xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mẹo

1 62 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:04

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi MẸO(Lận đận tơ duyên nhưng tuổi già vinh hiển)Vợ chồng sống với nhau thường bất hòa, khi hiệp khi tan.Là nợ duyên từ kiếp trướcNếu vượt qua được thì về già sung túcCó những lúc buồn sa nước mắtCó những hồi son sắt yêu thươngChẳng qua là nợ trái oanLấy thân mà trả nợ tình cho xongAi ơi giữ chí cho bềnXin đừng than oán trách trời sao nênKiếp này trả nợ cho xongĐừng làm cho nặng nợ chồng kiếp sau ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi MẸO (Lận đận tơ duyên tuổi già vinh hiển) Vợ chồng sống với thường bất hòa, hiệp tan Là nợ duyên từ kiếp trước Nếu vượt qua già sung túc Có lúc buồn sa nước mắt Có hồi son sắt yêu thương Chẳng qua nợ trái oan Lấy thân mà trả nợ tình cho xong Ai giữ chí cho bền Xin đừng than oán trách trời nên Kiếp trả nợ cho xong Đừng làm cho nặng nợ chồng kiếp sau
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mẹo, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi mẹo