DINH DƯỠNG

9 20 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 09:18

DINH DƯỠNG TRẺ EM Hãy khoanh tròn vào ý kiến sai hướng dẫn cho bà mẹ cho trẻ bú: A Bú sớm sau đẻ B Bú theo C Bú hoàn toàn tháng đầu D Bú kéo dài đến 24 tháng E Bú theo nhu cầu trẻ Hãy khoanh tròn vào thời gian cần cho trẻ ăn bổ sung: A tháng B tháng C tháng D tháng Hãy khoanh tròn vào số bữa bột cần thiết cho trẻ 10 tháng tuổi: a bữa/ngày b bữa/ngày c bữa/ngày d bữa/ngày Hãy khoanh tròn vào đường có sữa mẹ: a Glucose b  lactose c Sucrose d  lactose Hãy khoanh tròn vào thời gian cai sữa theo khuyến nghị WHO: a 18 tháng b 12 tháng c 24 tháng d từ 18 đến 24 tháng Khi ni trẻ ăn nhân tạo , tính lượng sữa hàng ngày cho trẻ dựa vào cách sau xác Hãy khoanh tròn vào cách a Tỉ lệ trọng lượng thể b Dựa vào công thức c Dựa theo nhu cầu calo d Dựa vào cách Hãy điền tiếp vai trò Protein thể: a Là vật liệu xây dựng thể b …………………………… c Là thành phần enzym d Là nguồn cung cấp lượng Hãy điền tiếp vai trò lipit thể: a Là nguồn cung cấp acid béo b Tham gia vào trình xây dựng thể c Tăng cường hấp thu Vitamin tan dầu d.…………………………………………… Hãy điền tiếp vai trò Gluxit thể: a.…………………………………………… b.Tham gia vào trình xây dựng thể c Tham gia vào số trình chuyển hố thể d Tham gia chức bảo vệ thể 10 Dấu hiêu hay dùng để đánh giá trẻ đủ sữa mẹ : a Trẻ tăng cân b Trẻ khơng quấy khóc sau bữa bú c Số lần ỉa nhiều d………………………………… 11 Trong sữa mẹ có chất kháng khuẩn gồm: a Globulin miễn dịch b Lactoferin c Các tế bào miễn dịch d…………………………… 12 Hãy điền vào ô vuông thức ăn: Đạm Sữa mẹ Giàu Vitamin 13 Hãy tích ( ) vào ký hiệu Đ (với câu trả lời đúng) S ( với câu trả lời sai) tình sau: Đ S a Trẻ ăn nhiều Protein tốt b Trẻ ăn mỡ, dầu bị tiêu chảy c Dầu thực vật dễ tiêu hoá mỡ d Không nên cho trẻ ăn rau hàng ngày e Trẻ ăn nước hoa hàng ngày thay rau ĐÁP ÁN : ( Tự làm ) B C C B D D Tham gia vận chuyển số chất : Calci, sắt, mỡ Là nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho thể Cung cấp lượng 10 Trẻ đái nhiều 11 Lysozym / Yếu tố kớch thớch phỏt triển vi khuẩn Lactobacillus bifidus 12 Thức ăn bản( ngũ cốc , khoai củ) Giàu lượng 13 a S bS cĐ dS eĐ I Tên : Dinh dưỡng trẻ em II Số tiết : tiết III Mục tiêu giảng: Nêu định nghĩa nhu cầu dinh dưỡng xếp loại chất dinh dưỡng Nêu vai trò chất dinh dưỡng thể Nêu nhu cầu chất dinh dưỡng theo cân nặng khuyến nghị viện dinh dưỡng Trình bày cách nuôi sữa mẹ Nêu cách nuôi nhân tạo Nêu cách cho ăn bổ sung IV Tests lượng giá : Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Tổng Tỷ lệ tests 9 32 100% Số lượng tests cho loại QCM/ QCS Đúng / sai Ngỏ ngắn 1 0 0 19 10 60% 10% 30% A Hãy khoanh tròn vào chữ tương ứng với câu trả lời nhất: Các chất dinh dưỡng thiết yếu gồm (ngoại trừ) A.Nước B.Chất khoáng C.Chất đạm D.Các Vitamin Nhu cầu nước khuyến nghị cho trẻ em là: A 80- 100 ml/kg /ngay B 100-150 ml/kg/ngày C 150-200 ml/kg/ngày D 200 ml/kg/ngày Nhu cầu lượng cho trẻ em từ đến 12 tháng theo khuyến nghị viện dinh dưỡng là: A 620 kcal/ngày B 820 kcal/ngày C 1000 kcal/ngày D 1300 kcal/ngày Nhu cầu protein trẻ từ đến tuổi theo khuyến nghị viện là: A 20 g/ngày B 25 g/ngày C 28 g/ngày D 30 g/ngày Nhu cầu lipit trẻ em theo khuyến nghị viện dinh dưỡng là: A Chiếm 15% phần lượng /ngày B Chiếm 25%C Chiếm 30%D Chiếm 35%6 Nhu cầu gluxit trẻ em theo khuyến nghị viện dinh dưỡng là: A Chiếm 60-65% phần lượng /ngày B Chiếm 50-55%C Chiếm 65-70%D Chiếm >70%7 Thời gian sau đẻ trẻ bắt đầu bú mẹ là: A Trong vòng 30 phút đầu B Từ 2h đến 6h C Từ 7h đến 12h D Sau 12h Những hướng dẫn cho bà mẹ cách cho trẻ bú gồm (ngoại trừ): A Bú sớm sau đẻ B Bú theo C Bú hoàn toàn tháng đầu D Bú kéo dài đến 24 tháng E Bú theo nhu cầu trẻ Thời gian trẻ cần ăn bổ sung là: A tháng B tháng C tháng D tháng 10 Số bữa bột / ngày trẻ 10 tháng tuổi là: a bữa/ngày b bữa/ngày c bữa/ngày d bữa/ngày 11 Số bữa ăn / ngày trẻ 12-18 tháng tuổi là: a bữa/ngày b bữa/ngày c bữa/ngày d bữa/ngày 12 Số bữa bột / ngày trẻ 9-12 tháng tuổi là: a bữa/ngày b bữa/ngày c bữa/ngày d >4 bữa/ngày 13 Một trẻ bình thường
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH DƯỠNG, DINH DƯỠNG