xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dần

1 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:49

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi DẦN(Buồn duyên tủi phận)Lúc đầu ăn ở với nhau đầm ấm, tình cảm mặn nồng, sau e rằng phải phân li.Phải ăn ở có đạo nghĩa mới tốtBình hương để lỡ nhịp cầuCòn đâu trong đẹp như đêm trăng rằmThề duyên sớm đã phũ phàngNon sông trăng nước bẽ bàng vì aiNgắm trăng chỉ biết thở dàiNước trong trăng lặn, buồn chăng hỡi buồn BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi DẦN (Buồn duyên tủi phận) Lúc đầu ăn với đầm ấm, tình cảm mặn nồng, sau e phải phân li Phải ăn có đạo nghĩa tốt Bình hương để lỡ nhịp cầu Còn đâu đẹp đêm trăng rằm Thề duyên sớm phũ phàng Non sơng trăng nước bẽ bàng Ngắm trăng biết thở dài Nước trăng lặn, buồn buồn
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dần, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dần