DE CUONG ON TAP HK II TIN HOC 6 20182019

4 74 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:10

đề cương ôn tập tin học 6 học kì 2, đề cương ôn tập tin học 6 HK II, đề cương ôn tập tin học 6 học kì 2, đề cương ôn tập tin học 6 HK II, đề cương ôn tập tin học 6 học kì 2, đề cương ôn tập tin học 6 HK II ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TIN HỌC - HỌC KÌ II Phần I: Trắc nghiệm (3đ) Câu Để mở tệp văn có sẵn máy, em sử dụng lệnh nào? A Chọn File/Copy B Chọn File/Open C Chọn File/Save Câu Em sử dụng hai nút lệnh để di chuyển phần văn bản? D Chọn File/New A B C D Câu Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Kiểu chữ (Type) B Cỡ chữ màu sắc C Phông (Font) chữ D Cả ba phương án Câu Trong Microsoft Word, chức nút lệnh công cụ định dạng là: A Dùng để thay đổi cỡ chữ B Dùng để thay đổi màu chữ C Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn D Dùng để thay đổi kiểu chữ Câu Khi gõ nội dung văn bản, muốn xuống dòng, em phải: A Nhấn phím Enter B Gõ dấu chấm câu C Nhấn phím cách D Nhấn phím End Câu Phần mềm dùng để soạn thảo văn là: A Mario B Microsoft Word C Microsoft Windows D Microsoft Excel Câu Các thành phần hình làm việc Word là: A Vùng soạn thảo B Dải lệnh C Lệnh nhóm lệnh D Cả A, B, C Câu Nút lệnh dùng để: A Căn thẳng lề phải C Căn thẳng lề trái Câu Muốn lưu văn vào máy tính, ta thực hiện: A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S C Chọn lệnh File/Save B Căn thẳng hai lề D Căn B Nháy nút công cụ D Cả ba cách Câu 10 Nút lệnh dùng để: A Tạo kiểu chữ in nghiêng B Tạo kiểu chữ gạch chân C Thay đổi màu sắc chữ D Tạo kiểu chữ in đậm Câu 11 Hoạt động có liên quan đến soạn thảo văn bản? A Đọc thơ B Viết thư gửi bạn C Khởi động máy tính D Vẽ tranh Câu 12 Đâu khơng phải thuộc tính định dạng đoạn văn bản: A Chọn đoạn văn B Khoảng cách dòng đoạn văn C Căn lề, vị trí lề đoạn văn D Khoảng cách đến đoạn văn Câu 13 Giả sử ta có cụm từ “Tin học”, để thay đổi định dạng kí tự cụm từ này, trước tiên ta phải: A Chọn từ cuối B Chọn tồn cụm từ C Đưa trỏ soạn thảo tới cụm từ D Dùng phím tắt Ctrl + I Câu 14 Biểu tượng biểu tượng chương trình word A B C D Câu 15 Muốn thẳng hai lề văn sau em bôi đen văn bản, em chọn nút lệnh nào? A Align Right B Justify C Align Left D Center GV: Nguyễn Ngọc Hậu Trang Câu 16 Trong Microsoft Word, chức nút lệnh nhóm Font dải lệnh Home: A Dùng để chọn màu chữ B Dùng để chọn cỡ chữ C Dùng để chọn màu đường gạch chân D Dùng để chọn kiểu chữ Câu 17 Để chèn hình ảnh vào văn ta thực lệnh sau đây? A File/ Picture B Insert/ Picture C Design/ Picture D Home/ Picture Câu 18 Nút lệnh tạo văn là: A File  Print B File  Save C File  New D File  Open Câu 19 Chữ “s” soạn thảo văn gọi là: A Con chữ B Kí tự C Đoạn D Dòng Câu 20 Để xóa kí tự bên trái trỏ soạn thảo ta sử dụng phím nào? A Phím Backspace (←) B Phím Delete C Phím Enter D Phím Shift Câu 21 Lưu văn có nghĩa là: A Văn bị xố khỏi hình B Văn ghi vào thiết bị lưu trữ dạng tệp C Văn bị xoá khỏi thiết bị lưu trữ D Văn ghi vào nhớ máy tính Câu 22 Để xóa cột, thực lệnh nào? A Nháy Delete Rows B Nháy Delete Table C Nháy Delete Columns D Nháy Delete Cells Câu 23 Để tìm cụm từ "Computer" đoạn văn thay thành cụm từ "Máy tính", ta thực hiện: A Chọn lệnh Home  Replace B Chọn lệnh Home  Find C Chọn lệnh Home  Select D Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T Câu 24 Nút lệnh chép văn là: A B C D Câu 25 Trong Microsoft Wordlệnh Home/ Finddùng để: A Tìm kiếm thay B Khôi phục C Tất sai D Tìm kiếm Câu 26 Để tìm kiếmphần văn bản, em chọn lệnh A Home  Replace… B Home  Find… C Design  Find… D Design  Replace… Câu 27 Khi văn bị xoá nhầm em muốn khơi phục lại trạng thái trước phải nháy chuột vào nút nút sau? A Undo B New Câu 28 Để in văn bản, em chọn nút lệnh: A Print C Cut Câu 29 Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh A Layout  Pargraph C Layout  Page Setup Câu 30 Các nút lệnh làm cho kí tự trở thành: A Đậm gạch C Gạch nghiêng C Save D Open B Format Painter D Save B Design  Page Background D Insert  Pages B Đậm nghiêng D Đậm, nghiêng gạch Phần II: Tự luận (7đ): Câu 1: Hãy nêu khác biệt lệnh Find lệnh Replace? - Lệnh Find: dùng để tìm kiếm nhanh từ (hoặc dãy kí tự) văn - Lệnh Replace: giúp tìm nhanh dãy ký tự văn thay dãy ký tự tìm dãy khác (do em quy định) GV: Nguyễn Ngọc Hậu Trang Câu 2: Trình bày bước để lưu văn vào máy tính? * Các bước thực hiện: - B1 Chọn lệnh File Save Browse (Ctrl+S) - B2 Chọn thư mục để lưu tệp - B3 Gõ tên tệp văn - B4 Nháy nút Save Câu 3: Hãy nêu thành phần văn bản? * Các thành phần văn bản: - Kí tự: Là chữ, số, kí hiệu… - Từ soạn thảo: Một từ soạn thảo kí tự gõ liền - Dòng: Là tập hợp kí tự nằm đường ngang từ lề trái sang lề phải trang - Đoạn văn bản: Bao gồm số câu kết thúc dấu xuống dòng - Trang văn bản: Phần văn trang in gọi trang văn Câu 4: Nêu giống khác chức phím Delete phím Backspace soạn thảo văn bản? - Giống nhau: Dùng để xoá ký tự soạn thảo văn - Khác nhau: + Delete: Dùng để xoá ký tự sau trỏ soạn thảo + Backspace: Dùng để xoá ký tự trước trỏ soạn thảo Câu 5: Trình bày bước để di chuyển đoạn văn bản? * Các bước di chuyển phần văn bản: + B1: Chọn phần văn cần di chuyển chọn lệnh Cut nhóm Clipboard dải lệnh Home để xóa phần văn Tuy nhiên, phần văn lưu vào nhớ máy tính + B2: Đưa trỏ soạn thảo tới vị trí cần chuyển tới chọn lệnh Paste Câu 6: Định dạng văn gì? Định dạng văn có mục đích gì? - Khái niệm: Định dạng văn thay đổi kiểu dáng, bố trí thành phần văn - Mục đích: + Trang văn đẹp dễ đọc + Người đọc dễ ghi nhớ nội dung Câu 7: Hãy nêu cách định dạng kí tự mà em biết? * Cách 1: Sử dụng lệnh nhóm Font dải lệnh Home - B1: Chọn phần văn cần định dạng kí tự - B2: Sử dụng lệnh nhóm Font dải lệnh Home + Nút + Nút + Nút + Nút GV: Nguyễn Ngọc Hậu dùng để chọn phông chữ dùng để chọn cỡ chữ dùng để chọn kiểu chữ (B chữ đậm, I chữ nghiêng, U chữ gạch chân) dùng để chọn màu chữ Trang * Cách 2: Sử dụng hộp thoại Font: - B1: Chọn phần văn cần định dạng - B2: Nháy mũi tên góc dưới, bên phải nhóm lệnh Font để mở hộp thoại Font - B3: Sử dụng lệnh định dạng hộp thoại Font Câu 8: Trình bày bước để chọn hướng trang lề trang cho văn bản? * Chọn hướng trang: - B1 Nháy chuột mũi tên bên lệnh Orientation nhóm Page Setup dải lệnh Layout - B2 Chọn Portrait (trang đứng) Landscape (trang ngang) * Chọn kiểu lề trang: - B1 Nháy chuột mũi tên bên lệnh Margins nhóm Page Setup dải lệnh Layout - B2 Nháy chọn thiết đặt kiểu lề trang có sẵn Lưu ý: Chọn lệnh Custom Margins xuất hộp thoại Page setup cho phép em đặt kích thước lề trang theo nhu cầu chọn hướng trang Câu 9: Nêu bước để chèn hình ảnh từ tệp đồ hoạ vào văn bản? * Các bước chèn hình ảnh vào văn bản: - B1.Đưa trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn hình ảnh - B2.Chọn lệnh Pictures dải lệnh Insert Xuất hộp thoại Insert Picture - B3.Chọn thư mục lưu hình ảnh - B4.Chọn tệp hình ảnh - B5.Chọn lệnh Insert Chú ý: -Ta chèn hình ảnh vào văn cách Copy hình ảnh Paste vào văn GV: Nguyễn Ngọc Hậu Trang ... Văn ghi vào nhớ máy tính Câu 22 Để xóa cột, thực lệnh nào? A Nháy Delete Rows B Nháy Delete Table C Nháy Delete Columns D Nháy Delete Cells Câu 23 Để tìm cụm từ "Computer" đoạn văn thay thành... Trong Microsoft Wordlệnh Home/ Finddùng để: A Tìm kiếm thay B Khơi phục C Tất sai D Tìm kiếm Câu 26 Để tìm kiếmphần văn bản, em chọn lệnh A Home  Replace… B Home  Find… C Design  Find… D Design... Sử dụng hộp thoại Font: - B1: Chọn phần văn cần định dạng - B2: Nháy mũi tên góc dưới, bên phải nhóm lệnh Font để mở hộp thoại Font - B3: Sử dụng lệnh định dạng hộp thoại Font Câu 8: Trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG ON TAP HK II TIN HOC 6 20182019, DE CUONG ON TAP HK II TIN HOC 6 20182019