Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

114 132 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 11:01

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quản lý tài chính bệnh viện là một loại hình quản lý kinh tế mang tính chất đặc thù. Người ta đã từng quan niệm rằng, đầu tư vào lĩnh vực y tế là sự đầu tư không hoàn lại. Việt Nam là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đói nghèo và lạc hậu, ngân sách eo hẹp, dân trí chưa cao, đầu tư vào y tế theo cơ chế quan liêu bao cấp theo kiểu “Xin – cho” đã làm cho nguồn lực trong một thời gian dài không được chú trọng và phát triển đúng hướng. Trên thực tế, quan niệm cũ này đã gây ra những hậu quả tầm vĩ mô ảnh hưởng đến sự phát triển và cân bằng trong lực lượng sản xuất, ảnh hưởng đáng kể đến GDP của đất nước. Chính vì quan niệm đó, sự quan tâm đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này chưa được chú trọng nhiều và không đồng đều giữa các vùng, miền trong cả nước. Hiện nay, trước tình hình mới, các thành phần kinh tế, dịch vụ được vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự điều tiết vĩ mô của nhà nước nhưng với y tế thì không thể thực hiện theo cơ chế đó. Tuy vậy các yếu tố cấu thành và cung cấp hoạt động cho y tế trong đó có cả nhân lực lại chịu sự chi phối hoạt động theo cơ chế thị trường. Đó là bài toán khó, là thách thức đối với các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách y tế. Chính vì vậy quản lý tài chính trong bệnh viện không phải là việc làm đơn giản, tính toán một cách đơn thuần về kinh tế mà nhà quản lý phải cân đối, linh hoạt để vừa đảm bảo các mục tiêu tài chính vừa đảm bảo tính hiệu quả, công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, sự ra đời của hệ thống y tế ngoài công lập theo cơ chế xã hội hóa y tế đã góp phần giảm tải và đáp ứng đáng kể được nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân bởi tính chuyên nghiệp và đầu tư đúng hướng. Bệnh viện tư nhân ra đời, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhân lực đủ mạnh, thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn, bộ phận chăm sóc khách hàng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ y tế tận nhà cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống… Trong khi đó bệnh viện công thì chưa đáp ứng được nhu cầu này. Làm cho một số lượng người dân chấp nhận đóng thêm tiền để khám chữa bệnh mặc dù họ có BHYT và các chế đội ưu đãi khác. Thực trạng đó báo động rằng, nếu như y tế công lập không có chiến lược đầu tư phát triển bền vững thì không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Muốn làm tốt điều này, quản lý tài chính bệnh viện là một trong những vấn đề then chốt, là chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại trong việc quản lý, quyết định sự phát triển của bệnh viện. Là bệnh viện công lập thuộc Bộ Y tế quản lý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh được NSNN đảm bảo một phần kinh phí. Thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bệnh viện đã từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính thông qua việc xây dựng, thực hiện quy định quy chế chi tiêu nội bộ và có sửa đổi bổ sung qua các năm. Từ đó, Bệnh viện chủ động mở rộng phương thức hoạt động khám chữa bệnh nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ NSNN cũng như nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp; kiểm soát hiệu quả các khoản chi và quản lý tài sản công. Tuy nhiên, trước sự hạn hẹp của nguồn thu NSNN cùng với sự phát triển không ngừng của Bệnh viện, nhu cầu tài chính đang ngày một gia tăng. Do vậy, Bệnh viện cần có giải pháp hữu hiệu hoàn thiện quản lý tài chính để đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong những năm tới. Vì vậy, đề tài: “Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh” được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài chính của bệnh viện công lập, trên cơ sở đó phân tích thực trạng quản lý tài chính và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài (1) Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính của Bệnh viện công lập; (2) Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2014; (3) Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về quản lý tài chính của Bệnh viện công lập; - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu về quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2014 với nội dung chủ yếu là quản lý thu, quản lý chi và quản lý tài sản công. 4. Phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp. b) Nguồn thông tin, dữ liệu sử dụng - Các nghị quyết, thông tư, văn bản của Nhà nước quy định về cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và tài chính tại đơn vị sự nghiệp; - Các tài liệu, sách, báo, tạp chí đã công bố liên quan đến lý luận về cơ chế tự chủ tài chính nói chung và quy chế cơ chế tự chủ tài chính của Bệnh viện nói riêng; - Các quy định, quy chế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về quản lý tài chính và tài sản công; - Số liệu từ Báo cáo tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2014. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn bao gồm ba chương: Chương 1:Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính tại bệnh viện công lập Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  LÊ THỊ QUYÊN HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG ANH TUẤN HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả Các tài liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu trình lao động trung thực tác giả TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Quyên LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Ngân hàng-Tài Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn TS Đặng Anh Tuấn trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt trình thực luận văn Thầy giúp em có khả tổng hợp tri thức khoa học, kiến thức thực tiễn quản lý phương pháp nghiên cứu khoa học Thầy góp ý, bảo việc định hướng hoàn thiện luận văn Em xin cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế quốc dân giúp đỡ, góp ý, động viên em suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Thị Quyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CƠNG LẬP4 1.1 Khái quát đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Khái niệm đặc điểm đơn vị nghiệp công lập 1.1.2.Phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.2 Quản lý tài bệnh viện công lập 1.2.1.Đặc điểm bệnh viện công lập .6 1.2.2 Quản lý tài bệnh viện cơng lập CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH 30 2.1 Tổng quan Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 30 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 32 2.2 Thực trạng quản lý tài bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 34 2.2.1 Cơ sở pháp lý quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 34 2.2.2 Thực trạng quy trình quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 37 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 64 2.3.1 Những kết đạt .64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH 70 3.1 Định hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 70 3.1.1 Định hướng phát triển chung ngành y tế 70 3.1.2 Định hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 71 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý tài bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 73 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn 73 3.2.2 Hoàn thiện khai thác nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài bệnh viện 74 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm soát dự toán 82 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 87 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BVĐK Bệnh viện Đa khoa BVĐKT Bệnh viện Đa khoa Tỉnh CBCNV Cán công nhân viên ĐVSN Đơn vị nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc dân KPCĐ Kinh phí cơng đồn NS Ngân sách NSNN Ngân sách Nhà nước DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp văn pháp luật quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 35 Bảng 2.2: Số liệu dự toán thu chi BVĐKT Hà Tĩnh năm 2011-2015 39 Bảng 2.3: NSNN cấp cho BVĐKT Hà Tĩnh từ năm 2011-2014 42 Bảng 2.4: Nguồn thu viện phí BHYT BVĐKTHT năm 2011 - 2014 .44 Bảng 2.5: Nguồn viện trợ, thu khác, thu từ hoạt động liên doanh liên kết BVĐKT Hà Tĩnh Từ năm 2011 đến năm 2014 46 Bảng 2.6: Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh BVĐKT Hà Tĩnh từ năm 2011 đến 2014 47 Bảng 2.7: Tổng hợp nguồn thu BVĐKT Hà Tĩnh năm 2011-2014 48 Bảng 2.8: Chi từ nguồn thu NSNN, 2011-2014 56 Bảng 2.9: Chi từ nguồn thu nghiệp năm 2011-2014 58 Bảng 2.10: Chênh lệch thu-chi năm 2011-2014 62 Bảng 2.11: Quỹ quan năm 2011-2014 62 Bảng 2.12: Số liệu hệ số chi lương tăng thêm năm 2011-2014 .63 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Bảo hiểm y tế viện phí năm 2011-2014 45 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chưc máy 33 Sơ đồ 2.2: Mơ hình phương pháp lập dự toán sở khứ 37 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ luân chuyển chứng từ bệnh viện 49 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  LÊ THỊ QUN HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG ANH TUẤN HÀ NỘI – 2015 i TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Quản lý tài bệnh viện loại hình quản lý kinh tế mang tính chất đặc thù Người ta quan niệm rằng, đầu tư vào lĩnh vực y tế đầu tư khơng hồn lại Việt Nam đất nước trải qua nhiều chiến tranh, đói nghèo lạc hậu, ngân sách eo hẹp, dân trí chưa cao, đầu tư vào y tế theo chế quan liêu bao cấp theo kiểu “Xin – cho” làm cho nguồn lực thời gian dài không trọng phát triển hướng Trên thực tế, quan niệm cũ gây hậu tầm vĩ mô ảnh hưởng đến phát triển cân lực lượng sản xuất, ảnh hưởng đáng kể đến GDP đất nước Chính quan niệm đó, quan tâm đầu tư nhà nước vào lĩnh vực chưa trọng nhiều không đồng vùng, miền nước Hiện nay, trước tình hình mới, thành phần kinh tế, dịch vụ vận hành theo chế thị trường điều tiết vĩ mô nhà nước với y tế khơng thể thực theo chế Tuy yếu tố cấu thành cung cấp hoạt động cho y tế có nhân lực lại chịu chi phối hoạt động theo chế thị trường Đó tốn khó, thách thức nhà lãnh đạo hoạch định sách y tế Chính quản lý tài bệnh viện khơng phải việc làm đơn giản, tính tốn cách đơn kinh tế mà nhà quản lý phải cân đối, linh hoạt để vừa đảm bảo mục tiêu tài vừa đảm bảo tính hiệu quả, cơng chăm sóc sức khỏe nhân dân Bên cạnh đó, thời gian gần đây, đời hệ thống y tế ngồi cơng lập theo chế xã hội hóa y tế góp phần giảm tải đáp ứng đáng kể nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tính chuyên nghiệp đầu tư hướng Bệnh viện tư nhân đời, đầu tư trang thiết bị đại, nhân lực đủ mạnh, thủ tục hành thơng thống, nhanh gọi, phận chăm sóc khách hàng sẵn sàng cung cấp dịch vụ y tế tận nhà cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng sống… Trong bệnh viện cơng chưa đáp ứng nhu cầu Làm cho số lượng người dân chấp nhận đóng thêm tiền để khám chữa bệnh họ có ii BHYT chế đội ưu đãi khác Thực trạng báo động rằng, y tế cơng lập khơng có chiến lược đầu tư phát triển bền vững khơng thể đáp ứng nhu cầu ngày cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Muốn làm tốt điều này, quản lý tài bệnh viện vấn đề then chốt, chìa khóa định thành cơng hay thất bại việc quản lý, định phát triển bệnh viện Là bệnh viện công lập thuộc Bộ Y tế quản lý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh NSNN đảm bảo phần kinh phí Thực theo quy định Chính phủ, Bệnh viện bước đổi chế quản lý tài thơng qua việc xây dựng, thực quy định quy chế chi tiêu nội có sửa đổi bổ sung qua năm Từ đó, Bệnh viện chủ động mở rộng phương thức hoạt động khám chữa bệnh nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ NSNN nguồn thu từ hoạt động nghiệp; kiểm soát hiệu khoản chi quản lý tài sản công Tuy nhiên, trước hạn hẹp nguồn thu NSNN với phát triển không ngừng Bệnh viện, nhu cầu tài ngày gia tăng Do vậy, Bệnh viện cần có giải pháp hữu hiệu hồn thiện quản lý tài để đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu đặt năm tới Vì vậy, đề tài: “Hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh” thực nhằm hệ thống hóa lý luận quản lý tài bệnh viện cơng lập, sở phân tích thực trạng quản lý tài đề xuất giải pháp hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn bao gồm ba chương: Chương 1:Những vấn đề quản lý tài bệnh viện công lập Chương 2: Thực trạng quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn liệu từ nguồn báo cáo tài hàng năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2011– 2014, kết hợp với tình hình thực văn pháp luật Nhà nước quy định quản lý tài đơn vị nghiệp Nội dung luận văn cụ thể sau: 80 có cơng trình nghiên cứu nhằm hồn thiện cấu tổ chức, quản lý bệnh viện cách hiệu Vì bệnh viện nên trọng xây dựng kế hoạch chi cho hoạt động cách thích đáng  Xây dựng quy chế mua sắm quản lý, sử dụng tài sản công Hiện việc quản lý tài sản công Bệnh viện dừng lại viêc quản lý hao mòn tài sản Chưa có quy chế mua sắm quản lý tài sản riêng Bện viện Vì nên xây dựng Quy chế mua sắm quản lý, sử dụng tài sản thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Đó khung pháp lý quy định rõ việc mua sắm quản lý, khai thác sử dụng tài sản thuộc Bệnh viện Quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng, kiểm kê lý tài sản cụ thể hóa Quy chế Trong nội dung quy chế cần phải cụ thể hóa quy định sử dụng số tiền thu trích khấu hao lý tài sản thuộc nguồn NSNN cấp, nguồn thu nghiệp nguồn vốn vay Bệnh viện Cần xây dựng định mức sử dụng tài sản công cán bộ, đơn vị thuộc Bệnh viện để gắn công việc với trách nhiệm quản lý tài sản công, nhằm nâng cao ý thức hiệu suất sử dụng tài sản Cần quy định chi tiết việc lập kế hoạch mua sắm dựa sở nhu cầu thực tế đơn vị dự toán ngân sách hàng năm Bệnh viện, để cá nhân, đơn vị theo dõi phản hồi Phòng Tổ chức hành có trách nhiệm trình Lãnh đạo Bệnh viện định việc mua sắm, trang bị tài sản Việc kiểm kê, lý tài sản phải phân cấp xử lý, theo Bệnh viện tự chủ nhiều việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản Do kinh phí chi trả cho việc mua sắm tài sản thường lớn nên Bệnh viện phải trọng đến công tác quản lý tài sản, phát huy tối đa công suất tài sản vật tư mua sắm góp phần tiết kiệm chi tiêu, tránh sử dụng lãng phí, hiệu  Xây dựng hệ thống phần mềm hiệu nhằm quản lý kết nối liệu tài sản cơng Hiện nay, phòng Tổ chứchành phòng Kế tốn tài vụ có trách nhiệm 81 phối hợp thực quản lý, theo dõi tài sản; tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm bất thường; theo dõi khấu hao tài sản; phát hành mẫu biểu, sổ sách hướng dẫn đơn vị thực Nhìn chung, cơng tác quản lý tài sản cơng Bệnh viện nhiều bất cập chưa có phần mềm chuyên dụng, hoạt động phát sinh có liên quan thực phần mềm kế tốn Do vậy, cần có hệ thống phần mềm hiệu nhằm quản lý kết nối liệu tài sản công nội đơn vị quan quản lý Nội dung hệ thống phần mềm quản lý tài sản công cần đảm bảo cung cấp thông tin sau: - Xác định nhu cầu sử dụng, cách thức hình thức tài sản cơng định đầu tư tài sản công; - Cung cấp thông tin phận quản lý, sử dụng tài sản công, số lượng giá trị tài sản công; - Cung cấp phương pháp xác định giá trị nguyên giá, giá trị lại, giá trị lý tài sản cơng phải mang tính cập nhật rõ ràng; - Cung cấp phương pháp tính hao mòn khấu khao tài sản công đơn vị; Thông tin thống kê đầy đủ tài sản công giúp đơn vị định quản lý tốt Việc sử dụng phần mềm quản lý tài sản cơng ngồi việc nâng cao chất lượng quản lý tài sản cơng tính đến khả kết nối liệu thu, chi, trích khấu hao lý tài sản cơng hiệu mang tính đồng đơn vị 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm sốt dự tốn Cơng tác tra, kiểm tra, đánh giá nói chung riên với lĩnh vực tài cơng việc quan trọng giúp bệnh viện thấy kết hoạt động so với mục tiêu đề ra, từ thấy thành tựu đạt hạn chế tồn để khắc phục, đồng thời có định hướng phát triển đắn để đạt kết tốt hơn, giúp bệnh viện phát triển đáp ứng tối đa nhu cầu khám chữa bệnh người dân Do vậy, bệnh viện cần có mức quan tâm tới công tác tra, kiểm tra tới 82 tồn hoạt động bệnh viện cơng tác kiểm tốn tài Bệnh viện cần thực giải pháp sau:  Tăng cường công tác kiểm soát nội bệnh viện Hiện bệnh viện có máy kiểm sốt nội thơng qua thành lập ban tra nhân dân nhiên thành phần có chun mơn nghiệp vụ y tế vững vàng song kiến thức quản lý kinh tế hạn chế khó khăn cơng tác điều hành hoạt động tài đặc biệt chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập bệnh viện cần thực biện pháp: - Xây dựng mơi trường văn hóa trọng đến liêm chính, đạo đức nghề nghiệp với quy định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn quyền lợi - Xây dựng văn pháp quy làm hành lang pháp lý cho hoạt động bệnh viện - Xây dựng quy trình quy định chức trách, nhiệm vụ kiểm tra toàn bệnh viện cho hoạt động phát sinh Các quy trình hoạt động kiểm sốt nội văn hóa rõ ràng triển khai rộng rãi nội bệnh viện thành viên bệnh viện phải nắm vững nghiêm túc thực Xác định rõ hoạt động tiềm ẩn có nguy rủi ro cao hoạt động bệnh viện Mọi hoạt động quan trọng phải ghi lại văn - Bệnh viện quy định rõ ràng trách nhiệm kiểm tra giám sát phận kiểm soát nội tiến hành biện pháp kiểm tra độc lập định kỳ - Hằng năm nên thực thuê kiểm toán kiểm toán lại sổ sách để nắm bắt kịp thời sai sót điều hành hoạt động tài để kịp thời chấn chỉnh sai sót tạo mơi trường tài lành mạnh; thực tốt việc chi tiêu tiết kiệm, hiệu để có thu nhập tăng thêm cho cán  Xây dựng ban hành tiêu đánh giá quản lý tài Để đánh giá hiệu quản lý tài chính, Bệnh viện cần xây dựng ban hành tiêu đánh giá sở phân tích mối tương quan rà soát mức độ tuân thủ 83 quy định hành thể Quy chế chi tiêu nội bộ, nguồn kinh phí thu sử dụng kinh phí hoạt động tài Bệnh viện Kết phân tích tổng hợp khía cạnh thể hoạt động quản lý tài Bệnh viện, cụ thể sau: - Rà soát quy định nội dung định mức chi Quy chế chi tiêu nội sở quy định ban hành văn Nhà nước để xem xét mức độ tuân thủ có điều chỉnh phạm vi cho phép Đồng thời, kết hợp đánh giá mức độ biến động giá chung thị trường để điều chỉnh đề xuất hướng điều chỉnh mức chi tiêu phù hợp với tình hình kinh tế - Đánh giá mức độ tăng thu định kỳ để có giải pháp cụ thể nhằm tăng cường khả mở rộng khai thác nguồn thu Đồng thời, xem xét đến tỷ trọng khoản thu để có hướng tập trung vào khoản mục tạo doanh thu cao cho đơn vị làm ưu tập trung nguồn lực vào hoạt động mang lại hiệu tốt - Đánh giá mức độ tăng chi định kỳ để có giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường khả tiết kiệm chi đơn vị Các văn pháp luật Nhà nước quy định tiến tới trao quyền tự chủ tài cho đơn vị Vì vậy, hoạt động nhằm tăng cường tiết kiệm chi giải pháp nhằm tạo nguồn thu cho đơn vị hoạt động tăng chi thu nhập chi hoạt động đơn vị - Đánh giá mức độ trang trải chi phí hoạt động thường xuyên từ nguồn thu nghiệp nhằm đánh giá mức độ tự chủ tài đơn vị Chỉ tiêu cao, Bệnh viện chủ động việc hình thành Quỹ lương chi trả cán bộ, viên chức người lao động theo vị trí việc làm - Đánh giá mức thu nhập bình quân cán bộ, viên chức người lao động nhằm xem xét mức độ đảm bảo nhu cầu sống cán Chỉ tiêu tính tốn u cầu phải thống kê khoản chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng hàng thàng, hàng năm cán  Tăng cường cở sở vật chất, đưa tiến tin học ứng dụng vào cơng tác quản lý tài Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, việc tăng cường sở vật 84 chất, đại hóa trang thiết bị làm việc đưa vào ứng dụng tin học vào quản lý tài nhằm nâng cao chất lượng quản lý việc làm cần thiết Trong trình thực giải pháp cần ý tới số vấn đề sau: - Việc mua sắm tài sản phải cân nhiệm vụ giao, đặc biệt máy móc chun mơn cần theo chiến lược sử dụng Cơng nghệ thích hợp, cơng nghệ mới, đại giá phải chăng, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nguồn nguyên liệu cho hoạt động máy móc phải đa dạng, có nguyên liệu thay - Hiện đại hóa trang thiết bị làm việc khơng có nghĩa mua sắm thiết bị đắt tiền mà cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động bệnh viện Đảm bảo thiết bị tốt cần thiết cho hoạt động hành như: phương tiện lại, máy vi tính… theo hướng tiết kiệm, hiệu - Tăng cường quản lý tài cách thực triển khai đồng việc ứng dụng công nghệ vào quản lý Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống mạng nội Đưa phần mềm quản lý văn phòng nội, ngoại trú vào sử dụng nâng cấp, cải tiến phần mềm kế toán dùng 85 KẾT LUẬN Thực cơng tác quản lý tài giai đoạn 2011-2014, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phần nâng cao tính chủ động cơng tác quản lý tài chính, góp phần tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao thu nhập cho cán viên chức đơn vị Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, Luận văn hoàn thành số nội dung sau: (1) Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý tài bệnh viện cơng lập; nêu rõ khái niệm đặc điểm quản lý tài để từ rút nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài bệnh viện cơng lập; (2) Phân tích thực trạng quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2014, bao gồm thực trạng quy trình quản lý tài bệnh viện Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (3) Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 Tác giả thực đề tài với mong muốn đóng góp vào việc hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nói riêng bệnh viện cơng lập nói chung Để luận văn hoàn thiện hơn, tác giả mong góp ý quý thầy cô giáo, nhà nghiên cứu bạn đọc quan tâm./ 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 Chính phủ chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Quyết định 32/2008/QĐ-BTC Bộ Tài Về việc ban hành quản lý tính hao mòn TSCĐ quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng NSNN Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (2009), Hồn thiện chế tự chủ tài Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Bùi Thị Tuyết (2012), Hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An Trần Thế Cường (2010), Hồn thiện chế quản lý tài bệnh viện công lập Thành phố Hà Nội Lê Minh Tuyến (2011), Hoàn thiện chế quản lý tài bệnh viện điều kiện kinh tế thị trường 10 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường đại học cơng lập Việt Nam 11 Báo cáo tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh năm 2011, 2012, 2013, 2014 PHỤ LỤC Quy chế chi tiêu nội BVĐKT Hà Tĩnh Quy định cơng tác phí nước Cán cử cơng tác phải có cơng lệnh Giám đốc phó giám đốc ký, ghi rõ số ngày, nội dung công tác xác nhận quan đến công tác; Bệnh viện quy định cụ thể sau: 1.1 Thanh toán phụ cấp lưu trú: a) Đi công tác ngoại tỉnh cách quan từ 100 km trở lên: Mức phụ cấp lưu trú 130.000 đồng/ngày/người b) Đi công tác nội tỉnh cách trụ sở quan từ 15 km trở lên, công tác ngoại tỉnh cách quan 100 km: mức phụ cấp lưu trú 110.000 đồng/ngày/người 1.2 Thanh toán tiền th phòng nghỉ nơi đến cơng tác: a) Thanh tốn theo hình thức khốn: - Đi cơng tác quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh: mức khoán 250.000 đồng/ngày/người; - Đi công tác huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố lại thuộc tỉnh: mức khốn 200.000 đồng/ngày/người - Đi cơng tác vùng lại: + Tại huyện ngoại tỉnh: mức khoán 180.000 đồng/ngày/người + Tại vùng lại tỉnh: mức khốn 120.000 đồng/ngày/người b) Thanh tốn theo hóa đơn thực tế: Trong trường hợp người cơng tác khơng nhận tốn theo hình thức khốn điểm a nêu tốn theo giá th phòng thực tế (có hóa đơn hợp pháp) thủ trưởng quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng sau: - Đi công tác quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh: Được tốn mức giá th phòng ngủ tối đa khơng q 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/1 phòng - Đi cơng tác vùng lại: + Nếu cơng tác huyện ngoại tỉnh toán mức giá th phòng ngủ tối đa khơng q 500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/1 phòng + Nếu cơng tác vùng lại tỉnh tốn mức giá th phòng ngủ tối đa khơng q 300.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/1 phòng - Đi cơng tác lẻ người có người khác giới lẻ người thuê phòng riêng 1.3.Tiêu chuẩn phương tiện tàu xe công tác : - Các đối tượng sau sử dụng xe quan công tác : + Giám đốc, phó Giám đốc + Các cán khác có yêu cầu đột xuất, cần thiết Giám đốc định + Các đối tượng sử dụng xe quan công tác mà tự nguyện tự túc phương tiện cơng tác toán tiền xăng 2/3 lượng xăng tiêu thụ - Cán công tác phương tiện công cộng toán tiền vé tàu, xe theo giá Nhà nước quy định toán tối đa giá vé tàu ngồi mềm có điều hồ nhiệt độ Cán có hệ số lương ≥ 6,10 toán vé máy bay; trưởng khoa, phòng trưởng tổ chức đồn thể toán vé tàu nằm Quy định chi tiêu hội nghị (Tập huấn, hội thảo, tổng kết v.v ) : - Loa máy, ánh sáng, trang trí hội trường, hiệu, tiếp khách: Giao phòng Hành quản trị chủ trì phối hợp phận khác để thực theo đạo Lãnh đạo Bệnh viện - Chi bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên không 200.000đ/1 người/1 buổi - Căn tình hình kinh phí thời điểm tổ chức hội nghị nội dung hội nghị, Giám đốc định chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu hội nghị cán công nhân viên quan với mức tối đa không q 100.000đ/người/ngày - Các tập huấn chun mơn có mời Giáo sư đầu ngành giảng Giám đốc thống kế hoạch chi tiêu cụ thể gửi phận liên quan thực Quy định chi sử dụng điện thoại : 3.1 - Điện thoại Giám đốc, phó giám đốc : Trên sở Quyết định Số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ; Thơng tư Số 29/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2003 Bộ tài Hướng dẫn thực chế độ sử dụng điện thoại công vụ nhà riêng điện thoại di động cán lãnh đạo quan hành chính, đơn vị nghiệp, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Cụ thể hố mức khốn kinh phí tốn cước phí sử dụng điện thoại hàng tháng cụ thể sau: (Cá nhân tự toán với Bưu điện theo bảng kê cước hàng tháng) - Thanh toán điện thoại di động cho Giám đốc: 350.000đ/tháng - Thanh toán điện thoại di động cho phó Giám đốc: 300.000đ/tháng Riêng điện thoại cố định phòng làm việc, tốn theo thực tế bảng kê cước Bưu điện (Trừ gọi công việc riêng), tối đa không 500.000đ/tháng điện thoại Giám đốc; Tối đa không 400.000đ/tháng điện thoại phó Giám đốc; 3.2 - Điện thoại phòng HCQT : số máy 3855569; 3608787 (trực cấp 2) Giao cho phòng HCQT bố trí cán quản lý, thực gọi điện thoại phục vụ công việc chung bệnh viện, ghi sổ theo dõi chi tiết giờ, ngày, người gọi, nội dung gọi, nơi gọi đến để cuối tháng kế toán đối chiếu với bảng kê chi tiết cước điện thoại công ty điện báo điện thoại gửi đến Nếu có gọi khơng ghi đầy đủ, khơng giải thích người theo dõi phải bồi thường số tiền cước 3.3 - Các máy khác Bệnh viện : + Khoa Xét nghiệm (03 máy): 200.000đ/tháng + Các khoa : Mổ, Ngoại, Nhi, phòng KHTH, Sản, Chấn thương, Cấp cứu chống độc, Thận nhân tạo, viện phí: 120.000đ/tháng + Các khoa, phòng, trực Đảng phận lại: 100.000đ/máy/tháng Số tiền cước điện thoại khoa, phòng phải tự tốn với cơng ty điện báo, điện thoại Quy định sử dụng điện nước : Giao cho phòng HCQT tham mưu với lãnh đạo biện pháp quản lý, sử dụng điện, nước tiết kiệm, có hiệu cao Mọi vi phạm việc sử dụng điện, nước chủ quan, phòng HCQT có biên xác nhận việc, tính tốn số kinh phí thất thốt, lãng phí, quy trách nhiệm cá nhân, tập thể, trình Giám đốc có định xử phạt, bồi thường thiệt hại trường hợp cụ thể Văn phòng phẩm, vật tư hành chính, phơ tơ tài liệu : Về sử dụng văn phòng phẩm, vật tư hành gồm : Chổi quét loại; bút viết loại; tải nhà loại (cả cán tải); thước kẻ, dấy viết, dấy than, cặp ba dây, hồ dán, ghim kẹp, ghim dập loại; xà phòng giặt, tải nhà, rửa tay, bàn chải; khăn tay; túi ni-lon đựng rác; pin điều khiển loại; Xô, chậu, rọt rác, máng xúc rác loại vật tư thiết yếu có giá trị nhỏ khác Giao mức khoán chi cụ thể sau : ST T 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 KHOA, PHÒNG Nội Tổng hợp Nội Tim mạch Nội tiết Nhi Ngoại tổng hợp Chấn thương Xét nghiệm Vật lý trị liệu (PHCN) Sản Răng hàm mặt Tai mũi họng Mắt Da liễu MỨC KHOÁN 871.200 792000 435.600 726.000 580.800 726.000 398.800 222.200 878.500 174.200 261.400 363.000 222.200 GHI CHU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Lây Điều trị tích cực Cấp cứu CĐ (Cả phận TNT) Tâm thần CĐHA Giải phẩu Dược Đông y Khu khám bệnh Viện phí Vật tư kỷ thuật Phòng HCQT gồm: Văn thư, phòng họp, điện, nước, xe tơ, giữ xe đạp, bảo vệ, may, Kho, tổ sửa chữa, nhà đại thể KHTH Tài vụ Y tá điều dưỡng TCCB Trực Đảng ủy 330.000 726.000 792000 356.400 446.900 132.000 792.000 286.000 440.000 514.000 84.700 477.100 440.000 394.900 56.430 42.100 28.200 Kiểm soát nhiễm khuẩn (Gồm tiền mua găng tay vệ sinh ngoại cảnh – 500.000) Giám đốc; phó GĐ Ngoại tiêu hố Mổ Tổ cơng nghệ thơng tin Khám theo yêu cầu Tổng cộng : 5.500.000 Sử dụng Zaven theo thực tế tối đa không 150 lit/tháng 282.300 559.000 1.210.200 123.400 220.000 20.819.530 Riêng việc phô tô tài liệu, giao cho cán phô tô theo dõi, thấy trường hợp phô tô tài liệu không phục vụ công việc chung (Hoặc chưa rõ mục đích) phải báo cáo với lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý xem xét, cho ý kiến giải Về hoạt động kinh doanh dịch vụ : Tất dịch vụ không trực tiếp gắn liền với hoạt động Y tế quan, quản lý nguyên tắc đấu thầu, đấu giá ấn định mức khoán thu thời hạn thực hiện, loại dịch vụ có khốn hợp đồng riêng, quy định chi tiết, phù hợp thời điểm Nguồn thu hoạt động dịch vụ sau trừ chi phí hợp lý nhập vào nguồn kinh phí hoạt động quan để chi thu nhập tăng thêm khoản chi thường xuyên khác đơn vị theo chế độ hành Chi cho cán học : Cán học có định UBND tỉnh, tỉnh ủy, Sở Nội vụ, toán theo định UBND tỉnh chế độ cán học Các đối tượng khác phải có đơn xin học ý kiến đề nghị cử học khoa, phòng, Giám đốc xem xét cụ thể trường hợp để có định cử học, chế độ học thể cụ thể Quyết định Nếu đối tượng toán phụ cấp học (phụ cấp ăn, ở) mức tốn thời gian thực học (kể cán có Quyết định Giám đốc cho ôn thi) sau : áp dụng cho đối tượng học theo nhu cầu bệnh viện + Thời gian thực học ≤ 04 ngày, hưởng theo chế độ cơng tác phí + Thời gian thực học từ đến 10 ngày, mức hưởng 200.000đồng/ngày + Thời gian học từ 11 đến 25 ngày, mức hưởng 100.000đồng/ngày + Thời gian học từ 26 đến 30 ngày, mức hưởng 100.000đồng/ngày cho 25 ngày đầu, sau hưởng mức 40.000đồng/ngày + Thời gian học từ 31 ngày trở lên, mức hưởng 40.000đồng/ngày Trường hợp đặc biệt, vào nhu cầu thực tế thời điểm, Giám đốc cử đích danh cán học (Khơng có đề nghị khoa, phòng), chế độ ưu tiên, khuyến khích thể cụ thể Quyết định cử học Quy định tiếp khách : 8.1 Quy định tiêu chuẩn, mức chi tiếp khách nước vào làm việc : Thực theo quy định Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 UBND tỉnh Hà Tĩnh 8.2 Quy định mức chi tiêu tiếp khách nước: Căn vào tính chất, nội dung làm việc đồn khách, Giám đốc (Hoặc phó Giám đốc Giám đốc ủy quyền) có kế hoạch định mức cụ thể, tiêu chuẩn ăn, nghỉ, khoản chi khác, thông báo kế hoạch cho phận liên quan biết trước 01 ngày để thực (Phòng HCQT, TCKT v.v ) Trường hợp khách đột xuất, thực theo lệnh Giám đốc (Hoặc phó Giám đốc Giám đốc ủy quyền), cụ thể hoá định mức ăn, nghỉ khoản khác sở mức chi sau : - Chi nước uống mức chi tối đa 30.000 đồng/người/ngày làm việc - Mức chi mời cơm tối đa không 200.000 đồng/1 suất Quy định quản lý xăng xe : + Nghiêm cấm xe ô tô quan tham gia hoạt động giao thông chưa có đồng ý Giám đốc (Hoặc người Giám đốc ủy quyền) trưởng phòng HCQT (Theo dõi hành trình xe để xuất xăng dầu) Trường hợp đột xuất Giám đốc định xác nhận hành trình để làm sở xuất xăng, dầu + Định mức tiêu hao xăng, dầu cụ thể : * Xe ô tô biển số 38 A - 0377 23 lít/100 km * Xe tơ biển số 38 A - 0495 20 lít/100 km * Xe tơ biển số 31A - 6423 20 lít/100 km * Xe ô tô biển số 38M - 00009 20 lít/100 km Định mức dầu theo số lượng xăng, 100 lít xăng tiêu hao 01 lít dầu, áp dụng cho tất loại xe + Phòng HCQT vào lệnh điều xe, hành trình để xác định số km xe hoạt động số lượng xăng, dầu tiêu hao Phòng TCKT giá thời điểm chứng từ hợp lệ để toán xăng, dầu cho lái xe + Các trường hợp ngoại lệ, xe vận chuyển bệnh nhân bao cấp, người ký lệnh điều xe ghi cụ thể vào lệnh điều xe 10 Tiêu chí phân loại A, B, C cho cán nhân viên : Loại A: Chiếm tối đa 70% tổng số cán viên chức khoa, phòng, phận phải đạt yêu cầu sau : - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có tinh thần trách nhiệm, bảo vệ công, tài sản chung, thực nghiêm nội quy, quy chế quan Nhà nước đề ra, có ý thức tổ chức kỷ luật, đồn kết nội tốt, trung thực thật thà, có tinh thần trách nhiệm phối hợp với khoa, phòng để hồn thành cơng việc hàng ngày kịp thời quy định Có tinh thần phê tự phê cao - Nghỉ việc có lý ngày làm việc tháng (Thời gian nghỉ việc có lý : Nghỉ phép, ốm, nghỉ không lương, nghỉ chờ hưu ) Loại B : - Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có tinh thần trách nhiệm bảo vệ cơng, tài sản công, thực nghiêm nội quy, quy chế quan, không làm chậm giờ, không sớm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đồn kết nội tốt trung thực thật thà, có tinh thần trách nhiệm phối hợp với phòng ban để hồn thành công việc hàng ngày kịp thời quy định Đồng thời vi phạm nội dung sau: - Nghỉ việc có lý từ đến ngày làm việc tháng Loại C: Chưa hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nội quy, chế độ chưa nghiêm, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, tinh thần đồn kết nội chưa tốt, có nhiều lần phê bình, khiển trách giao ban Đồng thời vi phạm nội dung sau: - Nghỉ việc khơng lý 01 ngày - Nghỉ việc có lý từ đến 13 ngày làm việc tháng Những người không hưởng thu nhập tăng thêm : - Người có thời gian nghỉ việc khơng lý từ 02 ngày trở lên - Nghỉ việc có lý từ 14 ngày làm việc tháng trở lên - Các trường hợp khác Giám đốc định sau thống với Chủ tịch Cơng đồn quan ... lý quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 34 2.2.2 Thực trạng quy trình quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 37 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 64... giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Tổng quan Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thành lập năm 1926 với tên gọi Nhà thương Hà Tĩnh Qua đổi thay... thành phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 32 2.2 Thực trạng quản lý tài bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 34 2.2.1 Cơ sở pháp lý quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm