Bài tập nhóm phân tích phong cách lãnh đạo của steve jobs và bài học rút ra trong việc ra quyết định của steve jobs

14 148 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:40

Đề tài: Phân tích phong cách lãnh đạo Steve Jobs học rút việc định Steve Jobs Bài làm Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân nhóm nhằm đạt mục tiêu định sẵn điều kiện định Lãnh đạo bao gồm khả lơi người khác theo mình, tạo mối ràng buộc người với người, người với công việc quan tâm Để lãnh đạo, nhà lãnh đạo phải có khả thuyết phục gây ảnh hưởng lên người khác để hướng họ đến mục tiêu mong muốn Lãnh đạo khái niệm tưởng chừng đơn giản thực lại vơ phong phú, phức tạp Tùy thuộc vào lực, cá tính cá nhân khác mà cách thức lãnh đạo khác Tựu chung lại hợp thành phong cách lãnh đạo cá nhân, dấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo khác Các phong cách lãnh đạo thông thường đúc kết bao gồm: - Phong cách lãnh đạo độc đoán phong cách lãnh đạo chuyên quyền, theo thị nhà lãnh đạo, nhân viên nhận lệnh thi hành mệnh lệnh - Phong cách lãnh đạo dân chủ phong cách lãnh đạo người lãnh đạo chia quyền lực cách tham khảo ý kiến cấp dưới, lắng nghe ý kiến cấp trước định - Phong cách lãnh đạo tự nhà lãnh đạo cho phép cấp tối đa quyền định Nhà lãnh đạo tạo điều kiện cho cấp để việc thực nhân viên diễn suôn sẻ Một đại diện tiêu biểu phong cách lãnh đạo độc đốn kể đến Steve Jobs Để hình thành nên phong cách lãnh đạo phải kể đến tác động khách quan chủ quan sau: - Thứ chủ quan, tính cách Steve Jobs người cảm nhận chung tính cầu tồn, tinh tế u thích sáng tạo Ơng ln có u cầu cao tỉ mỉ sáng tạo cơng việc Ơng thường ép thiết kế phải tn theo cách nhìn ơng, mà ơng quan niệm hoàn hảo Điều trả lời cho câu hỏi sản phẩm tiếng iPod, iPhone, iPad từ kiểu dáng bên ngoài, đến đồng phần cứng phần mềm thể nét tinh tế, sáng tạo khao khát Một số tính cách khác ông dẫn đến việc phong cách lãnh đạo ơng độc đốn kể dễ nóng Hay ơng người tham vọng muốn kiểm soát thứ, người đoán, người cay độc lạnh lùng - Thứ hai, nguyên nhân khách quan dẫn đến phong cách lãnh đạo Steve Jobs việc ông trở lại năm 1997, công ty bờ vực phá sản Do trình điều hành ban quản trị trước đó, cơng ty nhiều kỹ sư nhân viên quản lý giỏi Tình hình lúc đòi hỏi giám đốc điều hành đoán Các định quan trọng mà Steve Jobs phải ban hành Apple: - Ông sếp nhân viên thân cận vào vị trí Apple, giúp ơng kiểm sốt hồn tồn cơng ty từ mảng phần mềm đến mảng kỹ thuật, nói chung tất thứ Từ Apple theo hướng phát triển Steve Jobs - Ông giải tán phận quản trị cấp cao Apple, người lo tới lợi ích thân công ty - Ông định hướng lại sản phẩm mục tiêu để đáp ứng thị trường mục tiêu, nơi mà ông nghĩ đem lại giá trị tối đa cho công ty - Ông mở cửa hàng bán lẻ tình hình bán hàng cơng ty gặp khó khăn Từ phong cách lãnh đạo độc đoán Steve Jobs, nhóm có số nhận xét học phong cách lãnh đạo việc định sau: - Thứ nhất, cơng ty có tập trung nhiều nhân tài Apple, với đa dạng tính cách cá tính mạnh mẽ, phong cách lãnh đạo độc đoán Steve Jobs cho thấy hiệu Giúp cho nhân viên có tập trung tư tưởng tối đa để hồn thành cơng việc mình, hướng tới mục tiêu chung cơng ty - Khi mà khơng khí làm việc cơng ty có căng thẳng định giữ nhân viên đội ngũ lãnh đạo, cần người cầm trịch định cách đoán, giải hết tất vấn đề công ty, không quyền lực phân tán dẫn đến việc chia bè kết phái cơng ty có hội phát triển - Những định dựa phong cách lãnh đạo độc đốn phần áp lực vơ hình nhân viên cấp nhận thị Và để họ tập trung trí lực, thể lực, tâm lực cho công việc hướng đến mục tiêu chung công ty Bên cạnh ưu điểm kể trên, nhược điểm phong cách lãnh đạo độc đoán cần lưu ý áp dụng vào công ty sau: - Việc áp đặt suy nghĩ lên người khác khơng bàn bạc kỹ lưỡng với người khác rủi ro sai lầm định cao, đặc biệt người định không thực giỏi, không thực đủ tầm vấn đề cần định - Trong thời gian ngắn, việc áp dụng áp đặt cho nhân viên hiệu quả, theo thời gian, xuất bất mãn nội nhân viên họ cảm thấy ý kiến khơng tơn trọng - Những định độc đốn đơi kéo theo áp lực lớn, tạo khơng khí căng thẳng đến nhân viên - Người lãnh đạo theo phong cách cần có sức khỏe thực tốt, phải ơm vào nhiều việc, từ việc lớn đến việc bé công ty Trên ý kiến nhóm phong cách lãnh đạo Steve Jobs học rút từ phong cách lãnh đạo ơng Dù nữa, khơng có phong cách lãnh đạo hoàn hảo tuyệt đối Vì nhóm cho rằng, phong cách lãnh đạo tốt phong cách lãnh đạo phù hợp với thực trạng cơng ty, phù hợp với người hài hòa đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhận hòa Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo vấn đề không dễ dàng cho nhà quản trị công ty thực cần lưu ý đến ... Người lãnh đạo theo phong cách cần có sức khỏe thực tốt, phải ôm vào nhiều việc, từ việc lớn đến việc bé công ty Trên ý kiến nhóm phong cách lãnh đạo Steve Jobs học rút từ phong cách lãnh đạo. .. - Phong cách lãnh đạo độc đoán phong cách lãnh đạo chuyên quyền, theo thị nhà lãnh đạo, nhân viên nhận lệnh thi hành mệnh lệnh - Phong cách lãnh đạo dân chủ phong cách lãnh đạo người lãnh đạo. .. khó khăn Từ phong cách lãnh đạo độc đốn Steve Jobs, nhóm có số nhận xét học phong cách lãnh đạo việc định sau: - Thứ nhất, công ty có tập trung nhiều nhân tài Apple, với đa dạng tính cách cá tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm phân tích phong cách lãnh đạo của steve jobs và bài học rút ra trong việc ra quyết định của steve jobs, Bài tập nhóm phân tích phong cách lãnh đạo của steve jobs và bài học rút ra trong việc ra quyết định của steve jobs

Từ khóa liên quan