Sinh học 6 tiết 7 và tiết 8

7 96 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 10:02

Giáo án sinh học 6 theo chuẩn 3 cột và có định hướng phát triển năng lực.Liên hệ ngay nếu bạn cần nhiều giáo án hơn nhé. Nếu bạn muốn trao đổi về giáo án có thể gửi mail qua địa chỉ này cho mình caongocmai44gmail.com Giáo viên Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh TUẦN Ngày soạn: 15/09/2019 Ngày dạy: _ Lớp 6A Ngày dạy: _ Lớp 6B TIẾT Bài 7: CÂU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nắm quan thực vật cấu tạo tế bào - Nêu thành phần cấu tạo chủ yếu tế bào - Nêu khái niệm mô Kĩ năng: - Phát triển kỹ quan sát Thái độ: - Giáo dục ý thức u thích mơn Định hướng phát triển lực: - Năng lực hợp tác - Năng lực suy luận - Năng lực sử dụng ngôn ngữ II PHƯƠNG PHÁP: - Phương pháp giải vấn đề, hoạt động nhóm, hợp tác III CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: - Tranh từ 7.1 đến 7.4 theo SGK - Tranh vài loại mô thực vật 2.Học sinh: - Đọc trước nhà, vẽ hình 7.4 vào học IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Bài : Giới thiệu bài: Ta quan sát tế bào biểu bì vãy hành, khoang hình đa giác, xếp sát Vậy có phải tất thực vật, quan thực vật có cấu tạo tế bào giống vãy hành hay khơng? Phát triển bài: Hoạt động 1: Hình dạng kích thước tế bào Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Hình dạng Hoạt động 1: Hình dạng Hình dạng kích kích thước tế bào: kích thước tế bào: thước tế bao: - GV yêu cầu HS quan sát hình - HS quan sát hình, nghiên cứu 7.1, 7.2, 7.3 SGK tr.23, nghiên thông tin, cá nhân trả lời câu cứu thông tin để trả lời câu hỏi: hỏi đạt: Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh Tìm điểm giống Đó cấu tạo nhiều tế cấu tạo rễ, thân, lá? bào Hãy nhận xét hình dạng tế Tế bào có nhiều hình dạng bào? khác nhau: đa giác, trứng, sợi dài… - GV lưu ý: HS nói có nhiều nhỏ GV chỉnh nhỏ tế bào - GV kết luận: Các quan - HS lắng nghe thực vật rễ, thân, lá, hoa, có cấu tạo tế bào Các tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình nhiều cạnh tế bào biểu bì vảy hành, hình trứng tế bào thịt cà chua, hình sợi dài tế bào vỏ cây, ……Ngay - Nhận xét: TB có kích thước quan, có nhiều loại tế bào khác khác tùy theo lồi Ví dụ thân có tế bào quan biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ, ruột - GV yêu cầu HS đọc thơng tin - HS đọc thơng tin-> trình bày SGK, rút nhận xét kích ý kiến, HS khác nhận xét bổ thước tế bào sung - Các quan thực vật rễ, thân, lá, hoa, cấu tạo tế bào - Các tế bào có hình dạng kích thước khác nhau: TB nhiều cạnh vãy hành, hình trứng cà chua … - GV nhận xét ý kiến HS, rút - HS lắng nghe kết luận, cung cấp thêm thơng tin: Kích thước loại tế bào thực vật nhỏ tế bào mô phân sinh, tế bào biểu bì vảy - HS ghi vào hành, mà mắt khơng nhìn thấy Nhưng có tế bào lớn tế bào thịt cà chua, tép bưởi, sợi gai mà mắt ta nhìn thấy Có nhiều loại tế bào tế bào mô phân sinh, tế bào thịt cà chua có chiều dài chiều rộng khơng khác nhau, có loại tế bào có chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng tép bưởi, sợi gai - GV nhận xét, cho HS ghi Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai Hoạt động 2: Cấu tạo tế bào Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu HS nghiên cứu độc lập nội dung tr.24 SGK, quan sát hình 7.4 SGK tr.24 - GV treo tranh câm: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật -> gọi HS lên phận tế bào tranh - Gọi HS nhận xét Trường THCS Giao Thanh Hoạt động học sinh - HS đọc thông tin  tr.24 SGK Kết hợp quan sát hình 7.4 SGK tr 24 - HS lên bảng tranh nêu chức phận: + Vách TB + Màng sinh chất + Chất TB + Nhân … - HS khác nhận xét - GV nhận xét - GV kết luận: Tuy hình dạng, - HS nghe! kích thước tế bào khác chúng có thành phần vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, có khơng bào chứa dịch tế bào - GV mở rộng: Lục lạp chất tế bào có chứa diệp lục - HS ghi vào làm cho hầu hết có màu xanh góp phần vào trình quang hợp - GV cho HS ghi Ghi bảng Tế bào gồm: + Vách tế bào + Màng sinh chất + Chất tế bào + Nhân + Ngồi có khơng bào chứa dịch tế bào Hoạt động 3: Mô Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu HS quan sát hình 7.5 SGK tr.25 trả lời câu hỏi: Nhận xét cấu tạo hình dạng tế bào loại mơ, loại mô khác nhau? Rút định nghĩa mô Hoạt động học sinh - HS quan sát sát hình 7.5 SGK tr.25 trả lời câu hỏi: Ghi bảng Các tế bào loại mô có cấu tạo giống nhau, mơ khác có cấu tạo khác Mơ gồm nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau, thực chức Mơ gồm nhóm - GV nhận xét, cho HS ghi - HS ghi vào tế bào có hình dạng - GV bổ sung thêm: Chức cấu tạo giống nhau, Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai tế bào mô, mô phân sinh làm cho quan thực vật lớn lên Trường THCS Giao Thanh thực chức Củng cố: - Tế bào thực vật có kích thước hình dạng nào? - Tế bào thực vật gồm thành phần chủ yếu nào? - Mơ gì? Hướng dẫn - Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi lại - Đọc phần Em có biết ? - Ôn lại khái niệm trao đổi chất xanh (học Tiểu học) - Soạn tiếp theo, vẽ hình 8.2 vào học D/ RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 15/09/2019 Ngày dạy: _ Lớp 6A Ngày dạy: _ Lớp 6B Tiết Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tế bào lớn lên nào? Tế bào phân chia nào? - Hiểu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào; thực vật có tế bào mơ phân sinh có khả phân chia Kĩ năng: - Phát triển kỹ quan sát - Kỹ vẽ Thái độ: - Giáo dục ý thức u thích mơn Định hướng phát triển lực: - Năng lực suy luận - Năng lực hợp tác Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh - Năng lực sử dụng ngôn ngữ II PHƯƠNG PHÁP - Thảo luận nhóm, vấn đáp – tìm tòi III CHUẨN BỊ: 1.Chuẩn bị giáo viên: - Tranh hình 8.1 8.2 2.Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước nhà, vẽ hình 8.2 vào vỡ học IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Tế bào thực vật có cấu tạo nào? - Mơ gì? Kể tên số loại mô thực vật Bài mới: Giới thiệu bài: Cơ thể thực vật lớn lên tăng số lượng tế bào qua trình phân chia tăng kích thước tế bào học hơm ta tìm hiểu để biết rõ trình Phát triển bài: Hoạt động 1: Sự lớn lên tế bào Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Sự lớn lên Sự lớn lên tế bào: tế bào: GV yêu cầu HS quan sát - HS đọc thơng tin, quan hình 8.1 SGK tr 27, nghiên sát hình 8.1 SGK tr.27 , cứu thông tin mục , trao trao đổi thảo luận ghi lại đổi nhóm, trả lời câu hỏi: ý kiến sau thống giấy -> đại diện 12 HS nhóm trình bày Tế bào lớn lên nhóm khác bổ sung cho nào? hồn chỉnh phần trả lời Tế bào non có kích thước nhỏ, sau to dần lên đến kích thước định tế bào trưởng thành Vách tế bào, màng nguyên sinh chất, chất tế Nhờ đâu mà tế bào lớn bào lớn lên Không bào lên? tế bào non nhỏ, nhiều, Tế bào non có kích - GV gợi ý: tế bào trưởng thành lớn, thước nhỏ, lớn dần thành tế + Tế bào trưởng thành tế chứa đầy dịch tế bào bào không lớn thêm Nhờ trình trao đổi bào trưởng thành nhờ q trình trao đổi chất có khả sinh chất tế bào lớn dần lên Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai sản + Trên hình 8.1 tế bào lớn, phát phận tăng kích thước nhiều lên + Màu vàng không bào - GV nhận xét, bổ sung, rút kết luận Hoạt động 2: Phân bào Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu HS đọc to thông tin mục , quan sát hình 8.2 - GV viết sơ đồ trình bày mối quan hệ lớn lên phân chia TB: Trường THCS Giao Thanh - HS ghi Ghi bảng - Tế bào sinh lớn lên đến kích thước định phân chia thành tế bào con, phân bào - Quá trình phân bào: hình thành nhân, Sinh trưởng sau chất tế bào phân Tế bào non chia, vách tế bào hình TB thành ngăn đơi tế bào cũ Phân chia thành tế bào trưởng thành - Các tế bào mô phân Tế - HS thảo luận ghi vào sinh có khả phân chia giấy, đại diện trả lời đạt: - Tế bào phân chia bào non lớn lên giúp sinh trưởng phát triển - GV yêu cầu thảo luận Như SGK tr.28 nhóm theo CH mục  Tế bào phân chia Tế bào mơ phân sinh có khả phân chia nào? Các tế bào phận Sự lớn lên có khả phân quan thực vật trình phân chia tế bào chia? Các tế bào thực vật lớn lên tế bào: rễ, thân, lớn lên + Tế bào mô phân sinh rễ, thân, phân chia -> cách nào? tế bào non + Tế bào non lớn lên -> tế bào trưởng thành - GV nhận xét, cho HS ghi - HS sửa chữa, ghi vào - HS phải nêu được: Sự lớn - GV đưa câu hỏi: Sự lớn lên phân chia tế lên phân chia tế bào giúp thực vật lớn lên (sinh bào có ý nghĩa trưởng phát triển) thực vật? Gióa án Sinh học Hoạt động học sinh - HS đọc thông tin mục  SGK tr.28 kết hợp quan sát hình vẽ 8.2 SGK tr.28 - HS theo dõi sơ đồ bảng phần trình bày GV Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh Củng cố : - Tế bào phận cuẩ có khả phân chia? Quá trình phân bào diễn nhơ nào? - Sự lớn lên phân chia tế bào có ý nghĩa thực vật? H][ng daan – daw dof - Học bài; Đọc phần Em có biết ? - Chuẩn bị rễ đậu, nhãn, lúa Vẽ hình 9.3 vào vỡ IV RÚT KINH NGHIỆM: Giao Thanh, ngày tháng 09 năm 2019 TM tổ chun mơn Trần Thị Lan Anh Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 ... phân chia tế lên phân chia tế bào giúp thực vật lớn lên (sinh bào có ý nghĩa trưởng phát triển) thực vật? Gióa án Sinh học Hoạt động học sinh - HS đọc thông tin mục  SGK tr.28 kết hợp quan sát... Trường THCS Giao Thanh Hoạt động học sinh - HS đọc thông tin  tr.24 SGK Kết hợp quan sát hình 7.4 SGK tr 24 - HS lên bảng tranh nêu chức phận: + Vách TB + Màng sinh chất + Chất TB + Nhân … - HS... hình dạng - GV bổ sung thêm: Chức cấu tạo giống nhau, Gióa án Sinh học Năm học 2019-2020 Giáo viên Cao Ngọc Mai tế bào mô, mô phân sinh làm cho quan thực vật lớn lên Trường THCS Giao Thanh thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 6 tiết 7 và tiết 8, Sinh học 6 tiết 7 và tiết 8