TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP

24 195 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 16:48

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN (TỔ CHỨC TẠI VĨNH LONG, TỪ NGÀY 28.7.2017 ĐẾN NGÀY 28.10.2017) TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP Họ tên: Ngơ Phạm Qun Vị trí cơng tác: Kế tốn Bảo hiểm y tế Đơn vị công tác: Trung Tâm Y Tế TX Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long - 2017 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU Phần I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Phần II PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ TỪ TÌNH HUỐNG 2.1 Căn để phân tích tình huống: 2.1.1 Các quy định hành cấp đổi thẻ BHYT 2.1.2 Trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan 2.2 Nguyên nhân xảy tình huống: 10 2.2.1 Nguyên nhân từ đơn vị lập danh sách .10 2.2.2 Nguyên nhân từ người nhận thẻ BHYT 10 2.2.3 Nguyên nhân từ quan Nhà nước liên quan 11 2.3 Tác động - Hậu quả: .11 Phần III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG .13 3.1 Mục tiêu .13 3.2 Xây dựng phương án 13 3.2.1 Phân tích phương án 13 3.2.2 Lựa chọn phương án tối ưu: 16 3.3 Tổ chức thực phương án chọn: 17 Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 19 4.1 Kết luận 19 4.2 Kiến nghị: 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TTg - Thủ tướng phủ CP - Chính phủ NĐ - Nghị định QĐ - Quyết định UBND - Ủy ban nhân dân BHXH - Bảo hiểm xã hội BHYT - Bảo hiểm y tế LỜI NĨI ĐẦU Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên nằm chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ Qua chuyên đề thầy, cô giáo truyền tải, thân nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước Để đạt hiệu cao công tác quản lý, cần phải nhạy bén, cập nhật kịp thời nắm văn quy phạm pháp luật, văn Luật văn hành nhà nước; vận dụng sáng tạo, linh hoạt với thực tiễn sống để giải vấn đề liên quan đến nhiệm vụ giao Bảo hiểm y tế (BHYT) sách Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân Đã có nhiều văn sách BHYT ban hành đối tượng thụ hưởng sách BHYT Chính sách bước vào đời sống, đáp ứng phần nhu cầu khám, chữa bệnh tầng lớp nhân dân, tiến tới thực sách BHYT toàn dân theo Luật Bảo hiểm Y tế văn hành Ngày 12/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 29 việc tổ chức thực chế độ Bảo hiểm ốm đau, tai nạn, chăm sóc sức khoẻ người nói chung cho người nghèo nói riêng, từ sách Bảo hiểm y tế đời BHYT loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng vào nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thực công tiến xã hội Qua chứng minh chủ trương, sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng xã hội, có người nghèo Đảng Nhà nước vào sống người dân, góp phần ổn định xã hội, giảm chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người nghèo Chính sách Bảo hiểm y tế, đặc biệt bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn Đảng, Nhà nước quan tâm Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII nêu “Thực cơng xã hội chăm sóc sức khỏe; đổi chế sách viện phí; có sách trợ cấp Bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân” Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI, Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nêu “Mức hưởng thụ dịch vụ y tế nhân dân tăng lên, đặc biệt với trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”, “Bảo đảm cho người có bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh thuận lợi; cơng dân có nhu cầu khả đáp ứng dịch vụ y tế chất lượng cao” Ngày 15/10/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg việc khám, chữa bệnh cho người nghèo Chính sách BHYT phát triển rộng rãi cho người dân vấn đề quan tâm sách BHYT cho người nghèo Ngày 27/7/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2009/NĐ-CP thay Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 Gần Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế thay Nghị định 62/2009/NĐ-CP Với quy định pháp luật bảo hiểm y tế người nghèo qui định đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014) ngân sách nhà nước đóng với mức tối đa 6% mức lương sở (khoản g, điểm 1, điều 13, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014) Như vậy, từ ngày 01/7/2005, việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo thực với hình thức cấp BHYT hưởng quyền lợi với chế độ BHYT Trên thực tế, BHYT cho người nghèo phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực tính cơng xã hội nói chung tạo điều kiện cho người dân chăm sóc sức khỏe Tuy nhiên, việc áp dụng thẻ BHYT cho người nghèo sở có câu chuyện bất hợp lý, xúc thực tế mà bỏ qua cần phải bàn tới Xuất phát từ lý trên, chọn tình “Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vấn đề bất cập” để làm tiểu luận cuối khóa Do thời gian nghiên cứu để viết tiểu luận không nhiều, tài liệu tham khảo chưa tiếp cận nhiều nên tiểu luận tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận góp ý chân thành thầy cô giáo, bạn học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chun viên để tơi rút học kinh nghiệm quý báu Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Bồi dưỡng cán Tài nhiệt tình giảng dạy, truyền thụ kiến thức thiết thực quản lý nhà nước; kinh nghiệm làm việc quý báu để Tôi hồn thiện q trình cơng tác sống Xin chân thành cảm ơn! Học viên Ngơ Phạm Qun Phần I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Bà Thạch Thị Sà Rươnl - sinh năm 08/10/1965 Ấp Hóa Thành 2, xã Đơng Thành, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Sáng ngày 31/7/2017, bà Rươnl đưa cháu nội học, nhà, bà thấy mệt, đau tức ngực, khó thở ngất Người nhà biết đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bình Minh (Từ 01/9/2017, đổi thành Trung tâm y tế Thị xã Bình Minh) Tại đây, bác sĩ khám kết luận bà bị bệnh huyết áp cao có dấu hiệu biến chứng liên quan đến bệnh nhồi máu tim, yêu cầu bà phải nhập viện điều trị Khi nhập viện, Chị Vát - gái bà xuất trình thẻ BHYT cho người nghèo không Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh chấp nhận Chị Vát ngạc nhiên trình bày thẻ BHYT mà gia đình anh Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã cấp cho diện người nghèo lại khơng bệnh viện chấp nhận Nhân viên bệnh viện có giải thích với Chị Vát rằng: Thẻ BHYT mẹ chị hồ sơ nhập viện không khớp Thẻ BHYT ghi Thạch Thị Sà Rươnl, sinh năm 10/8/1965, giấy Chứng minh nhân dân ghi Thạch Thị Sà Rươnl, sinh năm 08/10/1965 Bệnh viện yêu cầu gia đình phải đóng viện phí làm thủ tục nhập viện khơng theo chế độ người nghèo Về hồn cảnh gia đình: Gia đình Bà Rươnl thuộc hộ nghèo Ấp Hóa Thành 2, xã Đơng Thành, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long Chồng bà bệnh nặng, đau ốm quanh năm; vợ chồng bà sinh 03 người con, có 01 người bị tàn tật, khơng có khả lao động; 02 người lại (trong có chị Vát) trưởng thành xây dựng gia đình riêng Gia đình chị Vát thuộc diện khó khăn Hiện ơng bà người bị tàn tật Gia đình bà UBND xã Đông Thành xếp vào danh sách hộ nghèo xã đề nghị BHXH thị xã cấp thẻ BHYT hàng năm Sau thời gian chữa trị tình hình sức khỏe bà Rươnl dần ổn định Chị Vát, gái bà đến Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh để đề nghị cấp lại thẻ BHYT cho bà Rươnl, thủ tục mang theo đầy đủ gồm: Đơn xin đề nghị cấp lại thẻ BHYT có xác nhận Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã Bình Minh giấy Chứng minh nhân dân bà Rươnl Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh tiếp nhận đơn tiến hành kiểm tra đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT bà Rươnl Khi đối chiếu với danh sách gốc phát hiện: theo danh sách gốc đề nghị cấp lại thẻ BHYT cho người nghèo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã Bình Minh, bà Rươnl sinh ngày 10/8/1965, giấy Chứng minh nhân dân bà Rươnl ghi sinh năm 08/10/1965 Cán Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh cho làm theo danh sách Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã gửi sang với thông tin thẻ BHYT ông Trí Cán Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh trả lại hồ sơ yêu cầu gái bà Rươnl trở Phòng Lao động Thương binh Xã hội Thị xã Bình Minh đề nghị giải Chị Vát thấy rắc rối phức tạp định không sử dụng thẻ BHYT cho người nghèo Tuy nhiên, với hồn cảnh gia đình q khó khăn, đó, bệnh tình bà Rươnl khơng thể ngày một, ngày hai chữa khỏi, gia đình chị cần trợ giúp từ phía bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế Phần II PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ TỪ TÌNH HUỐNG Từ câu chuyện cho thấy, việc cấp đổi lại thẻ BHYT cho người nghèo có sai sót thuộc trách nhiệm quan nào? Thời gian bao lâu? Chi phí chi trả cho việc lại để cấp đổi thẻ tiền viện phí bà Rươnl thời gian nằm viện chi trả? Để trả lời câu hỏi cần phân tích đánh giá khía cạnh nội dung câu chuyện; từ tìm ngun nhân tồn tại, thiếu sót; đồng thời đề xuất kiến nghị giải pháp hợp lý nhằm khắc phục dần tình trạng nhầm lẫn trường hợp bà Rươnl, để người tham gia BHYT (trong có người nghèo) khám bệnh khơng gặp phải tình trạng dở khóc dở cười 2.1 Căn để phân tích tình huống: Theo chủ trương tỉnh, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện (thành phố) phối hợp với xã, phường, thị trấn điều tra, chốt danh sách hộ nghèo, tổng hợp báo cáo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội để cấp sổ (giấy chứng nhận hộ nghèo) cho năm sau Phòng Lao động -Thương binh Xã hội Thị xã danh sách số hộ nghèo xã (phường, thị trấn) gửi lên, kiểm tra lại duyệt danh sách Tiếp chuyển danh sách hộ nghèo cho Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT cho người nghèo xem xét tiến hành ký hợp đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với Bảo hiểm xã hội thị xã theo danh sách phê duyệt Bảo hiểm xã hội Thị xã kiểm tra danh sách tiến hành cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo theo quy định Khi danh sách hộ nghèo BHXH Thị xã in ấn xong giao lại cho Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã; tiếp Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã giao cho UBND xã, phường, thị trấn Tại sở, thẻ BHYT cho người nghèo giao cho Trưởng ấp cấp phát cho đối tượng hộ nghèo Nếu đối tượng người nghèo cẩn thận, kiểm tra lại, phát sai sót việc đơn giản, thẻ sửa chữa lại cho Tuy nhiên, người nhận thẻ chủ quan khơng kiểm tra lại, mang nhà, đến có bệnh cần mang thẻ Bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh khơng bệnh viện chấp nhận thẻ Bảo hiểm y tế số giấy tờ tùy thân không khớp với Mọi vấn đề bất cập Như vậy, BHXH Thị xã Bình Minh trả lại hồ sơ bà Rươnl hướng dẫn thân nhân bà làm lại hồ sơ nguyên tắc Bởi BHXH làm thẻ BHYT theo danh sách Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã gửi sang Tuy nhiên, việc cấp lại thẻ BHYT cho bà Rươnl lúc nhu cầu cấp bách bà bị bệnh phải nằm viện Làm lại thẻ BHYT cho bà Rươnl đúng, chi phí lại để cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế phải chịu? Trong thời gian nằm viện chờ thẻ tiền viện phí chi phí khác có liên quan phải trả? Theo quy định khoản 3, khoản 4, Điều 18 