Form mẫu phục vụ đại hội công đoàn cơ sở(15file đính kèm)

2 138 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 08:38

Toàn bộ form mẫu phục vụ đại hội công đoàn cơ sở. Bao gồm : Phương án nhân sự Chương trình đại hội Báo cáo đại hội Nội quy đại hội Phát biểu khai mạc... Dự thảo nghị quyết Phát biểu bế mạc Mẫu phiếu bầu PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CƠNG ĐỒN CSTV KHÁCH SẠN … NHIỆM KỲ (2019-2024) Kính thưa Đồn chủ tịch Kính thưa q vị đại biểu Thưa tồn thể Đại hội Hơm nay, ngày …./…./2019 Đại hội Cơng đồn Khách sạn ……… …… lần thứ.… nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc Thay mặt Đồn Chủ tịch tơi xin chào mừng …… đồn viên cơng đồn …… CBNV toàn đơn vị dự Đại hội - Trong buổi khai mạc trọng thể này, Đại hội phấn khởi vinh dự đón tiếp đại biểu: *……………………………………….chức vụ…………… *……………………………………….chức vụ…………… *……………………………………….chức vụ…………… *……………………………………….chức vụ…………… *……………………………………….chức vụ…………… - Dù bận nhiều việc, quý vị lãnh đạo dành thời gian quý báu đến dự, vinh dự lớn cho Đại hội hôm Sự quan tâm lãnh đạo (CĐ cấp sở……………………… ), phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện ban chi ủy, Ban Giám đốc ……………… … nguồn động viên to lớn, nhân tố quan trọng đảm bảo thành công hoạt động Cơng đồn năm qua Kính thưa q vị đại biểu! Thưa Đại hội! Nhìn lại năm qua, Cơng đồn ……………………………… tiếp tục phát huy tốt vai trò với Ban Giám đốc ……chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần giám sát, kiến nghị người sử dụng lao động thực đầy đủ kịp thời chế độ sách cho Cán Nhân viên (CBNV); tích cực thực vận động phong trào; củng cố tổ chức Cơng đồn sở vững mạnh Bước vào thời kỳ mới, trước mắt có nhiều thuận lợi, khơng khó khăn, thách thức Với tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua trở ngại, phát huy thành đạt được, thực tốt vai trò, chức tổ chức cơng đoàn đại diện cho NLĐ Đại hội diễn buổi, đại hội tiến hành nhiều nội dung: - Thơng qua thảo luận đóng góp báo cáo tổng kết thực Nghị Cơng đồn sở nhiệm kỳ trước; định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 Cơng đồn………………………… - Đề xuất kiến nghị nội dung, nhiệm vụ trình Đại hội Cơng đồn Tập đồn Mường Thanh - Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 - Đề xuất kiến nghị LĐLĐ tỉnh Tổng LĐLĐ Việt Nam vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu chăm lo bảo vệ quyền lợi ích đồn viên, CBNV hoạt động cơng đồn - Thảo luận thơng qua Nghị Đại hội Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội! Từ nhiều tháng nay, cán bộ, đoàn viên cơng đồn sơi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thông qua Đại hội ý kiến đầy tâm huyết trách nhiệm cán bộ, đồn viên đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Cơng đồn cấp trên, Báo cáo Ban Chấp hành Cơng đồn sở trình Đại hội hôm cố gắng tập hợp đầy đủ ý kiến cán bộ, đoàn viên Cũng Đại hội báo cáo tâm tư, nguyện vọng kiến nghị CBNV đến Cơng đồn cấp Đại hội Cơng đồn Khách sạn ……… với phương châm Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đồn kết, trách nhiệm” thể ý chí, nguyện vọng đội ngũ CBNV, đồn viên cơng đồn Trên tinh thần đó, Đại hội mong tất đồn viên cơng đồn tích cực đóng góp ý kiến q báu góp phần thúc đẩy phát triển Cơng đồn sở nhiệm kỳ tới Thay mặt Đồn Chủ tịch, tơi xin tun bố khai mạc Đại hội Cơng đồn Khách sạn…………………… lần thứ …… nhiệm kỳ 2019-2024 Chúc quý vị đại biểu nhiều mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin cảm ơn trân trọng kính chào./ ... phần thúc đẩy phát triển Cơng đồn sở nhiệm kỳ tới Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tơi xin tun bố khai mạc Đại hội Cơng đồn Khách sạn…………………… lần thứ …… nhiệm kỳ 2019-2024 Chúc quý vị đại biểu nhiều mạnh... lợi ích đồn viên, CBNV hoạt động cơng đồn - Thảo luận thơng qua Nghị Đại hội Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa Đại hội! Từ nhiều tháng nay, cán bộ, đồn viên cơng đồn sơi thi đua lập thành tích chào
- Xem thêm -

Xem thêm: Form mẫu phục vụ đại hội công đoàn cơ sở(15file đính kèm), Form mẫu phục vụ đại hội công đoàn cơ sở(15file đính kèm)

Từ khóa liên quan