Giáo án lớp lá thế giới thực vật chỉnh sửa theo thông tư 28 mới

106 78 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:22

MỞ CHỦ ĐỀ MỞ CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XN ******** • Mục đích – u cầu: - Trang trí mơi trường lớp hình ảnh, sản phẩm có nội dung hướng đến chủ đề TGTV – Tết mùa xuân - Cho trẻ tham quan vườn bé, xem băng hình, tranh ảnh, nghe hát chủ đề, khuyến khích trẻ đặt câu hỏi trả lời câu hỏi nội dung có liên quan đến chủ đề - Trưng bày số tranh, ảnh, sách chuẩn bị số đồ chơi, đồ dùng có liên quan đến chủ đề vào góc chơi - Cho trẻ sư tầm gia đình tranh ảnh vật thật số loại cây, hoa, quả, rau mang đến lớp - Cho trẻ quan sát Thế giới thực vật qua video, tranh ảnh, tham quan qua sống thường ngày - Trò chuyện, thảo luận, đàm thoại, đưa câu hỏi gợi mở khuyến khích trẻ nói nội dung có liên quan đến chủ đề - Đọc, kể cho trẻ nghe câu chuyện có nội dung liên quan đến chủ đề Khuyến khích trẻ kể lại truyện, đọc thơ, hát, ,múa - Cho trẻ tham gia hoạt động tạo hình, tạo sản phẩm có liên quan đến nội dung chủ đề - Cho trẻ tham gia trò chơi đóng vai, đóng kịch, trò chơi dân gian, trò chơi học tập, trò chơi vận động - Tổ chức hoạt động cho trẻ tham quan, dạo chơi, cho trẻ tham gia hoạt động chăm sóc vườn trường vừa sức với trẻ - Chuẩn bị đẩy đủ đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề cho trẻ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN *********************** CHỦ ĐỀ :THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN Phát triển thể chất : - Hình thành ý thức số kỹ chăm sóc bảo vệ vườn nhà nơi cơng cộng - Biết tiết kiệm nước nguồn nguyên liệu khác, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng để bảo vệ mơi trường - Có ý thức tự phục vụ thân, ăn uống hợp lý giờ, có thói quen, hành vi văn minh ăn uống Phát triển nhận thức : - Biết tên đặc điểm bật số loại cây, hoa quả, rau củ - Biết cần điều kiện : nước, đất, nắng, gió để sinh trưởng phát triển - Biết để có sản phẩm từ cây, rau, củ cần phải trồng, chăm sóc, chế biến - Biết ích lợi xanh đời sống người môi trường sống Phát triển ngôn ngữ : - Biết sử dụng từ ngữ để mô tả xanh loại rau - Biết bày tỏ suy nghĩ, tình cảm loại xanh, rau, - Biết lắng nghe, suy nghĩ đặt câu hỏi có tình huống, có tư trả lời câu hỏi cô lúc nơi Phát triển thẩm mỹ : - Phát triển trẻ khả cảm nhận vẻ đẹp loại xanh, hoa, qua sản phẩm tạo hình - Thể cảm xúc vẻ đẹp thiên nhiên qua hoạt động âm nhạc - Tham gia vào hoạt động nghệ thuật - Yêu thích đẹp đa dạng phong phú môi trường xanh Phát triển tình cảm xã hội : - Yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè việc chăm sóc, bảo vệ - Có ý thức tơn trọng người lao động - Giữ gìn vệ sinh chung để bảo vệ mơi trường - Có số thói quen, kỹ cần thiết bảo vệ, chăm sóc gần gũi trường, lớp, nhà, quý