kế hoạch, hướng dẫn đại hội chi đoàn trường THPT

8 321 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:42

HUYỆN ĐOÀN BÁT XÁT BCH TRƯỜNG THPT SỐ *** Số /KH-ĐTN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Bát Xát, ngày 10 tháng năm 2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2019 – 2020 Căn Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh, thực chương trình cơng tác đồn phong trào niên năm học 2019 – 2020 BCH Đoàn trường THPT Số huyện Bát Xát, Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch đạo đại hội chi đoàn toàn trường năm học 2019 – 2020 sau: I/ MỤC ĐÍCH, U CẦU: Mục đích: - Tổng kết, đánh giá cơng tác đồn phong trào niên chi đoàn thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm thực tế sở thành công hạn chế phong trào - Định phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung đoàn viên niên chi đồn gắn liền với nhiệm vụ trị Nhà trường - Bầu ban chấp hành chi đồn có đủ phẩm chất lực, tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ tới Yêu cầu: Yêu cầu chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo điều lệ, đạt hiệu cao, đánh giá thực trạng cơng tác đồn phong trào niên đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đoàn viên trình đại hội, tạo phong trào thi đua sơi đồn viên niên trước sau đại hội II/ THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI: • Đại hội điểm: Chi đoàn 12A4 tiến hành tổ chức đại hội điểm vào ngày 17/9/2019 • Các chi đoàn 12A1,12A2, 12A3, khối 11, chi đoàn giáo viên tiến hành tổ chức đại hội trước ngày 19/9/2019 Khối 10 vào, GVCN lập danh sách đoàn viên đề nghị với BCH Đồn trường chức danh Bí thư, P.Bí thư Ủy viên để Đồn trường định danh sách BCH chi đoàn (lưu ý: chọn em có lực nhiệt tình; BCH có từ đến ủy viên, có bí thư phó bí thư) Hạn chót nộp danh sách Đồn trường trước ngày 19/9/2019 Lưu ý: Các chi đoàn xây dựng kế hoạch đại hội, đăng ký thời gian với BCH Đoàn trường để phù hợp với tiến độ lịch trình tổ chức chung • Đại hội Đồn trường dự kiến tổ chức vào ngày 20-21/9/2019 III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: BCH Đoàn trường: - Chịu trách nhiệm chung hướng dẫn tổ chức đại hội chi đoàn; phân công UV BCH tham dự đạo Đại hội chi đồn Khơng để xảy tượng chi đồn tổ chức đại hội mà khơng có đại diện thức Đồn cấp đến dự đạo Phân công cụ thể đồng chí dự sau chi đồn đăng ký thời gian tổ chức đại hội với BCH Đoàn trường Dự kiến chi đồn có đồng chí dự, gồm: + Đ/c Hồng Mạnh Giang: Bí thư Đồn trường, đạo chi đoàn khối 12 + Đ/c Đỗ Thị Hồng Nhung: Phó Bí thư Đồn trường, đạo chi đồn giáo viên + Đ/c Xa Đức Định: Phó Bí thư Đoàn trường, đạo chi đoàn khối 11 - Lựa chọn Chi đoàn 12A4 tiến hành Đại hội mẫu - Các đồng chí Hồng Mạnh Giang, Đỗ Thị Hồng Nhung thay mặt BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm duyệt toàn nội dung Đại hội chi đoàn, lưu ý vấn đề trang trí, báo cáo, chương trình, nhân nhiệm kỳ BCH chi đồn: - BCH Chi đồn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung (theo văn hướng dẫn) báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn trường đăng ký lịch tổ chức Đại hội Trên kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn, BCH Đoàn trường yêu cầu chi đoàn nhận kế hoạch khẩn trương triển khai thực T/M BCH ĐỒN TRƯỜNG BÍ THƯ Hồng Mạnh Giang KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỒN CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Khách mời : Đại diện Đoàn cấp trên, GVCN, cán lớp, đơn vị kết nghĩa, đối tượng phát triển Đoàn , đội hình niên Chi Đồn (Đội cờ đỏ, Văn nghệ, …) Trang trí buổi lễ : ĐẠI HỘI (HỘI NGHỊ) CHI ĐOÀN … Năm học 2019-2020  Phơng :  Bình hoa bàn của: Chủ tọa (Bí Thư chi Đồn cũ Đồn viên có lực điều hành), Thư ký (một bạn Chi Đoàn ghi biên bản, ý kiến, biểu quyết,… ) Tổ bầu cử : Hướng dẫn thể lệ bầu: 01 Bí Thư;: bầu 01 Phó Bí Thư ; bầu 01 ủy viên BCH;, kiểm phiếu công bố kết bầu (người trúng cử phải có ½ số phiếu đồng ý kể phiếu không hợp lệ) Những lớp tiến hành Đại hội Hội nghị năm trước bầu chọn Ban chấp hành tổ chức Đại hội Chi Đoàn ; lớp khóa cũ chưa Đại hội(Hội nghị) - chưa có Ban chấp hành chi Đồn lớp khóa tổ chức Hội Nghị Chi Đồn (khơng có phần nội dung Báo cáo tổng kết năm học vừa qua tuyên bố mãn nhiệm kỳ) KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỒN NỘI DUNG PHÂN CƠNG Khi thầy cô bạn vào chỗ ổn định, bạn dẫn chương Người dẫn trình bắt hát cho người “ Nối vòng tay lớn” chương trình Chào cờ : Người dẫn “ Kính mời q vị Đại biểu, q Thầy cơ, bạn Đoàn viên chương niên đứng lên làm lễ chào cờ trình Một phút chỉnh trang y phục Tất ý - … - Nghiêm – Hướng cờ Nước, cờ Đoàn, di ảnh Bác – Chào cờ – Chào –Quốc ca “ Đoàn quân Việt Nam …… “ ( lớp hát NỘI DUNG PHÂN CƠNG Quốc ca ) – Đồn ca “Kết liên lại…” ( phòng hát Đồn ca ) Kính mời Quý đại biểu , quý Thầy cô bạn ngồi xuống Tuyên bố lý do: Người dẫn “Kính thưa Đại hội (Hội nghị), nhằm đánh giá lại hoạt động Chi chương Đồn năm qua, từ tổng kết mặt làm trình chưa làm được, sở xây dựng chương trình cho năm học mới; đồng thời bầu chọn Ban chấp hành chi Đồn có lực, chủ động, tích cực lãnh đạo Chi Đoàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn lớp ………….…… tiến hành tổ chức Đại hội (Hội nghị) Chi Đồn Đó lý Đại hội (Hội nghị) hôm (vỗ tay) Giới thiệu đại biểu : Người dẫn Kính thưa Đại hội (Hội nghị), đến dự Đại hội (Hội nghị) chương hôm vui mừng đón tiếp: trình Cơ (thầy): Chức vụ : Cô (thầy): Chức vụ : Cô (thầy): Chức vụ : Kính thưa Đại hội, để tiến hành Đại hội (Hội nghị) Người dẫn xin giới thiệu: chương Bạn: đoàn chủ tịch (2-3 trình bạn) Bạn: thư ký đại hội (1-2 bạn) Mời bạn lên làm việc ( Hết phần người điều khiền chương trình) PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN: Xin mời Ban thẩm tra tư cách đại biểu lên báo số liệu thẩm 01 bạn đại tra tư cách đại biểu (1-2 bạn) diện Chủ tịch Đồn Kính thưa Đại Hội, thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại hội đại 01 bạn ĐV biểu, xin báo cáo kết thẩm tra sau: nằm Số lượng đại biểu thức triệu tập: (thống kê số Ban thẩm tra ĐV có sổ ĐV) tư cách đại Số đại biểu có mặt: .đạt tỷ lệ : (phải 2/3 số Đoàn biểu viên triệu tập) Số đại biểu Nam: .Tỷ lệ : .Nữ: Tỷ lệ : Độ tuổi trung bình đại biểu là: Đại biểu có tuổi Đồn cao bạn: Số tuổi: Đại biểu có tuổi Đoàn thấp bạn: Số tuổi: Đại biểu có tuổi đời cao bạn: Số tuổi: Đại biểu có tuổi đời thấp bạn: Số tuổi: Dân tộc: Kinh:……ĐV;Dao ĐV; Giáy: ĐV; Hà Nhì ĐV; H’Mơng: ĐV; Khác: ĐV Đối chiếu với điều lệ Đoàn, thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại NỘI DUNG PHÂN CƠNG biểu tơi tun bố Đại hội chi Đồn có giá trị từ (có 2/3 ĐV triệu tập chi Đồn) Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết năm học cũ kiểm 01 bạn đại điểm lại công tác, chỉ tiêu đã đặt năm học cũ: diện Chủ (báo cáo nhận định số liệu cụ thể) (Tổ chức Hội nghị chi tịch Đoàn Đoàn khơng cần phần này) Thay mặt BCH chi Đồn, tơi xin đọc báo cáo tổng kết năm học vừa qua: Những việc làm được:  Về mặt học tập:  Về mặt rèn luyện đạo đức:  Về hoạt động công tác Đoàn: Những việc chưa làm được:  Về mặt học tập:  Về mặt rèn luyện đạo đức:  Về hoạt động cơng tác Đồn:  Về hoạt động phong trào Đoàn: Sau phần phương hướng năm học (2 học 01 bạn đại kỳ ): diện Chủ  Về việc học tập: tịch Đồn Phấn đấu có …bạn ĐV học Tiên tiến; …bạn ĐV học Giỏi; …bạn ĐV học XS  Về việc rèn luyện đạo đức: …bạn ĐV đạo đức loại A (Tốt)  Về công tác phát triển Chi Đoàn:số lượng ĐV kết nạp năm:…ĐV  Về hoạt động cơng tác Đồn: tháng sinh hoạt…lần (trọng tâm tháng 10-11/2019 tháng 3/2020), đóng Đồn phí đầy đủ, tích cực tham gia phong trào Đoàn chi Đoàn, liên chi Đoàn khoa Đoàn trường phát động, thực chương trình rèn luyện ĐV, Cơng trình niên  Về hoạt động phong trào Đoàn: tiếp tục cam kết thực nghiêm túc vận động 10 lời hứa niên làm theo lời bác: - Cuộc vận động “Tuổi trẻ trường THPT số Bát Xát học tập làm theo lời Bác” - Cuộc vận động “2 khơng”: nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục NỘI DUNG - Cuộc vận động “Năm 2019 – Năm thực nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh sinh viên tích cực” * Đồng thời, tích cực hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thực di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 10 Tiếp theo phần đóng góp ý kiến đại hội (hội nghị), xin mời bạn Thầy, Cơ đóng góp cho phương hướng hoạt động chi đoàn năm học mới.( Thư ký ghi tất ý kiến đóng góp ) 11 Kính thưa đại hội, qua năm hoạt động, BCH chi Đoàn có nổ lực đóng góp cho hoạt động chung Đoàn nhà trường hết nhiệm kỳ Xin mời bạn BCH chi Đoàn cũ lên tuyên bố mãn nhiệm kỳ (Hội nghị chi Đồn khơng có nội dung này) 12 Kính thưa Thầy (Cơ) toàn thể bạn Đoàn viên chi Đoàn Thay mặt BCH chi Đoàn……… Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy (Cơ) bạn chi Đồn giúp cho chi Đoàn hoạt động tốt năm học qua Sau chúng em xin tuyên bố mãn nhiệm kỳ năm học 2018-2019 (Hội nghị chi Đồn khơng có nội dung này) 13 Tiếp theo, xin giới thiệu danh sách ứng cử viên BCH chi Đoàn năm học gồm ………Đồn viên: (Chi Hội có 5 8 ĐV nên giới thiệu 05 bạn để bầu lấy 01 Bí Thư, 01 Phó Bí Thư 01 Ủy viên BCH, Chi Đồn có >= 30 Đồn viên : bầu 02 ủy viên BCH) Bạn: Bạn: Bạn: Bạn: Bạn: (Đọc danh sách kèm theo lý lịch trích ngang bạn: Họ tên; ngày sinh; Dân tộc; Tôn giáo; ngày vào Đoàn ; nơi vào Đoàn; học lực; hạnh kiểm; đọc đến bạn bạn đứng lên trước lớp) 14 Tiếp theo, để tiến hành bầu cử, mời bạn Ban bầu cử lên làm việc (01-02 bạn Đồn viên) “Kính thưa đại hội, tơi xin thay mặt Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử sau: Trong danh sách ứng cử viên có ……bạn Chúng ta bầu lấy ……bạn Chúng ta bầu chọn ……bạn mà tín nhiệm gạch tên bạn mà khơng tín nhiệm Phiếu hợp lệ phiếu Ban Bầu cử phát Phiếu không hợp lệ PHÂN CÔNG 01 bạn đại diện Chủ tịch Đoàn 01 bạn đại diện Chủ tịch Đoàn 01 bạn BCH chi Đoàn cũ 01 bạn đại diện Chủ tịch Đoàn 01 bạn Ban Bầu cử (Ban Bầu cử bạn khơng có tên danh sách giới thiệu ứng cử Ban Chấp NỘI DUNG PHÂN CÔNG phiếu gạch hết tồn danh sách khơng gạch ghi hành chi thêm tên vào danh sách Đoàn mới) Xin mời đại biểu nhận phiếu.” (Phiếu bầu phải ghi Họ tên & xếp theo thứ tự A, B, C) 15 Trong thời gian chờ kiểm phiếu tổ chức văn nghệ, trò Người dẫn chơi chương trình 16 Kính thưa đại hội, thay mặt Ban bầu cử, xin thông qua kết 01 bạn kiểm phiếu sau: Ban Bầu cử Bạn có số Phiếu tín nhiệm là: ./ Phiếu; đạt % Bạn có số Phiếu tín nhiệm là: ./ Phiếu; đạt % Bạn có số Phiếu tín nhiệm là: ./ Phiếu; đạt % Bạn có số Phiếu tín nhiệm là: ./ Phiếu; đạt % Bạn có số Phiếu tín nhiệm là: ./ Phiếu; đạt % Như vậy, theo quy định bạn sau trúng cử: Bạn: .Bí Thư Bạn: .Phó Bí Thư Bạn: .Ủy viên BCH Bạn: .Ủy viên BCH (đối với Chi Đồn có >= 30 Đoàn viên) 17 Chủ tịnh đoàn mời Ban chấp hành mắt nhận 01 bạn đại nhiệm vụ : diện cho Kính thưa Thầy (Cơ) tồn thể bạn ĐV, thay mặt cho BCH bạn vừa trúng cử xin cảm ơn bạn tín nhiệm giới thiệu chúng tơi tham gia Ban chấp hành chi Đồn lớp Chúng tơi mong nhận nhiều quan tâm hỗ trợ củaThầy Cơ tham gia tích cực tập thể chi Đoàn lớp, giúp cho chi Đoàn lớp ……………… hoạt động thật có hiệu năm học Chân thành cảm ơn Thầy Cô bạn 18 BẾ MẠC ĐẠI HỘI : Người dẫn Trước bế mạc đại hội, chúng em xin chân thành cảm ơn quý chương Thầy Cô toàn Thể bạn đến dự Đại hội (Hội nghị) trình chúng em Tất ý hướng cờ nước, cờ Đoàn , chân dung Hồ Chủ Tịch – chào cờ – chào – (không hát Quốc ca Đoàn ca) Đại hội chi Đoàn ……………đến kết thúc Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn chúc sức khỏe quý Thầy – Cô bạn ... lãnh đạo Chi Đoàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn lớp ………….…… tiến hành tổ chức Đại hội (Hội nghị) Chi Đoàn Đó lý Đại hội (Hội nghị) hơm (vỗ tay) Giới thiệu đại biểu : Người dẫn Kính thưa Đại hội (Hội nghị),... dung (theo văn hướng dẫn) báo cáo Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn trường đăng ký lịch tổ chức Đại hội Trên kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn, BCH Đoàn trường yêu cầu chi đoàn nhận kế hoạch khẩn... tiến hành Đại hội Hội nghị năm trước bầu chọn Ban chấp hành tổ chức Đại hội Chi Đoàn ; lớp khóa cũ chưa Đại hội( Hội nghị) - chưa có Ban chấp hành chi Đồn lớp khóa tổ chức Hội Nghị Chi Đồn (khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch, hướng dẫn đại hội chi đoàn trường THPT, kế hoạch, hướng dẫn đại hội chi đoàn trường THPT