GA NGHỊ LUẬN XH ôn HSG 11,12 (năm 2017)

17 101 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 09:15

Giáo án ôn HSG Văn 12 Buổi 1,2,3: (T1-9) NGHỊ LUẬN Xà HỘI I MỤC TIÊU ÔN TẬP VÀ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HS nắm nghị luận xã hội thường gặp biết cách làm hiệu với dạng II PHƯƠNG PHÁP ƠN TẬP Giáo viên: ôn lại kiến thức kĩ làm NLXH; đưa dạng đề thường gặp thi HSG; hướng dẫn HS phân tích đề, lập dàn ý Học sinh luyện tập theo hướng dẫn GV III CHUẨN BỊ GV: Giáo án, SGK, sách tham khảo … HS: SGK, ghi, tài liệu ơn tập IV NỢI DUNG ÔN TẬP Nội dung cần đạt A KIẾN THỨC CHUNG I Khái quát chung Văn nghị luận Nghị luận thể loại đặc biệt, dùng lí lẽ, phán đoán, chứng để bàn luận, giải đáp, làm sáng tỏ vấn đề (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, triết học, tư tưởng đạo đức,…) Để thuyết phục người đọc, người nghe hiểu, đồng tình với ý kiến mình, lập luận phải mạch lạc, chặt chẽ, diễn đạt phải sáng, ngôn ngữ giàu hình ảnh sắc thái biểu cảm Nghị luận xã hội a Khái niệm: thể văn phân tích, bàn bạc vấn đề liên quan đến mối quan hệ người đời sống xã hội, nhằm tạo tác động tích cực đến người mối quan hệ người với người xã hội So với kiểu nghị luận văn học thường gặp, kiểu vừa mới, vừa khó học sinh b Các dạng thường gặp - Nghị luận tư tưởng, đạo lí - Nghị luận tượng đời sống - Nghị luận vấn đề xã hội tác phẩm văn học c Những chủ đề thường bàn tới - Nghị lực, ý chí, niềm tin - Bàn tình cảm (tình bạn, tình mẹ, tình yêu quê hương đất nước) - Bàn cách sống, lý tưởng sống - Bàn việc học, việc đọc - Bàn vấn đề truyền thông (uống nước nhớ nguồn, nết đánh chết đẹp, không Thầy đố mày làm nên, văn hóa Việt, tơn sư trọng đạo, ngơn ngữ tiếng Việt ) - Các phẩm chất đạo đức (Trung thực, danh dự, tự trọng, đức hạnh, khoan dung, đồng cảm, sẻ chia, dũng cảm, danh thực tâm hồn, tài đức, nghị lực khát vọng, niềm tin…) - Các vấn đề (giá trị thân, khen - chê, thành công - thất bại, kẻ mạnh - kẻ yếu, thời gian - hội - lời nói, thói xấu người, cho nhận…) - Các tượng xã hội diễn đời sống xã hội II CÁC KIỂU BÀI CỤ THỂ Nghị luận tư tưởng, đạo lí a Đối tượng nghị luận Nghị luận tư tưởng, đạo lí dạng NLXH yêu cầu người viết sử dụng kêt hợp thao tác lập luận hợp lí đê bàn bạc, bộc lộ quan diêm, thái độ rõ ràng trước vấn đề liên quan đến lý tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống người Đề tài rất phong phú đa dạng Ví dụ: - Các vấn đề nhận thức (Lí tưởng, mục đích sống ) - Các vấn đề đạo đức, tâm hờn, tính cách (Lòng u nước, lòng nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng ; tính trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù,thái độ hoà nhã, khiêm tốn ; thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi ) - Các vấn đề quan hệ gia đình (tình mẫu tử, tình anh em ) - Các vấn đề quan hệ xã hội (tình đờng bào, tình thầy trò, tình bạn bề ) - Các vấn đề cách ứng xử, hành động người sống b .Dàn ý khái quát Phần mở bài: - Có thể tiến hành theo cách: + Mở trực tiếp: trả lời thẳng vào câu hỏi “ Bài viết bàn vấn đề gì?” + Mở gián tiếp: có thể xuất phát từ lời thơ, ý văn, tục ngữ, ý kiến, câu châm ngôn để dẫn dắt người đọc tới vấn đề tư tưởng, đạo lí cần nghị luận - Dù tiến hành theo cách nào, phần mở cần cỏ ý sau: + Giới thiệu xác vấn đề cần bàn luận mà đề đặt + Neu luận đề nêu dạng ý kiến, câu châm ngôn, tục ngữ cần trích dẫn lại ngun văn câu Phần thân - Tiến hành theo bước sau: + Giải thích rõ luận đề (Giải thích từ ngữ then chốt, khái niệm; giải thích ý nghĩa vế câu - có; giải thích tổng qt tồn luận đề ) + Phân tích, chứng minh mặt tu tưởng, đạo lí (dùng dẫn chứng từ sống văn học để chứng minh) + Bác bỏ biểu sai lệch liên quan đến tu tưởng, đạo lí (dùng dẫn chứng từ sống văn học để chứng minh) + Khẳng định, đánh giá ý nghĩa tư tưởng đạo lí nghị luận - Mồ hình cẩu trúc phần thân bài: GIẢI => PHÂN => BÁC => ĐÁNH Phần kết - Liên hệ thực tiễn, rút học cho thân từ vấn đề bàn luận Nghị luận hiện tượng đời sống a Đối tượng nghị luận Kiểu bàn tượng xảy thực tế đời sống Hiện tượng có thể tượng tích cực có thể tượng tiêu cực, tượng có tính hai mặt (cả tích cực lẫn tiêu cực) Như thế, đòi hỏi nhận thức thân phải nêu ý tưởng, quan điểm riêng mình Tuy vậy, các dạng đề tài thường gặp rất gần gũi với đời sống, phù hợp với trình độ học sinh như: ATGT, BLHĐ, BVMT b Dàn ý khái quát * Mở bài: - Giới thiệu vấn đề - Nêu luận đề * Thân bài: Hiện tượng tích cực: Hiện tượng tiêu cực: + Giải thích + Giải thích + Nêu phân tích, chứng minh biểu + Nêu phân tích, chứng minh thực hiện tượng trạng biểu hiện tượng + Kết quả, tác động + Nguyên nhân hậu + Đề xuất giải pháp: khuyến khích, nhân + Đề xuất giải pháp: khắc phục, ngăn rộng chặn, đẩy lùi + Bài học nhận thức liên hệ thân + Bài học nhận thức liên hệ thân Mô hình thân bài: GIẢI => PHÂN => NGUYÊN NHÂN => ĐÁNH GIÁ => GIAI PHÁP * Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa vấn đề - Bày tỏ thái độ thân tượng đời sống nghị luận Nghị luận vần đề xã hội tác phẩm văn học a Đối tượng nghị luận Nghị luận vần đề xã hội đặt tác phẩm văn học dạng kiểu nghị luận mà vấn đề cần bàn bạc rút từ tác phẩm văn học từ câu chuyện nhỏ Đề tài: - Một vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc, đặt tác phẩm văn học học chương trình câu chuyện nhỏ, văn văn học ngắn gọn chương trình - Dù lấy từ nguồn thì đề tài bàn luận thuộc hai phạm vi: tư tưởng, đạo lí tượng đời sống b Yêu cầu - Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học kiểu nghị luận xã hội , kiểu nghị luận văn học Cần tránh tình trạng làm lạc đề sang nghị luận văn học - Vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học có thể tư tưởng, đạo lí tượng đời sống (thường tư tưởng, đạo lí) - Về cấu trúc triển khai tổng quát: a/Phần một: Phân tích văn (hoặc nêu vắn tắt nội dung câu chuyện) để rút ý nghĩa vấn đề (hoặc câu chuyện) b/Phần hai (trọng tâm): Nghị luận (phát biểu) ý nghĩa vấn đề xã hội rút từ tác phẩm văn học (câu chuyện) c Dàn ý khái quát * Phần mở bài: - Giới thiệu ngắn gọn, xác vấn đề cần bàn luận sở ngầm hiểu ý nghĩa tác phẩm, câu chuyện - Dan dắt tác phẩm, câu chuyện chọn nêu luận đề * Phần thân bài: - Phân tích khái quát nội dung, ý nghĩa tác phẩm câu chuyện dẫn đề để tìm thấy vấn đề cần bàn luận - Nếu vấn đề cần bàn luận tu tuởng, đạo lí thì áp dụng mô hình cấu trúc: GIẢI => PHÂN => BÁC => ĐÁNH (Nhu trình bày phần trên) - Nếu vấn đề cần bàn luận tuợng đời sống thì áp dụng mô hình cấu trúc: GIẢI => PHÂN => NGUYÊN NHÂN => ĐÁNH GIÁ => GIAI PHÁP (Như trình bày phần trên) * Phần kết bài: - Đánh giá ý nghĩa tư tưởng, đạo lí tượng đời sống nghị luận, rút học nhận thức định hướng hành động - Khẳng định ý nghĩa tác phẩm / câu chuyện vai trò đóng góp tác giả C MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ NLXH ( CÓ VẤN ĐỀ CẦN BÀN LUẬN) DẠNG 1: HAI VẤN ĐỀ TƯƠNG PHẢN ĐỐI LẬP (MỘT ĐÚNG – MỘT SAI) I Giải thích - Vấn đề A (tốt) – Biểu hiện: - Vấn đề B (xấu) – Biểu hiện: => Đánh giá sơ lược mối quan hệ A B II Bàn luận: Khẳng định tính đắn nhận định (Nếu đề có nhận định) Bàn luận vấn đề A (tốt): Vì cần có A? Lí lẽ – Dẫn chứng Lí lẽ – Dẫn chứng 2 Bàn luận vấn đề B (xấu): a Thực trạng b Tác hại c Nguyên nhân d Giải pháp III Liên hệ thân Bài học nhận thức: Bàn luận kĩ mối quan hệ A B Bài học hành động DẠNG 2: HAI VẤN ĐỀ BỔ SUNG CHO NHAU (CẢ HAI ĐỀU ĐÚNG) I Giải thích - Vấn đề A – Biểu hiện: - Vấn đề B - Biểu hiện: => Đánh giá sơ lược mối quan hệ A B II Bàn luận Vì cần có A? Lí lẽ - Dẫn chứng Vì cần có B? Lí lẽ - Dẫn chứng Mối quan hệ: Trong sống, A B không tách rời mà hỗ trợ, bổ sung cho - Nếu có A mà khơng có B thì sao? - Ngược lại, có B mà khơng có A thì sao? - A B hỗ trợ cho nào? => Có nhờ có B mà phát huy A? => Có nhờ có A mà phát huy B? Phê phán III Liên hệ thân Bài học nhận thức: Nêu nhận thức thân A B Các ý mở rộng, bổ sung để hoàn thiện vấn đề nghị luận trình bày Bài học hành động: Cụ thể, khả thi DẠNG 3: HAI VẤN ĐỀ VỪA TƯƠNG PHẢN VỪA BỔ SUNG CHO NHAU (MỖI VẤN ĐỀ ĐỀU CÓ ĐIỂM ĐÚNG VÀ SAI) I Giải thích - Vấn đề A – Biểu hiện: - Vấn đề B – Biểu hiện: => Khái quát mối quan hệ hai vấn đề II Bàn luận Vấn đề A: a Ưu điểm b Nhược điểm Vấn đề B a Ưu điểm b Nhược điểm => Ở hai mục kết hợp lí lẽ dẫn chứng Mối quan hệ: Trong sống, cần phải biết linh hoạt hai cách sống A B - Khi có thể chọn cách sống A mà không thể chọn cách sống B? (trình bày cụ thể) - Khi có thể chọn cách sống B mà không thể chọn cách sống A? - Làm nào/ Cần có phẩm chất để biết thì chọn cách sống nào? Phê phán III LIÊN HỆ BẢN THÂN Bài học nhận thức: Trình bày suy nghĩ em A B Nếu có ý mở rộng thì trình bày phần Phương hướng hành động: Ở hoàn cảnh tại, anh chị chọn cách sống A hay B, hay hai? Có cách cụ thể giúp cách sống tích cực có ích cho người? D RÈN KĨ NĂNG TÌM HIỂU ĐỀ, LẬP DÀN Ý 1.Nghị luận tư tưởng, đạo lí Đề 1: Viết văn ngắn (khoảng 600 từ) bàn câu hát: “sống đời sống cần có tấm lòng Để làm gì em biết khơng? Để gió đi” (Trịnh Cơng Sơn) Phân tích đề Hướng dẫn HS thực nhanh, thục thao tác: + Đọc kĩ đề + Gạch chân từ then chốt, khái niệm, từ "khóa" Sống, cần có lòng + Chú ý dấu hiệu ngăn vế câu nêu luận đề (nếu có) - Xác định yêu cầu: + Nội dung luận đề: vấn đề cần nghị luận gì? Cách sống; vai trò, giá trị “tấm lòng” nguời + Thao tác lập luận cần sử dụng viết? giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận + Phạm vi dẫn chứng (trong tác phẩm văn học; đời sống xã hội ) Lập dàn ý * Mở bài: - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vai trò, giá trị “tấm lòng” nguời - Trích dẫn nguyên văn câu hát Trịnh Công Sơn * Thân bài: - Giải thích luận đề (câu hát) + "Tấm lòng”: Lòng u thương, đồng cảm sâu sắc người với người, lòng vị tha, cao thượng, nhân ái, hay đơn cử đẹp mà ngày ta vân làm + "Tấm lòng” để "gió cuốn đi” cách diễn đạt hình ảnh, nhằm nói đến lơi sống đẹp: ta làm điều gì cao đẹp đừng đòi hỏi người nhận phải báo đáp, để điều cao đẹp ấy bay đến muôn nơi -> Trịnh Công Sơn muốn khẳng định: sống đời sống, người cần thiết phải có tấm lòng yêu thương, thông cảm, giúp đỡ, sẻ chia với nhau, sống thản bình yên - Phân tích, chứng minh vẩn đề: + Trong sống niềm vui cho nhân đôi niềm vui ấy, ta chia bớt nỗi buồn, nỗi buồn ấy vơi Khi người biết quan tâm đến thì giới khơng khổ đau bất hạnh Vì vậy, cần có "Tấm lòng”để biết cảm thơng chia sẻ với người + Có Tấm lòng sống để tha thứ khoan dung Đây thái độ sông rộng lượng với người khác (nhât với người gây đau khổ cho mình) đôi lập với lòng kị, định kiên, thành kiên Chúng ta nên hướng đến sơng mà khơng có ích kỉ, hận thù, chiên tranh Chúng ta cân chung sức vì hòa bình từ người + Tấm lòng người dũng cảm, dám xả thân vì lí tưởng cao đẹp, dám đương đầu với thử thách Cội ng̀n lòng dũng cảm dám tin vào điều tốt đẹp Đó sở giúp người có thể làm nhiều điều tốt đẹp cho sống Tấm lòng đức hi sinh người, sức chịu đựng, chấp nhận thiệt thòi mình mà khơng tính tốn thiệt (Dẫn chứng minh họa cụ thể) - Phê phán người sống thiếu tấm lòng: + Sống ích kỉ, nhỏ nhen, biết lo vun vén cho thân + Sống vô trách nhiệm với gia đình, với người thân + Đó lối sống biểu nghèo nàn tâm hồn v.v (Dẫn chứng minh họa cụ thể) - Bàn bạc, đánh giá, mở rộng vẩn đề + Đây ca từ thể lối sống đẹp, điều cần có người sống + Mỗi người cần không ngừng rền luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, rền luyện tấm lòng mình cho ý nghĩa, phê phán thờ ơ, vô tâm, vô cảm xã hội *Kết bài: - Nhấn mạnh giá trị quan trọng tấm lòng - Liên hệ thân tự rút học Nghị luận hiện tượng đời sống Đề bài: “Khi mạng xã hội đời, người cổ xúy thường cho chức quan trọng nó kết nối Nhưng thực tế phải mạng xã hội làm xa cách hơn? Tôi dự đám cưới, bữa tiệc chuẩn bị chu đáo, sang trọng từ khâu tiếp khách, lễ nghi cách chọn thực đơn, loại nhạc biểu diễn suốt bữa tiệc, chứng tỏ gia chủ trân trọng khách mời Vậy mà śt buổi tiệc, nhìn quanh thấy có người chăm dán mắt vào hình điện thoại, mà khỏi nói tơi biết họ xem qua cách họ túm tụm thành nhóm vừa trỏ vào điện thoại vừa bình luận, nói cười rơm rả (…)Trẻ trung có (số chiếm đông cả), tầm tầm có Nói đâu xa, bàn thế, người xúm lại chụp ảnh “post” lên Facebook tức “cho nó “hot”!”, người bảo ”… Một dịp khác, ngồi chờ bus Bên cạnh có nữ sinh chia sẻ sau: “Ngày không vào Facebook thấy bứt rứt Nhớ “Facebook”q! (Ng̀n: tuoitre.online 04/05/2014) Từ thơng tin dòng chia sẻ trên, anh/chị viết văn nghị luận (khoảng 400 từ ) trình bày suy nghĩ thân tượng "nghiện" Facebook giới trẻ nay? 1.Phân tích đề - Hướng dẫn HS thực nhanh, thục thao tác: + Đọc kĩ đề + Gạch chân từ then chốt, khái niệm, từ "khóa" + Chú ý dấu hiệu ngăn vế câu nêu luận đề (nếu có) - Xác định yêu cầu: + Nội dung luận đề: suy nghĩ thân tượng "nghiện" Facebook giới trẻ + Thao tác lập luận cần sử dụng viết? giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận + Phạm vi dẫn chứng đời sống xã hội Lập dàn ý * Nêu vấn đề nghị luận : suy nghĩ thân tượng "nghiện" Facebook giới trẻ * Giải thích ý kiến - Facebook mạng xã hội chứa đựng thông tin cá nhân… Với tuổi trẻ, facebook khơng chốn riêng tư mà trở thành không gian mở rất thú vị đầy màu sắc: nơi để họ quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ lẫn nhau, khiến cho sống vì mà trở nên ý nghĩa… - Bứt rứt, nhớ facebook: đam mê, nghiện - Bên cạnh trang lành mạnh, nhiều bạn trẻ lại có cách nói, cách viết phóng khống nên Facebook trở thành diễn đàn ngôn từ “không sẽ”; lối nghĩ cực đoan theo “hiệu ứng đám đông”… - Mức độ lan truyền rất chóng mặt khiến nhiều người khơng đủ lĩnh để “đề kháng” lại với lối nghĩ, cách nói chuyện kiểu “vơ văn hóa” - Thanh niên học sinh ngày mất 4-5h lên facebook để trang trí cho nhà ảo mình -> Ý kiến đề cao vai trò niềm tin, ý chí, nghị lực người sống * Bàn luận: Phân tích ngun nhân: - Do thói quen theo kiểu hùa vào, “đám đông” mà không cần nhận thức sai; thiếu quan tâm, định hướng người lớn nhận thức, suy nghĩ cảm xúc cho giới trẻ… -Tuổi trẻ bồng bột, muốn tự khẳng định thân, thích trở thành người tiếng hot girl, hot boy mắt người -Do trí tò mò, muốn khám phá, tìm kiếm thơng tin, kết bạn, giao lưu với miền đất nước Hậu - Chi phối làm ảnh hưởng thời gian học tập, sinh hoạt, lao động hàng ngày - Mất sáng Tiếng Việt theo kí hiệu kì quặc tùy tiện : z,f,w - Đi ngược với phong, mĩ tục, đạo đức người Việt Nam - Nhiều vụ lừa tình, lừa tiền, bắt cóc, hành vi bạo lực - Ảnh hưởng đến lối sống tùy tiện, buông thả, vô cảm, thiếu trách nhiệm với thân - Xói mòn, ảnh hưởng đến nhân cách chìm giới ảo Giải pháp: - Nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục mặt trái facebook -Ứng xử người xung quanh xem giải pháp quan trọng để lọc giúp bạn trẻ giữ vững phẩm chất đạo đức - Gia đình kiểm soát chặt chẽ em, thường xuyên phối hợp với nhà trường - Bản thân xây dựng thời gian biểu hợp lí việc học tập, vui chơi, biết xác định mục đích, động học tập phù hợp Bài học nhận thức hành động: - Biết kiểm soát chừng mực hành vi mình, trang bị kỹ sống cần thiết, dù giới ảo ” - Sử dụng facebook mục đích -Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nước ngồi, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Việt Nam - Đầu tư cho việc học tập, tránh lãng phí thời gian vơ bổ - Khẳng định ý nghĩa vấn đề - Bài trừ tượng - Chung tay xây dựng mội trường học tập đại, văn minh, tiến bộ, khơng có tượng nghiện facebook 3.Nghị ḷn vần đề xã hội tác phẩm ĐỀ Đọc câu truyện sau viết văn nói lên suy nghĩ anh/chị vai trò người cha gia đình NGƯỜI CHA ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO Khi ông Trời bắt đầu tạo người cha gian, ngài chuẩn bị sẵn khung thật cao Một nữ thần ngang qua ghé mắt coi thắc mắc: “Thưa ngài, người cha lại cao đến vậy? Nếu ông ta chơi bi với trẻ thì phải quỳ gối, ông ấy muốn hôn đứa mình lại phải cúi nguời Thật bất tiện!” Trời trầm ngâm chút rời gật gù: “Ngươi nói có lý Thế ta để cho nguời cha cao đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy làm tầm cao mà vươn tới?” Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu b̀n rầu: “Ngài có biết làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho trai, thắt nơ hồng cho gái Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy mảnh dằm nằm sâu da thịt mềm mại trẻ” Ơng Trời mỉm cuời đáp: “Nhưng đơi bàn tay to lớn vững chãi sẽ dìu dắt bọn trẻ qua sóng gió, lúc chúng trưởng thành” Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn người cha với đôi vai rộng, lực lưỡng “Tại ngài phí thế?”, nữ thần thắc mắc “Thế người cha sẽ đặt ngời đâu phải đưa xa? Lấy chỗ đâu cho đứa ngủ gật gối đầu, xem xiếc khuya?” “Quan trọng hơn, đơi vai sẽ gánh vác gia đình”, ông Trời đáp Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong người cha Ngài cho tạo vật nói, lời phát lời đốn Tuy đơi mắt người cha nhìn thấu việc đời, lại bình tĩnh bao dung Cuối cùng gần hoàn tất cơng việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt Nhưng sau thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng Thành người đời sau không mấy thấy giọt lệ hoi người cha, mà có thể cảm đốn ơng ta khóc Xong việc, ơng Trời quay lại nói với nữ thần: “Ngươi thấy đó, người cha đáng yêu người mẹ mà ta dồn bao công sức để tạo ra” GỢI Ý: Mở bài: nêu vấn đề : vai trò người cha gia đình,giới thiệu câu chuyện đề Thân bài: Tóm tắt câu chuyện: thí sinh tự tóm tắt khoảng dòng Bàn luận vai trò người cha dựa câu truyện cho: + Người cha gánh vác trọng trách gia đình (dạy con, làm việc nặng, lao động tạo cải vật chất nuôi sống gia đình…) + Người cha chỗ dựa lớn lao mặt tinh thần (vì người cao lớn, đôi tay cứng cỏi, tâm hồn cao thượng, không yếu mềm…) + Cùng với người mẹ, người cha tạo mái ấm hạnh phúc mang đến thuận hòa gia đình + Phê phán người cha thiếu trách nhiệm với gia đình, trở thành gánh nặng gia đình, xã hội Lên án thói vũ phu, bạo hành người cha, người chồng gia đình Nhưng cần thiết phải lên án hành động ngược đãi cha mẹ mình Bài học rút từ câu chuyện: + Trân trọng yêu thương người cha, người mẹ gia đình + Bảo vệ người cha lên án thói ngược đãi gia đình KẾT BÀI: Suy nghĩ thân ĐỀ 2:Trình bày suy nghĩ anh/chị thông điệp từ câu chuyện sau : Một cậu bé nhìn thấy kén bướm Một hôm kén hở khe nhỏ, cậu bé ngồi lặng lẽ quan sát bướm vòng vài gắng sức để chui qua khe hở ấy Nhưng khơng đạt gì Do cậu bé định giúp bướm cách cắt khe hở cho to hẳn Con bướm chui thể bị phờng rộp bé xíu, cánh co lại Cậu bé tiếp tục quan sát bướm, hi vọng rồi cánh sẽ đủ lớn để đỡ thể Những chẳng có chuyện gì xảy Thực tế, bướm sẽ phải bỏ suốt đời để bò trườn với thể sưng phờng Nó khơng bay Cậu bé khơng hiểu kén bó buộc làm cho bướm phải cố gắng thoát điều kiện tự nhiên để chất lưu thể chuyển vào cánh, để có thể bay ngồi kén (Hạt giống tâm hồn, First New, NXB TP HCM, Tr 123) GỢI Ý -Từ câu chuyện đặt hai vấn đề: + Những khó khăn thử thách sống hội cho người tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên để khẳng định thân tự hồn thiện mình ( ý chính) + Lòng tốt khơng thể cách, chỗ có thể gây hậu quả, hệ lụy nghiêm trọng (ý phụ) – Yêu cầu thao tác lập luận: Giải thích, bình luận, chứng minh… – Phạm vi tư liệu: Thực tế xã hội Lập dàn ý a Mở bài: Giới thiệu câu chuyện b Thân bài: Phân tích văn bản: – Tóm tắt câu chuyện - Câu chuyện đặt hai vấn đề: +Những khó khăn thử thách sống hội cho người tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên để khẳng định thân tự hồn thiện mình (ý chính) +Lòng tốt khơng thể cách, chỗ có thể gây hậu quả, hệ lụy nghiêm trọng (ý phụ) Bàn luận: * Tại khó khăn thử thách sống hội cho người vươn lên? – Khó khăn thử thách buộc người phái phấn đấu khơng ngững; khó khăn thử thách rèn cho người lĩnh,ý chí; khó khăn nhiều động lực khích lệ 1con người hành động… Khi vượt qua thử thách, người sẽ trưởng thành (dẫn chứng) – Nêu khơng có khó khăn thử thách, người sẽ ỷ lại, khơng có mơi trường để rèn luyện, phấn đấu, khơng có động lực để vươn lên… (dẫn chứng) * Tại lòng tốt khơng thể cách, chỗ có thể gây hậu quả, hệ lụy nghiêm trọng? – Lòng tốt rất cần sống… – Những lòng tốt phải thể cách, chỗ, lúc, hợp hồn cảnh thì có tác dụng… (dẫn chứng) Bài học nhận thức hành động: – Mối quan hệ khó khăn trợ giúp… – Liên hệ thân c Kết bài: Khẳng định ý nghĩa vấn đề xã hội đặt tác phẩm E ĐỀ LUYỆN TẬP DẠNG 1: HAI VẤN ĐỀ TƯƠNG PHẢN ĐỐI LẬP (MỘT ĐÚNG – MỘT SAI) Đề : Bí thư Nguyễn Bá Thanh dặn dò lãnh đạo thành phố Đà Nẵng: “Hãy khát vọng, đừng tham vọng” Anh chị bàn luận ý kiến GỢI Ý THÂN BÀI I GIẢI THÍCH – Khát vọng mong muốn điều lớn lao, tốt đẹp với thúc mạnh mẽ Hướng tới khát vọng hướng tới điều tốt đẹp cho thân cho cộng đờng Biểu hiện: Người có khát vọng người có lý tưởng sống, ln mong muốn sẵn sàng làm điều tốt đẹp cho người, cho cộng đồng, không tư lợi cá nhân… – Tham vọng lòng ham muốn, mong ước lớn, vượt xa khả thực tế người, khó có thể đạt Tham vọng gắn với dục vọng cá nhân Biểu hiện: Người có tham vọng ln xem thân mình trung tâm, sẵn sàng làm việc để đạt mục đích, bất chấp hậu quả… ð Khát vọng tham vọng có điểm chung thể mong muốn người vượt lên giới hạn thân thực Dù lằn ranh chúng thật mong manh, tác động hai tính cách đến sống rất khác biệt: Nếu khát vọng mang đến giá trị tốt đẹp, đóng góp cụ thể cho cộng đờng, thì tham vọng lại mang đến hậu khôn lường II BÀN LUẬN Như có thể thấy, lời khuyên ông Nguyễn Bá Thanh: “Hãy khát vọng, đừng tham vọng” hồn tồn xác đáng, thể tâm tầm người lãnh đạo lo nghĩ cho nhân dân, đất nước Hãy khát vọng Vì cần phải nuôi dưỡng khát vọng? - Khát vọng sẽ giúp xác định mục tiêu tích cực có động lực mạnh mẽ để vươn tới mục tiêu đó, từ ta có thể khẳng định giá trị thân có sống có ý nghĩa DC: Khát vọng vượt qua mình Ánh Viên… - Có khát vọng, ta sẽ có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh tìm thấy hạnh phúc DC: Khát vọng vươn tới sống không giới hạn Nick Vujicic - Có khát vọng, ta sẽ sẵn sàng cống hiến, sống hết mình vì cộng đồng, chung tay góp sức làm cho giới tốt đẹp DC: Martin Lutherking khát vọng tạo sống bình đằng người người, khơng nạn phân biệt chủng tộc Đừng tham vọng - Vì khơng nên tham vọng? Có thể thấy, sống, tham vọng tồn gây thực trạng đáng buồn a Thực trạng: - Tham vọng chi phối người từ việc thường nhật: học sinh vì muốn có thành tích khơng với lực mà gian lận thi cử; doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vì tham vọng làm giàu mà gắn chip gian lận tiền khách… - Có tham vọng gây kiện tai hại: Vì tham vọng mà kẻ sáng lập công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa 60.000 người chiếm đoạt 1900 tỉ đồng, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh lầm than - Ở quy mô quốc tế, tham vọng quốc gia gây nên căng thẳng, đe dọa an ninh, trật tự: tham vọng bá quyền Trung Quốc Biển Đông khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng, đe dọa trực tiếp đến bình an nhân dân nước b Tác hại - Do bất chấp hậu để đạt điều mình mong muốn kẻ tham vọng có thể làm hại đến người khác, khiến sống người trở nên bất an gây bất hạnh cho người - Tham vọng sẽ gieo rắc sợ hãi căm thù, làm tan rã mối quan hệ người với người, quốc gia với nhau, tạo sống căng thẳng bất an - Kẻ tham vọng sẽ đánh mất mình tự gây hại cho thân DC: Trung Quốc với tham vọng thổi phồng kinh tế phải trả giá ô nhiễm môi trường nặng nề, khói mù mịt thủ Bắc Kinh khiến người dân không thể đường c Nguyên nhân - Ở mức độ cá nhân, tham vọng đến ích kỉ, tính hiếu thắng người nên bất chấp hậu làm việc trái với đạo đức - Ở mức độ quốc gia, tham vọng xuất phát từ tư tưởng bá quyền chủ nghĩa cực đoan dân tộc, cho quyền lợi dân tộc mình hết sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi quốc gia khác d Giải pháp: Điều quan trọng mội người cần phải biết tự ý thức, kiềm chế thân, tỉnh táo nhận ranh giới sống; cần phải gắn lợi ích mình hài hòa với lợi ích người khác cần sáng suốt theo đuổi mục tiêu khả thi, không xa tầm với III LIÊN HỆ BẢN THÂN Bài học nhận thức: Từ lí lẽ nêu trên, ta thấy tính đắn lời dặn dò ơng Ngũn Bá Thanh Khát vọng tham vọng thể chất người: ngưỡng vọng gì cao đẹp Nếu ta biết tỉnh táo nhận thức, ta sẽ có khát vọng để cống hiến, để sống thật ý nghĩa Nhưng ta mù quáng để ích kỉ, lòng tham, hiếu thắng che mắt, khát vọng ta sẽ tha hóa thành tham vọng, hậu thật khôn lường Bài học hành động: (Khát vọng em gì? Em làm gì để thực khát vọng đó? Làm để khát vọng không biến thành tham vọng?) DẠNG 2: HAI VẤN ĐỀ BỔ SUNG CHO NHAU (CẢ HAI ĐỀU ĐÚNG) Đề bài: Bàn yêu thương, Elbert Hubbard nói: “Sự yêu thương mà cho yêu thương nhất mà giữ được” Zoe Kravitz lại cho rằng: “Một bạn yêu thương mình, bạn xinh đẹp nhất” Viết văn nghị luận trình bày suy nghĩ em hai ý kiến GỢI Ý THÂN BÀI I GIẢI THÍCH - u thương: Tình cảm gắn bó, quyến luyến, trân trọng người người + Nhận định Elbert Hubbard đề cập đến “cho” “giữ lại” yêu thương è Khẳng định vai trò quan trọng tình yêu người khác Biểu hiện: đồng cảm trước nỗi đau đồng loại, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, mất mát với người xung quanh, sẵn sàng hy sinh, biết cho để thắp lên lửa yêu thương… + Nhận định Zoe Kravitz lại hướng tình yêu ấy vào vào thân người, khẳng định tầm quan trọng tình yêu thân Biểu hiện: Quan tâm, chăm sóc thân; có ước mơ, đam mê nỗ lực thực ước mơ, đam mê ấy, biết mưu cầu hạnh phúc đáng đấu tranh cho quyền hưởng hạnh phúc ấy… ==>Hai nhận định tưởng đối lập thật bổ sung cho nhau, giúp có nhìn tồn diện tình u thương II BÀN LUẬN 1.Bàn luận nhận định Elbert Hubbard: Chúng ta cần yêu thương người khác Nhận định Elbert Hubbard hoàn toàn xác đáng Vì “sự yêu thương mà cho yêu thương nhất mà giữ được”? ++ Khi ta cho yêu thương, ta có hội giúp đỡ người xung quanh, làm việc cụ thể, thiết thực đóng góp cho xã hội, giá trị cụ thể ấy khơng mất đi, mang lại hạnh phúc đến cho người è Dẫn chứng: Bill Gates, mẹ Theresa… ++ Khi ta yêu thương người, ta sẽ thắt chặt sợi dây liên kết người với người, tạo đồn kết, đờng thuận lớn cộng đồng, xã hội èDẫn chứng: Lê Thanh Thúy mất tình yêu thương chị phong trào “Ước mơ Thúy” mà chị khởi xướng đến người tiếp nối, với nhiều hoạt động thiện nguyện làm hoa giấy bán từ thiện, gây quỹ giúp bện nhân ung thư… 2.Bàn luận nhận định Zoe Kravitz: Chúng ta cần u thương mình Bên cạnh đó, ta thấy nhận định Zoe Kravitz cho học bổ ích VÌ ta “xinh đẹp nhất” biết “yêu thương mình”? ++ Chỉ u thương mình, ta có thể yêu sống, nhận giá trị tốt đẹp đời quanh ta, từ trân trọng, nâng niu giá trị sống Dẫn chứng: Dù bị liệt bẩm sinh, Nick Vujicic không ngừng nỗ lực tập luyện để có sống tốt đẹp, trở thành diễn giả tiếng truyền cảm hứng “cuộc sống không giới hạn” đến người may mắn tồn giới Kì tích có Nick biết trân trọng yêu thương thân mình, có nghị lực vượt qua nghịch cảnh đầy khắc nghiệt sống ++ Yêu thương mình, thấu hiểu đam mê đáng thân nỗ lực thực đam mê ấy cách tích cực để ta đóng góp cho nhân loại Dẫn chứng: Picasso, Ánh Viên… Bàn luận mối quan hệ hai vấn đề Tóm lại, u thương người khác u thương mình hai mặt vấn đề, hai mảnh ghép quan trọng mà kết hợp lại ta tranh tuyệt đẹp ấm áp tình yêu thương Ta cần biết kết hợp hài hòa hai tình yêu ấy để sống sống thật có ích Vì vậy? + Nếu yêu thương người mà khơng u thương thân, ta khó có thể có sức mạnh, nghị lực hay động để làm điều tốt đẹp cho người khác Một người không yêu thương, chăm lo cho sức khỏe mình thì có thể chăm lo cho sức khỏe người khác? Hơn nữa, hủy hoại thân mình vì người khác, ta sẽ khiến người yêu thương ta đau lòng +Nếu yêu thương thân mà không yêu thương người, ta sẽ trở nên độc, chí trở thành kẻ lầm đường, lạc lối, mang đến điều xấu cho người khác, sẽ bị diệt vong + Cho nên, tình yêu thương người tình yêu thương mình không tách rời ++ Yêu thương người yêu thương mình: Khi ta cho yêu thương trước hết ta nhận lại niềm vui làm việc tốt Tình yêu thương người khác sẽ giúp hoàn thiện nhân cách, sống đẹp hơn, có ý nghĩa DC: Mark Zuckerberg hiến 99% tài sản làm từ thiện để gái lớn lên giới tốt đẹp ++ Yêu thương mình yêu thương người khác Trân trọng thân ta biết ơn cha mẹ sinh thành, ni dưỡng Khi ta dám lên tiếng đòi hỏi hạnh phúc đáng cho cá nhân mình, ta cất lên tiếng nói chung cho người xung quanh DC: Hồ Xuân Hương, nhà thơ nữ đòi quyền hạnh phúc cho người phụ nữ xã hội phong kiến ++ Khi biết hài hòa tình yêu thương cá nhân tình yêu thương tha nhân, ta sẽ tránh yêu thương mù quáng, để tình yêu thương ta mang đến giá trị tốt đẹp cho đời Phê phán - Những người trân trọng thân - Những người ích kỉ, vơ cảm, khơng u thương người khác III LIÊN HỆ BẢN THÂN (bài học nhận thức hành động) DẠNG 3: HAI VẤN ĐỀ VỪA TƯƠNG PHẢN VỪA BỔ SUNG CHO NHAU (MỖI VẤN ĐỀ ĐỀU CÓ ĐIỂM ĐÚNG VÀ SAI) Đề bài: Hãy lắng nghe lời đối thoại quan điểm sống sau đây: - Xuân Diệu : Xuân đương tới nghĩa xuân đương qua Xuân non nghĩa xuân sẽ già Cho nên : Mau ! Mùa chưa ngả chiều hôm (Vội vàng) Mau với chứ, vội vàng lên với ! Em, em ơi, tình non già rồi (Giục giã) - Nguyễn Ngọc Thuần : “Trong nhịp sống ồn ào, vội vã hôm nay, ta cần dừng lại, mua thêm cho mình chút suy tư, chút nhớ mong, chút bình yên, để lấy sức rồi tiếp tục bước đi” (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ) Từ hai quan điểm sống trên, viết văn nghị luận trình bày suy nghĩ anh/chị vấn đề: Sống vội vàng hay sống thong thả? GỢI Ý THÂN BÀI I GIẢI THÍCH Bài thơ XD thúc giục người sống thật vội vàng ==>Cách sống vội vàng: Sống nhanh, gấp gáp để làm nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sống nhiều ==> Nêu biểu hiện: Thế người sống vội vàng? Nhận định Nguyễn Ngọc Thuân khuyên sống chậm lại ==>Cách sống thong thả: Sống chậm lại, dành cho đời khoảng lặng để cảm nhận vẻ đẹp sống rút học sâu