BÌNH LUẬN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

9 126 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:34

MỤC LỤCI.Đặt vấn đề………………………………………………………………...2II.Giải quyết vấn đề…………………..……...……………………………...21.Tóm tắt hồ sơ về tuyên bố một người mất tích……..............................21.1Tóm tắt nội dung chị Hoàng Giáng Hương yêu cầu tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội giải quyết sự việc ...................................21.2Tóm tắt quá trình xử lý sự việc của tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội…………………………………...…………………32. Bình luận về cách giải quyết của tòa án ……………………… ………6Danh mục tài liệu tham khảo……………………..…………………...……...8 I. ĐẶT VẤN ĐỀTrong xã hội, khi một người biệt tích quá lâu tại nơi cư trú sẽ làm gián đoạn các mối quan hệ xã hội mà người biệt tích đã tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của những người liên quan đến họ trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại… Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người liên quan đến người biệt tích trong các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình… pháp luật quy định các chủ thể này có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích. Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật phải dựa trên nhiều cơ sở và yếu tố khác nhau. Chúng có ảnh hưởng quan trọng đến các chủ thể trong mối quan hệ dân sự trên. Từ những nhận xét trên em sẽ xin tập trung khai thác các vấn đề liên quan đến quyết định tuyên bố một người mất tích: “Sưu tầm quyết định tuyên bố một người mất tích và tóm tắt sự việc, bình luận cách giải quyết của Tòa án Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội MỤC LỤC I Đặt vấn đề……………………………………………………………… II Giải vấn đề………………… …… …………………………… Tóm tắt hồ sơ tuyên bố người tích…… 1.1 Tóm tắt nội dung chị Hồng Giáng Hương u cầu tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm, Hà Nội giải việc 1.2 Tóm tắt q trình xử lý việc tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm, Hà Nội………………………………… …………………3 Bình luận cách giải tòa án ……………………… ………6 Danh mục tài liệu tham khảo…………………… ………………… …… Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong xã hội, người biệt tích lâu nơi cư trú làm gián đoạn mối quan hệ xã hội mà người biệt tích tham gia, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp người liên quan đến họ quan hệ dân sự, nhân gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại… Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi ích họp pháp người liên quan đến người biệt tích quan hệ dân sự, nhân gia đình… pháp luật quy định chủ thể có quyền u cầu tòa án tun bố người tích Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật phải dựa nhiều sở yếu tố khác Chúng có ảnh hưởng quan trọng đến chủ thể mối quan hệ dân Từ nhận xét em xin tập trung khai thác vấn đề liên quan đến định tuyên bố người tích: “Sưu tầm định tun bố người tích tóm tắt việc, bình luận cách giải Tòa án (Kèm theo photo định)” II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tóm tắt hồ sơ tuyên bố người tích 1.1 Tóm tắt nội dung chị Hồng Giáng Hương u cầu tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm giải việc: Vào ngày 27/4/2016 Chị Hoàng Giáng Hương có đơn gửi tới Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu giải số việc dân anh Nguyễn Anh Tuấn Nội dung cụ thể chị Hồn Giáng Hương u cầu tòa án giải tuyên bố tích anh Nguyễn Anh Tuấn: - Người yêu cầu: Chị Hoàng Giáng Hương - sinh năm 1968 HKTT: Số 10 phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội - Người bị yêu cầu: Anh Nguyễn Anh Tuấn – sinh năm 1967 HKTT: Số 10 phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Nơi cư trú cuối cùng: số 66 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Vợ chồng chị Hoàng Giáng Hương anh Nguyễn Anh Tuấn kết hôn năm 1989 theo giấy đăng ký kết hôn số 207 ngày 31/10/1989 UBND phường Hàng Bạc, có 02 người trai sinh sống số 10 phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Đến năm 2009 vợ chồng chị chuyển đến tạm trú số 66 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Kể từ vợ chồng thường xảy mâu thuẫn đến tháng 1/2014 anh Nguyễn Anh Tuấn khỏi nhà từ đến khơng có liên lạc với vợ Chị Hương nhờ bạn bè, người thân gia đình liên lạc, tìm kiếm khơng Và chị Hương đăng tin tìm kiếm anh Tuấn báo Công Lý 03 số 16,17,18 ngày 24/02,02/03 04/3/2016 không nhận tin tức hay liên lạc anh Tuấn Vì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chị Hương 02 chung theo quy định pháp luật, chị Hương làm đơn đề nghị tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xem xét tuyên bố anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1967 có HKTT số 10 phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tích theo quy định Pháp luật Các tài liệu, chứng chị Hoàng Giáng Hương gửi ngày 27/4/2016 tới Tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm bao gồm: a Đơn yêu cầu; b Bản trích lục kết số 196/TLKH-BS ngày 27/01/2016 UBND quận Hồn Kiếm; Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội c Bản HKTT chị Hoàng Giáng Hương anh Nguyễn Anh Tuấn; d Bản giấy khai sinh trai chung Nguyễn Hoàng Long; e Bản giấy khai sinh trai chung Nguyễn Hoàng Bảo Long; f Bản photocoppy giấy CMND anh Nguyễn Anh Tuấn; g Bản photocoppy giấy CMND chị Hoàng Giáng Hương; h Bản văn xác nhận anh Nguyễn Anh Tuấn khơng có mặt nơi cư trú; i Bản số báo “Cơng Lý” ngày 24/02,02/03 04/03/2016 1.2 Tóm tắt q trình giải đơn u chị Hoàng Giáng Hương anh Nguyễn Anh Tuấn tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm Ngày 27/4/2016 TAND quận Hoàn Kiếm lập biên nhận đơn bàn giao chứng chị Hoàng Giáng Hương Ngày 12/5/2016 TAND quận Hồn Kiếm thơng báo thụ lý việc dân số 07/2016/TLSL-DS việc: Yêu cầu tuyên bố người tích giữa: Người yêu cầu chị Hoàng Giáng Hương, sinh năm 1968 người bị yêu cầu anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1967 Thơng báo chuyển đến VKSND quận Hồn Kiếm, UBND phường Hàng Bạc để niêm yết ông Nguyễn Anh Tuấn khơng có mặt địa phương bà Hoàng Giáng Hương Ngày 17/5/2016 VKSND quân Hoàn Kiếm ra định số 07/QĐVKS-DS việc phân công kiểm sát viên kiểm sát việc tuân thủ pháp luật tham gia phiên họp gửi TAND quận Hoàn Kiếm Ngày 03/01/2017 TAND quận Hoàn Kiếm định số: 07/2017/HSST-QĐ việc phân công Thẩm phán, Thư ký giải việc yêu cẩu tuyên bố người tích nguyên đơn Hoàng Giáng Hương bị đơn Nguyễn Anh Tuấn Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội Ngày 10/01/2017 trụ sở TAND quận Hoàn Kiếm bà Hoàng Giáng Hương làm tự khai nộp cho TAND quận Hoàn Kiếm Ngày 03/02/2017 TAND quận Hoàn Kiếm ban hành Thông báo số 63/2017/TB-TA việc đăng tin tìm kiếm người bị u cầu tun bố tích Và đăng thông tin 03 phương tiện thông tin báo Nhân dân, Cơng lý, Đài tiếng nói Việt Nam 03 kì liên tiếp Ngày 03/2/2017 TAND quận Hồn Kiếm ban hành định số 01/2017/QĐ-TB việc thông báo tìm kiếm người bị u cầu tun bố tích tích Xác định anh Nguyễn Hồng Long anh Nguyễn Hồng Bảo Long 02 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ngày 22/02/2017 TAND quận Hoàn Kiếm ban hành thông báo số 69/2017/TB-TA việc bổ sung người tham gia tố tụng Ngày 24/2/2017 TAND quận Hồn Kiếm có cơng văn số 72/CV-TA gửi Cục xuất nhập cảnh A18 – BCA đề nghị xác minh, cung cấp thông tin ông Nguyễn Anh Tuấn từ tháng 12/2013 gửi kết xác nhận cho TAND quận Hoàn Kiếm Ngày 07/3/2017 Cục xuất nhập cảnh có văn trả lời cơng văn số 72/CV-TA TAND quận Hồn Kiếm là: khơng tìm thấy giữ liệu xuất nhập cảnh anh Nguyễn Anh Tuấn Ngày 09/5/2017 TAND quận Hồn Kiếm có cơng văn số 257/CV-TA u cầu cơng an phường Hàng Bạc, Hồn Kiếm xác minh thông tin liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn có cư trú địa bàn phường hay khơng di chuyển đến nơi khác cung cấp địa anh Tuấn chuyển đến Ngày 18/5/2017, CA phường Hàng Bạc có văn xác minh ơng Tuấn có HKTT số 10 Hàng Dầu, phường Hàng Bạc từ 2014 đến khơng địa CA phường Hàng Bạc không rõ anh Tuấn đâu Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội Ngày 26/6/2017 TAND quận Hoàn Kiếm ban hành định số 20/2017/QĐPH-ST việc mở phiên họp giải việc dân Vào hồi 09h00’ ngày 07/7/2017 trụ sở TAND quận Hoàn Kiếm TAND quận Hoàn Kiếm mở phiên họp giải việc dân theo hồ sơ thụ lí số 07/2016/TLSL-DS ngày 12/5/2016 theo định mở phiên họp giải việc dân số 20/2017/QĐPH-ST việc: Yêu cầu tuyên bố người tích Vụ việc xét xử cơng khai có chứng kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồn Kiếm người có liên quan: Tại phiên tòa sau nghe lời khai đương ý kiến vị đại diện viện kiểm sát nhân dân, thẩm phán - chủ toạn phiên tòa định chấp nhận đơn yêu cầu bà Hồng Giáng Hương tun bố tích ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1967 Quyết định giao cho đương đại diện VKSND quận Hồn Kiếm niêm yết cơng khai trụ sở UBND phường Hàng Bạc trụ sở TAND quận Hồn Kiếm Bình luận cách giải tòa án * Về việc áp dụng Bộ luật tố tụng dân 2015 TAND quận Hoàn Kiếm: - Căn Điểm a khoản điều 35 khoản điều 27 BLTT Dân 2015: Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm đủ thẩm quyền giải việc dân nhiên: + TAND quận hoàn Kiếm áp dụng khoản điều 27 BLTT Dân 2015 để giải việc yêu cầu tuyên bố người tích thuộc thẩm quyền u cầu tòa án giải + TAND quận Hoàn Kiếm cần phải áp dụng điểm a khoản điều 35 BLTT Dân 2015 thẩm quyền tòa án nhân dân cấp huyện - Ngày 12/5/2016 TAND quận Hoàn Kiếm thông báo thụ lý việc dân số 07/2016/TLSL-DS nhiên đến ngày 03/02/2017 TAND quận Hoàn Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội Kiếm ban hành Thông báo số 63/2017/TB-TA việc đăng tin tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố tích Căn khoản điều 388 BLTT Dân 2015 thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn tòa án phải định thơng báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố tích - Ngày 03/02/2017 TAND quận Hồn Kiếm ban hành Thơng báo số 63/2017/TB-TA việc đăng tin tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố tích định số 01/2017/QĐ-TB việc thơng báo tìm kiếm người bị u cầu tun bố tích tích Căn điều 384, điều 385 BLTT Dân 2015 việc định thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú - Căn khoản điều 388 BLTT Dân 2015 thời hạn đăng tin, thơng báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố tích 04 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo lần TAND quận Hoàn Kiếm áp dụng đăng tin từ ngày 24,24,26,27/2/2017 ban hành định số 20/2017/QĐPH-ST việc mở phiên họp giải việc dân ngày 26/6/2017 quy định - Về việc áp dụng lệ phí 200.000 đồng để giải việc dân TAND quận Hoàn Kiếm với nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/1/2016 UBTVQH quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án - Về thành phần tham dự giải việc dân gồm: + Tòa án: Chủ tọa: Phạm Đồng Hưng – Thẩm phám Thư ký: Trần Thị Nguyên – Thư ký tòa án + Viện Kiểm sát nhân dân: Bà Nguyễn Huyền Trang – Kiểm sát viên + Người yêu cầu giải việc dân sự: Bà Hoàng Giáng hương, sinh năm 1968 Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1990 Anh Nguyễn Hoàng Bảo Long, sinh năm 1996 Như điều 367 BLTT Dân 2015 đủ điều kiện tiến hành họp giải việc dân - Căn điều 370 BLTT Dân 2015, TAND quận Hoàn Kiếm ban hành định giải việc dân đầy đủ - TAND quận Hoàn Kiếm áp dụng điều 68 Bộ luật dân 2015 để giải việc dân yêu cầu tuyên bố người tích “Điều 78 Tuyên bố người tích: Khi người biệt tích hai năm liền trở lên, áp dụng đầy đủ biện pháp thơng báo, tìm kiếm theo quy định pháp luật tố tụng dân khơng có tin tức xác thực việc người sống hay chết theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan, Tồ án tun bố người tích Thời hạn hai năm tính từ ngày biết tin tức cuối người đó; khơng xác định ngày có tin tức cuối thời hạn tính từ ngày tháng tháng có tin tức cuối cùng; không xác định ngày, tháng có tin tức cuối thời hạn tính từ ngày năm năm có tin tức cuối cùng.” Kết luận: Trên tồn q trình từ đơn u cầu tìm kiếm vắng mặt, tuyên bố tích giải vụ việc dân bà Hoàng Giáng Hương ông Nguyễn Anh Tuấn anh gửi đến tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm, việc thụ lí yêu cầu giải yêu cầu tòa án nhân dân quận Hồn Kiếm tiến hành theo quy định pháp luật Quyết định tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm quy định pháp luật có hiệu lực thi hành Bài tập học kì mơn Thủ tục giải việc dân Trường ĐH Luật Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ sơ việc yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Anh Tuấn tích TAND quận Hoàn Kiếm; Bộ luật tố tụng dân 2015; Bộ luật dân 2015; Nghị 326/2015/UBTVQH14 ngày 30/1/2016; Pháp lệnh án phí lệ phí tòa án ngày 27/2/2009 UBTVQH ... đến định tuyên bố người tích: “Sưu tầm định tun bố người tích tóm tắt việc, bình luận cách giải Tòa án (Kèm theo photo định)” II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Tóm tắt hồ sơ tuyên bố người tích 1. 1 Tóm tắt... mở phiên họp giải việc dân theo hồ sơ thụ lí số 07/2 016 /TLSL-DS ngày 12 /5/2 016 theo định mở phiên họp giải việc dân số 20/2 017 /QĐPH-ST việc: Yêu cầu tuyên bố người tích Vụ việc xét xử cơng khai... - TAND quận Hoàn Kiếm áp dụng điều 68 Bộ luật dân 2 015 để giải việc dân yêu cầu tuyên bố người tích “Điều 78 Tuyên bố người tích: Khi người biệt tích hai năm liền trở lên, áp dụng đầy đủ biện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌNH LUẬN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH, BÌNH LUẬN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH

Từ khóa liên quan