báo cáo thực tập dân sự lớp luật sư

31 133 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 13:13

Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư MỤC LỤC MỤC LỤC Trang Giấy tiếp nhận học viên thực tập Trang Nhật ký thực tập Trang Phiếu đánh giá kết thực tập Trang PHẦN 1: Hồ sơ tình dân số 25 hồ sơ Học Viện Trang PHẦN 2: Hồ sơ thực tập văn phòng luật sư Trang 20 Phiếu đánh giá kết thực tập Trang 31 Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP (Phần dành cho Luật sư hướng dẫn đánh giá) Họ tên Luật sư hướng dẫn: NGUYỄN THANH TOÀN Lĩnh vực: Dân Sự TạiVăn phòng luật sư: NĂM NAM Địa chỉ: 334 đường Hùng Vương, thị trấn GiaRay, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Họ tên học viên: NGUYỄN THANH HẢI Lớp: Luật sư Khóa: 18.2C tổ chức tại: Thành phố Hồ Chí Minh Nhận xét Luật sư hướng dẫn: … ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết thực tập:………………………… Điểm số (tối đa điểm): …………… Luật sư hướng dẫn thực tập (Ký ghi rõ họ tên) NHẬT KÝ THỰC TẬP Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Thời gian Khoa Đào Tạo Luật Sư Nội dung công việc Ghi Địa điểm 21/05/2018 Đến văn phòng luật sư trao đổi ban đầu nội dung thực tập văn phòng VPLS NĂM NAM 23/05/2018 Luật sư hướng dẫn cách tìm kiếm văn pháp luật cho vụ án dân VPLS NĂM NAM Nghiên cứu giấy tờ, mẫu đơn từ, 24/05/2018 hợp đồng dịch vụ pháp lý mẫu, văn pháp luật VPLS NĂM NAM Xem xét nghiên cứu hồ sơ văn phòng hồ sơ ly hơn, vụ án lao động VPLS NĂM NAM Xem xét nghiên cứu hồ sơ văn phòng 28/05/2018 hồ sơ thừa kế, tranh chấp hợp đồng mua bán hộ VPLS NĂM NAM Luật sư hướng dẫn cách tìm kiếm văn 29/05/2018 pháp luật cho vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hộ VPLS NĂM NAM Luật sư hướng dẫn cách xếp hồ sơ vụ án dân VPLS NĂM NAM Luật sư hướng dẫn vụ án dân liên quan tới tranh chấp hợp đồn mua bán hộ Luật sư cho phô tô hồ sơ Tranh chấp hợp 01/06/2018 đồng mua bán hộ chung cư để nghiên cứu làm báo cáo thực tập theo yêu cầu Học viện VPLS NĂM NAM 25/05/2018 30/05/2018 04/06/2018 Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C VPLS Trang Học Viện Tư Pháp Photo tài liệu hồ sơ theo yêu cầu Luật sư, để chuẩn bị hồ sơ bảo vệ vụ án dân Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng cho luật sư Quan sát luật sư tiếp xúc khách hàng tư 06/06/2018 vấn pháp luật cho khách hàng lĩnh vực dân thừa kế Nắm bắt liệt kê mấu chốt quan trọng 08/06/2018 hồ sơ vụ án Thừa kế để bảo vệ yêu cầu bị đơn, đồng thời đưa pháp lý Khoa Đào Tạo Luật Sư NĂM NAM VPLS NĂM NAM VPLS NĂM NAM Quan sát luật sư tiếp xúc khách hàng tư vấn pháp luật cho khách hàng lĩnh vực 11/06/2018 dân vụ án Tranh chấp hợp đồng mua bán hộ chung cư VPLS NĂM NAM Nắm bắt liệt kê mấu chốt quan trọng hồ sơ vụ án tranh chấp hợp đồng mua 13/06/2018 bán hộ để bảo vệ yêu cầu nguyên đơn, đồng thời đưa pháp lý VPLS NĂM NAM Viết luận luật sư bảo vệ cho 15/06/2018 nguyên đơn vụ án Tranh chấp hợp đồng mua bán hộ chung cư VPLS NĂM NAM Luật sư hướng dẫn cách phân tích hồ sơ Tranh chấp hợp đồng mua bán hộ 18/06/2018 chung cư, nhận xét thủ tục tố tụng Tòa án, pháp luật áp dụng kinh nghiệm rút từ hồ sơ vụ án VPLS NĂM NAM Hoàn thành nghiên cứu nộp sản phẩm nghiên cứu hồ sơ vụ án Tranh chấp hợp 19/06/2018 đồng mua bán hộ chung cư cho VPLS nhận xét luật sư hướng dẫn đóng dấu văn phòng VPLS NĂM NAM HỌC VIỆN TƯ PHÁP Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP (Phần dành cho Luật sư hướng dẫn đánh giá) Họ tên Luật sư hướng dẫn: NGUYỄN THANH TỒN Lĩnh vực: Dân Sự TạiVăn phòng luật sư: NĂM NAM Địa chỉ: 334 đường Hùng Vương, thị trấn GiaRay, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Họ tên học viên: NGUYỄN THANH HẢI Lớp: Luật sư Khóa: 18.2C tổ chức tại: Thành phố Hồ Chí Minh Nhận xét Luật sư hướng dẫn: … ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết thực tập:………………………… Điểm số (tối đa điểm): …………… Luật sư hướng dẫn thực tập (Ký ghi rõ họ tên) Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư PHẦN 1: HỒ SƠ TÌNH HUỐNG DÂN SỰ SỐ 25 TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGUYÊN ĐƠN : ÔNG LƯU THANH LIÊM BỊ ĐƠN : ƠNG TRẦN VĂN SUNG I TĨM TẮT HỒ SƠ TÌNH HUỐNG: Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư - Ông Liêm ông Sung hàng xóm sống cạnh nhà nhau, trước năm 2000 hai nhà có tồn mương nước chung, diện tích khoảng 5.5m2 Năm 2003, ông Sung xin cấp GCN QSDĐ, phần sơ đồ nhà đất mương nước riêng khơng cơng nhận diện tích giấy chứng nhận Đến năm 2006, ông Liêm xin cấp GCN QSDĐ phòng Tài ngun mơi trường cơng nhận phần diện tích khoảng 5.5m2 mương nước này sân Hai bên xảy tranh chấp rãnh thoát nước chung hai nhà - Sau hòa giải không thành ngày 09/6/2009 UBND phường Thạnh Xuân, đầu tháng 06/2009 ông Sung nộp đơn khởi kiện ông Liêm Tòa án nhân dân quận 12 Tòa án không nhận đơn khởi kiện hướng dẫn ông Sung khiếu nại UBND quận 12 việc cấp sai GCNQSDĐ cho ông Liêm - Sau nhận đơn khiếu nại ơng Sung, ngày 30/6/2009 Phòng Quản lý thị Quận 12 văn số: 1891/UBND/ĐT trả lời việc khiếu nại thuộc Tòa án quận 12 giải Ngày 11/8/2009 ông Sung nộp đơn khởi kiện TAND quận 12 với văn số: 1891/UBND/ĐT, lần Tòa án khơng chấp nhận hướng dẫn ông quay UBND quận 12 để giải Ngày 26/11/2009 ông Sung tiếp tục làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND quận 12 - Ngày 6/4/2010 ông Liêm đúc bê tông tài 4m xây dựng phần đất xem mương thoát nước chung hai nhà từ nhiều năm trước, ông Sung báo Thanh tra xây dựng nên sau Thanh tra xây dựng lập Biên vi phạm hành việc này, nhiên sau vụ việc tiếp diễn, ông Liêm tiếp tục xây dựng rãnh nước chung Ngày 26/4/2010 ơng Sung khiếu nại ông Liêm đến chủ tịch UBND quận 12 việc ông Liêm sữa chữa, cơi nới, xây dựng không phép nhà lấn bít rãnh nước chung - Ngày 28/04/2010 Ơng Liêm làm Đơn khởi kiện ơng Sung đến TAND quận 12 với hai yêu cầu: + Xác định lại vị trí ranh đất nhà ơng Liêm nhà ơng Sung + Xác định có việc ơng Sung lấn đất ơng Liêm với diện tích khoảng 5,5m2 với giá trị khoảng 40 triệu đồng - Ngày 18/11/2013 TAND quận 12 tiến hành hòa giải thỏa thuận sau: + Hai bên thông xác định không bên lấn đất bên + Ông Liêm đồng ý rút đơn khởi kiện u cầu Tòa án đình vụ án - Ngày 18/11/2013 Tòa án Quyết định đình vụ án ông Liêm rút đơn khởi kiện Ngày 25/11/2013 ông Sung làm Đơn kháng cáo định đình vụ án yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải việc sau: + Tuyên buộc ông Liêm phục hồi trạng tường thoát nước chung Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư nhà + Tuyên buộc ông Liêm trả lại 2,7m2 đất đá lấn chiếm gia đình ông Sung II PHÂN TÍCH HỒ SƠ YÊU CẦU CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ - Nguyên Đơn: Yêu cầu Tòa án xác định ranh đất hai nhà số 781 Hà Huy Giáp (nhà ông Liêm) nhà 90/4 Hà Huy Giáp (nhà ơng Sung) cho khn viên nhà số 90/4 lấn ranh sang nhà số 781 với diện tích khoảng 5,5m2, trị giá khoảng 40 triệu đồng - Bị Đơn: + Phản tố yêu cầu khởi kiện nguyên đơn: yêu cầu ông Liêm trả lại phần đất chồng lấn lên rãnh thoát nước chung trái pháp luật mục đích sử dụng lâu năm rãnh nước chung Hiện ơng Liêm xây dựng nhà trái phép chồng lấn lên rãnh thoát nước chung + Kháng cáo định đình vụ án số: 409/2013/QĐST-DS yêu cầu tòa phúc thẩm giải yêu cầu: Buộc ông Liêm phục hồi trạng tường thoát nước chung nhà Buộc ông Liêm trả lại 2,7m2 đất đá lấn chiếm gia đình ơng Sung QUYỀN KHỞI KIỆN Tranh chấp ông Liêm ông Sung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp ông Liêm, nên Điều 161 BLTTDS 2004 ơng Liêm có quyền tự thơng qua đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án Tòa án nhân dân quận 12 để yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp XÁC ĐỊNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT TRANH CHẤP Dựa yêu cầu khởi kiện ông Liêm, ông yêu yêu cầu Tòa án xác định ranh đất hai nhà dựa GCNQSDĐ hai nhà trạng ranh giới thực tế để xác định rõ ràng ơng Sung có lấn đất hay khơng, đồng thời vào Biên Hòa Giải ngày 11/06/2009 tranh chấp ơng liêm ơng Sung tranh chấp quyền sử dụng đất quy định khoản 7, Điều 25 BLTTDS 2004 Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN TÒA ÁN THỤ LÝ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 4.1 Điều kiện khởi kiện Thứ nhất: Điều kiện phải thông qua thủ tục hòa giải trước khởi kiện vụ án: Căn Điều 135 LĐĐ 2003 sđ, bs tranh chấp bắt buộc phải thơng qua hòa giải sở, bên tiến hành hòa giải UBND phường Thạnh Xuân, theo Biên hòa giải ngày 09/6/2009 Thứ hai: Điều kiện thẩm quyền giải quyết: Tranh chấp đất đai mà bên có GCNQSDĐ, vào khoản 1, Điều 136 LĐĐ 2003 sđ, bs tranh chấp hòa giải UBND phường Thạnh Xn, bên khơng trí thẩm quyền giải thuộc TAND quận 12 Như vậy, trường hợp khởi kiện ông Liêm đủ điều kiện khởi kiện vụ án 4.2 Điều kiện thụ lý Thứ nhất: Hình thức đơn khởi kiện theo quy định khoản Điều 164 BLTTDS 2004 Trong Đơn khởi kiện người khởi kiện phải xác định yêu cầu khởi kiện cụ thể, tức yêu cầu Tòa án giải vấn đề Thứ hai: Sau nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo, xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải Tồ án u cầu người khởi kiện Tòa án thơng báo cho người khởi kiện đóng tạm ứng án phí trường hợp họ phải nộp tạm ứng án phí Tùy theo vụ án dân khơng có giá ngạch hay có giá ngạch mà tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm khác Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận giấy báo người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí Toà án thụ lý vụ án người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí Đối với trường hợp người khởi kiện miễn khơng phải nộp tiền tạm ứng án phí Tồ án phải thụ lý vụ án nhận đơn khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP - Bộ luật Dân năm 2005 - Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 văn hướng dẫn thi hành - Luật Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn thi hành Căn vào: Biên làm việc; Biên vi phạm hành ngừng thi cơng cơng trình vi phạm xây dựng ngày 06/04/2010 UBND phường Thạnh Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Xuân; Văn trả lời ngày 17/5/2010 UBND quận 12; Biên xem xét, thẩm định chỗ TAND quận 12; chứng xác định ông Liêm sử dụng phần rãnh nước chung hai nhà ơng Liêm ông Sung để xây dựng nhà trái phép (đổ bê tông, cốt thép) Đối chiếu với quy định pháp luật, cụ thể Khoản Điều 265 BLDS 2005 quy định Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới bất động sản: “Trong trường hợp ranh giới kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng người sử dụng đất có nghĩa vụ tơn trọng, trì ranh giới chung; không lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách.”, theo quy định này, ông Sung sử dụng phần ranh giới rãnh nước có từ trước hai nhà để nước Sở dĩ ơng Liêm khởi kiện ông dựa CNQSDĐ mà vợ chồng ông UBND quận 12 cấp số: H0132/13 ngày 6/10/2006, phần sơ đồ nhà đất có phần sân (phần mương nước chung) cơng nhận phần diện tích Xảy việc công nhận sai phần đất mương nước chung sai sót UBND quận 12 chưa xem xét cụ thể, Điều 277 nêu trên, theo quan điểm cá nhân tôi, vụ án đưa xét xử Hội đồng xét xử tuyên hủy phần GCNQSDĐ số: H0132/13 trên, đồng thời tuyên buộc ông Liêm phải tháo dỡ cơng trình xây dựng trái phép lối thoát nước chung hai nhà CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN Thứ nhất: Việc UBND quận 12 cấp GCNQSDĐ cho hai hộ ông Liêm ơng Sung có bị chồng lấn hay khơng? Trong cần làm rõ: - Nguồn gốc đất, người sử dụng đất giấy tờ cần chứng minh nguồn gốc đất, người sử dụng đất phần đất tranh chấp - Hiện trạng cấp GCNQSDĐ cho hai hộ ông Liêm ông Sung Thứ hai: Hiện trạng sử dụng đất hai hộ ông Liêm, ông Sung có GCNQSDĐ Ủy ban nhân dân quận 12 cấp khơng? Thứ ba: Có bên xâm phạm quyền bên hay không? CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP CHỨNG CỨ, CÁC TÀI LIỆU CẦN THU THẬP BỔ SUNG HOẶC ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ 7.1 Các phương pháp thu thập chứng Tòa án áp dụng hồ sơ vụ án: Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 10 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Kính thưa Hội Đồng Xét Xử! Thưa vị đại diện Viện Kiểm sát! Thưa vị Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư Nguyễn Thanh Hải, đến từ Văn phòng luật sư NTH, thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.Với yêu cầu bị đơn chấp thuận Q tòa, tơi tham gia phiên tồ hơm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn ơng Trần Văn Sung, tơi trình bày việc bảo vệ thân chủ (ông Sung ) với quan điểm luận sau: Về nguồn gốc nhà, đất địa 90/4 đường Bùi Công Trừng, phường Thạnh Xuân, quận 12 Tp, HCM trình sử dụng đất Năm 1976 ông Sung xây dựng nhà vị trí phần đất hương hỏa bà cố bà Nguyễn Thị Mương khoáng cũ số 1409, bên hông trái nhà từ đường nhựa nhìn vơ có rãnh nước từ lề đường chảy phía sau nhà ơng Sung Năm 1986 ơng Lưu Thế Bửu (cha ông Lưu Thanh Liêm) nhận chuyển nhượng lại nhà đất kế bên hông trái nhà ông Sung, sau có sửa lại nhà xây gạch có chừa đường nước chung Mỗi trời mưa lớn, nước mưa đường Hà Huy Giáp theo rãnh nước chảy phía sau hai nhà sơng, khơng chảy vào nhà hộ lân cận Gia đình ơng Sung liên tục từ năm 1976 đến năm 2003 UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số: 3969 ngày 20/6/2003, phần sơ đồ nhà đất thể mương thoát nước riêng kế bên hông trái nhà Đến năm 06/10/2006 vợ chồng ông Lưu Thanh Liêm bà Bùi Thị Trúc Tâm UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản đất số: H0132/13 địa số 781 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12 (cạnh nhà ông Sung), phần sơ đồ nhà đất thể có phần sân (phần mương nước chung) cơng nhận giấy Sự việc phát vào ngày 15/4/2009 phép UBND phường Thạnh Xuân cho nâng nền, nâng nóc, lúc ơng Liêm trình giấy tờ nhà đất vẽ chồng lấn lên rãnh thoát nước Các khẳng định hộ ông Sung không lấn sang ranh đất nhà ông Liêm, ngược lại hộ ông Liêm sử dụng chồng lấn lên rãnh thoát nước chung trái pháp luật Thứ nhất: Căn vào văn số: 109/UBND ngày 16/4/2009 UBND phường Thạnh Xuân việc báo cáo công văn 492 ngày 09/3/2010 UBND quận 12 có nội dung: Qua xác minh thực tế, trạng thực tế theo Biên làm việc ngày 09/3/2010 rãnh thoát nước chiều dài khoảng 15m, rộng 1m, lớn rãnh 0.8m nhỏ 0.2m, rãnh thoát nước phục vụ cho việc Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 17 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư thoát nước hộ ông Liêm ông sung Thời điểm hình thành rãnh nước từ khoảng năm 2000 (trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản đất số: H0132/13 ngày 06/10/2006) Thứ hai: Căn vào văn số: 3928/QLĐT ngày 29/12/2009 Phòng Quản lý thị UBND quận 12 việc đề nghị xem xét lại việc cấp GCNQSDĐ có tài sản gắn liền đất cấp cho hộ ơng Liêm, nhận thấy có lấn mương nước chung hai nhà, cụ thể Giấy chứng nhận cấp cho hộ ông Liêm công nhận phần diện tích đất mương nước chung Thứ ba: Căn Biên làm việc ngày 09/4/2010 UBND phường Thạnh Xuân, ông Liêm ông Sung thống nhất, tổ công tác ghi nhận: Đề nghị ông Liêm ngừng khơng xây dựng rãnh nước chung, ơng Liêm xây dựng phần diện tích trạng nhà cũ Ơng Liêm ơng Sung ký tên Thứ tư: Căn vào Bản đồ trạng vị trí Trung tâm Đo đạc Bản đồ Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM lập ngày 10/5/2013 cấp cho hai hộ thực tế đất mà hai bên cấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có chồng lấn Do đó, dựa vào khẳng định điều hộ ơng Sung hồn tồn khơng lấn sang ranh đất nhà ông Liêm, mà ông Sung sử dụng phần đất mà ông cấp giấy chứng nhận Ngược lại vào văn UBND phường Thạnh Xuân UBND quận 12 trên, thực tế xác minh hai nhà có tồn rãnh nước chung, nhiên ông Liêm lại sử dụng phần để đổ cột, đúc bê tông xây dựng trái pháp luật Căn vào khoản Điều 265 BLDS 2005 quy định Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới bất động sản: “Trong trường hợp ranh giới kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng người sử dụng đất có nghĩa vụ tơn trọng, trì ranh giới chung; khơng lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách”, ông Liêm phải có nghĩa vụ tơn trọng trì rãnh nước chung với nhà ơng Sung, ơng Liêm không lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách Kính thưa Hội đồng xét xử, dựa vào chứng pháp lý mà tơi trình bày trên, hồn tồn có sở để khẳng định: - Ơng Sung khơng lấn sang ranh đất nhà ơng Liêm mà sử dụng phần đất mà ông cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu khởi kiện nguyên đơn - Ông Liêm sử dụng chồng lấn lên rãnh thoát nước chung hai hộ ông Liêm ông Sung để xây dựng công trình hồn tồn trái pháp luật Vì vậy, tơi với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn, Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 18 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư đề nghị Tòa án : - Tun buộc gia đình ơng Lưu Thanh Liêm tháo dỡ cơng trình đất, trả lại phần đất chồng lấn lên rãnh thoát nước chung hai hộ nguyên trạng rãnh dùng để thoát nước chung - Tuyên hủy phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tài sản đất số: H0132/13 ngày 06/10/2006 UBND quận 12 cấp cho ông Lưu Thanh Liêm, bà Bùi Thị Trúc Tâm cấp sai khơng chừa rãnh nước chung Kính mong Hội đồng xét xử xem xét cách khác quan toàn diện, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho ông Trần Văn Sung Xin chân thành cảm ơn Người Bảo Vệ LS Nguyễn Thanh Hải PHẦN : THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 19 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư BÀI THU HOẠCH THỰC TẬP TẠI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà Nguyên đơn: Ông Huỳnh Thanh Hùng Bị đơn : Công ty TNHH TM XD Vạn Hưng Phát, (gọi tắt Cty Vạn Hưng Phát) Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà - Nguyên đơn: Ông Huỳnh Thanh Hùng, sinh năm: 1965 Địa : 277/17 Minh Phụng, phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh - Bị đơn : Công ty TNHH TM XD Vạn Hưng Phát, (gọi tắt Cty Vạn Hưng Phát) Trụ sở : 362 -364 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, TP Hồ Chí Minh Đại diện hợp pháp: ơng Nguyễn Văn Quân, sinh năm: 1972 Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 20 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà : Tô Nữ, sinh năm: 1966 Địa chỉ: 277/17 Minh Phụng, phường 2, quận 11, TP Hồ Chí Minh I TĨM TẮT VỤ VIỆC Do nhu cầu cần chỗ nên ngày 16/10/2010 ông Huỳnh Thanh Hùng Cty Vạn Hưng Phát có ký Hợp đồng góp vốn số: 271/2010/HĐGV-VHP để mua hộ chung cư Ngay sau ký hợp đồng, ông Phương Dương nộp cho Cty Vạn Hưng Phát số tiền là: 335.424.330 đồng Ngày 10/02/2011 ông Huỳnh Thanh Hùng góp vốn đợt với số tiền là: 167.717.165 đồng, hai bên chuyển sang Hợp đồng mua bán hộ chung cư Theo Hợp đồng mua bán hộ chung cư số: 271/2011/HĐMBCH-VHP (HĐ số 271) phụ lục kèm theo Cty Vạn Hưng Phát đồng ý bán cho ông Huỳnh Thanh Hùng hộ loại B6 – LB tầng diện tích 83,09 m thuộc dự án chung cư cao cấp Vạn Hưng Phát, địa 339 Bơng Sao phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh với trị giá hộ 1.677.171.650 đồng bao gồm VAT, thời gian thực dự án bàn giao hộ từ năm 2009 đến cuối quý I năm 2013 theo cho phép định số 84/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30/6/2010 giám đốc Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 06/05/2011, cơng ty TNHH Vạn Hưng Phát tiếp tục thu số tiền đợt là: 167.717.165 đồng đợt vào ngày 08/10/2011 với số tiền là: 167.717.165 đồng Tổng cộng số tiền Cty Vạn Hưng Phát huy động ông Hùng 838.585.825 đồng tương ứng với 50% giá trị hợp đồng phía cơng ty khơng thực dự án, ngun trạng phần móng tổng số dự án 20 tầng hồn chỉnh tính đến thời điểm tháng 10/2013 Sau nhiều lần ông Huỳnh Thanh Hùng liên hệ để giải khơng có phản hồi từ phía cơng ty Ngày 8/5/2013 ông Huỳnh Thanh Hùng nộp đơn khởi kiện Cty Vạn Hưng Phát đến Tòa án nhân dân quận với yêu cầu Tòa án: Tuyên huỷ hợp đồng mua bán hộ chung cư HĐ số 27 Buộc Cty Vạn Hưng Phát hoàn trả số tiền mà ơng Huỳnh Thanh Hùng tốn đợt là: 838.585.825 đồng Bồi thường thiệt hại phát sinh sở tiền lãi số tiền tốn: lãi tạm tính tới ngày 30/4/2013 là: 113.000.000 đồng Tổng mức yêu cầu là: 951.585.825 đồng II PHÂN TÍCH HỒ SƠ Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 21 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Yêu cầu đương - Nguyên Đơn: Huỷ hợp đồng mua bán hộ chung cư HĐ số 27 Cty Vạn Hưng Phát hồn trả số tiền mà ơng Huỳnh Thanh Hùng toán đợt là: 838.585.825 đồng Bồi thường thiệt hại phát sinh sở tiền lãi số tiền toán: lãi tạm tính tới ngày 30/4/2013 là: 113.000.000 đồng Tổng mức yêu cầu là: 951.585.825 đồng - Bị đơn: Không có yêu cầu phản tố - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Khơng có u cầu độc lập Quyền khởi kiện Tranh chấp ông Huỳnh Thanh Hùng Cty Vạn Hưng Phát liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp ơng Huỳnh Thanh Hùng nên Điều 161 BLTTDS 2004 sđ, bs ơng Liêm có quyền tự thơng qua đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án Tòa án nhân dân quận 12 để yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp Quan hệ pháp luật tranh chấp tranh chấp hợp đồng dân cụ thể Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà Thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân năm, Cty Vạn Hưng Phát vi phạm thời hạn giao nhà theo hợp đồng quý năm 2013, đến tháng 5/2013 ông Hùng khởi kiện, thời hiệu khởi kiện Thẩm quyền giải tranh chấp Căn điểm a Khoản Điều 33 BLTTDS sđ, bs TAND cấp quận, huyện có thẩm quyền giải tranh chấp Căn điểm c, khoản Điều 35 BLTTDS sđ, bs Tòa án nhân dân quận Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 22 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Đánh giá điều kiện khởi kiện điều kiện Tòa án thụ lý giải vụ án - Có đủ điều kiện khởi kiện: Cty Vạn Hưng Phát vi phạm thời hạn bàn giao nhà theo Hợp đồng, ơng Huỳnh Thanh Hùng có đủ điều kiện khởi kiện vụ án - Điều kiện Tòa án thụ lý: Ơng Huỳnh Thanh Hùng xác định rõ yêu cầu khởi kiện Đơn khởi kiện, đồng thời đóng tạm ứng án phí theo Thơng báo Tòa án nộp lại cho Tòa án Biên lai thu tiền tạm ứng án phí Như đủ điều kiện thụ lý Luật áp dụng để giải tranh chấp - Bộ luật Dân năm 2005 - Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 sửa đổi, bổ sung - Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Chính Phủ hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản - Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 Các vấn đề cần chứng minh vụ án - Cty Vạn Hưng Phát đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán hộ hay chưa? - Quy trình mua bán hộ hay sai? - Ông Huỳnh Thanh Hùng có nằm danh sách khách hàng Cty Vạn Hưng Phát đăng ký Sở Xây dựng hay công ty tự ý mua bán hộ để huy động vốn trái quy định? Các phương pháp thu thập chứng cứ, tài liệu cần thu thập bổ sung đề nghị Tòa án thu thập chứng Luật sư sử dụng vụ án: - Tài liệu, chứng khách hàng cung cấp: + Hợp đồng góp vốn đầu tư + Quyết định số: 84/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30/6/2010 Sở Xây dựng TP Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 23 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Hồ Chí Minh việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư Vạn Hưng Phát + Hợp đồng mua bán hộ phụ lục số 01 + Quyết định số: 3527/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 UBND TP Hồ Chí Minh việc cho Cty Vạn Hưng Phát chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà chung cư kết hợp thương mại - Tài liệu, chứng Luật sư tự thu thập: 04 chụp trạng dự án ngày 20/8/2013 - Đơn đề nghị Tòa án thu thập chứng cứ: việc Đề nghị Tòa án nhân dân quận – TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh “Báo cáo kết huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân tổ chức để xây dựng chung cư Vạn Hưng Phát” Nhận xét thủ tục tố tụng Tòa án áp dụng Tóa án áp dụng thủ tục tố tụng 10 Các kinh nghiệm đúc kết từ hồ sơ vụ án Thứ nhất: Theo khoản Điều Nghị đinh 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/08/2010 chủ đầu tư dự án phát triển khu nhà ở, dự án khu đô thị có nhu cầu huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần diện tích xây dựng nhà đầu tư xây dựng nhà khu nhà ở, khu đô thị huy động vốn theo nhiều cách, có hai hình thức: Ký hợp đồng, văn góp vốn hợp đồng, văn hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng nhà Chủ đầu tư ký hợp đồng, văn góp vốn hợp đồng, văn hợp tác đầu tư sau có dự án phát triển nhà phê duyệt, thực khởi cơng xây dựng cơng trình nhà thơng báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà Nếu chủ đầu tư huy động vốn từ tiền mua nhà ứng trước đối tượng quyền sở hữu nhà Việt Nam theo quy định Luật Nhà thông qua hình thức ký hợp đồng mua bán nhà hình thành tương lai, chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà sau có thiết kế kỹ thuật nhà phê duyệt, xây dựng xong phần móng nhà ở, hoàn thành thủ tục mua bán qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà Vì tranh chấp dân hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 24 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư hộ chung cư, luật sư nên xác minh rõ bên Công ty kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện để ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán nhà hay chưa III KẾ HOẠCH HỎI TẠI TÒA Hỏi bị Đơn: Cty Vạn Hưng Phát: Từ ngày 29/10/2010 tới công ty thu ông nguyên đơn ông Hùng đợt tiền? Vậy thu ông Hùng tiền? 3.Theo định số 84/QĐ:XD-TĐDA cho phép công ty tới ngày tháng năm phải bàn giao hộ? Hiện cơng trình độ tiến độ theo hợp đồng khơng? Vì tới công ty chưa bàn giao hộ cho ông Hùng? 6.Từ tiến hành dự án công ty ký hợp đồng góc vốn ngồi ơng Hùng? • • Hỏi Ngun Đơn ơng Huỳnh Thanh Hùng: Ơng tốn cho công ty Vạn Hưng Phát tổng tiền? Từ ơng mua hộ ơng gia đình ơng đâu? Vậy từ tới gia đình ông nhà thuê không? Số tiền ông bỏ mua hộ ơng tích góp năm? Gia dình ơng có người? Vậy từ ông ký hợp đồng mua hộ tới gia đình ơng bị thiệt hại khơng? IV BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc Tp, HCM ngày tháng năm BẢN LUẬN CỨ Kính thưa Hội Đồng Xét Xử! Thưa vị đại diện Viện Kiểm sát! Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 25 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Thưa vị Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư Nguyễn Thanh Hải, đến từ Văn phòng luật sư NTH, thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.Với yêu cầu nguyên đơn ông Huỳnh Thanh Hùng chấp thuận Q tòa, tơi tham gia phiên tồ hôm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho ngun đơn ơng Huỳnh Thanh Hùng, tơi trình bày việc bảo vệ thân chủ (ông Hùng) với quan điểm luận sau: Quá trình ký kết thực hợp đồng mua bán hộ chung cư: Ngày 16 tháng 10 năm 2010, ông Huỳnh Thanh Hùng Công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát ký hợp đồng góp vốn số: 271 / 2010/HĐGV-VHP để mua hộ chung cư địa 339 Bông Sao, phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Ngay sau ký hợp đồng ông Hùng nộp cho Công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát số tiền là: 335.434.330 đồng, phiếu thu số: PT17 ngày 29/10/2010 Ngày 25/01/2011 Công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát có phát hành thơng báo với nội dung ơng Hùng phải góp vốn đợt với số tiền là: 167.717.165 đồng Ngày 11/02/2011 ông Dương nộp đủ số tiền: 167.717.165 đồng cho Công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát, phiếu thu số: PT01 ngày 10/02/2011; đồng thời Công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát ông Hùng ký hợp đồng mua bán hộ chung cư số: 27/2011/HĐMBCH-VHP ngày 10/02/2011 Kèm theo hợp đồng số: 271/2011/HĐMBCH-VHP ngày 11/02/2011 phụ lục hợp đồng số: 01/PLHĐ – VHP ngày 11/02/2011 việc mua bán hộ loại B6 – LB tầng diện tích 83,09 m2 thuộc dự án chung cư cao cấp Vạn Hưng Phát, địa 339 Bông Sao phường 5, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh với trị giá hộ 1.677.171.650 đồng bao gồm VAT, thời gian thực dự án bàn giao hộ từ năm 2009 đến cuối quý I năm 2013 theo cho phép định số 84/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30/6/2010 giám đốc Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 06/05/2011, cơng ty TNHH Vạn Hưng Phát tiếp tục thu số tiền đợt là: 167.717.165 đồng, phiếu thu số: PT03 ngày 06/05/2011 đợt vào ngày 08/10/2011 với số tiền là: 167.717.165 đồng, phiếu thu số: PT08 ngày 08/10/2011 Tổng cộng số tiền công ty TNHH thương mại – xây dựng Vạn Hưng Phát huy động gia đình 838.585.825 đồng tương ứng với 50% giá trị hợp đồng Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 26 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Mặc dù huy động gia đình ơng Hùng số tiền lớn mà hàng chục năm để ơng gia đình ơng Hùng dành dụm phía cơng ty khơng thực dự án, nguyên trạng phần móng tổng số dự án 20 tầng hồn chỉnh tính đến thời điểm ngày hôm Một mặt, công ty TNHH Vạn Hưng Phát khơng thực nghĩa vụ mình, mặt liên tiếp u cầu gia đình ơng Hùng đóng tiền theo đợt hợp đồng Nhận thấy, Công ty TNHH Vạn Hưng Phát thu gia đình ơng Hùng 50% giá trị hợp đồng hồn thiện xong phần móng khơng thực thi cơng cơng trình lần thu tiền Lo lắng số tiền đời ông Hùng dành dụm không sử dụng mục đích, gia đình ơng Hùng có liên hệ Cơng ty để yêu cầu giải thích rõ vấn đề chậm trễ tiến độ sử dụng vốn huy động Tại biên làm việc ngày 30/3/2013 trụ sở công ty TNHH Vạn Hưng Phát, công ty cam kết có cơng văn trả lời việc sử dụng số tiền huy động trả lại cho số tiền đóng trước tiến độ, lần cơng ty tiếp tục vi phạm cam kết khơng có văn trả lời cho gia đình ông Hùng khoản tiền huy động không trả lại cho khoản tiền ứng trước Sau nhiều lần liên hệ để giải gia đình ơng Hùng khơng nhận phản hồi hợp tác từ phía cơng ty Đối với trạng cơng trình, từ thời điểm ký hợp đồng mua hộ (tháng 2/2011) đến gần năm ngun phần móng mà khơng có hoạt động xây dựng từ phía công ty Vạn Hưng Phát công ty hành động giải cơng việc cam kết Trước hoàn cảnh toàn số tiền gia đình tơi dành dụm nhiều năm khơng có thơng tin khơng có hợp tác từ phía doanh nghiệp nên gia đình ơng Hùng buộc phải khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi Những vi phạm cơng ty TNHH Vạn Hưng Phát q trình thực hợp đồng - Căn khoản Điều nghị định 153/2007 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản: “Các lần huy động tiền ứng trước phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhà cơng trình trước đó” khoản Điều nghị định 153/2007 quy định: “Chủ đầu tư sử dụng mục đích tiền ứng trước khách hàng để đầu tư, tạo lập bất động sản” Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 27 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Đối chiếu với quy định pháp luật, công ty TNHH Vạn Hưng Phát tiến hành huy động gia đình ông Hùng với số tiền 838.585.825 đồng tương ứng với 50% giá trị hợp đồng đến trạng cơng trình phần móng ban đầu với cọc sắt hoen gỉ Tại công văn số 06/CV-VHP-2012 ngày 06/6/2012 biên làm việc ngày 30/3/2013, công ty TNHH Vạn Hưng Phát xác nhận hoàn thiện phần móng phần tầng hầm cam kết hồn trả lại số tiền huy động vốn đóng trước nay, công ty người đại diện đứng đầu cơng ty khơng có hợp tác để giải thực cam kết theo nội dung thỏa thuận bên Đối với phần vốn huy động trước khách hàng, công ty TNHH Vạn Hưng Phát khơng sử dụng vào mục đích tạo lập bất động sản, chứng trạng cơng trình nguyên theo trạng thời điểm huy động vốn - Căn cứ, mục 11 khoản 4.2 Điều Hợp đồng số 271/2011/HĐMBCH-VHP ngày 11/02/2011, chủ đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam hành chủ đầu tư cố ý bỏ qua quy định pháp luật, vi phạm quy định huy động vốn - Việc huy động vốn sử dụng vốn công ty vi phạm quy định khoản 1, khoản Điều nghị định 153/2007 hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản, điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khách hàng - Căn điểm c khoản Điều Quyết định số 84/QĐ-SXD-TĐDA Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh ngày 30/6/2010 việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án, theo thời hạn thực dự án phê duyệt từ năm 2009 đến cuối quý I năm 2013, tính đến thời điểm thực dự án theo phê duyệt quan nhà nước có thẩm quyền hết khơng có văn cho phép gia hạn thực dự án, trạng dự án phần móng phần tầng hầm nguyên trạng thời điểm công ty huy động vốn Như vậy, Công ty TNHH Vạn Hưng Phát vi phạm quy định pháp luật huy động vốn cụ thể huy động khách hàng đến 50% vốn góp khơng tiến hành thực dự án đẫn đến mục đích huy động vốn khách hàng không đầu tư xây dựng cho dự án; vi phạm thời hạn thực dự án theo Quyết định số 84/QĐ-SXD-TĐDA ngày 30/6/2010 Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh; vi phạm cam kết giải trình vốn huy động quy định biên làm việc ngày 30/3/2013; Yêu cầu Tòa án giải quyết: Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 28 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư Bởi lẽ trên, đề nghị Tòa án nhân dân Quận – Tp Hồ Chí Minh tuyên bố hủy hợp đồng số: 271 /2011/HĐMBCH-VHP ngày 10/02/2011 phụ lục hợp đồng số: 01 /PLHĐ – VHP ngày 10/02/2011 việc mua bán hộ loại B6 – LB tầng diện tích 83,09 m2 thuộc dự án chung cư cao cấp Vạn Hưng Phát, địa 339 Bông Sao phường quận Tp Hồ Chí Minh chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật liên quan đến huy động sử dụng vốn Buộc công ty TNHH thương mại xây dựng Vạn Hưng Phát hồn trả cho ơng Huỳnh Thanh Hùng số tiền huy động là: 838.585.825 đồng Tiền lãi phát sinh là: 838.585.825 đồng x 18 tháng (từ 08/10/2011 đến 30/4/2013) x 9%/năm = 113.209.000 đồng (làm tròn 113.000.000 đồng) Tổng mức yêu cầu: 838.585.825 + 113.000.000 đồng = 951.585.825 đồng Thưa q Tòa, khơng có chỗ ổn định, ơng Hùng dành tất khoản tiền mà gia đình ơng lao động cực khổ suốt 10 năm qua để mua nhà ổn định sống học hành ổn định cho cái, sau nhận tiền, chủ đầu tư khơng có động thái để thực dự án, khoản tiền nộp không chủ đầu tư giải thích việc sử dụng, lo lắng khoản tiền, từ tháng 4/2013 nhiều lần ông Hùng liên hệ với chủ để giải thích việc thực dự án bị khước từ trốn tránh đại diện chủ đầu tư Nhìn vào trạng dự án phần móng trơ đống sắt hoen gỉ làm cho ước mơ nhà lâu ông Hùng xa vời ông Hùng phải sống nhà trọ chật hẹp Kính đề nghị q tòa xem xét để ơng Huỳnh Thanh Hùng sớm có nơi ăn chốn để yên tâm sinh sống Kính mong Hội đồng xét xử xem xét cách khác quan toàn diện, để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho ơng Hùng Xin trân thành cảm ơn Trân trọng cảm ơn Quý Tòa! Người Bảo Vệ LS Nguyễn Thanh Hải Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 29 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP (Phần dành cho giảng viên khoa Luật sư đánh giá) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 30 Học Viện Tư Pháp Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Khoa Đào Tạo Luật Sư Trang 31 ... ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 30 Học Viện Tư Pháp Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C... LS Nguyễn Thanh Hải Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C Trang 29 Học Viện Tư Pháp Khoa Đào Tạo Luật Sư PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP (Phần dành cho giảng viên khoa Luật sư đánh... cứu làm báo cáo thực tập theo yêu cầu Học viện VPLS NĂM NAM 25/05/2018 30/05/2018 04/06/2018 Học viên: Nguyễn Thanh Hải - SBD 237 – Lớp: 18.2C VPLS Trang Học Viện Tư Pháp Photo tài liệu hồ sơ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập dân sự lớp luật sư, báo cáo thực tập dân sự lớp luật sư