NGƯỜI bán QUẠT MAY mắn TLV

17 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 19:44

Kiểm tra cũ: Em kể lại buổi biểu diễn văn nghệ (xiếc) mà em xem? Nghe – kể: Người bán quạt may mắn Ông Vương Hi Chi tiếng người viết chữ đẹp Trung Quốc thời xưa Một lần, ông ngồi nghỉ mát gốc bà già bán quạt đến nghỉ Bà lão phàn nàn quạt bán ế, chiều nhà bà phải nhịn cơm Rồi bà ngồi tựa vào gốc thiu thiu ngủ Trong lúc bà lão thiếp đi, ông Vương lấy bút mực ra, viết chữ, đề thơ vào quạt Bà lão tỉnh dậy, thấy gánh quạt trắng tinh bị ơng già bôi đen lem luốc Bà tức giận, bắt đền ông Ơng già cười, khơng nói, thu xếp bút mực Nào ngờ, lúc quạt trắng khơng mua, quạt bị bôi đen cầm xem mua Chỉ loáng, gánh quạt bán hết Rồi người mua mách đến hỏi đông Nhiều người hỏi mua với giá ngàn vàng Bà lão nghe mà tiếc ngẩn tiếc ngơ Trên đường về, bà nghĩ bụng: có lẽ vị tiên ơng cảm thương cảnh ngộ nên giúp bà bán quạt chạy đến Nghe kể lại câu chuyện: Người bán quạt may mắn Gợi Gợi ý: ý: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì? Ơng Vương Hi Chi viết chữ vào quạt để làm gì? 3.Vì người đua đến mua quạt? Dựa theo truyện: “Người bán quạt may mắn” trả lời câu hỏi đây: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì? Bà lão bán quạt đến nghỉ gốc cây, gặp ông Vương Hi Chi, bà phàn nàn quạt bán ế nên chiều nhà bà khơng có cơm ăn Dựa theo truyện: “Người bán quạt may mắn” trả lời câu hỏi đây: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì?2 Ơng Vương Hi Chi viết chữ vào quạt để làm gì? Ơng Vương Hi Chi viết chữ, đề thơ vào tất quạt ơng tin cách ông giúp bà lão Chữ ông đẹp tiếng, nên người nhận chữ ông mua quạt giúp bà lão Dựa theo truyện: “Người bán quạt may mắn” trả lời câu hỏi đây: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì?2 Ơng Vương Hi Chi viết chữ vào quạt để làm gì? Vì người đua đến mua quạt? Mọi người đua đến mua quạt người nhận nét chữ, lời thơ Vương Hi Chi đề quạt Họ mua quạt mua tác phẩm nghệ thuật quý giá Dựa theo truyện: “Người bán quạt may mắn” trả lời câu hỏi đây: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì?2 Ơng Vương Hi Chi viết chữ vào quạt để làm gì? Vì người đua đến mua quạt? Bà lão nghĩ đường ? - Bà nghĩ: Có lẽ vị tiên ơng cảm thương cảnh ngộ nên giúp bà bán quạt chạy đến Kể tóm tắt nội dung câu chuyện lời em Câu 4832107659 10 Em có nhận xét người Vương Hi Chi qua câu chuyện ? A Vương Hi Chi người có tài B Vương Hi Chi người nhân hậu C Vương Hi Chi người biết cách giúp người nghèo khổ D Cả ba ý Vương Hy Chi từ nhỏ hiếu học, u văn chương, tính tình cương trực, giàu lòn vị tha thường xuyên giúp đỡ người Ông cha dạy thư pháp, sau thụ nghiệp với danh gia thư pháp Vệ Thước, Trương Chi, Trọng Diêu sau ông chu du nhiều nơi, thu nạp tinh anh nghệ thuật thư pháp người trước tạo thành bút pháp riêng vừa có nét cổ nhã truyền thống vừa có nét bay bướm tinh tế lạ Ơng khơng nhà thư pháp danh mà nhà văn có nhiều tác phẩm truyền tụng 4832107659 10 Câu Em biết thêm nghệ thuật qua câu chuyện này? A Nghệ thuật thư pháp B Ảo thuật C Nghệ thuật viết chữ đẹp Nghệ thuật thư pháp nghệ thuật viết chữ, hay nói khác nghệ thuật thể chữ viết. Ở nước ta, nghệ thuật thư pháp phát triển sớm Nghệ thuật thư pháp tiếng Việt đánh dấu từ năm 50-60 kỷ XX Cũng nhiều môn nghệ thuật khác, người đến với nghệ thuật phải hội đủ yếu tố: khiếu thẩm mỹ, nguồn cảm hứng siêng học hỏi Để có thư pháp đến độ xuất thần phải nhiều thời gian khổ công rèn luyện ... bà bán quạt chạy đến Nghe kể lại câu chuyện: Người bán quạt may mắn Gợi Gợi ý: ý: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì? Ơng Vương Hi Chi viết chữ vào quạt để làm gì? 3.Vì người đua đến mua quạt? ... gì? Vì người đua đến mua quạt? Mọi người đua đến mua quạt người nhận nét chữ, lời thơ Vương Hi Chi đề quạt Họ mua quạt mua tác phẩm nghệ thuật quý giá Dựa theo truyện: Người bán quạt may mắn ... Dựa theo truyện: Người bán quạt may mắn trả lời câu hỏi đây: Bà lão bán quạt gặp phàn nàn chuyện gì? Bà lão bán quạt đến nghỉ gốc cây, gặp ông Vương Hi Chi, bà phàn nàn quạt bán ế nên chiều nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: NGƯỜI bán QUẠT MAY mắn TLV, NGƯỜI bán QUẠT MAY mắn TLV