xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tý

1 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:37

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi TÝ(Thiên định kỵ tuổi)Vợ chồng yêu thương nhau,tình cảm sâu sắc, thương yêu nồng nhiệt, sanh con đẻ cái đuề huề nhưng người vợ sẽ chết trướcNiềm tâm sự đầy vơi nhỏ lệĐời trăm năm những ngỡ toại lòngThời gian để hận khó nguôiLứa đôi dang dở ngậm ngùi tuổi xanhMuốn sang thế giới vô hìnhNước non cõi ấy gặp người bạn xưa BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi TÝ (Thiên định kỵ tuổi) Vợ chồng yêu thương nhau,tình cảm sâu sắc, thương yêu nồng nhiệt, sanh đẻ đuề huề người vợ chết trước Niềm tâm đầy vơi nhỏ lệ Đời trăm năm ngỡ toại lòng Thời gian để hận khó ngi Lứa đơi dang dở ngậm ngùi tuổi xanh Muốn sang giới vô hình Nước non cõi gặp người bạn xưa
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tý, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi tý