trọng người trồng NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰCVẬT VẬT ––TẾT VÀ MÙA XUÂN TẾT VÀ MÙA XUÂN CÂY CÂYXANH XANHVÀ VÀMÔI MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG SỐNG SỐNG - -Tên Têngọi gọi - -Các Các bộphận phậnchính, chính,đặc đặcđiểm điểmcủa số loại cây, phát triển số loại cây, phát triển môi môitrường trườngsống sốngcủa củacây - -ích lợi ích lợi - -Cách Cáchchăm chămsóc sócvà vàbảo bảovệ vệ - -Sự sống khác Sự sống khác MỘT MỘTSỐ SỐLOẠI LOẠIRAU RAU - -Tên gọi loại Tên gọi loạirau rau - -Những điểm giống Những điểm giống vàkhác khácnhau loại rau loại rau - -Cách Cáchchế chếbiến biếncác cácmón mónăn ăntừtừrau rau - -Cách bảo quản loại rau Cách bảo quản loại rau - -ích íchlợi lợicủa củacác cácloại loạirau rau - -An toàn sử dụng An toàn sử dụng cácloại loạirau rau - -Cách chăm sóc bảo vệ Cách chăm sóc bảo vệ NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT––TẾT TẾTVÀ VÀ MÙA XUÂN MÙA XUÂN MỘT MỘTSỐ SỐLOẠI LOẠIHOA HOA- -TẾT TẾT MÙA XUÂN MÙA XUÂN - -Tên Têngọi gọicác cácloại loạihoa hoa - -Phân biệt tìm Phân biệt tìm ranhững nhữngđặc đặc điểm bật loại hoa điểm bật loại hoa - -Cách Cáchchăm chămsóc sócvà vàđiều điềukiện kiện sống loại hoa sống loại hoa - -ích íchlợi lợicủa củahoa hoađối đốivới vớiđời đờisống sống - -Cách bảo quản loại hoa Cách bảo quản loại hoa MỘT MỘTSỐ SỐLOẠI LOẠIQUẢ QUẢ - -Tên gọi loai Tên gọi loaiquả quảquen quenthuộc thuộc với trẻ với trẻ - -Phân Phânbiệt biệtđược đượcnhững nhữngđiểm điểm giống khác qua đặc giống khác qua đặcđiểm điểm loại loại - -Ích Íchlợi lợicủa củacác cácloại loạiquả - -Cách chế biến ăn Cách chế biến ăntừtừcác cácloại loại quả - -An Antoàn toànkhi khisửsửdụng dụngcác cácloại loạiquả HOẠT HOẠTĐỘNG ĐỘNGGIÁO GIÁODỤC DỤC PT PTNHẬN NHẬNTHỨC THỨC LQ VỚI TOÁN LQ VỚI TOÁN - -Nhận Nhậnbiết biếtmối mốiquan quanhệ hệ phạm vi phạm vi 88 - -Thêm Thêmbớt bớtphân phânchia chia88 đối đốitượng tượnglàm làm22phần phần - -Nhận biết chiều Nhận biết chiềucao cao đối tượng đối tượng - -Ôn Ônphân phânbiệt biệtkhối khốicầu, cầu, khối vuông, khối chữ khối vuông, khối chữ nhật nhật PT PTNHẬN NHẬNTHỨC THỨC KP KPKHOA KHOAHỌC HỌC - -Cây xanh môi Cây xanh môi trường trườngsống sống - -Một số Một sốloại loạirau rau - -Một số loại hoa Một số loại hoa–– tết tếtvà vàmùa mùaxuân xuân - -Một số loại Một số loạiquả PT PTTHẨM THẨMMỸ MỸ TẠO HÌNH TẠO HÌNH - -Xé dán Xé dáncây câyxanh xanh - -Vẽ vườn Vẽ vườn câyăn ănquả - -Xé dán loại hoa Xé dán loại hoa - -Nặn Nặncác cácloại loạiquả ÂM NHẠC ÂM NHẠC - -Em yêu Em yêucây câyxanh xanh - -Lá xanh Lá xanh - -Màu Màuhoa hoa - -Mùa xuân Mùa xuânđến đếnrồi CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT XUNG QUANH BÉ PT PTTHỂ THỂCHẤT CHẤT THỂ DỤC THỂ DỤC - -Bật Bậtliên liêntục tụcqua qua55 vòng vòng - -Bài Bàitập tậptổng tổnghợp hợp bật xa, ném xa bật xa, ném xa tay taychạy chạy10 10mm - -Ném Némtrúng trúngđích đích thẳng đứng thẳng đứng - -Nhảy Nhảykhép khépvà tách chân qua tách chân qua77ơơ PT PTNGƠN NGƠNNGỮ NGỮ LQ VĂN HỌC LQ VĂN HỌC - -Truyện Truyện: :Cây Câytre tretrăm trăm đốt đốt - -Thơ Thơ: :Rau Raungót ngótrau rauđay đay - -Thơ : Hoa cúc vàng Thơ : Hoa cúc vàng - -Truyện Truyện: :Qủa Qủabầu bầutiên tiên LQ CHỮ CÁI LQ CHỮ CÁI - -Làm Làmquen quenchữ chữb,b,d,d,đđ - -Tập Tậptôtôchữ chữb,b,d,đ d,đ - -Làm quen chữ Làm quen chữl,l,n,n,mm - -Tập Tậptơtơchữ chữl,l,n,n,mm PT PTTÌNH TÌNHCẢM CẢMXXHH - -Có Cómột mộtsốsốthói thóiquen, quen, kỹ cần thiết bảo kỹ cần thiết bảo vệ, vệ,chăm chămsóc sóccây câygần gần gũi trường, lớp, nhà, gũi trường, lớp, nhà, quý quýtrọng trọngngười ngườitrồng trồng cây - -Xây Xâydựng dựng: :Vườn Vườnrau rau vườn cây, xếp vườn hoa, vườn cây, xếp vườn hoa, ghép ghéphoa hoaghép ghépcây - -Trò chơi học tập Trò chơi học tập: : Chiếc Chiếctúi túikỳ kỳlạlạ NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC Biết Biếtgọi gọitên tênmột mộtsốsốloại loạihoa hoaquen quenthuộc, thuộc,gần gầngũi gũi Một vài đặc điểm bật số loại hoa Một vài đặc điểm bật số loại hoa vềmàu màusắc, sắc,hình hình dạng, cấu tạo, mùi hương … dạng, cấu tạo, mùi hương … Ích Íchlợi lợicủa củahoa hoavà vàcách cáchchăm chămsóc, sóc,bảo bảoquản, quản,sử sửdụng dụnghoa hoa u thích chăm sóc hoa u thích chăm sóc hoa MỘT SỐ LOẠI HOA NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐLOẠI LOẠIHOA HOA–– TẾT TẾTMÙA MÙAXUÂN XUÂN TẾT MÙA XUÂN - Đặc Đặcđiểm điểmthực thựcvật vậtvào vàomùa mùaxuân xuânvà vàcác cácmùa mùa Hoa ngày tết Hoa ngày tết Phong Phongtục tụctập tậpquán quáncác cácmón mónăn ănngày ngàytết tết Thời tiết mùa xuân Thời tiết mùa xuân Đặc Đặctrưng trưngcủa củacác cácloại loạihoa hoatrưng trưngtrong trongngày ngàytết tết Hoa mai, hoa đào … Hoa mai, hoa đào … HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG GIÁO GIÁO DỤC DỤC HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG GIÁO GIÁO DỤC DỤC Phát Phát triển triển Phát Phát triển triển nhận nhận thức thức nhận nhậnthức thức KP KP khoa khoa học học KP KPkhoa khoa học học - Một Một số số loại loại -Một Mộtsốsốloại loại hoa hoa – – Tết Tết hoa hoa––Tết Tết mùa mùa xuân xuân mùa mùaxuân xuân Phát Phát triển triển Phát Phát triển triển nhận nhận thức thức nhận nhậnthức thức Toán Toán Toán Toán - Trẻ Trẻ tập tập đo đo -Trẻ Trẻtập tập đo đo độ độ dài dài của đối đối độ độdài dàicủa củađối đối tượng, tượng, làm làm tượng, tượng,làm làm quen quen với với thao thao quen quenvới vớithao thao tác tác đo đo tác tácđo đo Phát Phát triển triển Phát Phát triển triển thể thể chất chất thể thểchất chất - Ném Ném trúng trúng -Ném Némtrúng trúng đích đích thẳng thẳng đích đíchthẳng thẳng đứng đứng đứng đứng HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG GIÁO GIÁO DỤC DỤC HOẠT HOẠT ĐỘNG ĐỘNG GIÁO GIÁO DỤC DỤC CHỦ CHỦ ĐỀ ĐỀ NHÁNH NHÁNH 1: 1: MỘT MỘT SỐ SỐ LOẠI LOẠI HOA HOA –––– CHỦ CHỦĐỀ ĐỀNHÁNH NHÁNH1:1:MỘT MỘTSỐ SỐLOẠI LOẠI HOA HOA TẾT TẾT MÙA MÙA XUÂN XUÂN TẾT TẾT MÙA MÙA XUÂN XUÂN Phát Phát triển triển Phát Phát triển triển ngôn ngôn ngữ ngữ ngôn ngônngữ ngữ Văn Văn học học Văn Vănhọc học - Thơ Thơ : : -Thơ Thơ: : Hoa Hoa cúc cúc Hoa Hoa cúc cúc vàng vàng vàng vàng LQ LQ chữ chữ LQ LQ chữ chữ cái cái - Làm Làm quen quen -Làm Làm quen quen chữ chữ l, l, n, n, mm mm chữ chữl,l,n,n, PT PT thẩm thẩm PT PT thẩm thẩm mỹ mỹ mỹ mỹ Âm Âm nhạc nhạc Âm Âmnhạc nhạc - Màu Màu hoa hoa -Màu Màuhoa hoa Tạo Tạo hình hình Tạo Tạohình hình - Xé Xé dán dán -Xé Xédán dán các loại loại cácloại loại hoa hoa hoa hoa Phát Phát triển triển tình tình Phát Phát triển triển tình tình cảm cảm xã xã hội hội cảm cảmxã xãhội hội - Thực Thực hành hành chăm chăm -Thực Thựchành hànhchăm chăm sóc sóc hoa hoa sóc sóchoa hoa - Trò Trò chuyện chuyện về -Trò Tròchuyện chuyện về các loại loại hoa hoa mà mà cácloại loạihoa hoamà mà trẻ trẻ thích thích trẻ trẻthích thích - Trò Trò chơi chơi : ::Xây Xây -Trò Trò chơi chơi :Xây Xây vườn vườn hoa, hoa, tập tập làm làm vườn vườnhoa, hoa,tập tập làm làm vườn vườn vườn vườn KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN THỨ 21 CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ LOẠI HOA – TẾT VÀ MÙA XUÂN TUẦN THỨ BA : Thực từ ngày: 21 / đến ngày 25 / năm 2019 HOẠT ĐỘNG ĐĨN TRẺ TRỊ CHUYỆN THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CHUNG HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI HOẠT ĐỘNG GĨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU - Cơ đón trẻ vào lớp, ân cần với trẻ, nhắc nhở trẻ biết cách xếp đồ dùng nơi quy định - Trao đổi với phụ huynh nề nếp sinh hoạt, học tập cháu - Động tác hô hấp : Ngửi hoa ( lần nhịp ) - Động tác tay : Đưa hai tay sang ngang lên cao ( lần nhịp ) - Động tác chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục ( lần nhịp ) - Động tác bụng : Tay chống hông quay người sang hai bên ( lần nhịp ) - Động tác bật : Bật chỗ ( lần nhịp ) Thể dục - Chuyền bắt bóng bên phải bên trái Khám phá khoa học - Một số loại hoa, tết mùa xuân Tạo hình - Vẽ hoa mùa xn Làm quen với Tốn - Tập đo độ dài đối tượng có kích thước khác Làm quen chữ - Làm quen chữ h,k - Quan sát bầu trời, thời tiết - Trò chuyện chủ đề - Trò chơi vận động : Cánh cửa kì diệu, trang trí hoa đào, hoa mai - Trò chơi dân gian : Ơ ăn quan, chồng nụ chồng hoa - Ôn thơ, câu truyện, hát chủ đề - Chơi tự theo ý thích * Góc xây dựng : Xây cơng viên ngày tết * Góc phân vai : Phiên chợ tết * Góc nghệ thuật : Tơ màu, vẽ, cắt dán chủ đề thực vật * Góc học tập: Xem tranh truyện chủ đề, trò chơi tốn, chữ * Góc thiên nhiên : Chăm sóc xanh, chơi với cát nước HOẠT ĐỘNG CHĂM SĨC NI DƯỠNG HOẠT ĐỘNG CHIỀU - Cơ giới thiệu ăn cho trẻ trước ăn - Trẻ biết rửa tay trước ăn sau vệ sinh - Động viên trẻ ăn hết suất - Động viên trẻ ngủ - Cho trẻ ăn chiều - Ôn cũ,làm quen - Ôn cũ,làm quen Âm nhạc - Màu hoa - Ôn cũ,làm quen - Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian - Chơi tự theo ý thích - Vệ sinh, nêu gương, bình cờ, trả trẻ Làm quen văn học - Thơ: Hoa cúc vàng KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ ngày 21 tháng năm 2019 Chủ đề nhánh 3: MỘT SỐ LOẠI HOA – TẾT VÀ MÙA XUÂN I ĐÓN TRẺ – TRÒ CHUYỆN – THỂ DỤC SÁNG : Đón trẻ - trò chuyện : - Cơ đón trẻ vào lớp, ân cần với trẻ, nhắc nhở trẻ biết cách xếp đồ dùng nơi quy định - Trao đổi với phụ huynh sức khỏe , nề nếp sinh hoạt, học tập cháu Thể dục buổi sáng : * Khởi Động: - Cho trẻ vòng tròn kết hợp kiểu theo nhạc : ngón chân, gót chân, bình thường … * Trọng động: - Động tác hô hấp : Ngửi hoa - Động tác tay : Đưa hai tay sang ngang lên cao - Động tác chân : Ngồi xổm đứng lên liên tục - Động tác bụng : Tay chống hông quay người sang hai bên - Động tác bật : Bật chỗ * Hồi Tĩnh: - Cho trẻ vòng tròn hít thở nhẹ nhàng Vệ sinh uống sữa : II HOẠT ĐỘNG CHUNG : THẾ DỤC : CHUYỀN BẮT BÓNG BÊN PHẢI BÊN TRÁI Mục đích yêu cầu : * Kiến thức : - Trẻ biết cầm bắt bóng bên phải bên trái * Kỹ : - Rèn luyện phát triển tay cho trẻ * Giáo dục : - Giáo dục trẻ có ý thức kỷ luật tốt rèn luyện Chuẩn bị : * Không gian tổ chức : - Ngoài sân trường * Đồ dùng phương tiện : - Túi cát, sân tập * Phương pháp : - Dùng phương pháp quan sát phương pháp thực hành Cách tiến hành : * Hoạt động cô * Hoạt động : Khởi động : - Cho trẻ vòng tròn kết hợp kiểu : ngón chân, gót chân, mũi chân, bình thường, sau hàng ngang * Hoạt động : Trọng động : Bài tập phát triển chung : - Động tác tay : Đưa tay sang ngang lên cao - Động tác chân : Đưa tay lên cao ngồi khụy gối đưa tay trước - Động tác bụng : Đưa tay lên cao cúi gập người phía trước tay chạm ngón chân - Động tác bật : Bật chỗ * Hoạt động : Vận động : - Cô giới thiệu tên vận động, trẻ lên làm thử - Cô làm mẫu : Cô vừa làm vừa giải thích cách chuyền bắt bóng bên phải bên trái cho trẻ xem Trẻ thực : - Cô gọi trẻ lần trẻ thực hết lớp, kết hợp nhận xét, tuyên dương kịp thời * Hoạt động : - Trò chơi : Bịt mắt đánh trống - Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi, sau cho trẻ chơi * Hoạt động : Hồi tĩnh : - Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng vào lớp * Hoạt động trẻ - Trẻ vòng tròn kết hợp kiểu - Trẻ tập theo cô xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx - Trẻ lên làm thử - Trẻ ý quan sát - Trẻ thực - Trẻ tham gia chơi - Trẻ hít thở nhẹ nhàng III HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI : * Mục đích yêu cầu : - Trẻ ý quan sát loại hoa xung quanh trường - Rèn luyện kỹ vận động cho trẻ - Giáo dục trẻ biết yêu quý vẻ đẹp loại hoa, phong tục truyền thống ngày tết nguyên đán - Chơi trò chơi hứng thú * Chuẩn bị : - Tranh, ảnh chủ đề, hoa khuôn viên trường - Rổ nhựa, hoa đào hoa mai nhựa, khô, sân sẽ, an toàn cho trẻ - Trẻ hát giai điệu cảm nhận giai điệu hát - Trẻ hát rõ lời, nhạc biểu diễn tự nhiên * Thái độ : - Qua nội dung hát, trẻ biết tác dụng xanh, trẻ biết yêu quý, bảo vệ xanh bảo vệ môi trường Chuẩn bị : - Bài hát “ Em yêu xanh” Nhạc lời: Hoàng Văn Yến - “ Cây trúc xinh” Dân ca quan họ bắc ninh - tranh xanh - Bàn, hoa số tranh nội dung số hát chủ đề Cách tiến hành : Hoạt động cô Gây hứng thú - Quan sát hình ảnh xanh Cho trẻ nhận xét - Giới thiệu chủ đề Dẫn dắt vào Nội dung a Dạy hát “Em yêu xanh” * Cô cho trẻ nghe giai điệu không lời hát hỏi trẻ biết hát Cô giới thiệu hát Cô hát cho trẻ nghe * Dạy trẻ hát: - Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân thi đua hát  Giáo dục: - Biết yêu quý, bảo vệ, giữ gìn xanh b Nghe hát “ Cây trúc xinh” - Cô giới thiệu hát “ Cây trúc xinh” thuộc điệu dân ca quan họ Bắc ninh - Cô hát kết hợp với nhạc đệm cho trẻ nghe - Hỏi trẻ giai điệu hát nào? c Trò chơi “ Hái hoa dân chủ” - Cơ nêu tên trò chơi - Trẻ lên hái bơng hoa xem bên vẽ hát hát có nội dung hình vẽ - Cơ cho trẻ chơi Khuyến khích động viên trẻ Kết thúc - Cô nhận xét khen động viên, chuyển hoạt động III HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI : * Mục đích yêu cầu : Hoạt động trẻ - Trẻ quan sát nhận xét - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ thi đua hát - Trẻ lắng nghe nhún nhảy theo nhạc - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ ý quan sát biết ích lợi bưởi - Chơi trò chơi vận động cách hứng thú - Trẻ ham thích chơi * Chuẩn bị : - Tranh, ảnh chủ đề, xanh khuôn viên trường - Thẻ lơ tơ loại cây, rổ đựng, vòng * Tiến hành : Hoạt động có chủ đích : Quan sát bưởi - Cho trẻ dạo xung quanh sân trường gợi hỏi trẻ thời tiết ngày, sau cho trẻ quan sát bưởi Trò chơi vận động : Ai nhanh - Cách chơi: Thi đua đội nhảy qua vòng lên lấy thẻ lô tô với loại nhà Đội nhanh chiến thắng - Cho trẻ chơi Trò chơi dân gian : Lộn cầu vồng - Cho trẻ đọc đồng dao chơi Chơi tự : Chơi xích đu cầu trượt - Trẻ chơi theo ý thích - Cất đồ dùng dọn dẹp sau chơi IV HOẠT ĐỘNG GÓC : Các góc chơi : a Góc xây dựng : Xây vườn nhà bé * Yêu cầu : - Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu để xây dựng vườn nhà bé - Thể vai chơi * Chuẩn bị : - Bộ đồ lắp ráp, khối gỗ xanh, cây, hoa, cải * Các góc phối hợp : b Góc phân vai : Trong công viên * Yêu cầu : - Trẻ biết cơng viên có gì, cư xử công viên - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - xanh, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi thể thao … c Góc học tập : Ghép tranh loại cây, trò chơi với tốn, trò chơi với chữ * Yêu cầu : - Trẻ ngồi học ngoan ngoãn, chăm chú, biết suy nghĩ thực trò chơi - Ơn kiến thức cũ * Chuẩn bị : Tranh chuyện chủ đề, đồ dùng toán, tranh – thẻ chữ loại tranh truyện, lơ tơ giới thực vật d Góc thiên nhiên : Tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, nhặt khô * Yêu cầu : - Trẻ biết cách chăm sóc - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - Cây xanh, cảnh, bình tưới cây, cát, nước, găng tay * Thỏa thuận trước chơi : - Cô đọc câu đố loại xanh - Cơ trò chuyện với trẻ chủ đề loại xanh - Cô giới thiệu góc chơi gợi hỏi trẻ góc chơi? * Q trình chơi: - Cơ cho trẻ góc chơi, góc, quan sát trẻ chơi nhập vai chơi trẻ - Cô bao quát, nhắc nhở, động viên trẻ - Gợi ý, khuyến khích trẻ sáng tạo chơi * Nhận xét sau chơi : - Cơ góc nhận xét, sau cho trẻ góc xây dựng hỏi trẻ xây dựng ? Trẻ tự nói - Cơ nhận xét góc xây dựng nhận xét trẻ chơi V VỆ SINH – ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA : Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, lau mặt, lau nhà, ăn trưa, ngủ trưa VI HOẠT ĐỘNG CHIỀU : TẠO HÌNH : VẼ VƯỜN CÂY XANH Mục đích yêu cầu : * Kiến thức : - Trẻ biết vẽ nét, tạo bố cục hợp lí để có tranh vườn xanh , biết thể xa gần, phối màu hợp lí * Kỹ : - Rèn luyện kỹ học để vẽ vườn xanh, tạo tranh đẹp * Giáo dục : - Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ xanh, biết hoàn thành sản phẩm Chuẩn bị : * Khơng gian tổ chức : - Trong lớp học * Đồ dùng phương tiện : - Tranh mẫu xé dán cô, giấy, hồ dán * Phương pháp : - Dùng phương pháp quan sát - đàm thoại - thực hành Cách tiến hành : - Trò chuyện lợi ích xanh với môi trường sống - Đưa tranh cho trẻ quan sát nhận xét tranh vẽ cô - Trẻ thực Khi trẻ vẽ cô quan sát, gợi ý thêm cho trẻ vẽ chưa được, động viên, khuyến khích trẻ tạo tranh có nhiều sáng tạo - Trẻ trưng bày nhận xét tranh - Chơi trò chơi dân gian : Bịt mắt đánh trống - Cho trẻ chơi tự góc chơi VII VỆ SINH – BÌNH CỜ - TRẢ TRẺ : - Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, mặt - Cho trẻ bình cờ, cắm cờ bé ngoan VIII NHẬN XÉT TRONG NGÀY : KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ ngày 14 tháng năm 2019 Chủ đề nhánh 4: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG I ĐĨN TRẺ – TRỊ CHUYỆN – THỂ DỤC SÁNG : Đón trẻ - trò chuyện : - Cơ đến lớp mở cửa thơng thống lớp học - Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định - Trao đổi với phụ huynh sức khỏe , nề nếp sinh hoạt, học tập cháu Thể dục buổi sáng : * Khởi Động: Cho trẻ vòng tròn theo nhạc * Trọng động: Tập động tác theo nhạc - Động tác hô hấp : Thổi nơ (4 lần nhịp) - Động tác tay : Xoay cổ tay (4 lần nhịp) - Động tác chân : Ngồi xuống đứng lên dậm chân (4 lần nhịp) - Động tác bụng : Đưa tay lên cao gập người trước, tay chạm ngón chân (4 lần nhịp) - Động tác bật : Bật chỗ (4 lần nhịp) * Hồi Tĩnh: Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng theo nhạc vào lớp Vệ sinh uống sữa : II HOẠT ĐỘNG CHUNG : - LÀM QUEN VỚI TOÁN : SO SÁNH CHIỀU CAO CỦA ĐỐI TƯỢNG Mục đích yêu cầu : * Kiến thức: - Trẻ biết so sánh, xếp thứ tự đối tượng theo chiều tăng giảm để nhận biết mối quan hệ cao thấp * Kĩ năng: - Trẻ biết so sánh xếp chiều cao đối tượng - Trẻ biết so sánh xếp theo yêu cầu cô * Thái độ: - Trẻ tích cực tham gia hoạt động - Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây, hoa Chuẩn bị : * Không gian tổ chức : - Trong lớp học * Đồ dùng phương tiện : - có kích thước khác nhau, bảng đa - Ti vi, máy tính - Mỗi trẻ có rổ đồ dùng ( màu xanh, đỏ, vàng) * Phương pháp : - Dùng phương pháp thực hành luyện tập Cách tiến hành : * Hoạt động cô * Hoạt động : - Cô đố câu đố xanh - Cô gợi hỏi trẻ chủ đề, số loại xanh * Hoạt động : Ôn cao, thấp : - Cô cho trẻ xem tranh “bạn trai hái cây” Một cao, thấp Gợi ý cho trẻ nhận xét tranh - Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Ai tinh, khéo”, cho trẻ tìm chọn đồ vật, cối cao, thấp khác cho vào nhóm * Hoạt động : Dạy trẻ so sánh chiều cao đối tượng: - Cho trẻ nhận xét chiều cao - Yêu cầu trẻ xếp ba theo thứ tự từ trái sang phải theo hàng ngang ( Cây màu đỏ, màu xanh, màu vàng) Cô hỏi trẻ so sánh chiều cao - Cô kết luận: màu vàng thấp hai màu xanh màu đỏ nên màu vàng thấp * Hoạt động trẻ - Trẻ trả lời - Trẻ nhận xét - Trẻ chọn phân nhóm - Trẻ nhận xét - Trẻ xếp so sánh - Trẻ lắng nghe, hiểu kết luận Cây màu đỏ cao hai màu xanh màu vàng nên màu đỏ cao Cây màu xanh cao màu vàng thấp màu đỏ nên màu xanh thấp - Cho trẻ đọc lại * Hoạt động : - Cho trẻ chơi trò chơi : “Ai giỏi nhất” - Cơ nói xanh/ đỏ/ vàng, trẻ nói cao nhất/ thấp giơ lên “Đội nhanh nhất” - Cách chơi: Cô chia trẻ thành ba đội Trên bảng có cây,cây cao – thấp – thấp Mỗi thành viên đội chạy lên tìm gắn mà cô yêu cầu màu đỏ gắn lên cao nhất, màu xanh gắn lên thấp hơn, màu xanh gắn lên thấp nhất) - Thi đua đội, sau nhận xét - Cho trẻ bàn tơ màu tranh sách tốn, hướng dẫn, sau cho trẻ tơ màu * Kết thúc hoạt động - Cho trẻ hát “Lá xanh” - Trẻ đọc - Trẻ tham gia chơi trò chơi - Thi đua đội - Trẻ hát III HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI : * Mục đích u cầu : - Trẻ ý quan sát loại xung quanh trường - Rèn luyện kỹ vận động cho trẻ - Giáo dục trẻ biết ích lợi xanh môi trường sống - Chơi trò chơi hứng thú * Chuẩn bị : - Tranh, ảnh chủ đề, xanh khuôn viên trường - Bình nước, găng tay để trẻ nhổ cỏ, tưới * Tiến hành : Hoạt động có chủ đích : Quan sát bàng - Cho trẻ dạo xung quanh sân trường, gợi hỏi trẻ thời tiết ngày, sau cho trẻ quan sát xanh sân trường - Cho trẻ quan sát bàng sân trường, gợi hỏi cho trẻ nhận xét cấu tạo, đặc điểm bàng Trò chơi vận động : