Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp

2 64 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 09:22

1 C Căn vào đâu để phân chia loại hình doanh nghệp khác nhau? Các trung gian tài là: Cơng ty cổ phần doanh nghiệp đó: Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị Tài doanh nghiệp Cổ đơng thường cơng ty cổ phần người Đ Điền cụm từ cho phù hợp: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng,……., đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật, nhằm thực hoạt động kinh doanh.” Điều kiện kinh tế - tài chủ yếu cho doanh nghiệp đời gồm vấn đề gì? L Loại hình kinh doanh sở hữu cá nhân gọi là: M Mục tiêu tài cơng ty cổ phần N Nội dung quyền tự chủ tài gì? Q Quản lý tài doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc gì? Căn vào quyền sở hữu tài sản (vốn) doanh nghiệp Ngân hàng liên ngân hàng, quỹ tiết kiệm công ty bảo hiểm Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần, cổ đông tối thiểu tối đa không hạn chế Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành kinh doanh, khác hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp, môi trường kinh doanh doanh nghiệp Nắm giữ cổ phiếu, chủ sở hữu công ty cổ phần tương ứng với giá trị phần vốn góp Cho cơng ty vay vốn hình thức trái phiếu Có tài sản có trụ sở giao dịch ổn định Phải có khả sản xuất, cung ứng loại hàng hóa, dịch vụ định có khả sinh lời, phải có nguồn tài chính, số vốn chủ sở hữu định để hình thành yếu tố sản xuất Doanh nghiệp tư nhân Tối đa hóa giá trị cơng ty Lựa chọn hình thức huy động vốn, sử dụng vốn tài sản kinh doanh, tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh, thực nghĩa vụ với nhà nước cam kết, tự chịu trách nhiệm khoản nợ, định phân phối sử dụng lợi nhuận sau thuế theo luật pháp Quan hệ tài nảy sinh hoạt động xã hội doanh nghiệp gì? (Những hoạt động có tính xã hội) Tự chủ tài chính, tơn trọng pháp luật, giữ chữ tín, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, sử dụng vốn tiết kiệm có hiệu quả, cơng khai tài Là tài trợ cho tổ chức xã hội, quỹ từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể dục, thể thao, văn hóa… Quan hệ tài doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước thể hình thức gì? Liên doanh, liên kết với nhau, tốn tiền xuất, nhập hàng hóa, dịch vụ cho nhau, chuyển vốn đầu tư nước ngồi T Trong cơng ty cổ phần cổ đơng có quyền nghĩa vụ vốn góp cổ phần cho cơng ty? Có nghĩa vụ góp vốn cổ phần để hình thành vốn điều lệ, chịu trách nhiệm khoản nợ tài sản khác phạm vi vốn góp, có quyền tự chuyển nhượng cổ phiếu (trừ quy đình pháp luật), tham gia định việc phân phối lợi nhuận sau thuế Trong cơng ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên có quyền chuyển nhượng vốn góp khơng? Chuyển nhượng nào? Trách nhiệm hữu hạn đặc điểm quan trọng của: Theo luật doanh nghiệp hành có loại cơng ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ suất lợi nhuận giá thành phán ánh nội dung kinh tế gì? V Về mặt tài doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với khoản nợ doanh nghiệp hưởng cổ tức Trước tiên, chuyển nhượng cho thành viên công ty, họ mua không hết khơng mua chuyển nhượng bên ngồi Cơng ty cổ phần Có loại Một đồng giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ kỳ tạo đồng lợi nhuận trước sau thuế Doanh nghiệp tư nhân ... luật doanh nghiệp hành có loại công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ suất lợi nhuận giá thành phán ánh nội dung kinh tế gì? V Về mặt tài doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với khoản nợ doanh nghiệp. .. phần Có loại Một đồng giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ kỳ tạo đồng lợi nhuận trước sau thuế Doanh nghiệp tư nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp, Trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp

Từ khóa liên quan