KH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TRUNG THU

2 47 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:18

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁYBãi Cháy, ngày 11 tháng 9 năm 2018KẾ HOẠCH TÌM HIỂU TẾT TRUNG THUNăm học 2018 20191. Mục đích yêu cầu: Nhằm Giáo dục cho các em về Lễ hội của Dân tộc đồng thời giúp học sinh phát huy năng lực thẩm mỹ, tính sáng tạo trong học đường và trong cuộc sống đời thường.2. Thời gian: Khối 7,8,9: Sau tiết 4 ngày thứ 7 – 1102018Khối 6: Sau tiết 3 ngày thứ 7 – 1102018Địa điểm: Tại phòng học các lớp3. Nội dung: “ Sinh hoạt chủ điểm: Tìm hiểu ngày Tết trung thu” Xem tài liệu trình chiếu Liên đội chuyển xuống. Thực hiện trương trình riêng tại lớp: Kịch, văn nghệ, trò chơi có thưởng…với các chủ đề liên quan đến Trung thu – Tết thiếu nhi. Yêu cầu:Tổ chức ngắn gọn trong 1 tiết học.Trang trí bảng lớp và chụp lại ảnh gửi vào zalo chủ nhiệm để làm tư liệu báo cáo Thành Đoàn.DuyệtHIỆU TRƯỞNGTm Liên độiTPTNguyễn Thanh Huyền ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁY Bãi Cháy, ngày 11 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH TÌM HIỂU TẾT TRUNG THU Năm học 2018 - 2019 Mục đích yêu cầu: Nhằm Giáo dục cho em Lễ hội Dân tộc đồng thời giúp học sinh phát huy lực thẩm mỹ, tính sáng tạo học đường sống đời thường Thời gian: Khối 7,8,9: Sau tiết ngày thứ – 1/10/2018 Khối 6: Sau tiết ngày thứ – 1/10/2018 Địa điểm: Tại phòng học lớp Nội dung: “ Sinh hoạt chủ điểm: Tìm hiểu ngày Tết trung thu” - Xem tài liệu trình chiếu Liên đội chuyển xuống - Thực trương trình riêng lớp: Kịch, văn nghệ, trò chơi có thưởng…với chủ đề liên quan đến Trung thu – Tết thiếu nhi * Yêu cầu: Tổ chức ngắn gọn tiết học Trang trí bảng lớp chụp lại ảnh gửi vào zalo chủ nhiệm để làm tư liệu báo cáo Thành Đoàn Duyệt HIỆU TRƯỞNG T/m Liên đội TPT Nguyễn Thanh Huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: KH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TRUNG THU, KH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA TRUNG THU