Handout review animal s

2 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 17:46

Two Bees English – Hotline: 0904.087.890 – Email: 2bees.english@gmail.com Address: Ban Town, My Hao district, Hung Yen province REVIEW TOPIC: ANIMALS Ôn tập chủ đề: Động vật I Review vocabulary (ơn tập từ vựng) Crab /krỉb/ (con cua ) Dolphin /ˈdɒl.fɪn/ ( cá heo) Octopus / ˈɒk.tə.pəs/ ( bạch tuộc) Shrimp/ʃrɪmp/ ( tôm) Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ (con gà ) Duck /dʌk/ (con vịt ) Pig /pɪɡ/ (con lợn ) Cow /kaʊ/ ( bò) Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ Rabbit /ˈræb.ɪt/ Monkey/ˈmʌŋ.ki/ Tiger /ˈtaɪ.ɡər/ (con hươu cao cổ) (con thỏ) (con khỉ) (con hổ) Lion /ˈlaɪ.ən/ Snake /sneɪk/ Bear /beər/ Elephant /ˈel.ɪ.fənt/ (con sư tử) (con rắn) (con gấu) (con voi) Bố mẹ nên sử dụng kẹp tài liệu để tránh cho con, thân! Two Bees English – Hotline: 0904.087.890 – Email: 2bees.english@gmail.com Address: Ban Town, My Hao district, Hung Yen province Dog /dɒɡ/ Cat /kæt/ Bird /bɜːd/ Fish /fɪʃ/ (con chó) (con mèo) (con chim) (con cá) Sheep /ʃiːp/ (con cừu ) II Structure (mẫu câu) What is it? (Nó gì?) -It’s a snake/ rabbit/… (Nó rắn/ thỏ/…) -It’s an elephant/ octopus/… (Nó voi/ bạch tuộc/…) III.Homework (bài tập nhà): • Bố mẹ ơn lại từ vựng chủ đề động vật • Quý PH theo dõi facebook Trung tâm để cập nhật thông tin nhất: TWO BEES ENGLISH CENTER Trân trọng cảm ơn Quý PH tin tưởng đồng hành Two Bees! Bố mẹ nên sử dụng kẹp tài liệu để tránh cho con, thân! ...Two Bees English – Hotline: 0904.087.890 – Email: 2bees.english@gmail.com Address: Ban Town, My Hao district, Hung Yen province Dog /dɒɡ/ Cat /kỉt/ Bird /bɜːd/ Fish /fɪʃ/ (con chó)... (con mèo) (con chim) (con cá) Sheep /ʃiːp/ (con cừu ) II Structure (mẫu câu) What is it? (Nó gì?) -It s a snake/ rabbit/… (Nó rắn/ thỏ/…) -It s an elephant/ octopus/… (Nó voi/ bạch tuộc/…) III.Homework... facebook Trung tâm để cập nhật thông tin nhất: TWO BEES ENGLISH CENTER Trân trọng cảm ơn Quý PH tin tưởng đồng hành Two Bees! Bố mẹ nên s dụng kẹp tài liệu để tránh cho con, thân!
- Xem thêm -

Xem thêm: Handout review animal s, Handout review animal s

Từ khóa liên quan