Luận văn thạc sỹ - Huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà – Thực trạng và giải pháp

87 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 11:01

MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Hiện nay, hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, bởi vì ngân hàng kinh doanh loại mặt hàng nhạy cảm, đó chính là tiền và những khoản tương đương tiền. Kênh truyền dẫn mà ngân hàng tạo ra giống như những “mạch máu” giúp nuôi sống và thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển, chức năng trung gian của ngân hàng giữa tiết kiệm và đầu tư, giữa những chủ thể thừa vốn và các chủ thể cần vốn, ngân hàng trực tiếp huy động vốn hay cho vay các hoạt động của nền kinh tế, điều tiết giữa các vùng, các ngành một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi của hệ thống ngân hàng thương mại chiếm một tỷ trọng khá nhỏ so với tổng nguồn vốn nhàn rỗi của toàn xã hội. Hoạt động huy động vốn tiền gửi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, bởi nó chính là nguyên liệu đầu vào để luân chuyển và phân phối tạo ra những sản phẩm thiết thực cho nền kinh tế. Trong giai đoạn khó khăn với những diễn biến bất lợi về nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, ngành ngân hàng Việt Nam cũng trải qua nhiều biến động, được nhắc đến nhiều về các vấn đề như thanh khoản, nợ xấu, lợi nhuận sụt giảm, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.... Để đảm bảo nguồn vốn huy động đầu vào của ngân hàng được ổn định với chi phí thấp nhất luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi ngân hàng. Hiện tại các ngân hàng đang ở trong một cuộc chiến gay gắt về công tác huy động vốn tiền gửi, điều này làm cho các ngân hàng ra sức đưa ra những sản phẩm tiết kiệm mới lạ, hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiết kiệm của người dân, thế nên mục tiêu đặt ra là làm thế nào để gia tăng huy động vốn tiền gửi, tạo nguồn vốn dồi dào, chi phí rẻ, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, có được nguồn lợi nhuận ổn định và thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước. Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á lại là một ngân hàng ra đời sau với quy mô vốn và hoạt động nhỏ, Ngân hàng Bắc Á cũng cần nguồn vốn với chi phí thấp và chất lượng từ nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư. Trên địa bàn khu vực miền Bắc, nhiều chi nhánh của Ngân hàng Bắc Á có kết quả kinh doanh ấn tượng, quy mô không ngừng được phát triển, mở rộng. Là một trong số các chi nhánh thành lập từ rất sớm, chi nhánh Thái Hà luôn nằm trong các chi nhánh dẫn đầu về hiệu quả hoạt động và quy mô huy động vốn. Bên cạnh kết quả đạt được, BacABank Thái Hà vẫn còn những hạn chế, chưa tận dụng tốt các cơ hội để khai thác tối đa tiềm năng của mình. Qua thời gian làm việc tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà, tôi nhận thấy đây là một vấn đề cần được quan tâm, hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn chưa có đề tài nào nghiên cứu về huy động tiền gửi tại BacABank Thái Hà. Vì vậy, đứng ở cả góc độ lý thuyết lẫn thực tiễn đều rất cần có một nghiên cứu đánh giá thực trạng huy động tiền gửi tại BacABank Thái Hà nhằm áp dụng những kiến thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu để tìm ra các vấn đề còn tồn tại của khả năng huy động vốn tiền gửi và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu đó sẽ đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tiền gửi. Do đó, tôi chọn đề tài "Huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Hà-Thực trạng và giải pháp" làm luận văn Thạc sỹ 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Almossawwi (2001) đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm ra các tiêu chí lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ tiền gửi của khách hàng trẻ tuổi. Trong nghiên cứu này, mẫu khảo sát gồm có 1000 sinh viên tuổi từ 19 tới 24 của trường đại học Bahrain, phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu và nghiên cứu đã sử dụng phương pháp trích yếu tố là Principal components với phép quay Varimax cùng với điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalues lớn hơn một để xác định các nhân tố chính. Kêt quả nghiên cứu chỉ ra được 04 nhân tố có tác động chính đến khả năng thu hút khách hàng trẻ tuôi sử dụng dịch vụ tiền gừi là (1) Công nghệ/Danh tiếng, (2) Sự thuận tiện, (3) Lợi ích tài chính và (4) Đội ngũ nhân viên. Từ kết quà nghiên cứu, các ngân hàng thương mại có thể dựa trên các nhân tố này để xây dựng chiến lược thu hút khách hàng tiền gửi đối với khách hàng trẻ tuổi. Reman và Ahmed năm 2008 tại Pakistan đã phân tích các nhân tố chính làm gia tăng khả năng huy động vốn tiền gửi của ngân hàng. Nghiên cứu này tiến hành khảo sát 358 khách hàng, thang đo của nghiên cứu gồm có 20 biến quan sát được xâv dựng dựa trên các nghiên cứu tương tư ở những quốc gia khác và thực trạng các ngân hàng tại Pakistan. Phân tích cronbach’s alpha đã được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo đã xây dựng trước đó. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những nhân tố quan trọng tác động đến huy động vốn tiền gửi của khách hàng gồm có: (1) Hệ thống ngân hàng trực tuyên; (2) Lãi suất; (3) Môi trường bên trong và bên ngoài của ngân hàng; (4) Sự thuận tiện. Kết quà nghiên cứu cung cấp cho các ngân hàng định hướng trong việc thiết kế các chiến lược kinh doanh trong môi trường kinh tế năng động và cạnh tranh. Nãm 2014, Saleh Saud Almejyesh và Khaled Subhi Rajha đã thực hiện một nghiên cứu để xác định các nhân tố tác động đến việc gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng Hồi Giáo ở Ả Rập Saudi. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách khảo sát 154 khách hàng cá nhân tại 03 ngân hàng. Mô hình đề xuất của nghiên cứu gồm 04 biến độc lập là (1) danh tiếng và uy tín, (2) mạng lưới chi nhánh. (3) đức tin Hồi giáo và (4) lãi suất tiết kiệm và biến phụ thuộc là hành vi gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Nghiên cứu đã sử dụng kiêm định One sample T - test để kiểm định các giả thuyết đặt ra. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhân tố mạng lưới chi nhánh, đức tin Hồi giáo và lãi suất tiết kiệm có ảnh hưởng đến hành vi gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân. Trong khi đó, nhân tố danh tiếng và uy tín không có tác động đến hành vi gửi tiền của các khách hàng. Ngô Thị Thanh Hà (2013), Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Tài, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Đối với đề tài này, tác giả đã phần nào hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, nêu ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn, nêu rõ nội dung tăng cường hoạt động huy động vốn của NHTM. Luận văn cũng chỉ ra những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Chi nhánh. Luận văn cũng cho thấy những thành tựu, hạn chế về tình hình huy động vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài và đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của những tồn tại hạn chế trong việc huy động vốn của Chi nhánh. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp của Chi nhánh đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như các giải pháp sẽ áp dụng trong thời gian tới nhằm phát triển tình hình huy động vốn. Mai Xuân Phúc (2013), Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Đối với đề tài này, luận văn nêu rõ quan điểm và nội dung về mở rộng huy động vốn của NHTM: mở rộng quy mô, mở rộng thị phần, chi phí huy động hợp lý, cơ cấu huy động vốn hợp lý và tiêu chí đảm bảo chất lương dịch vụ thông qua số liệu khảo sát của ngân hàng; đồng thời luận văn cũng đã nêu lên được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng huy động vốn của NHTM và một số kinh nghiệm về huy động từ các ngân hàng trong nước và nước ngoài. Trên cơ sở lý luận cơ bản , tác giả đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2010-2012. Sau cùng, tác giả đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phương Tây – Chi nhánh Đà Nẵng. Nguyễn Thị Thiên Hương (2013), Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Học viện Hành chính. Đối với đề tài này, luận văn cũng đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, nêu các phương thức huy động vốn, quan niệm về hiệu quả huy động vốn, các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn, các nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, kinh nghiệm và bài học của một số ngân hàng. Luận văn phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh và đánh giá công tác nâng cao hiệu quả huy động vốn của chi nhánh. Từ đó đưa ra những giải pháp như: Nhóm giải pháp đa dạng hóa hình thức và phương thức huy động; Xây dựng cơ chế lãi suất huy động vốn linh hoạt; nhóm giải pháp cải thiện cơ cấu nguồn vốn, sáng tạo trong việc cung cấp các sản phẩm của Ngân hàng TMCP Quốc Tế; tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, chăm sóc; mở rộng, đa dạng hóa khách hàng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Nguyễn Ngô Duyên Thùy, (2013) “Giải pháp nâng cao huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Á Châu”, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng huy động vốn từ tiền gửi của Ngân hàng. Luận văn sử dụng phương pháp kháo sát, điều tra chọn mẫu, thống kê, tổng hợp và so sánh. Dữ liệu đã thu thập được phân tích thông qua phần mềm xử lý SPSS. Qua kết quả đánh giá và kiểm định bằng hai công cụ hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố EFA đã khẳng định năm nhân tố của thang do chất lượng dịch vụ Ngân hàng TMCP Á Châu đó là giá cả và đồng cảm, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, an toàn và độ tin cậy. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy trong năm thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ thì giá cả, đồng cảm có hệ số cao nhất, kế đến là độ an toàn, năng lực phục vụ, khả năng đáp ứng và cuối cùng là độ tin cậy. Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên đã khái quát những lý luận cơ bản về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn và các tiêu chí đo lường hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại, qua đó phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn và đưa ra những giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả huy động vốn tại một ngân hàng cụ thể. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có cách thức huy động vốn, chiến lược huy động vốn, đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh khác nhau, và các ngân hàng sẽ có những giải pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình. Hiện nay chưa có tác giả nào viết về đề tài “Huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà - Thực trạng và giải pháp". 3. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về huy động tiền gửi của Ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng huy động tiền gửi cá nhân của ngân hàng thương mại CP Bắc Á chi nhánh Thái Hà từ 2014 đến 2016 - Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động tiền gửi cá nhân tại ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Thái Hà. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Các loại hình tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, các nhân tố ảnh hưởng, đồng thời xác định các loại hình tiền gửi mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng. 4.2 Phạm vi nghiên cứu: các loại hình tiền gửi tại NH Bắc Á - chi nhánh Thái Hà, thời gian từ 2014 đến 2016. 5. Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp thu thập dữ liệu Số liệu thu thập dựa trên hai nguồn chính: Số liệu thứ cấp: thu thập từ báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối kế toán, … của BacABank Thái Hà và các nghiên cứu có liên quan. Một số nhận định, đánh giá của các nhà chuyên môn, quản lý ngân hàng và kinh tế được thu thập thông qua phỏng vấn bán cấu trúc. Số liệu sơ cấp : thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 250 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ gửi tiền tại ngân hàng BacABank Thái Hà. -Thước đo Tùy thuộc vào tính chất của các nhân tố, tác giả sử dụng các thang đo định lượng, thang đo định danh và thang đo khoảng cách với các giá trị 1,2,3,4,5 được quy ước tương ứng cho các giá trị của các biến quan sát theo thang đo Likert 5 cấp độ với giá trị như sau: 1. Rất không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Bình thường; 4. Đồng ý; 5. Rất đồng ý -Phương pháp phân tích dữ liệu Phân tích mô tả: mô tả thực trạng huy động tiền gửi của cá nhân tại ngân hàng BacABank Thái Hà. Phân tích định lượng: phân tích nhân tố khám phá EFA để tìm ra các nhóm nhân tố tác động đến mức độ hai lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tại BacABank Thái Hà. Hồi quy mô hình tuyến tính đề đánh giá tác động của các nhóm nhân tố đến mức độ hai lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gửi tại BacABank Thái Hà. 6. Kết cấu luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 03 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động tiền gửi tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi dân cư của Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà từ năm 2014 đến 2016. Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  THÁI ĐÌNH SỸ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á, CHI NHÁNH THÁI HÀ –THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sỹ kinh tế “Huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà – Thực trạng giải pháp” thân tơi nghiên cứu thực Các số liệu Luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, hồn tồn khách quan Tơi xin tự chịu trách nhiệm tính xác thực toàn liệu đưa Luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Luận văn THÁI ĐÌNH SỸ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH .6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH .6 MỞ ĐẦU 84 84 84 84 84 84 84 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 MỞ ĐẦU 86 86 86 86 86 86 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BacABank NH NHNN VNĐ TCKT TCTD TMCP : Ngân hàng TMCP Bắc Á : Ngân hàng : Ngân hàng Nhà nước : Việt Nam đồng : Tổ chức kinh tế : Tổ chức tín dụng : Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH .3 MỞ ĐẦU 6 3 84 84 84 3 84 84 84 3 84 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .3 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH .3 MỞ ĐẦU 3 85 3 85 85 85 85 85 3 85 3 85 85 85 85 85 85 85 MỞ ĐẦU 86 4 86 86 86 4 86 86 86 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH .6 MỞ ĐẦU Trong bảng 2.16, theo kết thống kê F = 82,178 với Sig =0,000 < 0,01 kết luận mơ hình đưa phù hợp với liệu thực tế Hay nói cách khác, biến độc lập tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc mức độ tin cậy 99% 60 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hiện nay, hệ thống ngân hàng đóng vai trò vơ quan trọng kinh tế, ngân hàng kinh doanh loại mặt hàng nhạy cảm, tiền khoản tương đương tiền Kênh truyền dẫn mà ngân hàng tạo giống “mạch máu” giúp nuôi sống thúc đẩy kinh tế ổn định phát triển, chức trung gian ngân hàng tiết kiệm đầu tư, chủ thể thừa vốn chủ thể cần vốn, ngân hàng trực tiếp huy động vốn hay cho vay hoạt động kinh tế, điều tiết vùng, ngành cách tối ưu hiệu Tuy nhiên, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi hệ thống ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn nhàn rỗi toàn xã hội Hoạt động huy động vốn tiền gửi hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, ngun liệu đầu vào để ln chuyển phân phối tạo sản phẩm thiết thực cho kinh tế Trong giai đoạn khó khăn với diễn biến bất lợi kinh tế giới nước, ngành ngân hàng Việt Nam trải qua nhiều biến động, nhắc đến nhiều vấn đề khoản, nợ xấu, lợi nhuận sụt giảm, tái cấu hệ thống ngân hàng Để đảm bảo nguồn vốn huy động đầu vào ngân hàng ổn định với chi phí thấp mục tiêu hàng đầu ngân hàng Hiện ngân hàng chiến gay gắt công tác huy động vốn tiền gửi, điều làm cho ngân hàng sức đưa sản phẩm tiết kiệm lạ, hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiết kiệm người dân, nên mục tiêu đặt làm để gia tăng huy động vốn tiền gửi, tạo nguồn vốn dồi dào, chi phí rẻ, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, có nguồn lợi nhuận ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á lại ngân hàng đời sau với quy mô vốn hoạt động nhỏ, Ngân hàng Bắc Á cần nguồn vốn với chi phí thấp chất lượng từ nguồn tiền nhàn rỗi dân cư Trên địa bàn khu vực miền Bắc, nhiều chi nhánh Ngân hàng Bắc Á có kết kinh doanh ấn tượng, quy mô 10 không ngừng phát triển, mở rộng Là số chi nhánh thành lập từ sớm, chi nhánh Thái Hà nằm chi nhánh dẫn đầu hiệu hoạt động quy mô huy động vốn Bên cạnh kết đạt được, BacABank Thái Hà hạn chế, chưa tận dụng tốt hội để khai thác tối đa tiềm Qua thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà, nhận thấy vấn đề cần quan tâm, hoàn thiện thời gian tới Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu huy động tiền gửi BacABank Thái Hà Vì vậy, đứng góc độ lý thuyết lẫn thực tiễn cần có nghiên cứu đánh giá thực trạng huy động tiền gửi BacABank Thái Hà nhằm áp dụng kiến thức khoa học lĩnh vực nghiên cứu để tìm vấn đề tồn khả huy động vốn tiền gửi nguyên nhân Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn tiền gửi Do đó, tơi chọn đề tài "Huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái Hà-Thực trạng giải pháp" làm luận văn Thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Almossawwi (2001) thực nghiên cứu nhằm tìm tiêu chí lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ tiền gửi khách hàng trẻ tuổi Trong nghiên cứu này, mẫu khảo sát gồm có 1000 sinh viên tuổi từ 19 tới 24 trường đại học Bahrain, phương pháp thống kê mô tả sử dụng để phân tích liệu nghiên cứu nghiên cứu sử dụng phương pháp trích yếu tố Principal components với phép quay Varimax với điểm dừng trích yếu tố có Eigenvalues lớn để xác định nhân tố Kêt nghiên cứu 04 nhân tố có tác động đến khả thu hút khách hàng trẻ tuôi sử dụng dịch vụ tiền gừi (1) Cơng nghệ/Danh tiếng, (2) Sự thuận tiện, (3) Lợi ích tài (4) Đội ngũ nhân viên Từ kết quà nghiên cứu, ngân hàng thương mại dựa nhân tố để xây dựng chiến lược thu hút khách hàng tiền gửi khách hàng trẻ tuổi Reman Ahmed năm 2008 Pakistan phân tích nhân tố làm gia tăng khả huy động vốn tiền gửi ngân hàng Nghiên cứu tiến hành khảo sát 358 khách hàng, thang đo nghiên cứu gồm có 20 biến quan sát xâv dựng dựa nghiên cứu tương tư quốc gia khác thực trạng 73 có kế hoạch phát triển sản phẩm cho riêng dựa phân tích cầu cung sản phẩm chi nhánh Thái Hà, ưu ngân hàng địa bàn trình lên NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà xem xét 3.2.5 Lựa chọn, thiết lập cấu vốn huy động tối ưu ngân hàng Cơ cấu huy động vốn đề cập phân loại theo tiêu thức: theo kỳ hạn nguồn tiền gửi; theo cấu đồng tiền huy động theo hình thức gửi tiền Trên phương diện lựa chọn, thiết lập cấu vốn huy động nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động ngân hàng gồm: cấu theo kỳ hạn cấu theo đồng tiền huy động Cơ cấu vốn huy động thể việc trì tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dài hạn, vốn nội tệ ngoại tệ Một ngân hàng có chất lượng huy động vốn tốt có nguồn vốn dồi cấu vốn cân đối, tránh cho ngân hàng rơi vào tình trạng căng thẳng tài điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi Để lựa chọn thiết lập cấu vốn huy động hợp lý, ngân hàng phải dự đoán xu hướng mục tiêu hoạt động tương lai Việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn có tác động qua lại với kế hoạch huy động vốn, tác động qua lại tới cấu huy động vốn Mỗi loại nguồn vốn có điểm mạnh, điểm yếu riêng biệt việc huy động khai thác Do biến động cấu vốn kéo theo biến đổi cấu cho vay, đầu tư, bảo lãnh… kéo theo thay đổi lợi nhuận, rủi ro hoạt động ngân hàng Sự biến đổi cấu vốn huy động phụ thuộc phần vào kế hoạch điều chỉnh Ngân hàng nhân tố bên ngồi Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu tiếp cận thị trường Ngân hàng điều chỉnh cấu vốn huy động tổng chi phí thấp Chi phí huy động thấp có nghĩa sách, chiến lược huy động vốn hiệu quả, khả điều hành lãi suất cải thiện Tuy nhiên chi phí huy động cần phải đảm bảo mức hợp lý với gia tăng quy mô Về cấu vốn phân theo kỳ hạn Đối với việc huy động tiền gửi có kỳ hạn: cấu vốn huy động vốn huy động tiết kiệm từ cá nhân nguồn vốn quan trọng hoạt động chi 74 nhánh Thái Hà, loại tiền gửi có kỳ hạn Đây nguồn vốn có độ ổn định cao, điều giúp chi nhánh Thái Hà chủ động việc sử dụng vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Nhưng thời gian qua, tỷ trọng vốn huy động từ cá nhân chi nhánh Thái Hà tổng nguồn vốn huy động thấp có xu hướng giảm Nếu năm 2014 tỷ trọng 53%, năm 2015 51% năm 2016 47%, việc phải xem xét cần có điều chỉnh thời gian tới Trong cấu vốn huy động từ cá nhân, tác động quy định mức trần lãi suất NHNN ban hành, lãi suất huy động buộc phải giảm xuống để tạo lãi suất cho vay thấp, nhằm kích thích đầu tư, phục hồi kinh tế ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Do đó, người dân có xu hướng gửi tiết kiệm trung dài hạn để đạt mức lãi suất ổn định cao so với gửi tiết kiệm ngắn hạn Điều gây rủi ro việc cân đối nhu cầu huy động vốn ngắn hạn, trung dài hạn Do đó, chi nhánh Thái Hà cần vào kế hoạch tài ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhu cầu sử dụng vốn để điều tiết lại kỳ hạn huy động cho tối ưu để cân đối dòng tiền thu vào chi trả tương lai Chẳng hạn chi nhánh Thái Hà sử dụng lãi suất để điều chỉnh cấu tiền gửi có kỳ hạn, mục đích chủ yếu khách hàng có lãi Chính sách lãi suất hợp lý phải vừa đẩy mạnh việc thu hút ngày nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội đồng thời vừa kích thích khách hàng vay vốn sử dụng vón có hiệu phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh Đối với việc huy động vốn từ tiền gửi không kỳ hạn, tỷ trọng nguồn huy động nà kỳ hạn thấp, nguồn vốn có chi phí thấp nên ngân hàng cần có sách nhằm tăng trưởng nguồn vốn (như: mở rộng phát triển hệ thống dịch vụ thẻ ATM, ký kết với doanh nghiệp địa bàn để tăng cường tiện ích, ưu đãi sử dụng thẻ ATM, ) Tóm lại, chi nhánh Thái Hà cần phải có điều chỉnh cấu kỳ hạn hợp lý nhằm giúp cho chi nhánh Thái Hà mở rộng cho vay dự án lớn có tính khả thi cao Cơ cấu vốn phân theo loại tiền tệ Nhìn chung, nguồn vốn huy động từ cá nhân Chi nhánh Thái Hà 75 huy động VNĐ chiếm tỷ trọng lớn, huy động ngoại tệ trì mức 1/3 tổng vốn huy động Chi nhánh Thái Hà cần vào kế hoạch sử dụng vốn tương lai (cho vay, đầu tư vào dự án cần ngoại tệ, ) để tối ưu việc đẩy mạnh huy động vốn VNĐ hay ngoại tệ Tóm lại, loại tiêu thức thiết lập cấu nguồn vốn huy động cần lựa chọn thiết lập vốn huy động phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn: Sự biến đổi cấu vốn ảnh hưởng đến cấu cho vay, đầu tư kéo theo thay đổi lợi nhuận, rủi ro hoạt động kinh doanh Xu hướng biến đổi cấu vốn huy động phải đáp ứng nhu cầu sử dụng tương lai cho vay ngắn hạn, trung dài hạn, cho vay nội tệ ngoại tệ… 3.2.6 Xây dựng sách huy động vốn nhằm đạt chi phí hợp lý, cân lợi ích ngân hàng khách hàng 3.2.6.1 Chính sách lãi suất Lãi suất yếu tố NHNN quản lý, với hoạt động NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà, lãi suất xác định NH TMCP Bắc Á Song NHNN NH TMCP Bắc Á ấn định mức lãi suất trần sàn cho hoạt động huy động vốn tín dụng chung tồn hệ thống, chi nhánh hay chi nhánh Thái Hà, vào mục tiêu kinh doanh nhu cầu thực tế huy động vốn sử dụng vốn để đưa mức lãi suất áp dụng cho hợp lý Trong khu vực có nhiều ngân hàng, ngân hàng cạnh tranh, chiếm thị phần khách hàng gay gắt Việc áp dụng sách lãi suất hợp lý, cân lợi ích khách hàng ngân hàng quan trọng Thực tế tiền gửi tiết kiệm thông thường NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà có lãi suất cao khơng ngân hàng khu vực kể ngân hàng cổ phần, song khách hàng gửi có kỳ hạn mà rút trước hạn khách hàng nhận lãi lãi suất không kỳ hạn, điều lợi ích khách hàng Ví dụ: khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng, q trình gửi có việc cần đột xuất rút trước hạn gửi tháng ngân hàng trả lãi khơng kỳ hạn 76 tháng gửi cho khách hàng NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà có hình thức gửi tiền lãi suất linh hoạt đáp ứng nhược điểm trên, lãi suất lại không cao lãi suất thông thường phân bậc dài thời điểm khách rút sau Thời gian thực gửi ≥ tháng nhận lãi có kỳ hạn tháng, thời gian lại nhận lãi khơng kỳ hạn Thời gian thực gửi ≥ tháng nhận lãi có kỳ hạn tháng, thời gian lại nhận lãi khơng kỳ hạn Thời gian thực gửi ≥ tháng nhận lãi có kỳ hạn tháng, thời gian lại nhận lãi không kỳ hạn Từ thực tế trên, ngân hàng nên xem xét, tính tốn mức lãi suất hợp lý cho khách hàng rút trước hạn để cân đối lợi ích khách hàng ngân hàng cách áp dụng mức lãi suất kỳ hạn gần với thời gian thực gửi khách hàng trừ tỷ lệ % ấn định theo kỳ hạn cho ngân hàng khách hàng lợi Dự báo thị trường khảo sát đối thủ cạnh tranh nên thực thưởng xuyên Bộ phận Marketing phải quan tâm đến công việc nhằm đưa dự báo tình hình biến động lãi suất hoạt động ngân hàng, từ có kế hoạch chuẩn bị cho chiến lược huy động vốn NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà Khơng ngân hàng phải cập nhật thơng tin nắm tình hình hoạt động khu vực trả tiền đền bù đất cho người dân, thu tiền nhân dân dự án mua nhà chung cư, trả tiền dự án…để nhằm đưa chiến lược huy động nguồn tiền lớn 3.2.6.2 Chính sách khách hàng Hiện ngân hàng địa bàn trọng đến sách khách hàng, phân tích tìm kiếm khách hàng, mời chào tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lớn khách hàng huy động từ ngân hàng khác Chính vậy, NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà mà nhiệm vụ Phòng quan hệ khách hàng cá nhân cần nghiên cứu đưa sách khách hàng phù hợp với phận khách hàng khách hàng có số dư tiền gửi lớn khách hàng tiềm để họ cảm thấy quan tâm, chăm sóc 77 ngày gắn bó, tạo mối quan hệ tốt đẹp với ngân hàng Đôi phải bỏ khoản chi phí để thu hút tạo mối quan hệ với khách hàng cách dịp lễ tết, ngày kỷ niệm tặng quà cho khách hàng gửi tiền Đối với khách hàng truyền thống, NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà cần có sách chăm sóc riêng giao cho phận đảm nhận gửi quà, điện hoa cho khách hàng nhân dịp đặc biệt Thường xuyên gửi phiếu điều tra chất lượng sản phẩm dịch vụ (có thể định kỳ hàng tháng) để có thơng tin phản hồi xác từ khách hàng qua đưa biện pháp điều chỉnh kịp thời, xem xét mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ ngân hàng Từ phán đốn mức độ trung thành khách hàng có biện pháp tiếp xúc với khách hàng nhằm tăng gắn kết khách hàng NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà Đối với khách hàng tiềm năng, NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà phải lập danh sách thường xuyên thực công tác quảng cáo, tiếp thị để thu hút khách hàng NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà cần thành lập phận chuyên trách (bộ phận Marketing) gồm cán có trình độ, lực khả giao tiếp tốt để tiếp cận với khách hàng Ngồi cần đào tạo trình độ marketing cán trực tiếp quan hệ hay giao dịch với khách hàng để vừa tư vấn sản phẩm dịch vụ, vừa khai thác hay tìm hiểu nhu cầu tiềm để có biện pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu (Bởi cán giao dịch trực tiếp với khách hàng tư vấn hay phục vụ nhu cầu đơn khách hàng mà chưa có khả khai thác nhu cầu tiềm năng) 3.2.6.3 Chính sách tiền thưởng, chế độ đãi ngộ cán nhân viên Hàng năm NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà nên có hoạt động lấy ý kiến, ý tưởng cán việc phát triển sản phẩm dịch vụ thuận tiện cho khách hàng, đưa hình thức huy động vốn hấp dẫn có tính khả thi mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thỏa mãn đa dạng sản phẩm dịch vụ khách hàng Để có nhiều ý tưởng hay có giá trị NH TMCP Bắc Á - chi nhánh Thái Hà cần có sách đại ngộ, lương thưởng hợp lý cho cán đưa ý tưởng nhằm thu hút nhiều cán tham gia, nâng cao tầm hiểu biết nghiệp vụ 78 Ngân hàng Ngoài đợt huy động, cán nhân viên huy động lượng tiền gửi nhiều hay giới thiệu khách hàng gửi tiền lớn có mức thưởng hợp lý động viên tạo động lực làm việc cho nhân viên 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn từ cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà 3.3.1 Kiến nghị với NH Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước ngân hàng ngân hàng Các NHTM hoạt động theo dẫn dắt, đạo ngân hàng Nhà nước Do ngân hàng Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ cho cơng tác huy động vốn nói chung huy động vốn từ cá nhân NHTM nói riêng Thứ nhất, tiếp tục thực thi sách tiền tệ cách hiệu Ngân hàng Nhà nước cần thiết lập hệ thống lãi suất chủ đạo để định hướng lãi suất thị trường, thu hút khách hàng gửi tiết kiệm, tăng nguồn vốn cho ngân hàng Hiện sách quản lý ngoại hối, điều hành tỷ giá ngân hàng Nhà nước nhiều bất cập, chưa khuyến khích tạo thuận lợi cho giao dịch thị trường ngoại hối Điều khiến cho nhu cầu tính lũy vàng, ngoại tệ dân cao, tình trạng la hóa Việt Nam cao so với nước khu vực Thứ hai, xây dựng hành lang pháp lý thơng thống, tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển dịch vụ, đa dạng hóa hình thức huy động thu hút khách hàng cá nhân Đẩy mạnh việc phát triển thị trường tiền tệ để tạo điều kiện cho NHTM mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn thị trường thứ cấp với nhà đầu tư từ cá nhân Nghiên cứu đề xuất dần gỡ bỏ trần lãi suất huy động cho vay để thực chế thỏa thuận lãi suất Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt: đưa sách khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt, tuyên truyền vận động phận cá nhân hạn chế giao dịch tiền mặt; thể chế hóa quy định việc 79 giao dịch tiền mặt chuyển khoản (đánh thuế việc giao dịch kinh tế tiền mặt, hỗ trợ chiết khấu việc giao dịch toán chuyển khoản) Ngân hàng Nhà nước cần tránh can thiệp sâu vào hoạt động nội NHTM Nếu can thiệp sâu khiến ngân hàng cảm thấy ngột ngạt, chủ động hoạt động kinh doanh Sự giám sát NHNN cho NHTM hoạt động có hiệu song hạn chế kịp thời hạn chế rủi ro xảy gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống NHTM, giúp cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả, ổn định an toàn NHNN cần giảm dần ưu đãi không công NHTM với nhau, tạo cạnh tranh lành mạnh Có cạnh tranh lành mạnh có phát triển Thứ ba, đổi công nghệ ngân hàng, đầu tư phát triển hệ thống toán bù trừ điện tử liên ngân hàng hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng tạo nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng Hoạt động toán tiền mặt nước ta phổ biến mặt hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng chưa phát triển thói quen sử dụng tiền mặt người dân Việt Nam Mặt khác, hệ thống qui định thủ tục hình thức tốn khơng dùng tiền mặt NHNN rườm rà NHNN phải trở thành cầu nối thông suốt cho hoạt động ngân hàng thương mại Đặc biệt giao dịch toán liên ngân hàng, bảo đảm hoạt động NHTM thơng suốt Có sách khuyến khích ngân hàng đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại gắn biện pháp bảo mật 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Bắc Á Tổ chức tốt phận Marketing ngân hàng nhằm nghiên cứu thị trường, sở xây dựng chiến lược Marketing ngân hàng cho toàn hệ thống Đặc biệt trọng công tác Marketing sản phẩm huy động vốn Thành lập phận phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu, thử nghiệm đưa vào sử dụng sản phẩm vừa nhằm đem lại lợi ích cho ngân hàng vừa đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Tham gia liên kết với NHTM khác để mở rộng mạng lưới máy ATM, 80 tốn tạo thêm tiện ích cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng Tăng cường đầu tư sở vật chất cho hệ thống mạng lưới, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng Bắc Á thị trường Đầu tư, nâng cấp công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu đơn vị kinh doanh, phần mềm core banking, Ngân hàng Bắc Á nên đầu tư phần mềm phụ trợ để hỗ trợ cho nhân viên Cải tiến quy trình vận hành để rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng, đơn giản hóa chứng từ khơng cần thiết,… 81 KẾT LUẬN Hoạt động huy động tiền gửi cá nhân có vai trò vơ quan trọng kinh tế, tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Như vậy, hệ thống ngân hàng với chức trung gian tiền tệ kinh tế lại có vai trò quan trọng hết Hoạt động huy động tiền gửi cá nhân ngân hàng có hiệu lượng vốn huy động cung cấp cho kinh tế cao, tạo cho kinh tế vươn xa để đạt thành tựu, tiến mới, đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Vì thế, Ngân hàng ln ln khơng ngừng tìm cách mở rộng đa dạng hóa nguồn huy động tiền gửi cá nhân này, thực biện pháp để nâng cao chất lượng huy động Qua nghiên cứu hoạt động huy động tiền gửi cá nhân NH TMCP Bắc Á Chi nhánh Thái Hà, thân thấy Chi nhánh có từ lâu, có uy tín hoạt động huy động vốn, có cố gắng thu thành tựu tốt, đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển NH TMCP Bắc Á nói riêng kinh tế nói chung Đây thành nỗ lực cố gắng toàn cán nhân viên Chi nhánh Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động huy động tiền gửi cá nhân NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà tồn số vấn đề cần giải quyết, khắc phục hoàn thiện Trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt này, Chi nhánh cần xác định mạnh điểm yếu để để từ có sách huy động tiền gửi cá nhân đắn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vị thị trường tài ngân hàng ngồi nước Do đó, nghiên cứu hoạt động huy động tiền gửi cá nhân NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà cần thiết có ý nghĩa lớn phát triển ổn định Chi nhánh nói riêng tồn Ngân hàng nói chung Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, phạm vi hạn hẹp luận văn, luận văn có đóng góp sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM, hình thức huy động tiền gửi, yếu tố 82 ảnh hưởng, nguyên tắc huy động, kinh nghiệm huy động học kinh nghiệm huy động vốn cá nhân NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà Thứ hai, khái quát thực trạng huy động tiền gửi NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà, từ đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế nguyên nhân Thứ ba, đưa giải pháp kiến nghị nhằm khắc phục mặt hạn chế, nguyên nhân tồi để tăng cường huy động tiền gửi NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà Những giải pháp đưa sở lý luận, có tính thực có tính khả thi Với mong muốn đóng phần khiêm tốn kiến thức vào hoạt động thực tế nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn từ cá nhân NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà, tác giả mong muốn ý kiến, giải pháp luận văn có hội thử nghiệm NH TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà thơng qua góp phần nâng cao vị chi nhánh Thái Hà công tác huy động vốn từ cá nhân Do hạn chế thời gian, với thực tế phong phú, đa dạng kinh doanh trình độ thân hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô người quan tâm để hồn thiện đề tài nghiên cứu DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO Almossawi, Bank selection criteria employed by college students in Bahrain: an empirical analysis International Journal of Bank Marketing, Vol 19 Iss: 3, pp.l 15 – 125, 2001 Hafeez Ur Rehman and Saima Ahmed, An Empirical Analysis of The Dcteminants of Bank Selection in Pakistan Pakistan Economic and Social Review, Vol.46, No.2, pp 147-160, 2008 Hồ Diệu, Quản trị ngân hàng, NXB thống kê, Hà Nội, 2002 Mai Xuân Phúc, Mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Phương Tây chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, 2013 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái Hà, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016, 2014,2015, 2016 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (2014, 2015, 2016), Báo cáo thường niên năm 2014, 2015, 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 10/08/2011 quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn tổ chức tín dụng, Hà Nội, 2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, Hà Nội, 2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, Hà Nội, 2010 10 Ngô Thị Thanh Hà, Tăng cường huy động vốn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, 2013 11 Nguyễn Thị Kim Thanh, “Vai trò cơng nghệ ngân hàng chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2012-2013”, tạp chí ngân hàng, (010), 2010, trang 28-34 12 Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB trị quốc gia, Hà Nội, 2005 13 Nguyễn Thùy Linh, “Điều hành lãi suất số ngân hàng trung ương giới nay”, tạp chí ngân hàng, (2010), trang 57-62 14 Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình tài tiền tệ ngân hàng, nhà xuất thống kê, Hà Nội, 2011 15 Nguyễn Thị Thiên Hương, Huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ Tài ngân hàng, Học viện Hành chính, 2013 16 Nguyễn Ngơ Duyên Thùy, “Giải pháp nâng cao huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Á Châu”, Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2013 17 Peter Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, 2004 18 Phan Thị Thu Hà, Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội, 2004 19 Quốc Hội, Luật Tổ chức tín dụng, NXB trị quốc gia, Hà Nội, 1998 20 Quốc Hội (1997), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, NXB trị quốc gia, Hà Nội 21 Saleh Saud Almcjyesh and Khaled Subhi Rajha, Behavioral determinants and their impact on customer savings deposits in Islamic Banks in Saudi Arabia Journal of Islamic Banking and Finance, Vol 2, No I, 2014, pp 163-186 22 Trang Web: Địa http://www.sbv.gov.vn http://www.thoibaokinhte.com.vn http://www.vneconomy.com.vn http://www.tailieu.vn http://www.baca-bank.vn http://www.gso.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Xin chào Anh/chị …………………………………………………………… Tơi tên Thái Đình Sỹ, học viên cao học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hiện nghiên cứu đề tài: “Huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà - Thực trạng giải pháp” Rất mong anh/chị vui lòng dành chút thời gian để thực bảng khảo sát Mọi thông tin giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Để cơng trình nghiên cứu phản ánh thực tế có ý nghĩa, xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách trung thực, khách quan Xin chân thành cảm ơn anh/chị I Thông tin chung Xin anh/chị vui lòng đánh dấu x vào câu trả lời: Anh/chị sử dụng dịch vụ BacABank: 􀀀 Gửi tiết kiệm 􀀀 Dịch vụ tài khoản 􀀀 Vay tiêu dùng 􀀀 Thẻ ATM 􀀀Ngân hàng điện tử 􀀀 Dịch vụ khác Anh/chị sử dụng dịch vụ BacABank rồi: 􀀀 Dưới năm 􀀀 Từ 01 – 03 năm 􀀀 Từ 03-05 năm 􀀀 Trên 05 năm Tần suất giao dịch BacABank: Trên 01 lần/tháng 􀀀 Hàng tháng 􀀀 Hàng Quý Anh/chị giao dịch với ngân hàng: 􀀀 01Ngân hàng 2-4 Ngân hàng Hơn 05 Ngân hàng Lí anh/chị giao dịch BacABank: 􀀀 Ngân hàng uy tín 􀀀 Nhân viên nhiệt tình 􀀀 Lãi suất hấp dẫn 􀀀 Vị trí thuận tiện 􀀀 Độ tin cậy cao Xử lý nhanh chóng 􀀀 Có nhiều chương trình KM II Bảng câu hỏi khảo sát Anh/chị vui lòng khoanh tròn số thích hợp thể mức độ đồng ý nhận định (từ mức “Rất không đồng ý” đến mức “Rất đồng ý”) Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý BacABank thực giao dịch lần BacABank ln thực cam kết BacABank khách hàng tín nhiệm An tồn thực giao dịch Thơng tin khách hàng bảo mật tuyệt đối Thời gian xử lí giao dịch BacABank ln nhanh Ngân hàng trả lời điện thoại, email nhanh chóng Thời gian làm việc thuận tiện Mạng lưới giao dịch rộng khắp, thuận tiện BacABank có mức Lãi suất hấp dẫn phí giao dịch hợp lý 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Nhân viên có kiến thức chun mơn cao Nhân viên đối xử với khách hàng mực Nhân viên BacABank thường xuyên hỏi thăm khách hàng Nhân viên ln nhiệt tình, thân thiện với khách hàng Khách hàng gửi tiền tiền tiết kiệm BacABank giải 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Quầy giao dịch thiết kế hợp lý, ấn tượng Trang thiết bị ngân hàng đại, hấp dẫn Trang phục nhân viên chuyên nghiệp ấn tượng Trang bị tiện nghi (nhà vệ sinh, tivi, báo, nước uống…) Chỗ để xe thuận tiện an toàn 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Tơi cảm thấy hài lòng gửi tiền BacABank Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ BacABank Tôi giới thiệu BacABank với bạn bè, người thân 1 2 3 4 5 đáp thắc mắc kịp thời III Thông tin cá nhân: Giới tính anh/chị 􀀀 Nam 􀀀 Nữ Độ tuổi anh/chị: Dưới 30 􀀀 Từ 30-39 Từ 40-49 Trên 50 Tình trạng nhân anh/chị 􀀀 Độc thân Đã kết Khác Anh/chị hồn thành trình học vấn 􀀀 PTTH 􀀀 Cao đẳng 􀀀 Đại học 􀀀 Trên đại học Thu nhập hàng tháng anh/chị Dưới 15 triệu/tháng 􀀀 Từ 15 đến 25 triệu/tháng 􀀀 Trên 25 triệu/tháng Một lần xin cảm ơn anh/chị nhiều giúp tơi hồn thành câu hỏi này, chúc anh/chị ln thành công vui vẻ sống! ... xuất giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn tiền gửi Do đó, tơi chọn đề tài "Huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Thái H - Thực trạng giải pháp" làm luận văn Thạc sỹ. .. cam đoan Luận văn thạc sỹ kinh tế Huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà – Thực trạng giải pháp thân nghiên cứu thực Các số liệu Luận văn thu thập từ thực tế... 1.2 Huy động tiền gửi hình thức huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm huy động tiền gửi vai trò huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm vốn huy động: Vốn huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà – Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sỹ - Huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Chi nhánh Thái Hà – Thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục