giấy phép phần mềm mã nguồn mở

15 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 17:11

TÌM HIỂU GIẤY PHÉP PMMMNM, PSD, APACHE NHĨM NGUYỄN XN SANG I GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ Giấy phép mã nguồn mở ???  Giấy phép mã nguồn mở giấy phép quyền dành cho phần mềm máy tính đặt quy định buộc người sử dụng phần mềm phải tuân theo Tính pháp lý giấy phép mã nguồn Giấy phép mã nguồn mở trì xác nhận quyền tác giả gốc phần mềm, nhiên đưa thêm điều khoản để hành vi phân phối, sửa đổi, chép… phần mềm trở thành hợp pháp PHÂN LOẠI giấy phép mã nguồn mở Những giấy phép không quy định hạn chế việc sử dụng mã nguồn Những giấy phép quy định mộtsố hạn chế việc sử dụng mã nguồn VD: Apache Software License, BSD License, MIT License VD: Apple Public Source License, Common Public License, GNU General Public License Người viết giấy phép Giấy phép mã nguồn mở số công ty, tổ chức lập để quy định trách nhiệm người sử dụng phần mềm/mã nguồn mở Hiện công ty công đồng công nhận rộng rãi OSI (Open Source Initiative) Quy trình thơng qua giấy phép mã nguồn mở OSI Cộng đồng thẩm định giấy phép thảo luận 30 ngày Các ý kiến từ cộng đồng tổng kết đưa lên ban giám đốc OSI Ban giám đốc OSI đưa định cuối cùng, yêu cầu thông tin bổ sung, lần họp định kì tháng sau Cộng đồng thẩm định thông báo định ban giám đốc OSI Nếu giấy phép chấp thuận, đưa lên website OSI Cách sử dụng giấy phép mã nguồn mở thông dụng Điền thông tin cần thiết vào mẫu giấy phép Đính kèm giấy phép vào phần mềm Tên tác giả Năm phát hành Tên chương trình LICENSE LICENSE II MỘT SỐ GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ THÔNG DỤNG Giấy phép BSD Giấy phép BSD (Berkeley Software Distribution License) giấy phép phần mềm tự với điều kiện đơn giản sử dụng rộng rãi cho phần mềm máy tính Ban đầu giấy phép BSD thiết kế Đại học California Berkeley năm 1980 cho dự án BSD (Berkeley Source Distribution) Nhà phát hành MỘT SỐ PHẦN MỀM sử dụng giấy phép BSD 2.Nội dung Quyền lợi  Giấy phép BSD cho phép sử dụng phân phối lại mã nguồn sản phẩm, có khơng có sửa đổi, miễn tuân thủ yêu cầu Nghĩa vụ I Phải giữ nguyên thông báo quyền sản phẩm Yêu cầu nhằm đảm bảo người dùng khơng thể tun bố viết phần mềm thực không viết II Phải kèm theo thơng báo: Danh sách điều kiện từ chối trách nhiệm III Không sử dụng tên dự án hay tên nhà phân phối vào mục đích quảng bá thân khơng cho phép ĐẶC ĐIỂM (*) Ngồi ra, giấy phép BSD cho phép nhà phát triển khác sửa đổi nội dung giấy phép, sử dụng giấy phép khác để kèm với sản phẩm chỉnh sửa 2 Giấy phép APACHE  Giấy phép Apache giấy phép mã nguồn mở soạn Tổ chức phần mềm Apache (ASF – Apache Software Foundation)  Tất phần mềm ASF phát hành mang giấy phép Apache Những dự án không thuộc ASF mang giấy phép Apache, tháng năm 2009 vào khoảng 5000 dự án  Giấy phép Apache 2.0 tương thích với phiên giấy phép GNU 3.0 CÁC PHẦN MỀM sử dụng giấy phép Apache Apache Server XAMP P Apache Axis2 Nội dung  Cho phép người dùng tự dụng phần mềm với mục đích nào, tự phân phối, tự sửa đổi, tự phân phối sửa đổi làm (đoạn giấy phép)  Không yêu cầu sửa đổi phần mềm phải phân phối giấy phép với gốc, hay phân phối dạng nguồn mở –  Trong tệp tin cấp phép, thông tin quyền sáng chế phân phối lại phải giữ nguyên gốc, tệp tin chỉnh sửa phải ghi chỉnh sửa  Giấy phép Apache khơng u cầu trích dẫn toàn giấy phép vào sản phẩm hay tệp tin đính kèm phân phối, mà cần thêm phần thơng báo có chứa đường link tới website chứa giấy phép: Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License You may obtain a copy of the License at ...TÌM HIỂU GIẤY PHÉP PMMMNM, PSD, APACHE NHĨM NGUYỄN XN SANG I GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ Giấy phép mã nguồn mở ???  Giấy phép mã nguồn mở giấy phép quyền dành
- Xem thêm -

Xem thêm: giấy phép phần mềm mã nguồn mở, giấy phép phần mềm mã nguồn mở, I. GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ, II. MỘT SỐ GIẤY PHÉP MÃ NGUỒN MỞ THÔNG DỤNG