Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày

74 220 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 17:03

Dự án dược liệu, dự án dược liệu kết hợp rau sạch, dự án nông nghiệp dược liệu. Đã từ lâu, vấn đề ổn định chất lượng dược liệu, bán thành phẩm Đông dược (ví dụ như cao dược liệu) cũng như các loại thuốc thành phẩm từ dược liệu ở Việt Nam đã và đang được các nhà khoa học, các cơ sở sản xuất thuốc trong ngành Dược tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Cho đến nay, thị trường dược liệu ở Việt Nam vẫn trong tình trạng thả nổi, thiếu sự quản lý của các cơ quan y tế (về chủng loại, chất lượng, tính chuẩn xác, quy trình chế biến, cách bảo quản, …) và cơ quan quản lý thị trường (về giá cả). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỸ KHÁNH Tây Ninh - Tháng 10 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỸ KHÁNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN TẤN TÀI NGUYỄN VĂN MAI Tây Ninh - Tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư .1 I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN .5 II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án .5 II.1.1 Môi trường vĩ mơ sách phát triển đất nước II.1.2 Các điều kiện sở dự án II.2 Kết luận cần thiết đầu tư 10 CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 12 III.1 Vị trí xây dựng 12 III.2 Khí hậu 13 III.3 Địa hình- Thổ nhưỡng 13 III.4 Hạ tầng khu đất xây dựng dự án 13 III.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 13 III.4.2 Hiện trạng thông tin liên lạc 13 III.4.3 Cấp –Thoát nước 13 III.5 Nhận xét chung 13 CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 14 IV.1 Quy mô dự án 14 IV.2 Các hạng mục cơng trình 14 IV.3 Tiến độ thực dự án 15 IV.3.1 Thời gian thực .15 IV.3.2 Công việc cụ thể 15 CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 16 V.1 Thành phần chính- Cây dược liệu 16 V.1.1 Các loại dược liệu .16 V.1.2 Quy trình thực 20 V.2 Thành phần phụ- Chăn nuôi gia súc 24 V.2.1 Dê 24 V.2.2 Bò 25 V.2.3 Heo 27 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT .30 VI.1 Tiêu chuẩn thiết kế mặt 30 VI.1.1 Tiêu chuẩn khu đất xây dựng 30 VI.1.2 Quy hoạch mặt tổng thể khu đất 30 VI.2 Thiết kế khu sản xuất dược liệu .31 VI.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng 31 VI.2.2 Thiết kế khu xử lý dược liệu 31 VI.3 Thiết kế chuồng trại 34 VI.3.1 Yêu cầu chung hệ thống chuồng trại .34 VI.3.2 Các phận khu chuồng trại 34 VI.4 Giải pháp kỹ thuật 38 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 40 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 40 VII.1.1 Giới thiệu chung 40 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 40 VII.2 Các tác động môi trường 40 VII.2.1 Các loại chất thải phát sinh 40 VII.2.2 Khí thải 41 VII.2.3 Nước thải .42 VII.2.4 Chất thải rắn 43 VII.3 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 43 VII.3.1 Xử lý chất thải rắn .43 VII.3.2 Xử lý nước thải 44 VII.3.3 Xử lý khí thải, mùi 44 VII.3.4 Giảm thiểu tác động khác 45 VII.3.5 Y tế, vệ sinh vệ sinh môi trường .45 VII.4 Kết luận 46 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 47 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 47 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 47 VIII.2.1 Nội dung 47 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 54 VIII.2.3 Vốn lưu động .55 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 56 IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tư phân bổ tổng mức đầu tư 56 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn 56 IX.3 Nguồn vốn thực dự án .57 IX.4 Phương án hồn trả vốn vay chi phí lãi vay 57 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn .61 X.2 Tính tốn chi phí dự án .62 X.2.1 Chi phí nhân cơng 62 X.2.2 Chi phí hoạt động 63 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 XI.1 Kết luận 69 XI.2 Kiến nghị 69 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Mỹ Khánh  Mã số thuế : 0312290424  Đại diện pháp luật : Nguyễn Tấn Tài Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : 19 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh I.2 Mơ tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án trồng dược liệu kết hợp trồng loại rau ngắn ngày  Địa điểm xây dựng : Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh  Diện tích đất : 300,000m2 (30 ha)  Thành phần dự án : Dự án trồng dược liệu kết hợp kết hợp trồng loại rau ngắn ngày bao gồm thành phần sau: + Thành phần : Trồng loại dược liệu áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới như: Đinh lăng, Nghệ vàng, Nghệ đen, Muồng trâu, Trinh nữ hồng cung, Quế chi, Lơ hội, Ngũ gia bì, Giảo cổ lam, Dầu gió, Hồng đàn Ba kích, Xạ đen, Mật nhân, Dâm dương hoắc số loại đơng dược có giá trị cao khác + Thành phần phụ : Trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP với loại rau gia vị: Rau thơm, húng quế, ngò gai, hẹ, hành tây, hành tím; hành cần, rau diếp cá, sả, ớt…và loại rau xanh khác  Mục đích đầu tư : - Trồng dược liệu nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu tiến tới hòa hợp khu vực giới kinh doanh, xuất nhập dược phẩm nói chung thuốc đơng y, thuốc từ dược liệu nói riêng - Trồng rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP góp phần thay đổi phương thức sản xuất rau truyền thống sang sản xuất nông sản - Góp phần phát triển bền vững an ninh lương thực, an ninh y tế an sinh xã hội - Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương - Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 11,348,046,000 đồng  Vòng đời dự án : Trong vòng 12 năm, bắt đầu xây dựng từ quý năm 2012 vào hoạt động từ quý năm 2013 I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược ngày 14 tháng năm 2005; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY  Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006;  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế;  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 v/v định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) sở sản xuất thuốc từ dược liệu;  Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 3/9/2009 v/v hướng dẫn triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt trồng trọt thu hái thuốc” theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện cơng trình, ống phụ tùng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Quản lý Nhà nước dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015”;  Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược xây dựng mơ hình hệ thống cung ứng thuốc Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020”;  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các tiêu chuẩn áp dụng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y;  Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng năm 2011, việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật kim loại nặng tối đa cho phép thức ăn cho bê bò thịt;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tưới dùng nông nghiệp – Đầu tưới - Đặc điểm kỹ thuật phương pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 547-2002: Thiết bị tưới dùng nơng nghiệp – Vòi phun – u cầu chung phương pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tưới dùng nông nghiệp – Hệ thống ống tưới - Đặc điểm kỹ thuật phương pháp thử;  Kỹ thuật chăn ni bò sữa, thành phần yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng sữa (Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam – Nhà xuất Nông nghiệp)  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng khí - sưởi ấm;  11TCN 19-84 : Đường dây điện; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Căn xác định cần thiết tính cấp thiết dự án II.1.1 Kinh tế vĩ mô Khu vực đồng tiền chung châu Âu có tín hiệu tích cực với số đơn đặt hàng gia tăng tháng gần Mặc dù vậy, tình hình kinh tế giới nhìn chung chưa có nhiều cải thiện rõ nét Thất nghiệp mối quan tâm lớn kinh tế phát triển Sản xuất kinh doanh nước có chuyển biến tích cực tốc độ chậm Mức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chưa cao, khu vực sản xuất nước Tổng sản phẩm nước (GDP) chín tháng năm 2013 ước tính tăng 5.14% so với kỳ năm trước (Mức tăng kỳ năm 2011 6.03% năm 2012 5.10%), quý I tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%; quý III tăng 5.54% Trong mức tăng chung tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.39%, đóng góp 0.44 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 5.20%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6.25%, đóng góp 2.71 điểm phần trăm Khu vực dịch vụ tiếp tục khu vực đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung kinh tế với mức tăng số ngành chiếm tỷ trọng lớn sau: Ngành bán buôn bán lẻ tăng 5.92%; ngành kinh doanh bất động sản tăng 1.91%; ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 9.66%; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 6.69%; giáo dục đào tạo tăng 7.98%; vận tải kho bãi tăng 5,65% Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản; khu vực công nghiệp xây dựng hai khu vực có mức tăng thấp Thời tiết không thuận lợi, giá bán sản phẩm mức thấp chi phí đầu vào mức cao khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản với khó khăn vốn, tiêu thụ sản phẩm mức tồn kho cao khu vực công nghiệp xây dựng nguyên nhân chủ yếu tác động tiêu cực đến tăng trưởng hai khu vực Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến chế tạo - ngành chiếm tỷ trọng lớn kinh tế có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng ngày cao năm: Quý I tăng 4.60%; quý II tăng 6.90%; quý III tăng 8.57% Quy mô tổng sản phẩm nước tháng năm theo giá hành ước tính đạt 2420.9 nghìn tỷ đồng, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 17.85%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 37.86%; khu vực dịch vụ chiếm 44.29% Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước tháng 2011, 2012 2013 (Nguồn: TCTK) Tốc độ tăng so với kỳ năm trước (%) tháng tháng tháng Đóng góp khu vực năm 2011 năm 2012 năm 2013 vào tăng trưởng tháng 2013 (điểm phần trăm) Tổng số 6.03 5.10 5.14 5.14 Nông, lâm 3.74 2.50 2.39 0.44 nghiệp thủy sản Công nghiệp 6.75 5.76 5.20 1.99 xây dựng Dịch vụ 6.43 5.66 6.25 2.71 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Kết luận: Mặc dù kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, bất ổn thời tiết lương thực sức khỏe nhu cầu thiết yếu sống, hai lĩnh vực ln nằm sách phát triển đất nước Chính phủ Vì vậy, dự án Trồng dược liệu kết hợp trồng loại rau ngắn ngày huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh phù hợp với môi trường vĩ mô mục tiêu phát triển đất nước Đây để xác định tính cấp thiết dự án nhằm bảo đảm an ninh lương thực, an ninh y tế II.1.2 Ngành dược liệu Nước ta nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài nguyên thực vật phong phú đa dạng với khoảng 10,350 loài thực vật bậc cao, 800 loài rêu, 600 loài nấm 2,000 loài tảo Kết điều tra, nước ghi nhận 3,948 loài thực vật nấm lớn sử dụng làm thuốc, có hàng chục loại có giá trị chữa bệnh cao Tổng sản lượng dược liệu Việt Nam năm ước tính khoảng từ - nghìn Một số dược liệu quý giới cơng nhận có tiềm phát triển lớn như: hồi, trinh nữ hồng cung, quế, atisơ, sâm Ngọc Linh, tràm, hao hoa vàng, hoa hòe Tuy nhiên, thời gian dài, thiếu khảo sát đánh giá, điều tra bảo vệ nên vùng phân bố tự nhiên nhiều loại thuốc bị suy giảm nghiêm trọng khai thác cách cạn kiệt Nhiều vùng rừng có thuốc phong phú hoàn toàn bị phá bỏ khu vực núi Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai); cao nguyên An Khê (thuộc hai tỉnh Gia Lai Bình Ðịnh) , chí nhiều loại có nguy tuyệt chủng Hiện có 144 lồi thuốc diện q có nguy tuyệt chủng cần bảo tồn: sâm Ngọc Linh (một bốn loại sâm giá trị giới), sâm Vũ Diệp, tam thất hoang, đảng sâm, ba kích, mộc hương, bách hợp Mặc dù đất nước có nguồn dược liệu phong phú ngành dược liệu nước ta chưa phát triển chưa có ngành cơng nghiệp dược liệu mạnh để sơ chế, chế biến, bảo quản tốt Nguồn dược liệu chất lượng khiến nhu cầu tiêu thụ giảm làm nông dân doanh nghiệp kinh doanh dược liệu gặp khó khăn Ngồi ra, nguồn dược liệu chất lượng từ biên giới nhập khơng kiểm sốt có giá rẻ nước làm cho nơng dân doanh nghiệp kinh doanh dược liệu khốn khó Hơn nữa, nhiều địa phương có đầy đủ điều kiện để trồng trọt dược liệu có giá trị cao, cách làm manh mún, tự phát, thiếu liên kết thị trường dược liệu không ổn định nên việc phát triển vùng dược liệu không thuận lợi Để vực dậy ngành dược liệu, Chính phủ, Bộ Y tế có nhiều sách, giải pháp để hỗ trợ ngành dược liệu nước Bản thân doanh nghiệp dược liệu thực quản lý chất lượng sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng, thu hái sản xuất tốt Hiện nước có 300 sở sản xuất thuốc từ dược liệu nước, có 10 sở sản xuất đơng dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc Tổ chức Y tế Thế giới (GMP WHO) Hơn 1,000 số đăng ký thuốc từ dược liệu hiệu lực Bên cạnh thuốc cao đơn, hoàn, tán cổ truyền, thuốc đông dược sản xuất nước phổ biến dạng bào chế viên nang cứng, nang mềm, cao dán thấm qua da Trong nước có số sở trồng trọt dược liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều đơn vị triển khai áp dụng nguyên tắc "thực hành tốt trồng trọt, thu hái thuốc" Bên cạnh đó, có sở chế biến thực việc thu mua dược liệu, lo đầu cho hộ trồng trọt, kết hợp hoạt động tập huấn quy trình kỹ thuật, cung cấp giống trồng, phân bón cho nhà nơng, hình thành vùng dược liệu trọng điểm Giải pháp gắn kết chặt chẽ nhà: nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học giải pháp cần thiết để lấy lại niềm tự hào cho thuốc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY VIII.2.3 Vốn lưu động Ngồi khoản đầu tư máy móc thiết bị, trang trại giai đoạn đầu tư ban đầu, dự án vào hoạt động cần bổ sung nguồn vốn lưu động Vốn lưu động dự án bao gồm khoản phải thu 10 % doanh thu, khoản phải trả 10 % chi phí hoạt động nhu cầu tồn quỹ tiền mặt % doanh thu Theo kế hoạch dự án vào hoạt động vào năm quý II/2013 sau hoàn thành giai đoạn đầu tư Bảng: Bảng vốn lưu động ĐVT:1000 đồng Năm Khoản phải thu (AR) Thay đổi khoản phải thu ( (+)AR = ARt-1-ARt ) Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả ( (+)AP = APt-1-APt ) Số dư tiền mặt (CB) Thay đổi số dư tiền mặt ( (+)CB = CBt-CBt-1 ) 2013 251,231 2014 963,104 2015 999,644 2016 1,137,120 2017, 5, 1,147,570 (251,231) (711,873) (36,539) (137,476) (10,450) 194,970 431,202 448,486 510,055 544,080 (194,970) (236,232) (17,284) (61,569) (34,025) 125,616 481,552 499,822 568,560 573,785 125,616 355,937 18,270 68,738 5,225 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 56 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Cấu trúc tổng mức đầu tư phân bổ tổng mức đầu tư Bảng: Cấu trúc tổng mức đầu tư ĐVT : 1,000 đồng STT 10 Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí giống Dự phòng phí Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới trồng dược liệu TỔNG CỘNG (chưa có lãi vay) Lãi vay thời gian xây dựng TỔNG CỘNG (có lãi vay) Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế VAT 4,450,410 1,835,635 158,660 221,341 186,480 1,354,656 820,718 409,091 697,585 10,134,577 445,041 183,564 15,866 22,134 18,648 135,466 82,072 40,909 69,758 1,013,458 10,134,577 1,013,458 4,895,451 2,019,199 174,526 243,475 205,129 1,490,122 902,790 450,000 767,343 11,148,034 214,299 11,362,333 IX.2 Tiến độ sử dụng vốn Bảng: Tiến độ sử dụng vốn đầu tư STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí giống Dự phòng phí Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới gieo trồng TỔNG CỘNG (chưa có lãi vay) 10 Lãi vay thời gian xây dựng TỔNG CỘNG ( có lãi vay) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 đồng Quý IV/ 2012 1,223,863 43,631 243,475 102,564 451,395 450,000 767,343 3,282,272 25,089 3,307,361 Quý I/2013 3,671,588 2,019,199 130,894 102,564 1,490,122 451,395 7,865,763 189,210 8,054,972 Tổng cộng 4,895,451 2,019,199 174,526 243,475 205,129 1,490,122 902,790 450,000 767,343 11,148,034 214,299 11,362,333 57 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY IX.3 Nguồn vốn thực dự án Bảng: Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 đồng STT Hạng mục Quý IV/ 2012 Quý I/2013 Tổng cộng Vốn chủ sở hữu 845,657 2,155,650 3,001,307 Vốn vay 2,461,704 5,899,322 8,361,026 Cộng 3,307,361 8,054,972 11,362,333 Với tổng mức đầu tư 11,348,046,000 đồng Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 25% tổng mức đầu tư ban đầu (chưa bao gồm lãi vay) tương ứng với số tiền 3,001,307,000 đồng chi phí lãi vay thời gian xây dựng 214,299,000 đồng Ngồi cơng ty dự định vay 75 % tổng vốn đầu tư (Chưa bao gồm lãi vay thời gian xây dựng), tức tổng số tiền cần vay 8,361,026,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 84 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc tháng thời gian trả nợ 76 tháng Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn tháng, thời gian ân hạn, chủ đầu tư trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Nguồn vốn giải ngân vòng tháng từ 01/12/2012 đến 01/03/2013 Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: Bảng: Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay dự án Ngày 12/1/2012 1/1/2013 2/1/2013 3/1/2013 Dư nợ đầu kỳ 2,461,704 4,428,144 6,394,585 Vay nợ kỳ 2,461,704 1,966,441 1,966,441 1,966,441 Trả nợ kỳ 25,089 45,131 58,865 85,214 ĐVT: 1000 đồng Trả nợ gốc Trả lãi vay 25,089 45,131 58,865 85,214 Dư nợ cuối kỳ 2,461,704 4,428,144 6,394,585 8,361,026 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân nhiều lần vào đầu tháng, với tổng số tiền 8,361,026,000 đồng Trong thời gian xây dựng, cuối tháng chủ đầu tư trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu từ hoạt động dự án IX.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Phương án hồn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm sau năm dự án vào hoạt động Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: Bảng: Phương án hoàn trả vốn vay ĐVT: 1,000 đồng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 75% 8,361,026 84 12% 76 ngàn đồng tháng tháng /năm tháng 58 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Thời hạn vay dự án 84 tháng, chủ đầu tư ân hạn tháng Sau thời gian ân hạn, dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Chủ đầu tư phải trả nợ 76 tháng Tổng số tiền phải trả cho ngân hàng kỳ bao gồm lãi vay khoản vốn gốc kỳ Kế hoạch trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng sau: Bảng: Kế hoạch trả nợ ĐVT: 1000 đồng Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 4/1/2013 5/1/2013 6/1/2013 7/1/2013 8/1/2013 9/1/2013 10/1/2013 11/1/2013 12/1/2013 1/1/2014 2/1/2014 3/1/2014 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 11/1/2014 12/1/2014 1/1/2015 2/1/2015 3/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 11/1/2015 12/1/2015 Dư nợ đầu kỳ 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,251,012 8,140,999 8,030,985 7,920,972 7,810,958 7,700,945 7,590,931 7,480,918 7,370,904 7,260,891 7,150,877 7,040,864 6,930,850 6,820,837 6,710,823 