xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tý

1 134 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 16:51

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi TÝ(Rất xứng đôi vừa lứa)Vợ chồng hợp nhau, cuộc sống an vui hạnh phúc, có con, có của.Công danh thuận lợi, vinh hiển gia đìnhNghiêng vai tựa cửa thơ songGió xuân thoang thoảng hương lòng nở nangBóng nàng dưới ánh trăng vàngChập chờn ẩn hiện như hình tiên ngaDịu dàng bóng liễu thướt thaMùi hương ngây ngất dễ say lòng ngườiVợ chồng xứng lứa vừa đôi ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi TÝ (Rất xứng đôi vừa lứa) Vợ chồng hợp nhau, sống an vui hạnh phúc, có con, có Cơng danh thuận lợi, vinh hiển gia đình Nghiêng vai tựa cửa thơ song Gió xn thoang thoảng hương lòng nở nang Bóng nàng ánh trăng vàng Chập chờn ẩn hình tiên nga Dịu dàng bóng liễu thướt tha Mùi hương ngây ngất dễ say lòng người Vợ chồng xứng lứa vừa đôi
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tý, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tý