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 "Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế" Như vậy, Bảo hiểm xã hội nhận đơn xin đề nghị cấp lại ngày giá trị sử dụng thẻ BHYT tính từ ngày nhận đơn Trong bà Rươnl phải nằm viện ngày qua , chi phí khám điều trị bệnh ngày ơng Trí tốn? Và chi phí cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế phải chi? Theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 21/11/2014 Bộ Y tế, Bộ Tài hướng dẫn thực Bảo hiểm y tế; Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định tổ chức thực BHYT khám bệnh, chữa bệnh chi phí cấp lại thẻ BHYT, chi phí khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT cấp lại BHXH toán bà Rươnl, sau viện có đem tồn hố đơn, chứng từ kèm theo thẻ BHYT cấp lại đến BHXH Thị xã Bình Minh đề nghị tốn Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức hành chánh Phòng kế tốn Phó giám đốc Phòng tổ chức tiền lương Bộ phận sản xuất Phòng kỹ thuật Tỏ bao bì, kiểm nghiệ m Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý công ty 2.1.1 Các quy định hành cấp đổi thẻ BHYT Người có thẻ Bảo hiểm y tế bị sai trường hợp phải làm gì? Phải làm nào? Gồm có thủ tục gì? Ở đâu cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế? Thời gian cấp lại bao lâu? Ở đâu cung cấp mẫu biểu, đơn xin cấp lại? Ở đâu ký xác nhận vào đơn?… Để cấp lại thẻ BHYT cho bà Rươnl, thân nhân bà cần phải đến Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã Bình Minh xin mẫu đơn xin cấp lại thẻ BHYT, làm đơn theo mẫu gửi đến UBND xã Đong Thành xác nhận Tiếp tục đến Phòng Lao động -Thương binh Xã Thị xã Bình Minh xác nhận đề nghị Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh xem xét cấp lại thẻ Việc cấp lại thẻ BHYT cho bà Rươnl cần phải làm để đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh theo quy định hồn cảnh gia đình bà q khó khăn Bảo hiểm xã hội Thị xã Bình Minh phải tiến hành cấp lại thẻ BHYT cho bà Rươnl Thời gian cấp lại tiến hành ngày nhận đơn 2.1.2 Trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bình Minh khơng chấp nhận thẻ BHYT bà Rươnl u cầu gia đình bà đóng viện phí theo quy định khơng phải đối tượng hưởng BHYT người nghèo hay sai? Theo nội dung Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 Chính phủ; Theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 21/11/2014 Bộ Y tế, Bộ Tài hướng dẫn thực Bảo hiểm y tế; Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định tổ chức thực BHYT khám bệnh, chữa bệnh có quy định rõ: “Giữa sở khám chữa bệnh quan cấp thẻ BHYT có trách nhiệm ký kết hợp đồng việc khám, chữa bệnh phải đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT ” Như vậy, việc làm Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bình Minh nguyên tắc chưa hợp tình, chưa đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đối tượng hưởng BHYT người nghèo 2.2 Nguyên nhân xảy tình huống: 2.2.1 Nguyên nhân từ đơn vị lập danh sách Đội ngũ cán làm công tác Lao động - Thương binh Xã hội sở chưa đào tạo có trình độ chun mơn việc thống kê cấp sổ hộ nghèo sở chưa thực khoa học Việc lập danh sách người nghèo thường thống kê theo tên thường gọi người dân mà không lập danh sách theo Sổ Hộ giấy tờ tuỳ thân Bên cạnh đó, việc nhập số liệu, tên gọi chưa kiểm tra cẩn thận; cán thống kê chưa thật có tinh thần phục vụ cao, chưa thấy tầm quan trọng chưa xác định sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi người nhận thẻ BHYT 2.2.2 Nguyên nhân từ người nhận thẻ BHYT - Đối tượng hưởng BHYT cho người nghèo người nghèo, tuổi cao, trình độ học vấn thấp Với họ, có thẻ BHYT tốt - Người nhận thẻ BHYT chưa nhận thức ý nghĩa thẻ BHYT nên không kiểm tra thẻ sau nhận; đến ốm đau, bệnh tật phải nhập viện, cần đến thẻ BHYT phát sai sót - Một phận người nghèo thiếu hiểu biết, phát sai sót khơng đề nghị chỉnh sửa nghĩ đơn giản sai sót nhỏ khơng ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh nên khơng đề nghị cấp lại thẻ Trưởng phòng kế tốn Kế tốn tốn Kế tốn kho Kế tốn cơng nợ Kế tốn tổng hợp Thủ quỹ Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán 2.2.3 Nguyên nhân từ quan Nhà nước liên quan - Công tác tuyên truyền ngành Bảo hiểm xã hội chưa sâu rộng nên người dân chưa hiểu nhiều sách Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế có ý nghĩa hưởng quyền lợi tham gia - Việc tiếp nhận thơng tin, danh sách cấp thẻ BHYT thiếu cơng tác kiểm tra lại Từ phòng Lao động - Thương binh xã hội Thị xã đến BHXH Thị xã không ý đến công tác Mỗi quan thường thực nhiệm vụ nhận phối kết hợp từ đơn vị liên quan mà khơng có u cầu phải có thơng tin xác minh từ phía đối tượng hưởng BHYT Đây nguyên nhân nhiều sai sót việc cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo 2.3 Tác động - Hậu quả: Từ nguyên nhân thiếu sót công tác cấp, phát thẻ BHYT cho người nghèo, không giải kịp thời dẫn đến hậu không tốt: - Thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo cấp phát sai sót nhiều Người có thẻ Bảo hiểm y tế khơng phát thẻ Bảo hiểm y tế bị sai, đến khám chữa bệnh không chấp nhận vỡ lẽ chuyện Khi đó, người có thẻ BHYT người nghèo khơng biết phải xử lý tình nào? Làm để cấp lại thẻ? nhiều vấn đề phát sinh gây rắc rối tốn - Thẻ Bảo hiểm y tế sai sót trường hợp người có thẻ Bảo hiểm y tế khơng có bệnh, khơng dùng đến thẻ khơng có việc xảy Nhưng trường hợp người có thẻ Bảo hiểm y tế bị bệnh gây hậu nghiêm trọng nhiều thời gian tiền bạc người hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế nói chung khó khăn thêm cho người nghèo nói riêng Vì người nghèo phải tốn thời gian, chi phí làm lại thẻ.… - Thẻ Bảo hiểm y tế sai sót khơng bệnh viện chấp nhận khám điều trị bệnh Người có thẻ Bảo hiểm y tế phải tự tìm hiểu thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế tự bỏ chi phí để in lại thẻ Bảo hiểm y tế Nếu khơng nhanh chóng khắc phục tình trạng xảy thành kiến khơng tốt nhân dân nói chung người nghèo nói riêng ngành chức có liên quan; ý nghĩa nhân văn sách BHYT cho người nghèo Đảng Nhà nước bị giảm sút Phần III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Chứng từ kế tốn SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối số phát sinh Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự nhật ký chung Ghi ngày Ghi cuối tháng, định Quankỳ hệ đối chiếu, kiểm tra 3.1 Mục tiêu Qua trường hợp bà Rươnl thấy nhiều vấn đề vướng mắc xung quanh thẻ BHYT cho người nghèo Có phần người nhận thẻ khơng kiểm tra kỹ, có phần sở từ khâu thống kê lập danh sách thiếu cơng tác kiểm tra Do đó, cần phải đối chiếu, kiểm tra, rà soát danh sách với hồ sơ người đề nghị cấp thẻ đảm bảo xác, tránh sai sót đáng tiếc xảy làm ảnh hưởng đến quyền lợi người có thẻ BHYT, mà đặc biệt người nghèo trường hợp bà Rươnl 3.2 Xây dựng phương án 3.2.1 Phân tích phương án * Phương án 1: Tổ chức tập huấn cho cán phụ trách Lao động - Thương binh xã hội xã, thị trấn, ấp việc lập danh sách hộ nghèo; thông tin cần lập phải xác theo Sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân… không lập danh sách theo tên gọi thông thường Khi lập danh sách xong cần tổ chức buổi trao đổi lại thông tin đối tượng nhận thẻ BHYT Khi có thống với đối tượng hưởng BHYT lập danh sách cuối gửi lên phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã quan cấp @ Ưu điểm: - Đội ngũ cán làm công tác Lao động - Thương binh Xã hội cấp sở tiếp cận phương pháp thống kê khoa học, xác, từ hạn chế sai sót khơng đáng có lập danh sách hộ nghèo - Nêu cao vai trò, trách nhiệm người có thẻ BHYT quyền lợi tham gia BHYT Làm tốt theo phương án việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo thuận tiện độ xác ngày cao @ Hạn chế: Phương án giải mặt hạn chế sở; nhiều thời gian phải trao đổi lại với người dân; công tác kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước liên quan chưa đánh giá cao * Phương án 2: Tại sở cần trọng công tác tuyên truyền ý nghĩa nhân văn Đảng Nhà nước sách cấp thẻ BHYT cho người nghèo rộng rãi người dân để đối tượng hưởng BHYT thấy quyền lợi nghĩa vụ việc sử dụng thẻ BHYT Khi phát thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo cần yêu cầu người nhận kiểm tra lại thông tin thẻ xem xác hay chưa? Nếu xác cho ký nhận thẻ yêu cầu chịu hoàn toàn trách nhiệm thông tin sai mà không yêu cầu sửa chữa Nếu phát thấy thẻ sai yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin để làm lại thẻ Cán làm công tác Lao động - Thương binh Xã hội cấp sở cần hướng dẫn cặn kẽ người dân thủ tục cần thiết làm thẻ BHYT phải làm lại thẻ BHYT @ Ưu điểm: - Thực phương án giúp đối tượng hưởng BHYT nâng cao nhận thức, ý nghĩa, hiểu rõ vấn đề rắc rối sai sót thẻ BHYT với giấy tờ tuỳ thân khác khám, chữa bệnh thủ tục hành cần thiết làm hồ sơ cấp thẻ BHYT sử dụng thẻ bảo hiểm y tế - Tránh hiểu nhầm đáng tiếc người dân nghèo quan nhà nước việc thực sách có ý nghĩa nhân đạo @ Hạn chế: Chưa khắc phục hết tồn tại, hạn chế việc cấp, phát áp dụng thẻ BHYT cho người nghèo thực tế * Phương án 3: Phải tiến hành lúc hai phương án 2, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin quan Nhà nước có liên quan Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã, BHXH Thị xã Cụ thể: - Ở sở, cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thông tin sách phát thẻ BHYT cho người nghèo, đối tượng hưởng? Cán làm công tác thống kê danh sách cần tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để việc lên danh sách hộ nghèo phải đảm bảo tính xác tuyệt đối đối tượng thông tin cá nhân đối tượng hưởng BHYT Tuyệt đối không phép thống kê danh sách theo tên gọi thông thường Trước danh sách gửi lên Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thị xã, cần tổ chức buổi gặp mặt đối tượng hưởng BHYT, đọc lại thông tin cá nhân đối tượng yêu cầu kiểm tra lại xem thật xác chưa cần chỉnh sửa khơng? - Các quan Nhà nước có thẩm quyền giải vấn đề liên quan đến thẻ BHYT cần tăng cường công tác kiểm tra, xác minh lại thông tin ghi thẻ Có thể vào hồ sơ đối tượng cấp thẻ (ví dụ: đơn xin Chứng từ kế tốn PHẦN MỀM KẾ TỐN Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn Chú thích: SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết Báo cáo tài Máy vi tính Báo cáo kế tốn Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán Nhập số liệu ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm kiểm tra Đối chiếu, cấp thẻ BHYT; sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân…) để xác minh lại thơng tin cần thiết Tránh tình trạng quan liêu để xảy sai sót, quan đổ lỗi cho quan lợi ích người nghèo khơng đảm bảo @ Ưu điểm: - Phương án khắc phục hầu hết hạn chế dẫn đến nhiều sai sót trình làm thẻ, cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo @ Hạn chế: Không phải địa phương thực đồng giải pháp 3.2.2 Lựa chọn phương án tối ưu: Tuy nhiên, qua phân tích thấy phương án phương án tối ưu hạn chế tối đa sai sót đáng tiếc xảy trình làm thẻ BHYT; phát huy tính khoa học, xác chuyên môn cao quan Nhà nước có liên quan; đồng thời đảm bảo quyền lợi phát huy tinh thần trách nhiệm đối tượng hưởng bảo hiểm y tế cầm tay thẻ bảo hiểm y tế Thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phương án giúp người nghèo cảm nhận sách vơ tốt đẹp Đảng Nhà nước ta sống người dân nghèo; giúp họ ngày tin tưởng vào chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa 3.3 Tổ chức thực phương án chọn: Stt Nội dung Đối tượng thực Thời gian thực - Tuyên truyền, phổ biến - BHXH phối hợp với thông tin chủ quan thơng báo chí, trương, sách tuyên truyền thông tin Đảng Nhà nước phương tiện thông tin BHYT giành cho người đại chúng; nghèo, ý nghĩa tốt đẹp sách - Nêu rõ quy định - UBND cấp sở giao cho Hàng ngày đối tượng hưởng Đài Truyền xã, BHYT giành cho người phường, thị trấn thường xuyên đưa tin nghèo Mở lớp tập huấn cho BHXH phối hợp với địa Định kỳ đầu năm cán làm công tác Lao phương, đơn vị động - Thương binh Xã hội xã, phường, thị trấn; có nội dung phương pháp lập danh sách khoa học, xác Tổ chức buổi gặp mặt Cán Lao động - Thương Trước gửi danh đối tượng nhận binh Xã hội xã, thị trấn sách đối tượng nhận thẻ BHYT giành cho người thẻ lên Phòng Lao nghèo để kiểm tra, xác động - Thương binh minh lại thông tin; giới Xã hội cấp huyện thiệu để họ biết quan có thẩm quyền cấp thẻ BHYT hướng dẫn họ bước cần thực Stt Nội dung Đối tượng thực Thời gian thực phát sai sót thẻ BHYT Cơ quan quản lý nhà nước Các quan QLNN cấp Thường cấp có liên quan Phòng Lao động - tiếp xuyên nhận tiếp nhận danh sách từ đơn Thương binh Xã hội cấp hồ sơ vị gửi lên cần yêu cầu gửi huyện, thị; Sở Lao động kèm hồ sơ đối Thương binh Xã hội tỉnh; tượng nhận thẻ BHXH tỉnh … BHYT (trong hồ sơ bắt buộc phải có giấy tờ quan trọng như: Sổ Hộ khẩu, CMND…) Cần tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin; tránh bệnh quan liêu dẫn đến sai sót khơng đáng có giải Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Người nghèo có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh theo quy định nhà nước, bình đẳng đối tượng khác vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm Thực BHYT người nghèo giải pháp mang lại hiệu rõ việc sử dụng ngân sách nhà nước để khám, chữa bệnh cho người nghèo vào đối tượng tham gia BHYT bắt buộc chủ trương hoàn toàn đắn, phù hợp với thực tế nước ta Vì việc thống kê, lập danh cấp thẻ Bảo hiểm y tế người, họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh để thuận lợi cho người nghèo có thẻ Bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh nhanh chóng, kịp thời, tạo cho người nghèo tâm lý thoải mái dễ chấp nhận có thẻ bảo hiểm y tế tay điều cần thiết Trong tình thẻ Bảo hiểm y tế bà Rươnl sai sót cán lập danh sách nhập số liệu đánh máy nhầm từ 08/10/1965 thành 10/8/1965 mà khơng rà sốt lại nội dung liệu với nội dung giấy tờ tuỳ thân bà Rươnl nộp để cấp thẻ dẫn đến việc nhầm lẫn ngày sinh bà Trong trường hợp trên, người cán thống kê làm sai gây nhiều rắc rối cho gia đình bà rươnl việc thời gian tốn chi phí cho việc lại để cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế Từ tình trên, rút học kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực BHXH, BHYT Nếu công tác thực tốt phát huy ý nghĩa tốt đẹp sách BHYT cho người nghèo mà Đảng Nhà nước ta quan tâm tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận hưởng lợi từ dịch vụ y tế; từ tạo nên cơng xã hội, kích thích xã hội phát triển, tạo niềm tin nhân dân chủ trương, đường lối đắn Đảng; sách tốt đẹp Nhà nước Ngược lại, sách đưa vào sống mà tồn hạn chế thiếu sót tình dẫn đến chán nản, lòng tin nhân dân, đặc biệt người dân nghèo chủ trương, sách Đảng Nhà nước Việc chăm sóc sức khỏe cho người nghèo thông qua việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế giải pháp phù hợp thiết thực nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân cơng khám, chữa bệnh Để đưa sách vào sống có hiệu quả, góp phần phát triển nguồn nhân lực người nghèo, thực xóa đói giảm nghèo bền vững, với hiểu biết hạn chế thân, tơi xin đóng góp số ý kiến tham khảo, hy vọng năm tới công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người nghèo đạt thành tích cao, góp phần thực vào việc phát triển kinh tế đất nước, thực cơng nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặt biệt người nghèo 4.2 Kiến nghị: Với hiểu biết hạn chế thân, mạnh dạn đề xuất quan Nhà nước có liên quan việc tổ chức, đạo thực cần đẩy mạnh số nội dung sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức sách Bảo hiểm y tế nói chung Bảo hiểm y tế cho người nghèo nói riêng Đại hội IX Đảng đề chăm sóc sức khỏe, “Thực cơng xã hội chăm sóc sức khỏe, đổi chế sách viện phí; có sách trợ cấp Bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân” Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo công cho đối tượng thụ hưởng BHYT: “Mức hưởng thụ dịch vụ y tế nhân dân tăng lên, đặc biệt với trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số”, “Bảo đảm cho người có bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh thuận lợi; cơng dân có nhu cầu khả đáp ứng dịch vụ y tế chất lượng cao” - Ngành y tế cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt việc tổ chức khám chữa bệnh người có thẻ Bảo hiểm y tế tránh phiền hà, đồng thời nâng cao y đức người thầy thuốc, để trả lại giá trị đích thực tốt đẹp sách Bảo hiểm y tế cho người tham gia - Tập huấn cho đội ngũ cán Lao động - Thương binh Xã hộ xã, phường, thị trấn chuyên môn để việc thống kê hộ nghèo phải làm cách xác, khoa học Khi thống kê phải sổ hộ chứng minh nhân dân giấy khai sinh Khi nhập số liệu danh sách hộ người nghèo phải nhập cẩn thận, xác - Các ngành có liên quan trước cấp phát thẻ Bảo hiểm bảo hiểm y tế cho người nghèo phải kiểm tra, xác minh lại thông tin Khi phát thẻ Bảo hiểm y tế có sai sót phải thu hồi tiến hành làm thủ tục cấp lại nhanh chóng, kịp thời - Người nhận thẻ Bảo hiểm y tế phải kiểm tra lúc nhận thẻ xem có với giấy tờ tùy thân chưa, chưa phải báo tới cán Lao động - Thương binh Xã hội cấp xã để tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sắc lệnh số 29 ngày 12/3/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 Thủ tướng Chính phủ việc khám chữa bệnh cho người nghèo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 10 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế 11 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 21/11/2014 Bộ Y tế, Bộ Tài hướng dẫn thực Bảo hiểm y tế 12 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định tổ chức thực BHYT khám bệnh, chữa bệnh 13 Thủ tục cấp thẻ, cấp đổi thẻ BHYT có sai sót cho người nghèo BHXH Thị xã Bình Minh ... lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế" Như v y, Bảo hiểm. .. - Thẻ Bảo hiểm y tế người nghèo cấp phát sai sót nhiều Người có thẻ Bảo hiểm y tế không phát thẻ Bảo hiểm y tế bị sai, đến khám chữa bệnh không chấp nhận vỡ lẽ chuyện Khi đó, người có thẻ BHYT... cho người nghèo có thẻ Bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh nhanh chóng, kịp thời, tạo cho người nghèo tâm lý thoải mái dễ chấp nhận có thẻ bảo hiểm y tế tay điều cần thiết Trong tình thẻ Bảo hiểm y
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP, TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP, Phần II PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ TỪ TÌNH HUỐNG, 3 Tác động - Hậu quả:, Phần III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG, 3 Tổ chức thực hiện phương án đã chọn:, Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan