T. Anh 5 Unit 1 Lesson 3.2

16 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 13:13

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 5 Unit 1. Whats your address Lesson 3 Tiết 2. Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) Review Check your notebooks Unit What’s your address? Lesson 3.2 Trung lives with his grandparents in Ha Noi His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower Their flat is big and modern It has a fine view Trung likes the new place because it is in the city centre and near his new school 1 Trung lives with his grandparents in Ha Noi cậu Trung sống với ông bà Hà Nội His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi Địa nhà cậu số 81, đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower 4 Their flat is big and modern Của họ đại Căn hộ họ lớn đại It has a fine view có đẹp tầm nhìn Nó có tầm nhìn đẹp nơi/địa điểm Trung likes the new place because it is in the city centre and near his new school trung tâm gần trường Trung thích nơi trung tâm thành phố gần trường 1 Trung lives with his parents in Ha Noi Trung lives with his grandparents in Ha Noi He lives in a tower The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower His flat is far from the city centre His new school is near his home Trung likes his new home Trung likes the new place because it is in the city centre and near his new Y N Lesson Ghi chú: Trọng âm ‘ (Stress) - từ có âm tiết trở lên câu - đọc nhấn mạnh - thông tin câu New words: - Mordern : Hiện đại - Centre : Trung tâm What’s his/her name? - His name is _ - Her name is Tet Where is he/she from? - He’s from _ - She’s from Lam Dong 3 What’s his/her address? - His address is _ - Her address is Q Ngai Village,Cat Tien, Lam Dong Who does he/she live with? - He lives with _ - She lives with her aunt and uncle 5.What’s his/her home like? - His home is _ - Her home is small and pretty Does he/she like his/her hometown? Why?/Why not? - He likes his hometown because it’s - He doesn’t like his hometown because it’s _ - She likes her hometown because it’s nice and peaceful Write a paragraph Hello, My name’s Now, I would like everyone Nhung talk with you about one of my to Her name is friends She’s from Lam Her address isTet Quang Ngai Villa Dong Cat Tien District, Lam Dong She lives with her Province She Her home is small and aunt and likes uncle her hometownpretty because it’s nice and peaceful Homework: - Viết đoạn văn - Luyện đọc luyện viết từ vựng mẫu câu - Làm tập sách tập - Chuẩn bị ...Review Check your notebooks Unit What’s your address? Lesson 3.2 Trung lives with his grandparents in Ha Noi His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha... his new school 1 Trung lives with his grandparents in Ha Noi cậu Trung sống với ông bà Hà Nội His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi Địa nhà cậu số 81, đường Trần... centre and near his new school trung tâm gần trường Trung thích nơi trung tâm thành phố gần trường 1 Trung lives with his parents in Ha Noi Trung lives with his grandparents in Ha Noi He lives in
- Xem thêm -

Xem thêm: T. Anh 5 Unit 1 Lesson 3.2, T. Anh 5 Unit 1 Lesson 3.2