NGƯỜI DẠY Ở ĐẠI HỌC VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM

23 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:28

CHƯƠNG 3: NGƯỜI DẠY Ở ĐẠI HỌC VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM 3.1 Nhận thức vai trò người dạy bậc đại học ; Cơ sở tâm lý học hoạt động giảng dạy đại học muốn bắt đầu phần cách nhắc lại phần câu nói có liên quan tới người dạy đại học aber anhstanh: “ The value of an education in a liberal arts college is not the learning of many facts, but the training of the mind to think some thing that cannot be learned from texbooks It would be better if you began to teach others only after you yourslf have learned something” { The Expanded Quoteable Einstein-page 67,68 } Tạm dịch : “ Giá trị nhà trường (Colleges- đại học, cao đẳng) huấn luyện cho người ta khả tư mà họ học từ sách Dạy người khác cách học ( học đấy!) trước tiên phải biết cách học ( biết tốt đó!) ! ” { Những câu đáng trích dẫn (mở rộng) A Anhstanh- trang 67,68 } Đặc điểm chung giảng viên đại học : đại học, sáng tạo sư phạm liền với sáng tạo khoa học Người giảng viên môn khoa học đồng thời phải người nghiên cứu, tìm tòi phát đó, mở rộng làm phong phú sâu sắc tri thức khoa học mơn giảng dạy Dựa vào phẩm chất định hai loại hoạt động trên, người ta phân biệt cách tương đối giảng viên đại học thành bốn loại sau: - Loại thứ nhất: giảng viên có khả kết hợp tốt hoạt động nhà khoa học với hoạt động nhà sư phạm Đây người có trình độ nghiệp vụ cao - Loại thứ hai: người làm tốt công việc nhà khoa học giảng dạy yếu, khơng hấp dẫn sinh viên giảng đường Những giảng viên phù hợp với công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học - Loại thứ ba: bao gồm giảng viên thực hoạt động sư phạm mà không thực tốt hoạt động nghiên cứu khoa học Phần đông giảng viên đại học thuộc loại - Loại thứ tư giảng viên yếu hoạt động sư phạm lẫn hoạt động khoa học Cấu trúc tâm lý hoạt động nhà sư phạm xác định mối liên hệ lẫn tính kế tục hành động nhà sư phạm nhằm đạt mục đích đề thơng qua việc giải nhiệm vụ sư phạm Trong cấu trúc có thành phần chức năng: Nhận thức, thiết kế, cấu trúc, giao tiếp tổ chức - Thành phần nhận thức bao gồm hành động có liên quan đến việc tích luỹ tri thức phương tiện đạt nó, kỹ tìm tòi tri thức Chẳng hạn như: kỹ nghiên cứu nội dung khoa học phương pháp tác động (chuyển tải, truyền đạt) đến người khác; kỹ tìm hiểu đặc điểm lứa tuổi loại hình cá thể; kỹ tự phân tích đánh giá q trình kết hoạt động thân - Thành phần thiết kế bao gồm hành động liên quan đến việc lập kế hoạch để thực nhiệm vụ sư phạm nghiên cứu giao cách giải nhiệm vụ Có thể dẫn chứng số kỹ sau: (a) kỹ dự kiến hoạt động sinh viên; (b) Kỹ xây dựng kế hoạch giáo dục giảng dạy; (c) Kỹ thiết kế biện pháp hình thành hứng thú học tập hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên; (d) Kỹ xây dựng biện pháp tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động sinh viên - Thành phần cấu trúc bao gồm hành động có liên quan đến việc lựa chọn, săp xếp nội dung thông tin học tập giáo dục giảng, xêmina biện pháp khác Thành phần biểu kỹ năng: (a) Kỹ lựa chọn, xếp nội dung thông tin cần truyền đạt tới sinh viên; (b) Kỹ dự kiến hoạt động lĩnh hội sinh viên; (c) Kỹ dự kiến hành vi ứng xử trình tác động tới sinh viên - Thành phần giao tiếp bao gồm hành động liên quan tới việc hình thành mối quan hệ hợp lý, có tính giáo dục giảng viên sinh viên Thành phần bao gồm kỹ như: (a) Kỹ thiết lập mối quan hệ đắn với đối tượng tác động giảng viên; (b) Kỹ xây dựng mối quan hệ đắn với lãnh 48 đạo (theo chiều dọc) đồng nghiệp (theo chiều ngang); (c) Kỹ phối hợp hoạt động có tính chun mơn hẹp thân với vấn đề tầm vĩ mô - Thành phần tổ chức gồm hành động thực tiễn, tư tưởng, giáo dục để tổ chức cụ thể mối quan hệ hoạt động sư phạm (và hoạt động khác) giảng viên sinh viên Thành phần gồm kỹ sau: (a) Tổ chức thông tin - thông báo; (b) Tổ chức hoạt động sinh viên; (c) Tự tổ chức hoạt động thân quan hệ với sinh viên người khác Cấu trúc tâm lý hoạt động sư phạm thay đổi theo trình độ tay nghề giảng viên Tay nghề sư phạm biểu bề nhân cách Những biểu bên tay nghề sư phạm là: (a) Trình độ thực hoạt động sư phạm; (b) Chất lượng hoạt động sư phạm; (c) ứng xử phù hợp tình sư phạm; (d) Mức độ đạt kết sinh viên Những biểu bên tay nghề sư phạm là: (a) Các phẩm chất nghề nghiệp (xu hướng lực nghề nghiệp); (b) Thái độ tích cực lao động sư phạm; (c) Hứng thú lòng yêu nghề sư phạm; (d) Năng lực sư phạm Có mức độ tay nghề hay trình độ hoạt động nghiệp vụ sư phạm giảng viên: - Mức độ tối thiểu (trình độ tái sách GT): truyền đạt tri thức biết (đúng sách!) - Mức độ thấp (trình độ thích ứng): truyền đạt cải biến thông tin phù hợp với đối tượng - Mức độ trung bình (trình độ mơ hình hố cục bộ): có khả hình thành sinh viên tri thức- kỹ năng- kỹ xảo vững theo phần giáo trình hay chuyên đề - Mức độ cao (trình độ mơ hình hố hệ thống tri thức): có khả hình thành sinh viên tri thức- kỹ năng- kỹ xảo vững theo tồn giáo trình chương trình thuộc mơn giảng dạy - Mức độ cao (trình độ mơ hình hố hệ thống hoạt động nhận thức): có khả sử dụng mơn khoa học mìmh đảm trách cơng cụ hình thành nhân cách sinh viên; có khả hình thành tư sáng tạo cho sinh viên, hình thành họ kỹ khai thác độc lập tri thức khả vận dụng chúng điều kiện hoạt 49 động mức độ GV không năm logic vận động nội dung dạy học mà hiểu tốt cấu trúc nhận thức khả sáng tạo SV từ làm cho logic vận động nội dung khớp nối với logic nhận thức người học tạo điều kiện cho họ tích cực, tự lực, sáng tạo tự chiếm lĩnh nội dung dạy học 3.2 Những vấn đề tâm lý giao tiếp sư phạm trường đại học 3.2.1 Khái quát vấn đề tâm lý giao tiếp Giao tiếp hoạt động người tiếp xúc đối tác với người để có truyền thơng tâm lý cho để thực hoạt động sau có truyền thơng tâm lý Giao tiếp vận động biểu quan hệ xã hội Giao tiếp thước đo tính chất quan hệ xã hội, quan hệ cá thể người với Căn vào mục đích nội dung hoạt động giao tiếp, phân loại giao tiếp thành: giao tiếp thơng tin, giao tiếp tình cảm, giao tiếp giải trí vui chơi, giao tiếp ẩm thực, giao tiếp sư phạm, Căn vào tư cách chủ thể, phân loại hoạt động giao tiếp thành: giao tiếp việc riêng, giao tiếp công tác, kết hợp giao tiếp công tác giao tiếp việc riêng Người ta phân loại giao tiếp vào địa điểm giao tiếp gia đình; giao tiếp công sở, nơi công cộng; giao tiếp đường lối lại Hoặc vào hình thức, phương pháp phương tiện giao tiếp thông thường gặp gỡ, sinh hoạt chung, giao tiếp lời hay cử chỉ, giao tiếp qua thư tín điện thoại, giao tiếp tặng vật, giao tiếp nhắn gửi qua người trung gian Các trình tâm lý, trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm lý có vai trò vơ quan trọng Những cảm xúc tình cảm nảy sinh trình giao tiếp cá thể A cá thể B B tác động vào A cách khiến A nhận thức B nguồn thoả mãn hay cản trở thoả mãn nhu cầu, hứng thú, nguyện vọng hay lý tưởng Những người có xu hướng có quan điểm tương đồng xu hướng nhu cầu, hứng thú hay nguyện vọng, lý tưởng dễ hiểu nhau, dễ thơng cảm q trình giao tiếp họ có tốc độ nhanh hiệu cao Năng lực cá nhân có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực thực trình giao tiếp với Trong giao tiếp, tính cách khí chất cá nhân bộc lộ rõ nét Người lịch sự, khiêm tốn, thành thực, cởi mở, hẳn có nhiều lợi giao tiếp Người có khí chất hăng hái nhiệt tình giao tiếp dễ dàng, thu hút cảm tình đối tượng, người có khí chất điềm tĩnh, đĩnh đạc phù hợp với nghề nghiệp đòi hỏi trân trọng bối cảnh người đối tác Người có khí chất ưu tư hoặck nóng nảy thường khơng thuận lợi giao tiếp Người có trí nhớ tốt hẳn giao tiếp với học sinh-sinh viên cách thuận lợi, dễ dàng tạo thiện cảm bầu khơng khí sư phạm tốt đẹp 3.2.2 Đặc điểm giao tiếp sư phạm trường đại học a Đặc điểm giao tiếp sư phạm Hoạt động sư phạm loại hình giao tiếp chuyên biệt bên nhà giáo dục bên người giáo dục Sẽ hoạt động sư phạm khơng có giao tiếp sư phạm Nội dung giao tiếp sư phạm q trình trao đổi thơng tin (q trình truyền thông tâm lý) khoa học, nghề nghiệp, tác động có tính giáo dục nhân cách hoạt động giảng viên sinh viên Có thể nói giao tiếp phương tiện quan trọng để giải nhiệm vụ học tập, để bảo đảm tổ chức hệ thống nguyên tắc quan hệ giảng viên sinh viên nhằm đạt hiệu giáo dục giảng dạy Giao tiếp trình hình thành nhân cách người chuyên gia tương lai Có thể định nghĩa: giao tiếp sư phạm nguyên tắc, biện pháp cách thức tác động lẫn nhà giáo dục với sinh viên mà nội dung trao đổi thơng tin, định tác động giáo dục -học tập, tổ chức mối quan hệ sư-đệ “chuyển giao” nhân cách nhà giáo dục cho người học Quá trình giao tiếp sư phạm thực phương tiện ngôn ngữ b Các giai đoạn giao tiếp sư phạm: - Giai đoạn định hướng trước giao tiếp: giai đoạn này, nhà giáo dục mơ hình hoá hoạt động giao tiếp với sinh viên chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy diễn - Giai đoạn mở đầu trình giao tiếp: nhà giáo dục tổ chức giao tiếp trực tiếp lớp với sinh viên lúc tiếp xúc với họ - Giai đoạn điều khiển giao tiếp: giai đoạn điều chỉnh, điều khiển phát triển trình giao tiếp Đây giai đoạn người giảng viên tìm biện pháp phù hợp hoạt động giảng viên sinh viên Việc điều khiển trình sư phạm phát triển phương pháp giảng dạy phù hợp với nguyên tắc giao tiếp Cần lưu ý rằng, ngồi u cầu sư phạm có yêu cầu tâm lý - xã hội giảng, chúng giải trình giao tiếp sư phạm - Giai đoạn kết thúc giao tiếp: Kết thúc giao tiếp phân tích, đánh giá giao tiếp thực ba giai đoạn trước, đặc biệt cần đối chiếu với dự kiến giai đoạn thứ nhất, sở chuẩn bị cho chu kỳ hoạt động giao tiếp tiếp sau c Một số đặc điểm giao tiếp sư phạm trường đại học Giao tiếp sư phạm đại học có đặc trưng quan trọng tính “tiền-đồng nghiệp” giảng viên sinh viên-những chuyên gia tương lai; làm giảm ngăn cách giảng viên sinh viên Do để giao tiếp sư phạm đại học đạt hiệu cao, cần đáp ứng số yêu cầu sau: - Phải kết hợp yếu tố “cho điểm” với yếu tố cộng tác trình giáo dục - Hình thành tình cảm nghề nghiệp giảng viên sinh viên - Chú ý đến phát triển tự ý thức sinh viên; tránh tác động độc đoán, áp đặt giảng dạy-giáo dục - Chú ý tạo hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên, tăng cường thực giao tiếp sư phạm thông qua hệ thống hoạt động giáo dục cụ thể Tạo khả nâng cao tính tích cực xã hội Tạo điều kiện để giảng viên sinh viên giao tiếp ngồi khn viên giảng đường, phòng thí nghiệm, , sinh hoạt văn hoá nghệ thuật: camping, picnic - Tích cực đưa sinh viên vào hoạt động nghiên cứu khoa học tạo điều kiện để họ làm việc với giảng viên nhiên cứu khoa học d Phong cách giao tiếp sư phạm Phong cách giao tiếp sư phạm toàn hệ thống phương pháp, thủ thuật tiếp nhận, phản ứng, hành động tương đối ổn định bền vững nhà giáo dục trình tiếp xúc với người giáo dục để thực nhiệm vụ truyền đạt tri thức - kỹ - kỹ xảo - nghề nghiệp phát triển nhân cách toàn diện người giáo dục Để đạt hiệu giao tiếp sư phạm, cần ý đến nguyên tắc: (i) tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp; (ii) Thiện ý giao tiếp; (iii) Vô tư, công đối tượng giao tiếp; (iv) Đồng cảm với đối tượng giao tiếp Có ba kiểu phong cách giao tiếp sư phạm thường thấy: (a) Phong cách độc đoán: giảng viên có phong cách thường khơng tn thủ ngun tắc trên, giảng viên gặp khó khăn việc thiết lập mối quan hệ với sinh viên; (b) Phong cách tự do: thể tính linh hoạt mức giảng viên giao tiếp với sinh viên, họ không làm chủ diễn biến tâm lý mình, họ dễ dàng thiết lập quan hệ với sinh viên dễ bị “nhờn”, giảm sút uy tín, giao tiếp khơng điều khiển trọn vẹn; (c) Phong cách dân chủ: người có phong cách dân chủ người tuân thủ nguyên tắc giao tiếp sư phạm nói trên, họ thường dễ dàng thiết lập quan hệ tốt với sinh viên đạt hiệu cao hoạt động sư phạm e Nhân cách nhà giáo dục giao tiếp sư phạm trường đại học  Những phẩm chất nghề nghiệp người giảng viên đại học: giảng viên đại học thực hai chức năng: giảng dạy nghiên cứu khoa học Do ngồi phẩm chất lực chung cho chuyên gia, họ phải có hai phẩm chất lực có ý nghĩa hoạt động giáo dục đại học xu hướng nghề nghiệp sư phạm lực sư phạm; xu hướng nghề nghiệp nghiên cứu khoa học lực nghiên cứu khoa học  Trong giáo dục đại học, cặp phẩm chất lực nói giảng viên có ý nghĩa quan trọng giao tiếp sư phạm Người giảng viên tổ chức trình giao tiếp với sinh viên có hiệu nhờ việc sử dụng kỹ giao tiếp sở không ngừng nâng cao phẩm chất nghề nghiệp  Các giảng viên đại học nên lưu ý tránh bệnh chủ quan tiến hành giao tiếp sư phạm với sinh viên Cơ chế tâm lý tính chủ quan nhà giáo dục tâm không ý thức tính sẵn sàng tri giác; vậy, nhà giáo dục mắc bệnh chủ quan giao tiếp dẫn đến việc không đánh giá đối tượng giao tiếp, đó, dễ dẫn đến ứng xử sai lạc Để khắc phục tính chủ quan định kiến, nhà giáo cần gần gũi với sinh viên thông qua hoạt động chung với họ, nhờ tượng tâm lý - xã hội nẩy sinh hoạt động chung với sinh viên phong toả khả nảy sinh tính chủ quan nhà giáo dục Ngồi ra, họ phải có tri thức cần thiết tâm lý xã hội tâm lý sư phạm để tổ chức q trình giao tiếp sư phạm có hiệu qua nâng cao kết hoạt động sư phạm Chúng ta khẳng định sứ mệnh trọng tâm giá trị giáo dục đại học đóng góp vào việc định hướng phát triển đổi xã hội thông qua việc thực nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm : Đào tạo sinh viên tốt nghiệp có đủ tiêu chuẩn lực trình độ cơng dân có trách nhiệm kết hợp kiến thức kỹ cấp cao, sử dụng phương hướng nội dung liên tục trang bị cho tương lai hữu mà xã hội cần Hiển nhiên vai trò người giảng viên đại học quan trọng việc thực nhiệm vụ Tại cần tăng thêm hiểu biết người giảng viên đại học? Muốn hiểu người, dạy người trước hết phải hiểu mình! Khi nhận định giảng viên, điểm mạnh điểm yếu chúng ta, trở thành vị trí tốt để đánh giá sinh viên thực nhiệm vụ giảng dạy có ý nghĩa hơn; để làm điều cần trả lời vấn đề sau : - Miêu tả đặc tính chung người giảng viên đại học; - Đưa mô tả chi tiết khả giảng dạy giảng viên; - Dự tính tình hình sinh viên quản lý khả nghiên cứu giảng viên; - Dự tính tình hình phục vụ xã hội giảng viên đại học; - Phát triển sử dụng công cụ đo lường kết hoạt động chuyên môn người GV đại học Giảng viên đại học người khơng có khả giúp SV phát giải vấn đề chuyên môn sâu ngành học mà người gắn bó với nghiên cứu khoa học; tức người biết nghiên cứu để hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu Theo truyền thống, giảng viên đại học coi hình mẫu giảng dạy, nghiên cứu phục vụ xã hội Dạy học, nghiên cứu phục vụ xã hội ba nhân tố, theo phương pháp truyền thống nhân tố biết trách nhiệm gộp lại giảng viên đại học Công việc người giảng viên mong đợi sinh viên, công chúng, quản lý tổ chức Việc có bao trùm ba yếu tố truyền thống khơng? Nếu câu trả lời khơng nêu danh mục hoạt động không bao trùm nhân tố nói Sau số đặc điểm cần có GV đại học: Hiểu cách học sinh viên Các hoạt động liên quan đến phát triển sinh viên Tận tâm với công việc sẵn sàng trao đổi học thuật với đồng nghiệp Thường xuyên cập nhật kiến thức chun mơn nghiệp vụ Trình bày đặc điểm này, hy vọng giảng viên :  Thiết kế chương trình giảng dạy kế hoạch thực công việc theo hướng đề với tài liệu đề cương giảng dạy chuẩn bị công phu;  Sử dụng tốt phương pháp dạy học có kết hiệu để áp dụng với lớp đơng, lớp người lớp có thầy trò (hướng dẫn NCS!);  Hỗ trợ sinh viên theo phương pháp phù hợp để để mở rộng trình độ sinh viên;  Sử dụng cơng cụ thích hợp việc đánh giá phương pháp để trang bị cho sinh viên việc học để ghi nhận thành tựu dạy học;  Đánh giá cơng việc thân đồng nghiệp qua trình độ họ phương thức kiểm tra sinh viên đánh giá phương tiện kỹ thuật;  Thực hiệu vấn đề đưa dạy học trách nhiệm quản lí trườnglớp học;  Phát triển cá nhân chiến lược nghiên cứu khoa học thích hợp để đề phương pháp thúc đẩy cho việc phát triển cácsinh viên Một loạt mục tiêu giảng dạy đại học kèm theo mơn học việc thay đổi kiến thức thực tế sinh viên tài liệu chuyên sâu khoá học, tăng cường kinh nghiệm khác khả tiếp thu (Ví dụ: kỹ nghiên cứu, lập luận, kỹ viết đọc), đánh giá việc bồi dưỡng trí tuệ nội dung mơn học Rất nhiều mơn học, mục tiêu giảng dạy đại học truyền đạt kiến thức kỹ cho sinh viên đồng thời dạy cho họ cách tìm kiếm xử lí thơng tin 55 Người giảng viên đại học phải người khơng ngừng tìm tòi cập nhật kiến thức Thế giới giáo viên giới học hỏi Ngày thầy giáo, cô giáo phải có ý tưởng xa Sự bùng nổ kiến thức ảnh hưởng đến nội dung giảng dạy người giảng viên Nó phụ thuộc vào việc chia sẻ kiến thức sinh viên cần cho đời họ q trình học trường, cần nhấn mạnh hiệu “học cách học – dạy cách học” điều cốt yếu giáo dục đại học Vậy vai trò người giáo viên khuyến khích tính ham hiểu biết học viên, rèn luyện độc lập khám phá trí tuệ, tăng cường khả tổ chức sử dụng kiến thức Nói chung, giúp người học đạt lực học suốt đời qua việc tự giáo dục Để dạy học có hiệu người dạy phải: Phải giúp cho người học nhận thức cụ thể hố mục tiêu cho cách hợp lí Phải giúp cho người học hiểu nhiệm vụ học tập đặt để thực mục tiêu có giá trị - Phải chắn nhiệm vụ học tập đề học sinh có khả hồn thành GV có khả nắm bắt thơng tin ngược - Bảo đảm lớp học nơi đáp ứng nhu cầu học tập thoải mái ( có văn hố giao tiếp tốt ) triển khai hoạt động học tập đa dạng - Có khả làm chủ phương pháp dạy học tương tác ( SP tích cực) sử dụng thành thạo cơng nghệ dạy học GV người khơi nguồn sáng tạo bồi dưỡng tính sáng tạo cho SV @/ Dạy học khoa học biểu rõ thơng qua quy tắc, quy trình triển khai quản lí việc dạy học ; bảo đảm nội dung dạy học người học chiếm lĩnh xác có hệ thống GV làm chủ kiến thức khoa học trình chuyển giao Giáo viên thường nói đến gương sinh viên , nhà nghiên cứu khoa học với ý thức cao, người mà sinh viên học hỏi, biểu nhiều qua việc rèn luyện trí óc thầy Vai trò người giáo viên coi mẫu mực cách suy nghĩ phương pháp nghiên cứu sinh viên thơng qua hoạt động học thuật Vì lực người giáo viên trì thách thức bùng nổ thông tin, vận dụng trí óc việc phải giải vấn đề khác Đây thực nghề khó nghề tơn trọng Giáo viên có may mắn với hội đáp ứng lới kêu gọi ngày Bạn có biết cách sử dụng hội cho tốt người giảng viên? Biểu 2.1 đưa so sánh cách ứng sử có hiệu giảng viên đại học Lưu ý dạy học đại GV người “ cho’’ mà phải biết cách “nhận’’ từ người học phản hồi Bảng 2.1 ứng xử hiệu giáo viên đại học ứng xử hiệu : Dấu hiệu : SV gần gũi tôn trọng : Nhanh nhạy, thể nhiệt tình Người bạn lớn SV Thể quan tâm đến sinh viên hoạt động lớp học Gần gũi với SV hoạt động họ Vui vẻ, lạc quan, Nụ cười điều cần thiết! Hóm hỉnh, hài hước Khơng vẻ nghiêm nghị , bận rộn Thừa nhận chấp nhận lỗi GV người Công bẵng, không thiên vị SV nhạy cảm Giúp học sinh vấn đề riêng tư vấn đề giáo dục – dạy học Coi SV khơng học sinh mà “người thân , em út” Thành thật ghi nhận cố gắng, nỗ lực học sinh Công minh đánh giá Động viên học sinh cố gắng làm cho tốt Khơng định kiến, nên bao dung Các hoạt động lớp học lập kế hoạch tổ chức tốt Hướng dẫn nhiệt tình, chia sẻ kinh nghiệm Biết trước nhu cầu cá nhân SV người lớn, trẻ tuổi, học Hướng dẫn rõ ràng thấu đáo Đây phẩm chất sư phạm Khơng kỷ luật ầm ĩ, có cử kiên SV vi phạm Không nhạo báng, không tợn trừng phạt Nếu muốn thực vai trò hướng dẫn GV phải chuẩn bị cách kỹ lưỡng lên lớp Đề cương giảng chí tiết mục tiêu người học phải đạt kết thúc lên lớp; xác định xác nội dung học chất liệu để thực mục tiêu, lựa chọn phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động nhận thức cho người học, phương tiện sử dụng để chuyển tải nội dung học cho người học cách thức triển khai chúng xác định hình thức đánh giá mức độ đạt mục tiêu lên lớp sau kết thúc dạy học GV trước tiên phải xác định kiến thức mà dự định dạy cho SVmột cách tường minh, xác định điều kiện tiên tìm mối liên hệ với kiến thức mà người học có Để SV có hứng thú trước hết GV lên lớp phải có tâm huyết, hứng thú với lên lớp truyền hứng khởi cho người học thông qua hoạt động nhận thức mà GV người khởi xướng điều khiển Người dạy hoạt động với người học suốt trình người học chiếm lĩnh nội dung học Người dạy, để giúp đỡ phương pháp tiến hành học người học định lựa chọn phương pháp dạy học phương tiện sư phạm liên quan tới đặc tính người học, lớp học, môn học môi trường thực việc dạy học Những gợi ý sau đây, giúp giảng viên bắt đầu lớp tốt, đặc biệt giảng viên trẻ, ba công việc quan trọng ngày lên lớp: Nắm bắt đội ngũ cán lớp, tạo khơng khí cởi mở thân thiện, đặt dự tính cho học phần phụ trách tiêu chí thực Thăm quan lớp học trước lần gặp mặt Định vị hình dung cách làm việc rõ ràng cho đối tượng SV mà phục vụ Kiểm tra số thiết bị nghe nhìn (mic, đèn chiếu máy chiếu) giáo viên sử dụng trình giảng Tìm cách khắc phục cố Cố gắng nhận thấy truyền âm giọng nói người giáo viên cho tốt Tin tưởng vào việc viết bảng rõ ràng Tạo thiện cảm từ đầu bí nhiều GV có kinh nghiệm Tạo cho khả phán đốn giao tiếp lớp học Ngày tiếp xúc với lớp nên cung cấp cho sinh viên hội tiếp xúc nhiều với Sinh viên hướng tới làm việc chăm trả lời xác thực họ tin tưởng vào dẫn giáo viên Ngay từ bắt đầu sau tạo khả nắm bắt cần biết sinh viên bạn biểu lộ quan tâm bạn vào công việc họ 58 suốt học kỳ ví dụ tìm hiểu địa liên quan đến sinh viên Trong ngày đầu nên để giúp sinh viên hiểu lớp học biểu thị nhu cầu họ nào, chứng minh cho họ thấy tận tuỵ giúp đỡ bạn để giúp họ học tốt phần phụ trách Lớp học bắt đầu kết thúc Có câu hỏi khuyến khích tạo hội cho sinh viên phát biểu Đứng cuối lớp trả lời câu hỏi, sinh viên dạo sau kết thúc lên lớp Xem xét số điều kiện định trước hết cho khoá học Cho sinh viên biết kỹ kiến thức mà chắn họ lĩnh hội với kinh nghiệm xen kẽ thực khố học Sự giúp đỡ kỹ cho người khơng có kỹ cần thiết Xác định yêu cầu mà bạn mong đợi sinh viên tham gia Bên cạnh việc thu lại tất viết phân công đưa kiểm tra, điều mà bạn hy vọng sinh viên suốt khoá học? Đưa thảo luận thời gian biểu liên quan đến học phần mà phụ trách khố học Nghe câu hỏi buổi để giáo viên biết vấn đề suy nghĩ sinh viên cho quan trọng; trước tiên có liên quan đến nội dung học Cần cho SV biết kho dự trữ sách , hiệu sách khu trường học, cách sử dụng thư viện, giới thiệu tài liệu tham khảo mơn học địa cụ thể để tìm Sử dụng cho hữu ích? Sách giáo khoa dự trữ thư viện nào? Tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng SV trình lên lớp thao tác quan trọng tư tưởng dạy học lấy người học làm trung tâm : Tự giới thiệu bạn với lớp học Làm quen với sinh viên, ví dụ thơng qua việc nói cho sinh viên biết mong muốn bạn, số vấn đề hiểu biết bạn ví lần bạn quan tâm đến môn học , bạn lại dạy khoá học này, quan điểm bạn cách học mơn học Thể lòng nhiệt tình bạn lĩnh vực chun mơn nói chung mơn học nói riêng Đối với nhiều sinh viên, tâm huyết giáo viên môn học , khố học chìa khố động lực thúc đẩy cho việc SV hào hứng học 59 Yêu cầu sinh viên tự giới thiệu, sinh viên trình bày sơ qua tên, địa chỉ, số điện thoại, địa email, , nhu cầu, nguyện vọng đáng Ví dụ, Bạn hỏi sinh viên khố học có liên quan đến mà họ tham gia, điều kiện trước tiên họ phải hoàn thành, môn học khác họ đăng ký học kỳ này, họ hy vọng học mơn học này, thăm dò kỹ dự đinh số vấn đề liên quan chủ đề quan tâm Bắt đầu buổi học cách làm quen với tên sinh viên lớp Với cách làm quen tên sinh viên mình, bạn tạo khơng khí thoải mái lớp, điều khuyến khích tương tác lẫn Biết tên sinh viên có nghĩa bạn quan tâm đến họ cá nhân lớp Bạn điểm danh, hỏi cách phát âm tên gọi tìm hiểu sinh viên thích xưng hơ Nếu khố học bạn có sinh viên đăng ký, điểm danh hầu hết buổi gặp mặt để giúp bạn nhớ tên sinh viên Suốt khoá học, điểm danh tên sinh viên bạn kiểm tra cũ hỏi vấn đáp, thường xuyên dùng tên lớp, điều có ý nghĩa phương diện giao tiếp sư phạm Đừng qn cơng nhận phần đóng góp, ân cần giúp đỡ bạn ý kiến sinh viên khuyến khích sinh viên tham gia giảng từ đầu đến cuối học kỳ Yêu cầu sinh viên đưa danh mục mục tiêu mà học sinh hy vọng đạt qua việc tham gia mơn học Có sinh viên nhóm nhỏ cá nhân đó, danh mục từ đến mục tiêu kiến thức, kỹ năng, đánh giá, điều quan tâm, quan điểm mẫu bảng kê có in sẵn Sinh viên phân mục tiêu họ thành nhóm để biết họ đạt mức độ khó Sử dụng kê để xác định điều cần ý lớp học bạn lường trước mảng vấn đề Chất lượng giáo dục đại học khái niệm bao quát toàn chức giáo dục đại học, hoạt động định việc chuyển giao chất lượng như: Quy trình giảng dạy, chương trình khóa học, nghiên cứu , điều kiện thuận lợi, trang thiết bị, dịch vụ cho cộng đồng tự đánh giá chất môi trường đại học Với bùng nổ kiến thức nâng cao tính tinh tế cơng nghệ, chương trình giảng dạy giáo dục đại học cần phải phát triển cập nhật thường xuyên để phù hợp với nhịp độ tiến triển so với nhu cầu xã hội người học 60  Cải tiến vấn đề dạy đại học cách sửa đổi nội dung để tăng tính thích hợp cập nhật  Bổ sung thêm thiếu sót tồn chương trình học Những thay đổi xã hội có thay đổi tương ứng chương trình giảng dạy sở giáo dục đại học mà đốn giới hạn hình thức giáo dục hội cuối việc thâm nhập giáo dục vào vòng quay giới cơng việc Bên cạnh đó, giáo dục đại học có khả tiếp thu liên tục nghiên cứu để đưa điều chỉnh khả bên bên Tương tự, phát triển lĩnh vực khác nhau, ý tưởng nhìn nhận đòi hỏi thay đổi chương trình giảng dạy đại học Tất điều GV phải nhận thức trước bước Đối với người cán giảng dạy đại học, khuyến cáo sau Unesco nghề dạy học lời khuyên bổ ích thiết thực:  Dạy học vừa nghệ thuật vừa khoa học, nội dung giáo dục khơng ngừng đổi biến động nên người giáo viên/giảng viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ tri thức lẫn kỹ giảng dạy  Dạy học nghiệp suốt đời nhằm phục vụ xã hội, Tổ quốc nhân loại  Dạy học thân của/và thử thách lòng tận tuỵ, đức hy sinh, phấn đấu suốt đời; tình u cơng việc dạy học đòi hỏi phải hành động lợi ích cơng việc, thành tựu đối tượng phục vụ thay lợi ích vị kỷ hay quyền lợi vật chất  Dạy học luyện nhờ hiểu biết sâu sắc mơn khoa học mà phụ trách nhân cách thân tham gia đầy đủ vào trình giáo dục- giảng dạy hướng tới việc hình thành nên bầu khơng khí tơn trọng, hiểu biết lẫn hợp tác thầy trò, đồng nghiệp  Dạy học lĩnh vực nỗ lực không mệt mỏi, người giảng viên phải huy động hiểu biết đầy đủ nhiệt tâm cao thượng để thực thiên chức người thầy theo chuẩn mực cao chất lượng đào tạo tự hoàn thiện 61  Dạy học nghề xứng đáng với niềm vinh dự tính chất cao quý cần thiết nghề nghiệp cá nhân toàn xã hội Dưới số gợi ý để nắm vai trò bạn giảng viên Đưa giải thích rõ ràng Sử dụng ví dụ cụ thể, thích hợp có thật đời sống Thực hành ứng dụng trao đổi kinh nghiệm Dùng ví dụ minh hoạ, minh hoạ biểu đồ đồ thị Sử dụng dụng cụ nghe nhìn thích hợp (phim ảnh, băng, đồ, máy chiếu …) Phát triển có hiệu phép ẩn dụ phép loại suy cho nội dung khó Bàn luận trợ giúp trí nhớ cho việc học thuộc lòng ý rắc rối Lời diễn dải theo quy tắc hiểu ngôn ngữ Nhắc lại ý cách khác Nói thật chậm ý khó đặc biệt quan trọng Hỏi lại sinh viên không hiểu trước tiến trình giảng nên nhắc lại ý làm kết nối với vấn đề trình bày Đưa ý trình bày cách rõ ràng + Cách trình bày có hiệu : Tốc độ trình bày phù hợp, đủ để hiểu đưa phần cần ý Nói chậm đủ để lớp tiếp thu Phát âm rõ ràng Điều chỉnh âm nói, nên có giọng nói diễn cảm nói đều Nói chơi chảy, khơng thừa ngập ngừng dự có thêm thán từ “à”, “ừ” Phong cách nói tự nhiên, khơng phụ thuộc vào nguyên đọc Sử dụng cơng cụ trợ giúp giảng dạy thích hợp, hiệu (ví dụ: bảng, máy chiếu, tin phân phát …) Sử dụng mặt mạnh ngôn ngữ vật thể: diễn tả cử chỉ, hành động, hoạt động Tránh lãng tính cầu kỳ Để mắt đến sinh viên Đi quanh lớp, không ngồi bàn tâm hết bục giảng Bày cách giải trí Bao gồm tính hài hước Dùng bảng, phương tiện nghe nhìn khác phương pháp đa dạng Tạo khơng khí nhiệt tình sơi Mơ tả kinh nghiệm có liên quan cá nhân Chỉ ý cần ý vấn đề đưa Biểu lộ quan tâm đến môn học giảng dạy Đưa thách thức ý kiến thắc mắc Nghiên cứu vấn đề tranh cãi Giới thiệu chủ đề cách thu hút (Ví dụ: điều bí mật nghịch lý) Chỉ cách áp dụng thực hành ví 62 dụ gây ý Các vấn đề mơn học có liên quan đến kiện phổ biến sở thích hoạt động Khuyến khích sinh viên đưa ý kiến mới, thắc mắc Sử dụng hoạt động đa giác quan, thông tin đa chiều Nên mở rộng ý khác điểm nhấn mạnh Để sinh viên tự điền câu hỏi gợi ý giảng viên, để suy nghĩ độc lập Chỉ khảo sát tỉ mỉ điểm SV đưa nhiều thuộc ý kiến riêng bạn Nên linh động cách suy nghĩ Sự tương phản việc áp dụng phương pháp khác Giải thích nguồn gốc, cổ vũ động viên suy nghĩ độc lập Khuyến khích giao tiếp Thể quan tâm bạn sinh viên quan điểm sinh viên Nhạy cảm với tiến sinh viên động thúc đẩy Chỉ vấn đề liên quan đến chủ đề môn học để sinh viên tìm hiểu thêm Hành động sinh viên khơng hứng thú có vấn đề q khó Tạo cho sinh viên cảm giác ln đón tiếp nồng hậu (Ví dụ: thơng báo giúp đỡ có giá trị, tiếp xúc để đặt vấn đề) Khi sinh viên xin giúp đỡ, nên thông cảm, kiên nhẫn, giúp ích khơng trích thái ứng xử thể bao dung Cho sinh viên hội trả lời câu hỏi Tiến hành đưa câu hỏi thu lại câu trả lời với sinh viên Thể tán đồng với ý kiến sinh viên (Ví dụ: lời giải rõ ràng xác, tán dương, mỉm cười, gật đầu) Tỏ thái độ tôn trọng, quan điểm, quyền sinh viên vấn đề khác Chuẩn bị rõ ràng mục tiêu môn học góp phần thực mục tiêu cho khóa học Cung cấp cho sinh viên đủ thông tin để chuẩn bị đánh giá Cung cấp cho sinh viên lời dẫn chi tiết câu hỏi mẫu thích hợp cần thiết phục vụ việc đánh giá Có lẽ phải nhắc nhở cho sinh viên xác định chủ đề quan trọng cho việc đánh giá Sử dụng cách đánh giá dễ hiểu hợp lý, khách quan Việc cho điểm công phù hợp với mục tiêu đặt Xem lại liệt kê mục cần kiểm tra Sử dụng bảng để đánh giá thân bạn giáo viên khác khoa bạn Sự nhạy cảm sinh viên, cấp độ lớp học : - GV giao tiếp mức độ phù hợp tâm sinh lí sinh viên - Sách giáo khoa mức độ khó vừa phải sinh viên GV hướng dẫn cách tìm kiếm sử dụng 63 - Giáo viên nhiệt tình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tài liệu - Giáo viên nhận học sinh có chuyện buồn lúng túng Việc chuẩn bị, tổ chức môn học; - Giáo viên chuẩn bị tốt cho lớp học Sinh viên hiểu giảng viên thông qua việc tổ chức lớp tốt - Giảng viên ví người đạo diễn để đưa ý tóm tắt giảng nghiệp vụ sư phạm thục Kiến thức môn học: - Giáo viên hiểu biết tồn diện mơn học Giáo viên biết hướng dẫn nghiên cứu tài liệu lĩnh vực - Giáo viên có am hiểu tốt chun mơn lĩnh vực Sự nhiệt tình (đối với mơn học với việc giảng dạy) - Giáo viên thể quan tâm đến lớp học - Giáo viên động lực có đầy nghị lực thúc đẩy - Giáo viên giải thích rõ ràng cố gắng trả lời câu hỏi - Sinh viên có khả theo kịp hiểu giảng lớp - Giáo viên liên kết nội dung cách logic hệ thống - Giáo viên dùng tốt ví dụ chọn để phân điểm mũi nhọn - Giáo viên tóm tắt điểm - Giáo viên làm sáng tỏ ý trừu tượng làm rõ ràng học thuyết - Giáo viên khuyến khích sinh viên gặp để hỏi gặp vấn đề khó - Giáo viên sẵn sàng với sinh viên trao đổi ý kiến học - Giáo viên tận tâm trì việc gặp mặt với sinh viên Giáo viên mong muốn góp phần giúp đỡ Đánh giá sinh viên công bằng; chất lượng kiểm tra - Nội dung nhấn mạnh lớp nội dung nhấn mạnh kiểm tra - Bài thi bao quát tài liệu mà GV hướng dẫn đọc - Kỳ thi đòi hỏi sinh viên làm nhiều nhắc lại thông tin theo thực nhận thức tái lại điều GV nói 64 - Kỳ thi cho phép sinh viên bày tỏ tương xứng học - Kỳ thi yêu cầu sinh viên tổng hợp phần khác mơn học - Giáo viên nói cho sinh viên cách đánh giá khoá học - Điểm đưa dựa cán cân công yêu cầu môn học nội dung môn học - Sinh viên thoả mãn với cách mà họ đánh giá sở họ tự đánh giá - Sinh viên bị kiểm tra vấn đáp thường xuyên - Giáo viên thông báo trước kiểm tra kiểm tra vấn đáp - Giáo viên sử dụng nhiều phương thức đánh giá Những điểm lúc sử dụng cho việc đánh giá kỳ có thời gian đưa sửa đổi Lưa chọn kiến thức thu cuối khố học sử dụng hữu ích kiến thức thu cho việc đánh giá, đánh giá kỳ thường hữu dụng cho việc cải tiến việc dạy 3.2.3 Nghiên cứu phục vụ cộng đồng Nghiên cứu đánh giá quan trọng giáo viên đại học theo cách chủ yếu Thứ nhất, giúp nâng cao trình độ giảng dạy Một giảng viên nghiên cứu không nghiên cứu thường dùng giảng nhiều năm Các vấn đề đưa giảng kết việc nghiên cứu Thành nghiên cứu đưa từ tảng cập nhật thông tin giảng việc thực hành giảng viên người khác lĩnh vực Những hứa hẹn cho nghiên cứu đảm bảo giáo viên giám sát hiệu nghiên cứu sinh viên Giáo viên hàng năm vận động để giám sát thực nghiên cứu sinh viên năm cuối đại học học viên cao học Những thay đổi phương pháp nghiên cứu, tài liệu, thủ tục nghiên cứu tài liệu cập nhật biết giáo viên, người cập nhật nghiên cứu Do đó, cơng việc giảng viên vấn đề sinh viên mà quản lý giúp ích hoạt động ràng buộc nghiên cứu Việc xúc tiến nghiên cứu phần lớn dựa việc đóng góp kiến thức qua nghiên cứu công bố sản phẩm nghiên cứu 65 Dưới số đặc tính nhà nghiên cứu giỏi: - Khả xác định vấn đề: Nghiên cứu vấn đề cần giải Vì khả nhận biết, xác định ranh giới vấn đề đặc tính quan trọng người nghiên cứu - Khả phác thảo phương pháp giải vấn đề hiệu Nhận biết vấn đề việc, phương pháp để giải vấn đề lại việc khác Nhà nghiên cứu cần phải có khả khai thác đề cương hiệu chi tiết để xử lý vấn đề - Tài tháo vát trình thực kế hoạch nghiên cứu Khơng cơng trình nghiên cứu kế hoạch nghiên cứu rõ ràng Qua việc thực hiện, số kiện không lường trước xảy mà cần thay đổi cải biến so với kế hoạch đề Nhà nghiên cứu giỏi nên tháo vát việc đưa hướng giải tình cải biến có thay đổi Hy vọng thiết bị kỹ thuật cần cải tiến phương pháp kỹ thuật điều chỉnh Nhà nghiên cứu giỏi người có khả đáp ứng nhanh nhạy với biến đổi - Yếu tố khách quan: Nghiên cứu tìm thật để tìm kết câu hỏi khách quan Trong sản phẩm nhà nghiên cứu, số liệu thu giải thích, người nghiên cứu phải sử dụng tính khách quan, khuynh hướng suốt thời gian thực kế hoạch nghiên cứu - Yếu tố trung thực: Yếu tố trung thực ln phải có báo cáo điều nhận thấy trình nghiên cứu người nghiên cứu - Tính kiên nhẫn: Người nghiên cứu phải giữ tiến độ nghiên cứu trừ trường hợp hỗn kế hoạch khó khăn phát sinh tầm với - Mong muốn cộng tác với cá nhân khác: Những cố gắng quản lý nghiên cứu điều tốt Những cố gắng hợp tác chung sức tốt hơn, hai người làm tốt làm Một đặc tính tốt nghiên cứu khả làm việc theo nhóm Một người có thẻ đưa kiến thức, kinh nghiệm ý kiến chuyên môn liên quan tới mảng đề án nghiên cứu để bổ sung kiến thức kĩ thành viên khác nhóm nghiên cứu Điều cho thấy nhóm cộng tác nghiên cứu đề án nhận đánh giá tốt đề án nghiên cứu cá nhân 66 - Khả quản lý người khác: Một nhà nghiên cứu nên có khả quản lý công việc nghiên cứu học viên tổ chức nghiên cứu hiệu Kỹ viết kế hoạch đề xuất trợ cấp có sức thuyết phục: Hầu hết đề án nghiên cứu chất lượng cao trợ cấp tổ chức đối tác Chỉ số đề xuất hầu hết đề xuất gửi đến chấp nhận trợ cấp từ phía quỹ tài trợ Sự cạnh tranh phát sinh cách thức yêu cầu, vấn đề nhà nghiên cứu viết kế hoạch đề xuất có tính khả thi đề nghị trợ cấp có sức thuyết phục hay khơng - Kỹ trình báo cho xuất bản: Nhìn chung kết nghiên cứu báo cáo Kỹ viết báo chuyên đề để xem xét đăng báo xác nhận tiêu chuẩn quan trọng nhà nghiên cứu +/ Vài lời kết luận Chúng ta đưa vài ý tóm tắt chức người giảng viên đại học lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu phục vụ cộng đồng Đối với giảng dạy cần xác định điểm sau: - Hiểu cách học sinh viên; - Vấn đề liên quan đến phát triển sinh viên; Đối với nghiên cứu cần ý đến đặc tính sau: - Khả xác đinh vấn đề - Khả thiết kế kế hoạch nghiên cứu hiệu - Khả quản lý nghiên cứu - Kỹ viết báo cáo nghiên cứu chấp nhận Đối với phục vụ cộng đồng cần ý đến đặc tính sau: - Khả nhận biết nhu cầu công đồng bên ( nhà trường SV); bên (Các đối tác) - Kỹ giải vấn đề đặt từ sống thực tế Tóm lại : "ở đại học giảng dạy chủ yếu người gắn bó với nghiên cứu khoa học " Như để giảng dạy tốt đại học người giảng viên phải thoả mãn đồng thời lực: Năng lực nghiên cứu khoa học lực sư phạm Nếu người dạy khơng có khả tìm kiếm, lựa chọn thơng tin; khơng có khả phát giải vấn đề 67 khó mà dẫn dắt người học theo mục tiêu nêu trên, khó dạy "Cách học " cho SV đại học Muốn dạy tốt đại học người dạy phaỉ thoả mãn số yêu cầu sau: - GV phải có kiến thức mơi trường GD ĐH; - GV phải biết mục tiêu, tính chất, đặc điểm ngành học, trường học mà dạy; - GV phải nắm vững mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học; - GV phải hiểu rõ người học, biết khai thác động lực tiềm người học hạn chế nhiễu ; - GV phải biết vận dụng quy luật, nguyên tắc dạy học đại học biết hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu; - GV Phải biết vận dụng hình thức dạy học, phương pháp dạy học, sử dụng phương tiện dạy học, biết cải tiến việc dạy học Theo khuyến cáo UNESCO yêu cầu giảng viên đại học thời đại ( bên cạnh chức truyền thống phải biết nghiên cứu khoa học dạy tốt bậc đại học ) : - Hiểu biết công nghệ thông tin có khả ứng dụng chúng dạy học - Thấu hiểu cách học môi trường thông tin thơng lưu để hướng dẫn SV học có khả làm tố vai trò cố vấn cho họ - Có kiến thức đo lường đánh giá GD dạy học để đánh giá xác khách quan kết học tập người học góp phần khảng định chất lượng sản phẩm đào tạo IV Những yêu cầu nhân cách người giảng viên Những yêu cầu người giảng viên với tư cách nhà sư phạm * Các phẩm chất cần có giảng viên: Người giảng viên phải có phẩm chất bản: Tận tụy với nghề, chấp nhận nghề dạy học; Quan hệ mực có tình cảm sáng sinh viên; Có lý tưởng nghề dạy học; Gương mẫu lối sống, hoạt động chuyên môn việc thực nghĩa vụ cơng dân - Nhóm kỹ giảng dạy: Kỹ lựa chọn, vận dụng nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học …; Sử dụng thành thạo phương tiện dạy học đại - Nhóm kỹ giáo dục: Bao gồm kỹ xác định mục tiêu, hình thức giáo dục sinh viên theo chức nhiệm vụ quy định; thực nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ sống cho sinh viên… - Nhóm kỹ nghiên cứu khoa học: Kỹ lựa chọn vấn đề tổ chức trình thực đề tài khoa học; kỹ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học - Nhóm kỹ hoạt động xã hội: Kỹ tổ chức hoạt động xã hội, kỹ hướng dẫn sinh viên tích cực tham gia hoạt động phong trào … - Nhóm kỹ tự học: Người giảng viên cần biết lựa chọn bước cho mình: Làm trước, làm sau? Học trước, học sau học nào? Ngồi ra, người giảng viên cần có kỹ hướng dẫn sinh viên tự tổ chức hoạt động học tập cách có hiệu Những yêu cầu người giảng viên với tư cách nhà khoa học Người giảng viên phải nắm vững phương pháp khoa học giảng dạy giáo dục, biết sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật giảng dạy, thường xuyên rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo đời sống xã hội Người giảng viên phải vạch chân lý khoa học cho sinh viên Các tri thức khoa học giảng dạy kết nghiên cứu mà giảng viên thu Người giảng viên phải nghiên cứu hai lĩnh vực khoa học: lĩnh vực chuyên môn khoa học giáo dục Người giảng viên phải có phẩm chất nhà nghiên cứu lòng say mê khoa học, óc quan sát, trung thực thẳng thắn, dám theo đuổi chân lý khoa học điều kiện khó khăn … Người giảng viên vừa phải đưa tri thức khoa học vào giảng, vừa phải biết cách tác động đến sinh viên, thuyết phục sinh viên thay đổi quan điểm, thái độ, chấp nhận tri thức mà giảng viên truyền thụ Giảng viên phải có khả giảng sinh động, có khả thể biểu cảm ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu nội dung dạy; tạo khơng khí bình đẳng sinh viên giảng viên để sinh viên mạnh dạn thể quan điểm thân Các kiểu nhân cách giảng viên đại học Dựa vào kết hợp phẩm chất định hai loại hoạt động sư phạm hoạt động nghiên cứu khoa học người giảng viên, chia thành bốn kiểu nhân cách giảng viên đại học sau: - Kiểu 1: Là giảng viên có khả kết hợp tốt hoạt động nhà khoa học với hoạt động nhà sư phạm Đây giảng viên có trình độ chun mơn giỏi, trình độ nghiệp vụ sư phạm cao, vừa giảng dạy tốt, vừa có nhiều cơng trình khoa học chất lượng - Kiểu 2: Là giảng viên làm tốt cơng việc nhà khoa học, có lợi cho công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên lại giảng dạy yếu khơng hấp dẫn sinh viên giảng đường, không đánh giá cao giảng dạy - Kiểu 3: Bao gồm giảng viên thực tốt hoạt động sư phạm lại không thực tốt hoạt động nghiên cứu khoa học; trình độ chun mơn khơng cao kiến thức chắn; khơng có sáng tạo xuất sắc nghiên cứu thục giảng dạy - Kiểu 4: Là giảng viên yếu hoạt động khoa học lẫn hoạt động sư phạm Có thể họ giảng viên bị đào thải lòng sinh viên Có thể phân loại phẩm chất giảng viên ngày dựa vào sở tiêu chí cụ thể theo lĩnh vực hoạt động họ: - Giảng dạy - Giáo dục sinh viên - Nghiên cứu khoa học - Nâng cao tay nghề - Quản lý Bộ môn, nhà trường hoạt động khác - Cuộc sống nghiệp cá nhân Mơ hình tích hợp chung phẩm chất nhà sư phạm xem hệ thống phẩm chất nhân cách, phẩm chất dùng để thực hóa lĩnh vực hoạt động nêu Theo nghiên cứu TSKH C D Reznik (Nga), toàn phẩm chất cần thiết giảng viên đại học thể mơ hình khái qt, gồm block: Tinh thông nghề nghiệp; Phẩm chất đạo đức; Năng lực tổ chức Sự động Kỹ năngđiều chỉnh thân Đóng vai trò quan trọng hàng đầu cấu trúc phẩm chất người giảng viên Tinh thông nghề nghiệp, bao gồm nhóm phẩm chất: Trình độ cao kiến thức, kỹ theo chuyên ngành, văn hóa phương pháp luận, văn hóa hoạt động khoa học, văn hóa thơng tin, văn hóa hoạt động giáo dục, văn hóa lời nói, văn hóa trị Mỗi nhóm số phải bám hồn tồn vào phẩm chất hàng đầu Ví dụ: Nhóm Trình độ cao tri thức, kỹ năng, kỹ xảo phẩm chất hàng đầu phải có là: Kiến thức về:tâm lý học giáo dục; lịch sử phương pháp luận dạy môn; phương pháp dạy học; phương pháp tổ chức hoạt động độc lập sinh viên chẩn đoán kiến thức họ;cách thức tổ chức hoạt động học tập; nguyên tắc xây dựng kế hoạch tóm tắt học; Kiến thức cao mơn dạy; Biết vận dụng cách sáng tạo kiến thức tích lũy được; lực tư cao; uyên bác… Ngoài ra, để thực tốt chức mình, người giảng viên đại cần có thành tố cụ thể tài nghệ sư phạm: kỹ phối hợp với người mức độ (sinh viên, đồng nghiệp, lực lượng hỗ trợ, nhóm khoa học, người đứng đầu, v.v…; thiết lập mối quan hệ công việc sáng tạo với đồng nghiệp; biết sử dụng ngơn ngữ nói ngơn ngữ viết để tác động đến sinh viên đạt hiệu hiểu biết lẫn nhau; trở thành người có lực tiếp nhận, chiếm lĩnh sử dụng thông tin Nhà sư phạm lỗi lạc Nga V.A Slastionin, tham luận Hội thảo quốc tế “Sư phạm giáo dục: tiếng gọi kỷ XXI, tổ chức Moskva ngày 16-17 tháng năm 2010, đề xuất phẩm chất đặc điểm nhà sư phạm ngày nay, là: - Tính tích cực cơng dân trách nhiệm xã hội cao nhà sư phạm Theo ông, người thầy khơng bao giò thờ ơ, vơ cảm với trẻ em, với số phận trẻ; Định hướng quan trọng hoạt động họ - trách nhiệm nghề nghiệp cao - Tình yêu trẻ, có nhu cầu khả hiến dâng trái tim cho trẻ - Trí tuệ, văn hóa tinh thần, mong muốn biết làm việc với người khác - Tay nghề cao, phong cách sáng tạo tư khoa học sư phạm - Có nhu cầu thường xuyên tự đào tạo sẵn sàng việc - Có sức khỏe tâm lý tinh thần, lực nghề nghiệp Điều 24 Điều lệ Trường đại học Việt Nam (2010) quy định cụ thể tiêu chuẩn giảng viên sau: Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt Có tốt nghiệp đại học trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Có thạc sỹ giảng viên giảng dạy mơn lý thuyết chương trình đào tạo đại học; có tiến sỹ giảng viên giảng dạy hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp Lý lịch thân rõ ràng Trên yếu tố cấu thành mơ hình nhân cách giảng viên đại học xã hội đại mà muốn tồn cần phải phấn đấu hoàn thiện liên tục, nhà sư phạm tiếng ví “Người giáo viên đứng trước dòng nước ngược, không cẩn thận bị nước trôi” TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường đại học (Việt Nam) V.A Slastionin, Sư phạm giáo dục - Tiếng gọi kỷ XXI” Tham luận Hội thảo quốc tế ”Sư phạm giáo dục - tiếng gọi kỷ XXI”, ngày 1617 tháng năm 2010 Moskva C.D Reznik, O.A Vdovina (2010), Giảng viên đại học: Công nghệ tổ chức hoạt động, Moskva https://www.uef.edu.vn/huong-nghiep/nganh-nghe/nghe-giang-vien-dai-hoc-caodang-1443 http://oisp.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/88-vu-the-dung/thay-dung/169-vai-suynghi-ve-vai-tro-moi-cua-giang-vien-dai-hoc.html https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/giang-vien-dai-hoc-hoi-tu-du-3-nha-3973054b.html ... thông tin, giao tiếp tình cảm, giao tiếp giải trí vui chơi, giao tiếp ẩm thực, giao tiếp sư phạm, Căn vào tư cách chủ thể, phân loại hoạt động giao tiếp thành: giao tiếp việc riêng, giao tiếp công... bầu khơng khí sư phạm tốt đẹp 3.2.2 Đặc điểm giao tiếp sư phạm trường đại học a Đặc điểm giao tiếp sư phạm Hoạt động sư phạm loại hình giao tiếp chuyên biệt bên nhà giáo dục bên người giáo dục... tác, kết hợp giao tiếp công tác giao tiếp việc riêng Người ta phân loại giao tiếp vào địa điểm giao tiếp gia đình; giao tiếp cơng sở, nơi công cộng; giao tiếp đường lối lại Hoặc vào hình thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: NGƯỜI DẠY Ở ĐẠI HỌC VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM, NGƯỜI DẠY Ở ĐẠI HỌC VÀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM

Từ khóa liên quan