Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ tiền ảo bitcoin các khuyến nghị quản lý tiền ảo và tương lai chính sách tiền tệ ở việt nam

21 137 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP.HCM Nhóm 04 ĐỀ TÀI: TIỀN ẢO BITCOIN - CÁC KHUYẾN NGHỊ QUẢN LÝ TIỀN ẢO VÀ TƯƠNG LAI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Tiểu luận Ngân hàng trung ương sách tiền tệ TP HỒ CHÍ MINH - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP.HCM ĐỀ TÀI: TIỀN ẢO BITCOIN - CÁC KHUYẾN NGHỊ QUẢN LÝ TIỀN ẢO VÀ TƯƠNG LAI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Tiểu luận Ngân hàng trung ương sách tiền tệ Nhóm 04: VŨ BẢO PHIÊN MSHV: C18604 Mail: phien84@gmail.com Chuyên gia phê duyệt KHCN NH TMCP Hàng Hải (MSB) Ghi chú: Đây luận cá nhân, thành viên lại nhóm khơng có đóng góp nên khơng có Trang Cam kết MỤC LỤC GIỚI THIỆU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN ẢO BITCOIN LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TIỀN ẢO 1.1 Định nghĩa tiền ảo .2 1.2 Phân loại tiền ảo .2 1.3 Đặc điểm tiền ảo 1.4 Chủ thể tham gia TỔNG QUAN VỀ TIỀN ẢO BITCOIN 2.1 Khái niệm .3 2.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.3 Đặc điểm chế giao dịch 2.4 Ưu điểm nhược điểm đồng Bitcoin 2.5 Rủi ro sử dụng đồng Bitcoin 2.6 Tiền ảo Bitcoin rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố .8 THỰC TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI 3.1 Thực tiễn sử dụng 3.2 Khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo giới .7 THỰC TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM 4.1 Thực trạng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo Việt Nam 4.2 Khuyến nghị TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM 11 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ AML Anti Money Laundering (Chương trình phòng chống rửa tiền) BTC Bitcoin CTR Currency Transaction Report (Báo cáo giao dịch tiền tệ) MSB Money Service Business (Công ty dịch vụ tiền tệ) NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam CBDC Tiền mật mã ngân hàng nhà nước phát hành GIỚI THIỆU Nội dung nghiên cứu cá nhân việc sử dụng tiền tệ lịch sử tại, cách Bitcoin và/hoặc loại cryptocurrency khác “hòa nhập” vào tương lai tiền tệ Sự phát triển tiền ảo nói chung biến động giá mạnh mẽ tiền ảo Bitcoin nói riêng thời gian gần thu hút quan tâm dư luận Tiền ảo xuất tạo nhiều thách thức việc thực thi sách tiền tệ, kiểm sốt dòng tiền, rủi ro phát sinh giao dịch tài an tồn hệ thống ngân hàng Nội dung viết phân tích, đánh giá thách thức đưa số đề xuất nhằm góp phần hạn chế tác động tiêu cực tiền ảo việc điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mục tiêu tổng quát đề tài làm rõ đặc điểm chế đồng tiền ảo Bitcoin, tính hiệu thị trường thực trạng khuôn khổ pháp lý cho quản lý đồng tiền giới Đối tượng nghiên cứu đề tài bao gồm đồng tiền ảo Bitcoin thị trường Bitcoin Việt Nam Để nghiên cứu đề tài, tơi có sử dụng kết phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định tính hiệu thị trường, coi phương pháp tốt áp dụng cho số liệu dạng chuỗi thời gian để kiểm định thị trường hiệu 2 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TIỀN ẢO 1.1 Định nghĩa tiền ảo Theo ECB ( European Cetral Bank – Ngân hàng trung ương Châu Âu) , tiền ảo loại tiền số, không quản lý, người sáng lập phát hành thường người sáng lập kiểm soát, xử dụng chấp nhận thành viên kinh tế ảo cụ thể 1.2 Phân loại tiền ảo a)Theo loại: Theo hình ảnh minh hoạ b)Theo khả chuyển đổi: chia làm loại: Tiền ảo khơng có khả chuyển đổi tiền ảo có khả chuyển đổi c) Theo khả kiểm soát: chia thành loại: tiền ảo tập trung tiền ảo phi tập trung d) Theo cách thức hình thành: chia làm loại: tiền ảo mật mã tiền ảo thông thường e) Theo chức mục đích sử dụng: chia làm loại: tiền ảo giá trị trả trước, tiền ảo thân thiết, tiền ảo game, tiền ảo lưu hành 1.3 Đặc điểm tiền ảo a) Ưu điểm - Tính chấp nhận rộng rãi: Mỗi đồng tiền ảo chấp nhận sử dụng cộng đồng môi trường kinh tế cụ thể - Tính đồng nhất: Mỗi đồng tiền ảo có giá trị giống dù phát hành hay tạo thời điểm khác 3 - Tính lưu động: tiền ảo lưu chuyển với tốc độ nhanh, dễ dàng đến địa điểm khác thơng qua máy tính hay thiết bị điện tử khác - Tính khoản cao chi phí thấp: giao dịch tiền ảo thường có tính khoản cao ngân hàng với chi phí giao dịch phí tham gia thị trường ảo thấp - Tính đầy đủ: Hệ thống ln ln có sẵn đảm bảo cung cấp lúc cho người sử dụng b) Nhược điểm: - Tính bất ổn định: khơng đảm bảo vật (như vàng hay đồng tiền phủ) nên giá trị tiền ảo dễ biến động, không ổn định - Tính dễ bị ảnh hưởng hệ thống (vulnerable to system failure): ngun nhân tiền ảo thiết lập lưu hành chủ yếu thông qua thiết bị điện tử - Tính phụ thuộc: hầu hết đồng tiền ảo bị quản lý cá nhân hay tổ chức phát hành mà khơng chịu giám sát nhà nước.Vì nay, tiền ảo chịu thuế 1.4 Các chủ thể tham gia giao dịch tiền ảo Trong kinh tế ảo, tiền ảo tạo lưu hành thông qua tham gia thành phần: người dùng (users), người môi giới (exchangers) người quản trị (adminstrators) Tuy nhiên với loại tiền ảo cao cấp Bitcoin khơng có tham gia người quản trị 2.TỔNG QUAN VỀ TIỀN ẢO BITCOIN 2.1 Khái niệm Bitcoin, trước hết đồng tiền ảo lưu chuyển mở (open-flow currency), có nghĩa người dùng Bitcoin thực giao dịch, trao đổi Bitcoin với tiền thực với hàng hóa, dịch vụ thực ảo khác Nói cách khác, Bitcoin có đặc điểm chức tiền tệ, loại tài sản (gần giống vàng) Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến Bitcoin trở nên ưu việt so với đồng tiền ảo khác là đồng tiền mã hóa (cryptography currency) sử dụng hệ thống toán ngang hàng ( peer-to-peer), phi tập trung (decentralized) Bitcoin xây dựng dựa thuật tốn phức tạp, cho phép giao dịch thực trực tiếp người gửi người nhận mà khơng cần có kiểm sốt phủ, ngân hàng hay tổ chức tài mà đảm bảo tính an tồn xác giao dịch Bản chất thuật tốn phép mã hóa giao dịch, tất giao dịch cơng khai tồn hệ thơng ( nguồn mở - open source), người hàng triệu người dùng kiểm tra tính xác minh giao dịch (thơng qua việc giải tốn hay gọi mining – đào) Cơ chế giúp Bitcoin giải tốn lớn từ trước đến nay, tốn lòng tin an tồn tốn Cơ cấu minh bạch phi tập trung hóa Bitcoin giúp giảm thiểu chi phí tăng tính hiệu hình thức tốn điện tử Được biết đến lần vào vào năm 2008 Satoshi Nakamotom bắt đầu đưa vào sử dụng năm 2009, đến nay, Bitcoin có bước phát triển đáng kể, trở thành đồng tiền ảo thành công đến thời điểm Thông thường chữ in hoa “BITCOIN” đề cập đến công nghệ mạng lưới, chữ thường “Bitcoin” đề cập đến khía cạnh tiền tệ Bitcoin kí hiệu là: BTC, hay ฿, Ƀ 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Theo lịch sử, Satoshi Nakamoto bắt đầu đưa ý niệm sơ khai Bitcoin vào năm 2007 Cũng năm đó, giới biến động với hàng loạt vụ khủng hoảng nhà đất dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến tài giới: Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) bơm tiền vào cứu trợ; suy thoái kinh tế tồn cầu; Châu u rơi vào khủng hoảng nợ nần…Lòng tin vào đồng tiền phủ bắt đầu suy giảm Đây thời điểm hoàn hảo cho bắt đầu kỷ nguyên tiền tệ – đồng Bitcoin (tiền mã hoá dựa vào niềm tin) Giai đoạn (2009): Khởi thủy Giai đoạn ( 2010): Phát triển nhanh chóng rộng rãi giới, vốn hóa thị trường vượt triệu USD Giai đoạn (2011-2012): Tiếp tục phát triển mạnh phải đối mặt với khó khăn công tác bảo mật, chống tin tặc hoạt động phi pháp khác Giai đoạn ( 2013-2014): Phát triển nhanh đột biến Giai đoạn ( 2018- 2019): Lập đỉnh, quay đầu bất ổn định 2.3 Đặc điểm chế giao dịch Giao địch tiền ảo Bitcoin thực qua bước bước sau: Bước 1: Bitcoin đưa vào hệ thống thống qua q trình mining Bước 2: Tạo lập ví tài khoản Bitcoin Bước 3: Thực giao dịch với Bitcoin Bước 4: Xác nhận giao dịch với Bitcoin Tính ẩn danh minh bạch Bitcoin: Tính đối ngẫu hệ thống Bitcoin nằm hai mặt ẩn danh minh bạch Tính ẩn danh Bitcoin thể đặc điểm: - Người sử dụng hồn tồn giao dịch mà khơng cần thơng tin cá nhân ngồi địa Bitcoin tạo cách dễ dàng - Người sử dụng sở hữu số lượng địa Bitcoin tùy ý Nếu lần giao dịch người dùng sử dụng địa Bitcoin khác khơng có cách để biết giao dịch địa thuộc chủ sở hữu Ngược lại, hệ thống Bitcoin có tính minh bạch cao: - Sổ block chain ghi chép lại giao dịch công khai lưu trữ tồn mạng lưới Bitcoin Bất kì xem kiểm tốn giao dịch đó, hay chí kiểm tra số dư địa Bitcoin - Do giao dịch ghi lại công khai block chain nên bị cắp Bitcoin, hồn tồn xác minh theo dõi trình luân chuyển số Bitcoin đó, bao gồm địa kẻ lấy cắp - Người dùng ẩn danh thực giao dịch hàng hóa ảo Khi sử dụng Bitcoin để đổi tiền mặt hay mua hàng hóa thực, người dùng bắt buộc phải tiết lộ tài khoản chuyển tiền hay địa gửi hàng, từ tiết lộ chủ sở hữu địa tham gia giao dịch 2.4 Ưu điểm nhược điểm đồng Bitcoin a) Ưu điểm + Tự toán + Lệ phí thấp + Ít rủi ro cho thương gia + An ninh kiểm soát + Minh bạch trung lập + Phát triển liên tục b) Nhược điểm Mức độ chấp nhận Bitcoin bị (dữ liệu, tin tặc) Biến động Không bảo vệ người mua Nguy sai sót kỹ thuật (*) Giảm phát - Khi tổng số Bitcoin đạt mức 21 triệu, gây giảm phát Mỗi Bitcoin có giá trị tổng số Bitcoin đạt cực đại Điều tạo cú shock cho kinh tế mà kinh tế bị thiếu vốn luân chuyển ngành kinh doanh phải đấu tranh chuyện Với viễn cảnh phải tốn nhiều tiền để trả lại số tiền vay mượn đồng tiền tăng mạnh nên người tiêu dùng hạn chế vay mượn Nó giống bị đặt kẹp gây tác dụng đến kinh Bitcoin khiến biến động nhanh khơng thể lường trước Khơng có bảo lãnh thẩm định giá 2.5 Rủi ro sử dụng đồng Bitcoin a) Rủi ro giá trị Số Bitcoin giảm dần theo thời gian thay đổi tùy theo số người tham gia, nhiều người tham gia giá trị Bitcoin đẩy lên cao, nhiều người đào thời gian công sức bỏ tốn b) Rủi ro quản lý c) Rủi ro pháp lý Hiện nay, đa số nước loay hoay dần hoàn thiện khung pháp lý cho btc d) Rủi ro hoạt đợng Rủi ro q trình lưu trữ BTC: Hệ thống ví điện tử E-Wallet bị hack, Khóa bí mật ( private key) bị đành cắp Rủi ro trình sử dụng BTC: Giá Bitcoin biến đổi nhanh không cố định Người dùng quy đổi btc loại tiền tệ khác: Người tham gia vào hoạt động đầu tư: Nhà đầu tư bị thiệt hại tính không hiệu thị trường Nhà đầu tư bị thiệt hại sàn giao dịch đầu tư phá sản: 2.6 Tiền ảo Bitcoin rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố Bitcoin tiền ảo lưu giữ dạng kỹ thuật số nên nguy bị công, đánh