6,600,810 6,490,796 6,380,783 6,270,769 6,160,756 6,050,742 5,940,729 5,830,715 5,720,702 5,610,688 5,500,675 5,390,661 5,280,648 Vay nợ kỳ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trả nợ kỳ 82,465 85,214 82,465 85,214 195,227 191,393 192,985 189,223 190,742 189,621 180,904 187,379 183,798 185,136 181,628 182,894 181,772 178,373 179,530 176,202 177,288 176,166 168,752 173,924 170,777 171,681 168,607 169,439 168,318 165,352 166,075 163,182 163,833 Trả nợ gốc 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 Trả lãi vay 82,465 85,214 82,465 85,214 85,214 81,380 82,971 79,210 80,729 79,608 70,891 77,365 73,784 75,123 71,614 72,880 71,759 68,359 69,516 66,189 67,274 66,153 58,738 63,910 60,764 61,668 58,593 59,425 58,304 55,338 56,062 53,168 53,819 Dư nợ cuối kỳ 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,361,026 8,251,012 8,140,999 8,030,985 7,920,972 7,810,958 7,700,945 7,590,931 7,480,918 7,370,904 7,260,891 7,150,877 7,040,864 6,930,850 6,820,837 6,710,823 6,600,810 6,490,796 6,380,783 6,270,769 6,160,756 6,050,742 5,940,729 5,830,715 5,720,702 5,610,688 5,500,675 5,390,661 5,280,648 5,170,634 59 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1/1/2016 2/1/2016 3/1/2016 4/1/2016 5/1/2016 6/1/2016 7/1/2016 8/1/2016 9/1/2016 10/1/2016 11/1/2016 12/1/2016 1/1/2017 2/1/2017 3/1/2017 4/1/2017 5/1/2017 6/1/2017 7/1/2017 8/1/2017 9/1/2017 10/1/2017 11/1/2017 12/1/2017 1/1/2018 2/1/2018 3/1/2018 4/1/2018 5/1/2018 6/1/2018 7/1/2018 8/1/2018 9/1/2018 10/1/2018 11/1/2018 12/1/2018 1/1/2019 2/1/2019 3/1/2019 4/1/2019 5,170,634 5,060,621 4,950,607 4,840,594 4,730,580 4,620,567 4,510,553 4,400,540 4,290,526 4,180,513 4,070,499 3,960,486 3,850,472 3,740,459 3,630,445 3,520,432 3,410,418 3,300,405 3,190,391 3,080,378 2,970,364 2,860,351 2,750,337 2,640,324 2,530,310 2,420,297 2,310,283 2,200,270 2,090,256 1,980,243 1,870,229 1,760,216 1,650,202 1,540,189 1,430,175 1,320,162 1,210,148 1,100,135 990,121 880,108 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 162,711 158,263 160,469 157,756 158,227 155,586 155,984 154,863 152,331 152,620 150,161 150,378 149,257 144,446 147,014 144,736 144,772 142,565 142,529 141,408 139,310 139,166 137,140 136,923 135,802 132,293 133,559 131,715 131,317 129,545 129,074 127,953 126,289 125,711 124,119 123,468 122,347 120,141 120,105 118,694 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 52,698 48,249 50,456 47,743 48,213 45,573 45,971 44,849 42,318 42,607 40,147 40,364 39,243 34,433 37,001 34,722 34,758 32,552 32,516 31,395 29,297 29,152 27,127 26,910 25,788 22,280 23,546 21,701 21,303 19,531 19,061 17,940 16,276 15,697 14,106 13,455 12,334 10,127 10,091 8,681 5,060,621 4,950,607 4,840,594 4,730,580 4,620,567 4,510,553 4,400,540 4,290,526 4,180,513 4,070,499 3,960,486 3,850,472 3,740,459 3,630,445 3,520,432 3,410,418 3,300,405 3,190,391 3,080,378 2,970,364 2,860,351 2,750,337 2,640,324 2,530,310 2,420,297 2,310,283 2,200,270 2,090,256 1,980,243 1,870,229 1,760,216 1,650,202 1,540,189 1,430,175 1,320,162 1,210,148 1,100,135 990,121 880,108 770,094 60 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY 78 79 80 81 82 83 84 5/1/2019 6/1/2019 7/1/2019 8/1/2019 9/1/2019 10/1/2019 11/1/2019 770,094 660,081 550,067 440,054 330,040 220,027 110,013 TỔNG CỘNG 117,862 116,524 115,620 114,498 113,269 112,256 111,099 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 110,013 8,361,026 7,849 6,510 5,606 4,485 3,255 2,242 1,085 660,081 550,067 440,054 330,040 220,027 110,013 (0) Mỗi tháng chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 110,013,000 đồng số tiền trả 76 tháng Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với vốn gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến 01/11/2019 chủ đầu tư hồn trả nợ hạn cho ngân hàng Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác cho vay Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 61 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn bản, tài liệu liên quan cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: ▪ Thời gian hoạt động dự án : 12 năm dự tính từ quý II năm 2013 dự án vào hoạt động; ▪ Doanh thu hoạt động dự án có từ : + Hoạt động chính: Bán sản phẩm từ dược liệu Giá bán năm tăng theo tỷ lệ lạm phát 8%/năm + Hoạt động phụ: Bán loại gia súc heo, bò, dê từ hoạt động chăn nuôi kết hợp Đơn giá tăng theo tỷ lệ lạm phát 8%/năm ▪ Chi phí dự án: + Chi phí lương : Nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động dự án 29 người Mức lương tính tốn theo chức vị Mức tăng lương năm 7%/năm + Chi phí BHYT, BHXH: chiếm 21% chi phí tiềm lương theo luật lao động Việt Nam + Chi phí thức ăn + thuốc vacxin : - Tính tốn dựa nhu cầu cung cấp thức ăn cho gia súc - Hằng năm, loại gia súc trang trại tiêm vacxin nhằm phòng ngừa số bệnh phổ biến gia súc dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lở mồm long móng + Chi phí ươm giống: chiếm khoảng 2% doanh thu từ dược liệu + Chi phí bảo trì thiết bị: chiếm 1% chi phí thiết bị dự án + Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu dự án + Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu dự án ▪ Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính theo định số 206/2003-QĐ-BTC Thời gian khấu hao TSCĐ thể qua bảng sau: Bảng: Thời gian khấu hao tài sản cố định Hạng mục Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác,dự phòng phí Chi phí giống dược liệu Chi phí giống Chi phí trồng cỏ Chi phí san lấp giải phóng mặt Chi phí cày xới gieo trồng Năm KH 12 10 10 7 ▪ Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu re = 18% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 62 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY ▪ Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: thuế suất áp dụng 25% X.2 Tính tốn chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân cơng Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 20 người, đó:  Quản lý: người Chịu trách nhiệm quản lý tồn cơng việc chung dự án  Trưởng trại gia súc: người Chịu trách nhiệm quản lý cơng việc từ chăm sóc đến xuất bán gia súc trang trại chăn nuôi  Quản lý vườn dược liệu: người Chịu trách nhiệm cơng tác chăm sóc, kinh doanh dược liệu  Bác sĩ thú y: người Chịu trách nhiệm công tác phòng ngừa chữa bệnh cho gia súc  Lao động phổ thơng: 25 người Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lương năm 7%/năm Chi phí BHXH, BHYT chiếm 21% chi phí lương theo luật lao động Việt Nam.Chi phí lương nhân viên thể qua bảng sau: Bảng: Bảng mức lương nhân viên ĐVT: 1,000 đồng Chức vị Quản lý Trưởng trại gia súc Quản lý vườn dược liệu Bác sĩ thú y Lao động phổ thông Tổng Năm 1 1 25 29 Mức lương 5,000 3,500 3,500 3,500 3,000 Chi phí lương nhân viên năm thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí lương nhân viên năm Năm 2,014 2,015 Mức tăng lương 1.07 1.14 Quản lý 52,163 74,419 Nhân viên có chuyên 36,514 52,093 môn Bác sĩ thú y 36,514 52,093 Lao động phổ thông 782,438 1,116,278 TỔNG LƯƠNG 907,628 1,294,882 BHYT,BHXH (21%) 190,602 271,925 ĐVT: 1000 đồng 2,016 1.23 79,628 2,017 1.31 85,202 2,018, 5, 1.40 91,166 55,739 59,641 63,816 55,739 1,194,417 1,385,524 290,960 59,641 1,278,026 1,482,510 311,327 63,816 1,367,488 1,586,286 333,120 X.2.2 Chi phí hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 63 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí thức ăn, chi phí thuốc + vacxin, Chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí điện nước, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác  Chi phí thức ăn + thuốc Chi phí thức ăn thể qua bảng sau: Bảng: Bảng chi phí thức ăn thuốc ĐVT: 1000 đồng Hạng mục Số lượng thức ăn kg/ngày Đơn giá thức ăn (đồng) Thuốc/con/lứa (đồng) 0.3 0.3 0.3 0.4 9 9 150 150 100 100 1.5 9 500 300 300 1.5 5 300 300 Dê Dê giống Dê đực giống Dê (nuôi 90 ngày) Dê thịt (ni 240 ngày) Bò Bò giống Bò (ni năm) Bò thịt (ni 18 tháng) Heo Heo giống Heo thịt (nuôi tháng) Hằng năm, Gia súc phải tiêm phòng ngừa vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lỡ mồm long móng  Chi phí phân bón trồng đơng dược: Tính tốn chung cho diện tích 88,010 m2 dược liệu, trung bình số lượng phân bón đông dược thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí phân bón đơng dược ĐVT: 1000 đồng Loại phân + Urê + Phân Kali + NPK 16 + Phân super lân + Phân chuồng TỔNG Đơn vị Khối lượng kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 750 350 290 625 50,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Đơn giá 10.4 12.0 19.3 3.2 Thành tiền 7,800 4,200 5,603 2,000 19,603 64 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY  Chi phí điện: Lượng điện tính tốn cho nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu thắp sáng cho gia súc trang trại thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí điện dùng cho trang trại Hạng mục Điện sinh hoạt Điện cho tưới tiêu Điện cho bò Tổng Lượng điện tiêu thu Mức tăng giá điện Giá điện Số lượng 2,190 33,261 1,022 36,473 2% 2,192 Lượng điện tiêu thụ 0.3 Kw/người/ngày đêm 15 Kw/ha/lần tưới 0.014 kw/con/ngày đêm đồng/kw Giá điện tính tốn theo giá điện sinh hoạt theo quy định nhà nước  Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lương nhân viên  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 1% doanh thu năm  Chi phí khác: chiếm 1% doanh thu năm dự án  Chi phí xử lý chất thải: chiếm 1% doanh thu năm dự án Chi phí hoạt động dự án thể qua bảng sau: Bảng: Chi phí hoạt động dự án NĂM HẠNG MỤC Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí điện Chi phí thức ăn + thuốc Chi phí phân bón cho dược liệu Chi phí ươm giống Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí xử lý chất thải Chi phí khác TỔNG CỘNG ĐVT: 1000 đồng 2013 907,628 190,602 116,549 427,910 2014 1,294,882 271,925 118,880 2,086,080 2015 1,385,524 290,960 121,257 2,118,867 2016 1,482,510 311,327 123,682 2,558,389 2017 1,586,286 333,120 126,156 2,746,887 186,326 201,232 217,331 234,717 253,495 50,246 20,192 25,123 25,123 1,949,699 126,209 20,192 96,310 96,310 4,312,020 130,802 20,192 99,964 99,964 4,484,862 142,307 20,192 113,712 113,712 5,100,549 145,153 20,192 114,757 114,757 5,440,803 VII.3 Tính tốn doanh thu VII.3.1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dược liệu Theo nghiên cứu quy trình chăm sóc thu hoạch dược liệu diện tích gieo trồng khảo sát giá thị trường nay, suất/ha dược liệu loai, số vụ/năm đơn giá bán vườn thể qua bảng sau: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 65 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Bảng: Năng suất đơn giá bán dược liệu Loại Ba kích Bạch Bạch truật Cỏ Diệp hạ châu Đinh lăng Đỗ trọng Độc hoạt Đương quy Hạ khơ Thảo Hà Thủ đỏ Hồi sơn Kim ngân Kim tiền thảo Ngưu tất Thất diệp chi hoa Thục địa Trinh nữ hoàng cung Xạ đen Xuyên khung Diện tích gieo trồng ( m2) 4,562 6,736 6,884 7,100 5,500 4,588 3,100 4,600 4,759 3,238 4,430 3,900 4,782 3,580 4,298 2,510 Năng suất (kg)/ vụ/ Số vụ/ năm 1 1 1 1 1 1 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 600 45 60 55 95 85 510 250 45 180 155 35 350 35 45 1500 Thành tiền (ngàn đồng) 410,580 60,624 49,565 1,171,500 1,672,000 97,495 252,960 126,500 64,247 134,053 686,650 61,425 217,581 37,590 21,662 368,970 1,500 2,000 1,200 5,000 8,000 2,500 1,600 1,100 3,000 2,300 10,000 4,500 1,300 1,500 1,120 980 3,756 2,566 3,577 3,544 Thu hoạch Bán thân , rễ 2,150 4,500 40 65 64,603 675,500 Rễ Bán khô 20,000 800 1 125 80 894,250 22,682 Thân, Củ Rể Củ Lá Cây Vỏ Rễ Củ Củ Củ Hoa ,lá (Doanh thu năm từ hoạt động kinh doanh dược liệu thể chi tiết bảng phụ lục dự án) VII.3.2 Doanh thu từ hoạt động trang trại chăn nuôi kết hợp Doanh thu từ hoạt động trang trại bao gồm doanh thu từ hoạt động chăn ni lấy thịt loại gia súc dê, bò, heo Bảng: trọng lượng đơn giá bán gia súc Loại gia súc Dê + Dê giống + Dê thịt + Dê lý Bò Trọng lượng TB (kg) Đơn giá (ngàn đồng) Đơn vị 15 27 30 1,300 110 90 /con /kg /kg Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 66 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY + Bò thịt + Bò giống + Bò lý Heo + Heo thịt + Heo lý 155 180 120 13,000 70 /kg /con /kg 90 100 55 35 /kg /kg (Chi tiết doanh thu từ hoạt động trang trại thể chi tiết bảng phụ lục dự án) VII.4 Hiệu kinh tế tài dự án VII.4.1 Báo cáo thu nhập Bảng: Báo cáo thu nhập Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Chi phí thuê đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 2,512,311 1,949,699 934,070 1,163,584 112,500 (1,647,542) (1,647,542) 2014 9,631,044 4,312,020 864,362 1,163,584 112,500 3,178,577 794,644 2,383,933 ĐVT: 1000 đồng 2015 9,996,436 4,484,862 705,943 1,163,584 112,500 3,529,548 882,387 2,647,161 2016 11,371,196 5,100,549 549,187 1,163,584 112,500 4,445,376 1,111,344 3,334,032 2017 11,475,700 5,440,803 389,104 1,163,584 112,500 4,369,709 1,092,427 3,277,282 Sau thời gian tiến hành đầu tư xây dựng vào hoạt đổng, dự án bắt đầu có lợi nhuận từ năm thứ Trong năm hoạt động , tính chất dự án, trồng dược liệu, có số loại dược liệu sau năm thu hoạch cho suất, trang trại chăn nuôi kết hợp tương tự, sau năm bắt đầu có lợi nhuận Từ năm trở đi, dự án bắt đầu vào hoạt động ổn định cho lợi nhuận tăng dần Tổng doanh thu dự án: 155,113,733,000 đồng Lợi nhuận trước thuế: 60,610,914,000 đồng Thuế TNDN: 15,564,621 ,000 đồng Lợi nhuận sau thuế: 45,046,320,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 67 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY VII.4.2 Báo cáo ngân lưu Phân tích hiệu dự án đầu tư hoạt động 12 năm, với: Chi phí sử dụng vốn re = 18% Lãi suất vay vốn ngân hàng rd = 12% Suất chiết khấu WACC = 16.5 % tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng: báo cáo ngân lưu dự án Năm 2012 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Thanh lý vật nuôi Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 3,307,361 Chi phí hoạt động Chi phí thuê đất Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu 3,307,361 Ngân lưu ròng trước (3,307,361) thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau (3,307,361) thuế Hệ số chiết khấu 1.00 Hiện giá ngân lưu ròng (3,307,361) Hiện giá tích luỹ (3,307,361) ĐVT: 1000 đồng 2013 2014 2015 2016 2017, 5, 2,512,311 9,631,044 9,996,436 11,371,196 11,475,700 (251,231) (711,873) (36,539) (137,476) (10,450) 2,261,080 8,919,170 9,959,897 11,233,720 11,465,249 8,054,972 1,949,699 112,500 4,312,020 112,500 4,484,862 112,500 5,100,549 112,500 5,440,803 112,500 (194,970) (236,232) (17,284) (61,569) (34,025) 125,616 355,937 18,270 68,738 5,225 10,047,817 4,544,225 4,598,347 5,220,218 5,524,502 (7,786,737) 4,374,946 5,361,550 6,013,502 5,940,747 - 794,644 882,387 1,111,344 1,092,427 (7,786,737) 3,580,301 4,479,163 4,902,158 4,848,320 0.86 (6,686,309) (9,993,670) 0.74 2,639,863 (7,353,806) 0.63 2,835,892 (4,517,914) 0.54 2,665,085 (1,852,829) 0.47 2,263,320 410,491 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 68 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY Bảng: Các tiêu đánh giá hiệu dự án TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 11,362,333,000 đồng Giá trị NPV 12,428,147,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 36.98 % năm 10 tháng Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 12 năm từ năm 2013 đến 2024 (khơng tính năm xây dựng), lý tài sản vào năm 2025 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; giá trị lí tài sản, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, chi phí thuê đất; mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 12,428,147,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36.98 %> WACC Thời gian hồn vốn tính năm 10 tháng (không bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án Dự án“ Trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ thuế, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, tạo thu nhập cho chủ đầu tư niềm tin vào khả toán nợ vay cho ngân hàng Dự án mang lại thu nhâp cho chủ đầu tư, phục vụ tốt cho công tác cung cấp nguồn dược liệu làm thuốc chữa bệnh cho người dân bảo vệ sức khỏe cộng đồng Bên cạnh đó, Trồng dược liệu theo tiêu chuẩn làm gia tăng giá trị cho dược liệu, góp phần bảo tồn thuốc quý hiếm, tránh khai thác tận diệt bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 69 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Dự án Trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc mang lại hiệu kinh tế cho Cơng ty Dophuco mà dự án nằm chiến lược chung tay cộng đồng giải vấn đề xã hội vấn đề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, hạn chế tối đa tình trạng khai thác dược liệu bừa bãi đồng thời góp phần lên tiếng bảo vệ mơi trường với mơ hình trồng dược liệu Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước XI.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, trồng sản xuất dược liệu, chăn ni gia súc nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nơng dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt sữa tươi có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe người Do xin kiến nghị số ý kiến sau: + Tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật đất đai, ưu đãi cao thu tiền sử dụng đất thời gian sử dụng đất để tạo hội cho đàn bò có thức ăn thơ cách chủ động chất lượng Vì yếu tố đất đai nhân tố quan trọng định đến suất thịt sữa đàn bò, động lực thúc đẩy đàn bò phát triển + Các quan cần hướng dẫn rõ qui định pháp luật, trình tự, thủ tục cấp phát, tốn nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho dự án triển khai thời gian sớm + Ưu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ sách bảo hiểm sản xuất vật ni để khắc phục rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giá Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Cơng ty TNHH Dophuco chúng tơi, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Hòa Bình, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH DOPHUCO NGUYỄN PHI PHONG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 70 ... Thảo Nguyên Xanh 15 DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1 Quy mô dự án Dự án Trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả... DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1 Vị trí xây dựng Dự án Trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc xây dựng huyện Đà Bắc,... Tên dự án : Dự án trồng dược liệu kết hợp trồng loại rau ngắn ngày  Địa điểm xây dựng : Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh  Diện tích đất : 300,000m2 (30 ha)  Thành phần dự án : Dự án trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày, Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày, CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN, CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN, Môi trường thực hiện dự án, CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN, CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN, CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN, IX.3 Nguồn vốn thực hiện dự án, CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm