-giao-duc-3566723.html https://vi.wikipedia.org/wiki/Flashcard 23 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẺ FLASHCARD DO HỌC SINH THIẾT KẾ 24 25 26 27 28 ... chất lượng dạy học môn Công nghệ1 0 trường - HS hứng thúc học tập, vận dụng kiến thức môn học vào giải vấn đề gặp phải thực tiễn đời sống 1.6 Điểm – tính sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm Ba năm trở... sinh Sáng kiến kinh nghiệm Trung học phổ thông Thực nghiệm Phương pháp dạy học MỤC LỤC Trang …………………………………….18 PHỤ LỤC……………………………………………………………… ……19 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN... áp dụng PPDH môn Công nghệ 10 Chính mà tơi mạnh dạn đưa phương pháp vào dạy học nhằm bổ sung thêm PPDH tích cực cho mơn học TÊN SÁNG KIẾN Thiết kế sử dụng thẻ Flashcard dạy học Công nghệ 10 LĨNH
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM môn CÔNG NGHỆ, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM môn CÔNG NGHỆ, MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN, ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm