Nghiên cứu so sánh khả năng hấp thụ thuốc diclofenac natri của vật liệu cellulose tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong một số môi trường

34 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA: SINH - KTNN TRẦN MỸ LINH NGHIÊN CỨU SO SÁNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC DICLOFENAC NATRI CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MỘT SỐ MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Sinh lý học người động vật Hà Nội, năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA: SINH - KTNN TRẦN MỸ LINH NGHIÊN CỨU SO SÁNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC DICLOFENAC NATRI CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG MỘT SỐ MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Sinh lý học người động vật Người hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Dung Hà Nội, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời nghiên cứu hoàn thành khóa luận tơi vơ may mắn nhận giúp đỡ từ thầy cô,bạn bè gia đình Lời đâu tiên cho tơi xin gửi lời cảm ơn đến Th.S Phạm Thị Kim Dung người giúp đỡ nhiều, truyền dạy cho kinh nghiệm kiến thức để hồn thành khóa luận Tiếp sau xin gửi lời cảm ơn đến thầy làm việc khoa Sinh – KTNN nói chung thầy cô Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sau tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi q trình làm khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội,ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Trần Mỹ Linh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn Th.S Phạm Thị Kim Dung Các thông số, số liệu lấy từ thực nghiệm xử lý thống kê phần mềm Mọi thơng tin trích dẫn sử dụng khóa luận nêu rõ nguồn gốc Hà Nội,ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Trần Mỹ Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm Gluconacetobacter Xylinus 1.1.1 Phân loại Gluconacetobacter xylinus 1.1.2 Hình thái Gluconacetobacter Xylinus 1.1.3 Đặc điểm sinh lí sinh hóa Gluconacetobacter 1.2 Cellulose vi khuẩn 1.2.1 Đặc điểm cấu trúc cellulose vi khuẩn Hình 1.1: Cấu trúc hóa học cellulose vi khuẩn 1.2.2 Các tính chất đặc biệt 1.2.3 Quá trình tạo màng cellulose vi khuẩn từ vi khuẩn Gluconacetobacter 1.2.4 Ứng dụng màng cellulose vi khuẩn 1.3 Lịch sử nghiên cứu 1.3.1 Trên giới 1.3.2 Tại Việt Nam 1.4 Thuốc Diclofenac Natri 1.4.1 Tính chất 1.4.2 Tác dụng dược lí chế tác dụng 1.4.3 Chỉ định 1.4.4 Chống định 1.4.5 Tác dụng không mong muốn thuốc CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên vật liệu dùng nghiên cứu 2.1.1 Chủng vi sinh vật 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 2.1.3 Thiết bị dụng cụ 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13 3.1 Kết tạo màng cellulose từ vi khuẩn Gluconacetobacter Xylinus 13 3.1.1 Kết tạo chủng vi khuẩn Gluconacetobacter từ dịch trà 13 3.1.2 Kết tạo màng cellulose vi khuẩn từ môi trường 13 3.2 Kết thu màng thô từ môi trường 14 3.3 Kết xử lý màng trước hấp thụ 14 3.4 Kết quét phổ hấp thụ thuốc diclofenac 15 3.5 Kết dựng đường chuẩn thuốc diclofenac 16 3.6 Kết khảo sát khả hấp thụ thuốc màng 17 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23 I KẾT LUẬN 23 II KIẾN NGHỊ 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 * Tài liệu nước 25 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc hóa học cellulose vi khuẩn Hình 1.2 Cơng thức hóa học Hình 3.1 Dịch giống lên men sau -10 ngày 13 Hình 3.2 Màng cellulose vi khuẩn 14 Hình 3.5 Xử lý màng 15 Hình 3.6 Phổ hấp thụ thuốc 16 Hình 3.7 Phương trình đường chuẩn diclofenac 16 Hình 3.8 Đưa màng vào hấp thụ 17 Hình 3.9 Thu mẫu đo OD sau thời gian hấp thụ 17 Hình 3.10 Biểu đồ so sánh khả hấp thụ thuốc màng không ép nước môi trường 21 Hình 3.11 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ màng ép nước môi trường 21 Hình 3.12 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ màng có độ dày 0,5cm mơi trường khác 22 Hình 3.13 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ thuốc màng 1cm môi trường khác 22 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách vật liệu sử dụng nghiên cứu Bảng 2.2 Danh sách thiết bị dùng nghiên cứu Bảng 2.3 Thành phần môi trường lên men tạo màng Bảng 3.1 Nồng độ diclofenac giá trị OD tương ứng (n = 3) 16 Bảng 3.2 Giá trị OD hấp thụ thuốc màng 18 Bảng 3.3 Lượng thuốc hấp thụ vào màng sau thời gian 19 Bảng 3.4 Hiệu suất thuốc hấp thụ vào loại màng 20 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thấp khớp bệnh lý mà nhiều người dân quốc gia giới mắc phải Việt Nam không ngoại lệ Tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh cao chiếm khoảng 20% số người mắc bệnh giới độ tuổi nghề nghiệp Diclofenac – dạng thuốc chống viêm không steroid dùng chủ yếu dạng muối Natri, dẫn chất acid phenylacetic chống viêm, giảm sốt giảm đau.[2] Diclofenac ức chế mạnh hoạt tính COX (cyclooxygenase), làm giảm tạo thành chất trung gian trình tiêu viêm như: prostaglandin, prostacyclin thromboxan[2] Cũng số loại thuốc chống viêm khơng steroid nay, diclofenac natri có ảnh hưởng khơng tốt đến đường tiêu hóa chúng giảm khả tổng hợp prostaglandin dẫn đến tạo mucin gây vài chứng bệnh thận viêm thận kẽ hay viêm cầu thận ngồi gây hoại tử nhú số bệnh liên quan khác[2] Cellulose vi khuẩn tạo thành từ chuỗi không phân nhánh, gồm nhiều sợi siêu nhỏ kết hợp với tạo thành bó có chất hemicellulose gọi chuỗi polimer β – 1,4 glucopyranose khác cellulose thực vật cấu trúc đại thể Cellulose vi khuẩn có tính chất độ bền cao, bị phân hủy sinh học, đàn hồi tốt, không độc, đặc biệt có khả ngăn cản vi khuẩn tốt Vì có đặc tính ưu việt mà cellulose vi khuẩn ứng dụng nhiều ngành công nghiệp đời sống thực phẩm, công nghiệp, mĩ phẩm đặc biệt y học[7,12,21] Với mục đích nhằm khảo sát đặc tính vật liệu cellulose trước cho hấp thụ sau cho hấp thụ thuốc Diclofenac natri môi trường khác so sánh khả hấp thụ thuốc Diclofenac natri vật liệu cellulose tạo từ Gluconacetobacter xylinus số môi trường nuôi cấy thực đề tài: “ Nghiên cứu so sánh khả hấp thụ thuốc Diclofenac Natri vật liệu Cellulose tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy số môi trường” Mục đích - Tạo vật liệu cellulose từ Gluconacetobacter Xylinus loại môi trường khác - So sánh hấp thụ thuốc thuốc Diclofenac Natri từ môi trường khác nhau: môi trường chuẩn,môi trường nước dừa, mơi trường nước vo gạo từ tìm mơi trường có khả hấp thụ nhiều Nội dung nghiên cứu - Chế tạo màng cellulose vi khuẩn từ Gluconacetobacter Xylinus nuôi dưỡng lên men môi trường: môi trường chuẩn, môi trường nước dừa môi trường nước vo gạo - Tiến hành hấp thụ thuốc Diclofenac Natri vào màng cellulose vi khuẩn khoảng thời gian cố định,xác định màng hấp thụ bao lượng thuốc hiệu suất hấp thu màng mơi trường - So sánh lượng thuốc màng hấp thụ hiệu suất mà màng hấp thụ ba môi trường Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp thêm nhiều kiến thức màng cellulose vi khuẩn ứng dụng đời sống - Tăng nhận thức vi khuẩn Gluconacetobacter Xylinus việc tạo màng cellulose từ tìm mơi trường có khả hấp thu thuốc tốt - Ứng dụng kiến thức Gluconacetobacter Xylinus để tạo màng cellulose vi khuẩn ứng dụng vào nghiên cứu để khắc phục điểm hạn chế số loại thuốc 4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Biết tạo màng cellulose vi khuẩn từ chủng vi khuẩn Gluconacetobacter Xylynus - Tạo màng cellulose để nạp thuốc nhằm khắc phục hạn chế thuốc - Khắc phục hạn chế thuốc diclofenac natri từ tăng hiệu thuốc điều trị CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm Gluconacetobacter Xylinus 1.1.1 Phân loại Gluconacetobacter xylinus Tên: Gluconacetobacter Xylinus Chi: Gluconacetobacter Họ: Acetobacteraceaea 1.1.2 Hình thái Gluconacetobacter Xylinus Gluconacetobacter chủng vi khuẩn khơng thể di chuyển có cấu tạo tế bào dạng hình que, thường đứng riêng lẻ có đơi lúc thành chuỗi, có tế bào dạng thẳng cong, kích thước khoảng µm, khơng sinh bào tử Chúng vi khuẩn gram âm hóa dị dưỡng hiếu khí.Khi nồng độ acid vượt giới hạn vi khuẩn bị ức chế hoạt động [7] Khi ni cấy mơi trường lỏng vi khuẩn Gluconacetobacter hình thành lớp màng phía bề mặt mơi trường Còn ni mơi trường lắc tạo thành hạt nhỏ kích thước không đồng phân tán khắp nơi [7] Gluconacetobacter xylinus sản xuất cellulose phát triển điều kiện hiếu khí Cellulose sinh vật sản xuất tinh khiết có tiềm sử dụng ngành y sinh 1.1.3 Đặc điểm sinh lí sinh hóa Gluconacetobacter Xylinus Ngưỡng nhiệt thuận lợi cho phát triển Gluconacetobacter từ 25 -35 độ C Có khả chịu pH nồng độ thấp [9] 1.2 Cellulose vi khuẩn 1.2.1 Đặc điểm cấu trúc cellulose vi khuẩn A.J.Brown trình bày tổng hợp cellulose vi khuẩn Gluconacetobacter vào năm 1886 Nhưng cellulose vi khuẩn thật quan tâm nghiên cứu nhiều vào năm đầu kỉ XX [17] Màng cellulose vi khuẩn tạo số chi vi khuẩn phổ biến: Achromobacter,Agrobacterium,Azotobacter,Sarcina,Zoogloea, Gluconacetobacter Hiện họ Acetobacteriaceae có 10 chi, Gluconacetobacter chi có khả thể tổng hợp cellulose [17] Cellulose vi khuẩn cấu tạo chuỗi β – 1,4 glucopyranose, mạch thẳng, có đường kính nhỏ 100Ao[17], có khả thấm hút cao, kết tinh cao (60%), độ polymer hóa lớn, độ bền học cao, [17] CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết tạo màng cellulose từ vi khuẩn Gluconacetobacter Xylinus 3.1.1 Kết tạo chủng vi khuẩn Gluconacetobacter từ dịch trà Sau -10 ngày nhiệt độ 28ºC thu dịch lên men màng bề mặt [19,23] Hình 3.1 Dịch giống lên men sau -10 ngày 3.1.2 Kết tạo màng cellulose vi khuẩn từ môi trường Gluconacetobacter Xylinus lấy chất dinh dưỡng từ môi trường để tổng hợp màng cellulose vi khuẩn Màng hình thành phía bề mặt mơi trường sau – 10 ngày đến màng đạt độ dày ý muốn tiến hành thu màng 13 Hình 3.2 Màng cellulose vi khuẩn 3.2 Kết thu màng thơ từ mơi trường Đợi đến màng có độ dày thích hợp tiến hành thu màng khỏi môi trường Màng thu từ môi trường dễ dàng, dẻo mọng nước Hình 3.3 Màng dày 1cm Hình 3.4 Màng dày 0,5cm 3.3 Kết xử lý màng trước hấp thụ Để loại bỏ độc tố màng phá vỡ tế bào vi khuẩn ta hấp màng NaOH 3% nồi hấp khử trùng HV – 110/HIRAIAMA Sau đó, vớt màng đặt vòi nước chảy 24 đến màng trắng ta thu màng 14 Hình 3.5 Xử lý màng 3.4 Kết quét phổ hấp thụ thuốc diclofenac Sau đo ta thu bước sóng hấp thụ tối đa 283nm 5.000 Abs 4.000 2.000 -0.100 200.00 400.00 600.00 nm 15 800.00 Hình 3.6 Phổ hấp thụ thuốc 3.5 Kết dựng đường chuẩn thuốc diclofenac Kết xây dựng đường chuẩn thể bảng sau với bước sóng 283nm Bảng 3.1 Nồng độ diclofenac giá trị OD tương ứng (n = 3) Nồng độ Lần thứ Lần thứ Lần thứ 10% 20% 40% 60% 80% 100% 0,105 0,288 0,587 0,769 1,052 1,312 0,106 0,29 0,589 0,765 1,053 1,313 0,103 0,291 0,583 0,768 1,058 1,314 Giá trị trung bình 0.105 ±0,00153 0,289 ±0,00153 0,586 ±0,00306 0.767 ±0,00208 1,054 ±0,00321 1.313 ±0,001 Hình 3.7 Phương trình đường chuẩn diclofenac Phương trình: y= 0.2431x - 0.1655 (R=0.996) Trong đó: x: nồng độ diclofenac (mg/ml) y: Giá trị đo OD tương ứng với nồng độ x 16 R2: Bình phương hệ số tương quan 3.6 Kết khảo sát khả hấp thụ thuốc màng Màng dừa cho hấp thụ Màng gạo cho hấp thụ Hình 3.8 Đưa màng vào hấp thụ Hình 3.9 Thu mẫu đo OD sau thời gian hấp thụ 17 Kết đo quang phổ thể bảng sau: Bảng 3.2 Giá trị OD hấp thụ thuốc màng Thời gian hấp thụ màng ( giờ) Độ dày Loại Đặc điểm 0,5h 1h 1,5h 2h màng màng màng 0,5 cm Màng Màng giữ 1,064 0,985 0,893 0,586 chuẩn nguyên nước ±0,0028 ±0,0026 ±0,0018 ±0,0017 Màng ép 50% 1,073 0,784 0,635 0,579 nước ±0,0023 ±0,0023 ±0,0024 ±0,0025 Màng Màng giữ 1,098 0,992 0,876 0,543 dừa nguyên nước ±0,0028 ±0,0031 ±0,0034 ±0,0025 Màng ép 50% 1,087 0,921 0,754 0,539 nước ±0,0016 ±0,0018 ±0,0027 ±0,0024 Màng Màng giữ 1,102 1,105 0,917 0,508 ±0,0014 gạo nguyên nước ±0,0021 ±0,0016 ±0,011 Màng ép 50% 1,094 0,983 0,089 0,498 nước ±0,0025 ±0,0024 ±0,0025 ±0,0026 cm Màng Màng giữ 1,065 1,782 0,724 0,592 chuẩn nguyên nước ±0,0025 ±0,0022 ±0,0015 ±0,0029 Màng ép 50% 1,014 0,986 0,725 0,405 nước ±0,0023 ±0,0022 ±0,0013 ±0,0018 Màng Màng giữ 1,071 0,897 0,87 0,578 dừa nguyên nước ±0,0019 ±0,0012 ±0,0015 ±0,0017 Màng ép 50% 1,028 0,789 0,886 0,532 nước ±0,0023 ±0,0031 ±0,0027 ±0,0021 Màng Màng giữ 1,087 0,529 0,925 0,598 gạo nguyên nước ±0,0016 ±0,0025 ±0,0027 ±0,0026 Màng ép 50% 1,053 0,487 0,898 0,585 nước ±0,0013 ±0,0015 ±0,0027 ±0,0029 Từ bảng ta thấy OD giảm dần từ 0,5 đến đạt cực đại không đổi từ kết luận lượng thuốc hấp thụ tăng dần qua khoảng thời gian mốc thời gian là mốc cao với p < 0,05 Lấy kết OD thu từ việc đo thay vào phương trình đường chuẩn cho ta kết nồng độ thuốc diclofenac có dung dịch Để tìm khối lượng diclofenac có dung dịch (mct) ta thay giá trị C% vào công thứ (1) Để tìm lượng diclofenac natri hấp thụ vào màng (mht) ta thay giá trị mct vào cơng thức thứ hai (2) Sau thay mht vào cơng thức thứ ba (3) để tìm tỉ lệ thuốc hấp thụ vào màng 18 Khối lượng thuốc hấp thụ vào màng với độ dày khác thể bảng sau: Bảng 3.3 Lượng thuốc hấp thụ vào màng sau thời gian mht (mg) Các loại màng Màng chuẩn Màng dừa Màng không ép nước Độ dày 0,5 Độ dày cm cm Màng ép 50% nước Độ dày 0,5 cm Độ dày cm 22,9± 0,0026 22,5± 0,0027 22,1± 0,0025 22,01± 0,0017 22,47± 0.0024 22,34± 0,0021 22,7± 0,0018 22,4± 0,0025 Màng gạo 22,27±0,0017 21,66±0,0014 22,32±0,0018 21,88 ±0,002 Từ bảng ta rút kết luận:Màng có độ dày 0,5 cm hấp thụ nhiều thuốc màng loại có độ dày cm Tùy vào loại màng mà lượng thuốc hấp thụ khác nhau, với p< 0,05: -Các màng loại: + Đối với màng Chuẩn sau lượng thuốc hấp thụ vào màng dày cm màng 0,5 cm 0,3 mg + Đối với màng Dừa sau lượng thuốc hấp thụ vào màng dày cm màng 0,5 cm 0,09 mg + Đối với màng Gạo sau lượng thuốc hấp thụ vào màng dày cm màng 0,5 cm 0,61 mg - Trong độ dày màng 0,5 cm màng Dừa hấp thụ màng Chuẩn 0,6 mg màng gạo màng Chuẩn 0,43 mg - Trong độ dày màng cm màng Dừa hấp thụ màng Chuẩn 0,39mg màng gạo màng Chuẩn 0,74mg - Đối với màng loại độ dày 0,5 cm: + Đối với màng chuẩn: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,2 mg + Đối với màng dừa: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,37 mg + Đối với màng gạo: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,05 mg 19 - Đối với màng loại có độ dày cm: + Đối với màng Chuẩn: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,1 mg + Đối với màng Dừa: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,33 mg +Đối với màng Gạo: màng khơng ép nước hấp thụ màng ép nước 0,22 mg Bảng thống kê hiệu suất hấp thụ thuốc màng khác nhau: Bảng 3.4 Hiệu suất thuốc hấp thụ vào loại màng EE (%) Các loại màng Màng không ép nước Màng dày 0,5 Màng dày cm cm Màng Chuẩn 88,6± 0,0046 88,2± 0,0067 89,31± 0,0073 88,96± 0,0052 Màng Dừa 88,40± 0,0022 88,03± 0,0034 89,21± 0,0069 88,37± 0,0025 88,35± 0,0033 Từ bảng ta có biểu đồ sau: Màng Gạo Hiệu suất hấp thụ Màng ép loại nước 50% Màng dày 0,5 Màng dày cm cm 87,43± 0,0044 88,98± 0,0083 87,63± 0,0024 88.80% 88.60% 88.40% 88.20% 88.00% 0,5cm 87.80% 1cm 87.60% 87.40% 87.20% 87.00% 86.80% Màng Chuẩn Màng Dừa Màng gạo 20 Hình 3.10 Biểu đồ so sánh khả hấp thụ thuốc màng không ép nước mơi trường Ta thấy giữ ngun nước màng Dừa màng Gạo có khả hấp thụ màng Chuẩn độ dày cm 0,5 cm 89.50% 89.00% 88.50% 0,5cm 88.00% 1cm 87.50% 87.00% 86.50% Màng Chuẩn Màng Dừa Màng Gạo Hình 3.11 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ màng ép nước môi trường Với màng ép 50% nước hiệu suất thuốc hấp thụ môi trường Dừa Gạo môi trường Chuẩn 89.40% 89.20% 89.00% 88.80% Giữ nguyên nước 88.60% Ép loại bỏ nước 88.40% 88.20% 88.00% 87.80% Màng chuẩn Màng dừa Màng gạo 21 Hình 3.12 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ màng có độ dày 0,5cm môi trường khác Hiệu suất hấp thụ thuốc màng giảm dần: Màng chuẩn, màng dừa, màng gạo Màng ép nước có hiệu suất cao màng khơng ép nước loại 89.00% 88.50% 88.00% Giữ nguyên nước Ép loại bỏ nước 87.50% 87.00% 86.50% Màng chuẩn Màng dừa Màng gạo Hình 3.13 Biểu đồ so sánh hiệu suất hấp thụ thuốc màng 1cm môi trường khác Hiệu suất hấp thụ thuốc màng giảm dần: Màng chuẩn, màng dừa, màng gạo Màng ép nước có hiệu suất cao màng khơng ép nước loại 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Trong q trình làm hồn thiện khóa luận cá nhân tơi rút vài điều sau: -Trong loại màng màng Dừa màng Gạo có khả hấp thụ thuốc có phần màng Chuẩn - Khả hấp thụ thuốc màng cm so với màng có độ dày 0,5cm - Thao tác ép loại bỏ 50% nước giúp màng hấp thụ thuốc cao - Sau khoảng thời gian hấp thụ 0,5h 1h 1,5h 2h sau 2h lượng thuốc hấp thu cao khoảng thời gian lại II KIẾN NGHỊ - Tiến hành chế tạo màng từ việc lên men môi trường khác : bã mía,… để mở rộng nguyên liệu tạo màng - Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ, số vòng lắc đến khả hấp thụ thuốc màng 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt [1] Trịnh Hữu Bằng, Đỗ Công Quỳnh (2001), Sinh lý học người động vật, Nxb Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội Trang 173, 184187 [2] Bộ Y tế, Dược thư Quốc gia Việt Nam, 2009 [3] Võ Công Danh, Nguyễn Thúy Hương (2012), Ứng dụng màng Bacterial Cellulose cố định bạc nano làm màng trị bỏng, Kỷ yếu Hội nghị KH Trẻ ĐHQG-HCM [4] Hội đồng Dược điển Việt Nam Dược điển Việt Nam IV, Nxb Y học, 2009 [5] Phan Thị Thu Hồng cộng (2015), Sử dụng cellulose tổng hợp từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để chế tạo vật liệu nhựa composite sinh học nhựa polyvinyl alcohol, Tạp chí phát triển KH&CN, 18 (4): 114-124 [6] Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thành Hổ (2003), Chọn lọc dòng Acetobacter xylinum thích hợp cho loại mơi trường dùng sản xuất cellulose vi khuẩn với quy mô lớn Tạp chí Di truyền học & Ứng dụng, 3:49-54 [7] Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng Tạp chí Dược học số 361/2006, tr 18-20 [8] Dƣơng Minh Lam cộng (2013), Phân lập, tuyển chọn định loại chủng vi khuẩn BHN2 sinh màng cellulose vi khuẩn, Tạp chí Sinh học, 35(1): 74-79 [9] Nguyễn Đức Lượng (2000), Công nghệ vi sinh vật tập 1-2-3, Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh 24 [10] Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong (2013), Phương pháp nghiên cứu Sinh lý học thực vật, Nxb ĐHQG Hà Nội [11] Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh (2012), Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum tạo màng Bacterial Cellulose ứng dụng điều trị bỏng Tạp chí Khoa học Công nghệ 50 (4) (2012) 453- 462 [12] Nguyễn Thị Nguyệt (2008), Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dưỡng da Luận án thạc sỹ sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội [13] Nguyễn Văn Thanh (Chủ nhiệm) (2006), Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylinum Đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế [14] Phan Thị Huyền Vy, Bùi Minh Thy, Phùng Thị Kim Huệ, Nguyễn Xuân Thành, Triệu Nguyên Trung (2018), Tối ưu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phương pháp đáp ứng bề mặt mơ hình Box-Behnken, Tạp chí Dược học,1/2018 (số 501 năm 58), 3-6 * Tài liệu nước [15] Amin MCIM, Ahmad N, et al (2002), “Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug realease properties”, Sain Malaysiana, 41(5), 561 - 568 [16] Almeida I.F et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), pp 332 - 336 25 [17] Bworm E (2007), Bacterial cellulose Thermoplastic polymer namocomposites, Master of sciencein chaemical engineering, washington state university [18] Choi Y et al (2004), “Preparation and characterization of acrylic acid treated bacterial cellulose cation exchange membrane”, J Chem Technol Biotechnol, 79,79 – 84 [19] Greenwalt C J et al (2000), Kombucha, the Fermented Tea: Microbiology, Composition, and Claimed Health Effects, Journal of food protection 63(7): 976-81 [20] Hestrin S., Schramm M (1954), Synthesis of cellulose by Acetobacter xylinum, Preparation of freeze-dried cells capable of polymerizing glucose to cellulose, Biochem J 58(2): 345-352 [21] Klemm D et al (2001), “Bacterial synthesized cellulose – artificial blood vessels for microsurgery”, Prog Polym Sci, 26, pp 1561 - 1603 [22] Lina Fu, Yue Zhang, Chao Li, Zhihong Wu, Qi Zhuo, Xia Huang, Guixing Qiu, Ping Zhou and Guang Yang (2012), skin tissue repair materials from bacterial cellulose by a multilayer fermantation method [23] Mukadam T et al (2016), Isolation and Characterization of Bacteria and Yeast from Kombucha Tea, Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 5(6): 32-41 [24] Pinto R.J et al (2009), “Antibacterial activity of nanocomposites of silver and bacterial or vegetable cellulosic fibers”, Acta Biomater, 5, 2279–2289 [25] Silva NHCS et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as transdermal delivery systems for diclofenac: in vitro dissolution and permeation studies”, Carbohydr Polym, pp 106, 264 - 269 26 [26] Wei B et al (2011), “Preparation and evaluation of a kind of bacterial cellulose dry films with antibacterial properties”, Carbohydr Polym, pp 84, 533 - 538 27 ... vật liệu cellulose trước cho hấp thụ sau cho hấp thụ thuốc Diclofenac natri môi trường khác so sánh khả hấp thụ thuốc Diclofenac natri vật liệu cellulose tạo từ Gluconacetobacter xylinus số môi. .. môi trường nuôi cấy thực đề tài: “ Nghiên cứu so sánh khả hấp thụ thuốc Diclofenac Natri vật liệu Cellulose tạo từ Gluconacetobacter xylinus nuôi cấy số môi trường Mục đích - Tạo vật liệu cellulose. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA: SINH - KTNN TRẦN MỸ LINH NGHIÊN CỨU SO SÁNH KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC DICLOFENAC NATRI CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XYLINUS NUÔI CẤY TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh khả năng hấp thụ thuốc diclofenac natri của vật liệu cellulose tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong một số môi trường , Nghiên cứu so sánh khả năng hấp thụ thuốc diclofenac natri của vật liệu cellulose tạo ra từ gluconacetobacter xylinus nuôi cấy trong một số môi trường