cắp, thay đổi liệu bị ngừng giao dịch lớn Các giao dịch BTC có tính ẩn danh cao, khơng có địa người mua người bán, khơng có bên thứ ba (khơng có hệ thống tốn giám sát định chế tài uy tín) khơng có phí giao dịch, nên BTC dễ dàng bị lợi dụng trở thành công cụ cho tội phạm rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế, giao dịch, toán tài sản phi pháp hay tài trợ cho hoạt động khủng bố… Thực trạng Bitcoin Thế Giới 3.1 Thực tiễn sử dụng Có thể thấy, Bitcoin giao dịch rộng rãi nhiều nước giới, tập trung vào khu vực phát triển Bắc Mỹ, Đông Âu Châu Á Mỹ Trung Quốc hai quốc gia đồng tiền sử dụng nhiều nhất, thời gian gần đây, phủ Trung Quốc ban hành số sách hạn chế phát triển Bitcoin quốc gia Châu Phi, Trung Đông khu vực Nam Á chưa phổ biến Bitcoin, Châu Âu khu vực đồng tiền chung Eu, Bitcoin không xử dụng rộng rãi khu vực kinh tế phát triền khác 3.2 Khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo giới Do loại tiền điện tử, quốc gia lại có phản ứng khác trước Bitcoin Đi vào hoạt động từ năm 2009, có nhiều tranh cãi xoay quanh tính pháp lý việc tiêu thụ tiền ảo Bitcoin Tính đến nay, giới có nhiều quốc gia thức chấp nhận cho phép giao dịch Bitcoin Hầu hết quốc gia lại, nơi có cộng đồng tiêu thụ Bitcoin, theo dõi tình hình phát triển biến động liên tục đồng tiền ảo, phủ chưa có định thức khung pháp lý chặt chẽ đồng việc quản lý tiêu dùng giao dịch tiền ảo nói chung Bitcoin nói riêng Biểu đồ : Tính hợp pháp Bitcoin giới (tính đến năm 2019) xanh: cho phép; vàng: xem xét; đỏ: không cho phép Nguồn: bitlegal.net Độ rủi ro thị trường Ngồi rủi ro thị trường yếu tố tác động đến chế độ pháp lý nước với Bitcoin chấp nhận Bitcoin chấp nhận loại hình tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro hệ thống Theo cac thị trường chấp nhận Bitcoin Mỹ, Canada hay Singapore có độ rủi ro thị trường 0.00% - số thấp, thị hạn chế lưu hành Bitcoin có độ rủi ro cao, Trung Quốc 0.9% hay Nga 2.4% Nhìn chung, với nước có độ rủi ro thị trường cao, phủ thường khơng chấp nhận Bitcoin lo ngại thị trường điều tiết kiểm sốt đồng tiền này, gây nguy hiểm cho thị trường Sự phát triển thương mại điện tử Các nước phát triển mạnh phương thức tốn khơng dùng tiền mặt có xu hướng chấp nhập hợp pháp Bitcoin ( US, EU, so với Trung Quốc Nga) THỰC TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM 4.1 Thực trạng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo Việt Nam Mặc dù hoạt động toán điện tử diễn gần 15 năm đến thiếu hành lang pháp lý để quản lý tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán Ngày 22/11/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt, có Điều 15 Điều 16 quy định dịch vụ trung gian toán điều kiện cung ứng, quy định quy trình thủ tục, hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Tuy nhiên, đến quy định chưa áp dụng thực tế chờ Thơng tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán đời Do đó, việc sử dụng Bitcoin loại tiền tệ phương tiện toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến sau: ” Theo quy định pháp luật hành tiền tệ ngân hàng, Bitcoin (và loại tiền ảo tương tự khác) tiền tệ phương tiện toán hợp pháp Việt Nam Do vậy, việc sử dụng Bitcoin (và loại tiền ảo tương tự khác) làm phương tiện toán không pháp luật thừa nhận bảo vệ Các tổ chức tín dụng khơng phép sử dụng Bitcoin (và loại tiền ảo tương tự khác) loại tiền tệ phương tiện toán cung ứng dịch vụ cho khách hàng Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin (và loại tiền ảo tương tự khác) loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân không pháp luật bảo vệ Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực giao dịch liên quan đến Bitcoin loại tiền ảo tương tự khác Chính phủ Việt Nam khẳng định khơng thừa nhận, không cho phép giao dịch tiền Bitcoin, không chịu trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động giao dịch đồng Bitcoin Đồng thời, NHNN khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành quy định để quản lý hoạt động liên quan đến tiền điện tử Dự kiến đến T6/2019 hồn thiện việc xây dựng mơ hình đề xuất khung thuế với tài sản ảo 4.2 KHUYẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BITCOIN Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 4.2.1 Cơ sở hạ tầng Việt Nam a) Hạ tầng tốn Tỷ trọng tốn khơng dùng tiền mặt Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ toán tiền mặt so với tổng phương tiện toán giảm dần qua năm Đây tiền đề quan trọng cho việc phát triển dịch vụ toán điện tử Việt Nam Các hình thức tốn trực tuyến Theo khảo sát cục TMĐT CNTT năm 2019, hình thức toán chủ yếu sử dụng mạng internet người dân sử dụng nhiều tốn tiền mặt (74%) Tuy nhiên hình thức toán khác bắt đầu người dung quan tâm đến Ví điện tử bắt đầu xuất có tiềm phát triển lớn tương lai Xu hướng cho thấy người dung bắt đầu có quan tâm đến hình thức tốn trực tuyến đơn giản thuận tiện Sự xuất Bitcoin sàn giao dịch bắt đầu có hoạt động định người dung internet dự báo loại hình tốn thuận tiện, khơng phí giao dịch, nhanh gọn có tính bảo mật cao (như phân tích phần trước) đáp ứng nhu cầu người dùng ngày có thói quen sử dụng internet để trao đổi dịch vụ, hàng hóa 10 Thị trường dịch vụ di động viễn thơng Vì vậy, nhìn chung so với nước chấp nhận Bitcoin có thị trường Bitcoin phát triển Việt Nam, thấy điều kiện có chưa đủ Độ mở cửa thị trường thấp, rủi ro thị trường cao, tâm lý người tiêu dùng chưa quen với hình thức tốn điện tử Tuy nhiên, yếu tố có xu hướng thay đổi phù hợp với điều kiện để chấp nhận Bitcoin, đặc biệt sở hạ tầng công nghệ thông tin Việt Nam phát triển đáng kể Do đó, đứng trước thời đại tồn cầu hóa kinh tế, cần tận dụng thách thức, khó khăn để biến thành hội, đưa đất nước phát triển vượt bậc 4.2.2 Quan điểm việc chấp nhận sử dụng Bitcoin Việt Nam Về tính pháp lý: tài sản ảo tài nguyên mạng máy tính xác định giá trị tiền chuyển giao giao dịch dân Về chất: Dù hình ảnh thiết bị máy tính, chất, Bitcoin tồn dạng đoạn mã máy tính nhận biết thơng qua địa cơng khai (là dãy mã hóa số chữ cái) Tuy nhiên đoạn mã máy tính khơng tồn độc lập hồn tồn nên thực quyền chiếm hữu tài sản thơng thường mà thực quyền thơng qua giá trị tiền ( tính vơ hình) Việc thừa nhận Bitcoin thơng qua đoạn mã ghi nhận quyền người dùng có ý nghĩa quan trọng việc bảo hộ, quản lý khai thác lợi ích loại tài sản Về giá trị: Bitcoin có giá trị kinh tế giá trị sử dụng tạo lợi ích kinh tế đáp ứng cầu đồng tiền an tồn, dễ dàng sử dụng lưu thơng kinh tế tồn cầu hóa Việc thừa nhận tài sản ảo đoạn mã ghi nhận quyền người dùng Bitcoin có ý nghĩa quan trọng việc bảo hộ khai thác lợi ích tài sản ảo, đồng thời giải vấn đề vướng mắc thực tế sau: - Tạo sở pháp lý vững để xác định giao dịch liên quan đến tài sản ảo với tư cách tài sản giao dịch dân để xác lập quyền sở hữu - Tạo sở để giải hành vi phạm tội tài sản ảo xảy vụ án hình hành vi trộm cắp, lừa đảo tài sản ảo 11 4.2.3 Giải pháp quản lý Bitcoin Việt Nam Thực tế nay, qua phân tích nêu trên, thấy hệ thống tài – ngân hàng Việt Nam trình độ phát triển, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro xảy đổ vỡ Thêm vào đó, yếu tố khác sở hạ tầng, cơng nghệ thơng tin…cũng có khoảng cách xa với nước phát triển Vì vậy, việc chấp nhận hoàn toàn đồng Bitcoin số nước phát triển giai đoạn Việt Nam chưa phù hợp Tuy nhiên, khơng nên cứng nhắc “ngăn cấm” biện pháp hành Ngân hàng Nhà nước thực Từ quan điểm coi Bitcoin dạng “tài sản ảo”, nhóm nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị để quản lý Bitcoin Việt Nam sau: 4.2.4 Đối với người dùng cá nhân tổ chức tài Cần có quy định riêng biệt hạn mức sử dụng Bitcoin, đồng thời nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Pháp luật VN ban hành TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: Vậy thách thức mà tiền ảo đặt hoạt động điều hành sách tiền tệ ngân hàng trung ương nói chung với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vấn đề gì? Thứ nhất, tiền ảo gây ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm sốt lạm phát sách tiền tệ Tiền ảo đời bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 (Nakamoto, 2008) Bitcoin đồng tiền ảo phổ biến hệ thống tiền ảo thu hút đông đảo người quan tâm thời gian qua Đồng tiền không bị kiểm sốt ai, kể Chính phủ hay người tạo Theo phương trình trao đổi M.V = P.Y (Trong đó, M lượng tiền, V vòng quay tiền tệ, Y mức sản lượng thực tế, P giá), vòng quay tiền V sản lượng thực tế không Y đổi gia tăng mức cung tiền M kéo theo gia tăng mức giá P tức lạm phát mà khơng có ảnh hưởng kinh tế thực (Franco, 2015) Nghiên cứu Franco ảnh hưởng có tiền ảo Bitcoin tới sách tiền tệ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Đó là, tiền ảo Bitcoin sử dụng nhiều dẫn đến gia tăng vòng quay tiền gia tăng dẫn đến lạm phát (Franco, 2015) Thứ hai, tiền ảo gây khó khăn việc kiểm sốt mức cung tiền Nền tảng cơng nghệ giúp việc thu thập thông tin mạng lưới giao dịch nhanh hơn, rẻ Điều tạo động lực cho kinh tế chia sẻ cho phép tổ chức tài cơng nghệ nắm bắt số hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 Ví dụ, cơng nghệ blockchain tạo tảng cho vay với độ tin cậy cao cho giao dịch phân cấp, cho dù giao dịch xác định đồng tiền pháp định hay đồng tiền ảo Cụ thể, với lợi giao dịch tiền ảo hợp đồng thông minh, giải giao dịch hai bên độc lập mà không cần bên thứ ba tiền ảo mang chất phi tập trung phá vỡ kênh giao dịch tiền tệ bình thường Với đồng tiền pháp định ngân hàng trung ương phát hành làm phương tiện toán cho kinh tế Khối lượng phát hành tiền ngân hàng trung ương định vào nhu cầu kinh tế Vì vậy, ngân hàng trung ương dễ dàng kiểm soát lượng tiền pháp định Và khoản toán sử dụng tiền ảo diễn nhiều nhu cầu tiền mặt trữ tiền ngân hàng trung ương phát hành đi; đồng thời có thêm lượng tiền ảo từ bên vào làm gia tăng phương tiện toán kinh tế Tiền ảo số trường hợp sử dụng toán thay cho tiền pháp định ảnh hưởng tới bảng cân đối tiền tệ ngân hàng trung ương, qua tác động đến sách tiền tệ Khi giao dịch tiền ảo tăng trưởng hay tiền ảo sử dụng phương tiện trao đổi hộ gia đình giảm lượng tiền mặt nắm giữ, tiền có xu hướng trở lại hệ thống ngân hàng Từ đó, thu nhập từ phát hành tiền ngân hàng trung ương giảm Một điều chỉnh khác xảy ra, hộ gia đình giảm lượng tiền gửi ngắn hạn mà họ thường sử dụng để chi trả tốn khoản chi phí thẻ tín dụng hay giao dịch ngân hàng bên cạnh việc nắm giữ tài sản tài chứng khoán họ xem tiền ảo loại tài sản Từ đó, tiền gửi có xu hướng co lại nhu cầu tiền gửi ngân hàng ngân hàng trung ương có xu hướng giảm dẫn đến quy mô bảng cân đối ngân hàng trung ương nhỏ thu nhập từ phát hành tiền Sự khác biệt đồng tiền ảo với đồng tiền pháp định, thách thức lớn cho thực thi sách tiền tệ Bởi để thực thi sách tiền tệ hiệu điều kiện quan trọng ngân hàng trung ương phải kiểm soát thống kê tồn lượng tiền tệ lưu thơng quốc gia Nhưng thực tế nay, ngân hàng khó khăn việc thống kê loại đồng tiền ảo vào tổng phương tiện toán, tốn tiền ảo thực mà khơng cần có tham gia bên trung gian ngân hàng 13 KẾT LUẬN Hoàn thiện đề tài này, tơi mong muốn góp phần kiến thức vào vấn đề quản lý phát triển tiền ảo Việt Nam Tuy nhiên hạn chế tài liệu kiến thức, đề tài tránh khỏi thiếu sót Vì nghiên cứu mong muốn nhận đánh giá thầy bạn để đề tài hoàn thiện 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt 1) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019 Thơng cáo báo chí Bitcoin loại tiền ảo tương tự khác 2) Phan Hoài Dương (2014) “Tiền ảo, rủi ro rửa tiền tài trợ khủng bố” Tạp chí Ngân hàng, số 3, tháng 2/2014 3) Đậu Thị Mai Hương (2014) ” Một số vấn đề pháp lý tiền ảo khuyến nghị” Tạp chí Ngân hàng, số 10, 2014 4) Trang Ngọc (2014).”Quá trình phát triển đồng Bitcoin vấn đề đặt ra” Thị trường Tài Tiền tệ, số tháng 1/2014 Các trang mạng tra cứu 1) Báo Điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam http://baodientu.chinhphu.vn/ 2) Báo Đại biểu Nhân dân http://www.daibieunhandan.vn 3) Tạp chí Tài điện tử - Cơ quan Cục Tin học Thống kê tài (DFIS) http://www.taichinhdientu.vn/ 4) Thời báo Ngân hàng- Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://thoibaonganhang.vn 5) Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://sbv.gov.vn/ 6) Website Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương http://vecita.gov.vn/ Các trang mạng tra cứu 1) BitLegal- Regulatory landscape of virtual currency around the world http://bitlegal.net/ 2) Blockchain.info – Bitcoin wallet and block explorer 15 https://blockchain.info/ PHỤ LỤC Biểu đồ 1: Số lượng Bitcoin lưu thông Nguồn: blockchain.info Biểu đồ 2: Tổng giá trị vốn hóa thị trường đồng Bitcoin (quy đổi USD) 16 Nguồn: blockchain.info Biểu đồ : Hệ thống địa điểm có giao dịch Bitcoin giới Nguồn: bitlegal.net ... LUẬT TP.HCM ĐỀ TÀI: TIỀN ẢO BITCOIN - CÁC KHUYẾN NGHỊ QUẢN LÝ TIỀN ẢO VÀ TƯƠNG LAI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Tiểu luận Ngân hàng trung ương sách tiền tệ Nhóm 04: VŨ BẢO PHIÊN MSHV: C18604... pháp lý quản lý tiền ảo giới .7 THỰC TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM 4.1 Thực trạng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo Việt Nam 4.2 Khuyến nghị TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH... TIỄN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM 4.1 Thực trạng khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo Việt Nam Mặc dù hoạt động toán điện tử diễn gần 15 năm đến thiếu hành lang pháp lý để quản lý tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ tiền ảo bitcoin các khuyến nghị quản lý tiền ảo và tương lai chính sách tiền tệ ở việt nam, Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ tiền ảo bitcoin các khuyến nghị quản lý tiền ảo và tương lai chính sách tiền tệ ở việt nam

Từ khóa liên quan