thiet ke va thi cong he thong dieu khien thiet bi tu xa bang dien thoai di dong dung sms

196 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 18:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH : -  - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TỪ XA BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG DÙNG SMS GVHD: SVTH: Hưng Yên, Tháng năm 20 Phần A GIỚI THIỆU Giới thiệu “Ngôi nhà thông minh” cụm từ khơng xa lạ cơng nghệ phát triển Lúc đầu, ý tưởng thực nhờ vào tia hồng ngoại để điều khiển từ xa, khoảng cách bị hạn chế Về sau, nhiều nghiên cứu nhằm cải tiến khoảng cách điều khiển mang lại nhiều thành cơng có ý nghĩa thực tiễn điều khiển thông qua đường dây điện, đường dây điện thoại…Khi công nghệ wireless phát triển, người ta lại nghĩ đến điều khiển qua mạng không dây_điều khiển từ xa dùng máy tính đời Khơng dừng lại đó, mà mạng điện thoại cạnh tranh gay gắt, điện thoại trở nên vật dùng thiếu cá nhân, người ta lại nghĩ điện thoại tích hợp khả điều khiển từ xa Đi xu hướng phát triển đó, nhóm thực chọn đề tài: “Thiết kế thi công hệ thống điều khiển thiết bị từ xa điện thoại di động dùng SMS” Với đề tài này, nhóm muốn sử dụng điện thoại di động điều khiển thiết bị điện dân dụng, dùng Module Sim800A mạng GSM để thu SMS điều khiển Nhóm hi vọng với đề tài làm sở nghiên cứu cho nhóm khác sau mở rộng, phát triển Lời cảm ơn Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật tận tình dạy dỗ suốt năm qua Trong phải kể đến quý thầy cô Khoa Điện – Điện Tử tạo điều kiện cho chúng em thực đồ án tốt nghiệp Đặc biệt, nhóm xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn T.S Trần Thu Hà tận tình giúp đỡ chúng em trình lựa chọn đề tài hỗ trợ chúng em q trình thực đề tài Bên cạnh đó, nhóm thực xin cảm ơn bạn sinh viên viễn thơng đóng góp ý kiến cho nhóm thực đề tài đạt hiệu Với thời gian thực đề tài ngắn, kiến thức hạn hẹp, dù nhóm cố gắng khơng tránh khỏi sai sót, nhóm mong nhận lời dẫn thêm quý thầy cô bạn bè Hưng Yên, ngày…tháng…năm 2010 Sinh viên thực BỘ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI Họ tên sinh viên: MSSV: MSSV: Ngành: Tên đề tài: 1) Cơ sở ban đầu: 2) Nội dung phần thuyết minh tính tốn: 3) Các vẽ: 4) Giáo viên hướng dẫn: 5) Ngày giao nhiệm vụ: 6) Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm môn Ngày tháng năm 20 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hưng Yên, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hưng Yên, ngày tháng năm 20 Giáo viên phản biện Lời nói đầu Ngành viễn thơng đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia, giúp người tiến gần với khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão nhân loại Hệ thống truyền thông không ngừng phát triển từ cố định sang di động Con người liên lạc với dù nơi đâu Dựa vào đặt tính truyền tin xa vận dụng đặt tính này, nhóm chọn đề tài: “Thiết kế thi công hệ thống đ iều khiển thiết bị từ xa điện thoại di động dùng SMS”, nhằm cải tiến khoảng cách điều khiển công nghệ nhà thơng minh Đề tài đơn giản, thiết bị điều khiển khơng nhiều, nhóm mong tài liệu bổ ích cho quan tâm mong muốn phát triển theo công nghệ điều khiển Nhóm mong nhận đóng góp q thầy cơ, bạn sinh viên để có kiến thức sâu có kinh nghiệm tốt việc thi công phần cứng cho mơ hình điều khiển hồn chỉnh Nhóm sinh viên thực Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp trang 75 MOV TNTLOI,#51 CALL GUITN JMP X5 X2: ;BAO SAI CU PHAP DIEU KHIEN MOV CONTRO,#07FH MOV TNTLOI,#52 CALL GUITN JMP X5 X3: ;BAO KET QUA DIEU KHIEN MOV CONTRO,#07FH CALL KTRATBI MOV TNTLOI,KTRATB CALL GUITN JMP X5 X4: ;KIEM TRA HET MA LENH DIEU KHIEN HAY CHUA? MOV A,DCCUOI MOV DCDULIEU,R0 CLR C SUBB A,R0 CJNE A,#0,DK2 JMP X3 X5: ;MOV CONTRO,#0BFH MOV DPTR,#CMGD1 MOV TTGUI,#0 CALL GUIDL call delay500ms JMP X0 ;===================== ; NHAN DU LIEU ;===================== NHANDL: MOV R1,#0 MOV R0,#30H NH0: JNB RI,$ MOV A,SBUF CJNE A,#0AH,NH1 CLR RI INC R1 MOV A,R1 ;kiem tra co nhan ky tu Line Feed hay ko? Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp trang 76 CJNE A,KTULF,NH0 JMP NH2 NH1: CJNE R0,#123,NH3 MOV R0,#128 NH3: MOV @R0,A INC R0 CLR RI JMP NH0 NH2: CLR RI MOV DCCUOI,R0 CLR P3.6 RET ;======================== ;GUI DU LIEU ;======================== GUIDL: GUI0: JNB TI,$ MOV A,TTGUI MOVC A,@A+DPTR ;gan dl gui vao ghi A INC TTGUI ;tang de gui ky tu ke tiep CJNE A,#92,GUI1 JMP GUI2 GUI1: CLR TI MOV SBUF,A MOV NHO,A CALL HIENTHI JMP GUI0 ;chep dl tu A vao SBUF de gui GUI2: CLR RI CLR P3.5 RET ;======================== ;GUI KY TU ;======================== GUIKT: JNB TI,$ CLR TI MOV SBUF,KTGUI Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp MOV A,KTGUI MOV NHO,A CALL HIENTHI CLR RI RET ;======================= ;LAY DIA CHI ;======================= LAYDC: MOV R0,#31H LAY0: CJNE R0,#123,LAY4 MOV R0,#128 LAY4: CJNE @R0,#34,LAY2 INC R0 CJNE @R0,#43,LAY0 DEC R0 MOV DCSODT,R0 LAY1: INC R0 JMP LAY0 LAY2: CJNE @R0,#13,LAY1 INC R0 MOV DCDULIEU,R0 LAY3: INC R0 CJNE R0,#123,LAY5 MOV R0,#128 LAY5: CJNE @R0,#13,LAY3 MOV DCCUOI,R0 RET ;============================ ;SO SANH ;============================ SOSANH: MOV KYTU2,#0 SS0: MOV A,KYTU2 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#92,SS3 trang 77 Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp JMP SS1 SS3: CJNE R0,#123,SS4 MOV R0,#128 SS4: MOV KYTU1,@R0 CJNE A,KYTU1,SS2 INC R0 INC KYTU2 JMP SS0 SS1: SETB CHECK SETB P3.7 RET SS2: CLR CHECK CLR P3.7 RET ;========================== ;DIEU KHIEN THIET BI ;========================== MODEN: SETB DEN CALL DELAY1MS JNB HTDEN,MOD1 RET MOD1: CLR DEN RET ;========================== TATDEN: CLR DEN CALL DELAY1MS JB HTDEN,TATD1 RET TATD1: SETB DEN RET ;========================== MOQUAT: SETB QUAT CALL DELAY10MS trang 78 Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp JNB HTQUAT,MOQ1 RET MOQ1: CLR QUAT RET ;========================== TATQUAT: CLR QUAT CALL DELAY10MS JB HTQUAT,TATQ1 RET TATQ1: SETB QUAT RET ;========================== ;KIEM TRA THIET BI ;========================== KTRATBI: JNB HTDEN,KTRA1 JMP KTRA3 KTRA1: JB HTQUAT,KTRA2 MOV KTRATB,#53 RET KTRA2: MOV KTRATB,#54 RET KTRA3: JB HTQUAT,KTRA4 MOV KTRATB,#55 RET KTRA4: MOV KTRATB,#56 RET ;========================== ;GUI TIN NHAN TRA LOI ;========================== GUITN: MOV DPTR,#CMSS MOV TTGUI,#0 CALL GUIDL MOV KTGUI,TNTLOI trang 79 Phầ n : Phụ lục tài liệu tham khảo Đồ án tốt nghiệp CALL GUIKT MOV KTGUI,#44 ;GUI DAU PHAY "," CALL GUIKT MOV R1,DCSODT MOV KTGUI,@R1 CALL GUIKT TN1: INC R1 MOV KTGUI,@R1 CALL GUIKT CJNE @R1,#34,TN1 MOV KTGUI,#13 ;GUI KY TU ENTER (CARRIAGE RETURN) CALL GUIKT RET ;============================================== CMTI: DB 13,'+CMTI:','\' CMGR1: DB 'AT+CMGR=1',0DH,'\' CMGD1: DB 'AT+CMGD=1',0DH,'\' CMSS: DB 'AT+CMSS=','\' MABAOVE: DB '*1234#','\' DKMO: DB ' 1','\' DKTAT: DB ' 0','\' DKMODEN: DB ' 10','\' DKMOQUAT: DB ' 11','\' DKTATDEN: DB ' 00','\' DKTATQUAT: DB ' 01','\' DKKIEMTRA: DB ' 99','\' COTN: DB 'CO TIN NHAN MOI','\' LAYTN: DB 'NHAN TIN NHAN','\' $INCLUDE (TV_LCD.ASM) $INCLUDE (TV_DELAY.ASM) END trang 80 PHỤ LỤC II: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM  Nguồn cung cấp toàn hệ thống 220V/50Hz  Nguồn cung cấp module sử dụng thông qua switch board m ạch  Module Sim300CZ sau mở nguồn nhấn nút nhấn PWKEY để hoạt động Module hoạt động bình thường LCD hiể n thị CALL READY lần Nế u hiển thị CALL READY liên tục Module chưa nhận sim card, cần tháo sim gắn lại Cấu trúc tin nhắn điều khiển: *#  - Mật khẩu: 1234 - Lệnh điều khiển 99: kiểm tra thiết bị 1: mở tất c ả thiết bị 0: tắt tất c ả thiết bị 00 01: tắt thiết bị 1, tắt thiết bị 00 11: tắt thiết bị 1, mở thiết bị 10 01: mở thiết bị 1, tắt thiết bị 10 11: mở thiết bị 1, mở thiết bị  Tin nhắn báo kết có trường hợp sau: sai mật sai cú pháp thiết bị mở, thiết bị mở thiết bị tắt, thiết bị mở thiết bị mở, thiết bị tắt thiết bị mở, thiết bị mở TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dương Minh Trí, Sơ đồ chân linh kiệ n, Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật, 1997 [2] Nguyễn Đình Phú, Giáo trình vi xử lý, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM, 2006 [3] Phan Hiếu Nhân, Đồ án môn học: “Mô bàn phím điện thoại di động”, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM, 2009 [4] Nguyễ n Trung Chính, Tập lệnh At Module Sim300CZ dùng cho SMS, 2009 [5] Nguyễ n Ngọc Khánh, Nguyễn Hiếu Nghĩa, Hệ thống thu thập xử lý liệu cho nhà thông minh, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM, 2004 [6] SIMCom, AT Commands Set, Hardward Design Module Sim300CZ Các trang web tham khảo : http://4tech.com.vn http://dtvt.org http://www.edaboard.com http://www.datasheet.com http://www.alldatasheet.com http://www.datasheetarchieve.com http://www.vozforum.com http://www.dientuvietnam.com ... nhóm thực chọn đề tài: Thi t kế thi công hệ thống điều khiển thi t bị từ xa điện thoại di động dùng SMS Với đề tài này, nhóm muốn sử dụng điện thoại di động điều khiển thi t bị điện dân dụng,... xử lí, liệu gửi thi t bị đầu cuối (mobile) người điều khiển để báo cho bi t trạng thái thi t bị điều khiển Hệ thống điều khiển thi t bị từ xa điện thoại di động dùng tin nhắn SMS có chức sau:... Giới thi u SMS 12 3.2.2 Cấu trúc tin nhắn SMS 12 3.2.3 Ưu điểm c SMS 13 3.2.4 Tin nhắn SMS chuỗi/tin nhắn SMS dài 13 3.2.5 SMS
- Xem thêm -

Xem thêm: thiet ke va thi cong he thong dieu khien thiet bi tu xa bang dien thoai di dong dung sms, thiet ke va thi cong he thong dieu khien thiet bi tu xa bang dien thoai di dong dung sms

Từ khóa liên quan