sắc từ việc chiêm nghiệm, nghiền ngẫm người đời; sống chậm lại, nghỉ ngơi để tiếp tục sống thật ý nghĩa ==> Nêu biểu hiện: Thế người sống thong thả? Hai cách sống tưởng đối lập có điểm tích cực hạn chế riêng, cần có lựa chọn thơng minh để sống cách tích cực nhất, ý nghĩa nhất II BÀN LUẬN 1.Cách sống vội vàng -Ưu điểm: ++Cuộc đời người hữu hạn ngắn ngủi, cách sống vội vàng sẽ giúp trải nghiệm nhiều để tâm hồn thêm phong phú ++ Sống vội vàng đờng nghĩa với việc ta có thể làm nhiều việc hơn, cống hiến nhiều hơn, để có đời ý nghĩa Dẫn chứng: Dù sống 27 năm đời, di sản văn học Vũ Trọng Phụng rất đồ sộ: 30 truyện ngắn, tập tiểu thuyết, tập phóng sự, kịch, cùng dịch kịch từ tiếng Pháp èĐó kết trình lao động không ngừng nghỉ Chống chọi với giày vò bệnh lao, từ nhà phố Hàng Bạc, Vũ Trọng Phụng cho đời kiệt tác thực văn học tạo tiếng vang lớn - Nhược điểm: Nếu sống nhanh, vội vã, dễ đánh rơi khoảnh khắc q giá đời, khơng kịp ngối lại trân trọng vẻ đẹp bình dị DC: Nhiều người qua đam mê công việc mà bỏ bê gia đình, dần trở nên cô độc… Cách sống thong thả - Ưu điểm: ++ Sống thong thả khiến ta có thời gian chiêm nghiệm sống, để nhận vẻ đẹp bình dị khuất lấp sau thiên nhiên, người sống Dẫn chứng: Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trước thời nhiễu loạn lui ẩn để giữ trọn khí tiết, cảnh sống “Nhàn”, ông cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên thời gian tuần hoàn: “Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao” (Nhàn, Nguyễn Bỉnh Khiêm) ++ Sống thong thả cho ta thời gian để suy ngẫm, tích lũy vốn sống, rút chiêm nghiệm sâu sắc đời người Dẫn chứng: Trí Nghĩ, tăng lữ thời Tùy, Trung Quốc, người có cơng khai sinh Thiên Thai Tông, dành năm trời để làm việc nhất đóng chặt cửa nhà đọc kinh Phật -Nhược điểm: Chúng ta giới hạn đời mình đâu, sống thong thả, ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian quý chưa kịp làm điều gì tốt đẹp, ý nghĩa Như vậy, sống, cần kết hợp hài hòa hai lối sống: thong thả vội vàng -Cuộc sống vốn đa dạng, biến đổi, tốn khơng có lời giải, buộc phải linh hoạt, thích nghi + Có việc dù muốn vội vàng buộc ta phải thong thả: Quá trình học tập không thể vội vàng, đốt cháy giai đoạn, mà phải từ tốn lĩnh hội nấc, nấc để tiến ngày + Nhưng có việc khơng thể thong thả mà phải gấp gáp, vội vàng: Ví dụ cơng tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai, thảm họa + Có cách sống thong thả sẽ giúp giải việc nhanh hơn, có vội vàng khiến ta giải việc chậm hơn: Khi tắc đường, người thong thả di chuyển trật tự thì sẽ tiết kiệm thời gian, người chen lấn, giành đường, thì sẽ khiến việc tắc đường thêm trầm trọng, tốn nhiều thời gian ==>Cuộc sống cần nghỉ ngơi, sống không ngơi nghỉ, tùy tình huống, tùy tình tính chất cơng việc mà ta sống vội vàng hay sống thong thả Nhưng tính kiên trì ý thức tiết kiệm thời gian hai đức tính mà phải rèn luyện, để ta có thể vội vàng mà khơng cẩu thả, thong thả mà khơng lười nhác Có vậy, ta có thể sống sống ý nghĩa, trọn vẹn Phê phán - Những người sống vội vã mà vô tâm, thờ với sống chung quanh - Những người sống thong thả, trở nên biếng nhác, khơng làm gì để đóng góp cho đời III LIÊN HỆ BẢN THÂN Bài học nhận thức : Dù sống vội vàng hay thong thả thì cách sống cố điểm thú vị riêng Điều quan trọng cho dù sống vội vàng hay thong thả, thì lựa chọn ta phải hài hòa với lợi ích người khác, khơng ảnh hưởng đến sống công việc người xung quanh Bài học hành động: Anh/chị chọn cách sống nào? Làm để cách sống tích cực có ý nghĩa? ... ng̀n thì đề tài bàn luận thuộc hai phạm vi: tư tưởng, đạo lí tượng đời sống b Yêu cầu - Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học kiểu nghị luận xã hội , kiểu nghị luận văn học Cần tránh... thái độ thân tượng đời sống nghị luận Nghị luận vần đề xã hội tác phẩm văn học a Đối tượng nghị luận Nghị luận vần đề xã hội đặt tác phẩm văn học dạng kiểu nghị luận mà vấn đề cần bàn bạc... CỤ THỂ Nghị luận tư tưởng, đạo lí a Đối tượng nghị luận Nghị luận tư tưởng, đạo lí dạng NLXH yêu cầu người viết sử dụng kêt hợp thao tác lập luận hợp lí đê bàn bạc, bộc lộ quan diêm, thái độ
- Xem thêm -

Xem thêm: GA NGHỊ LUẬN XH ôn HSG 11,12 (năm 2017), GA NGHỊ LUẬN XH ôn HSG 11,12 (năm 2017)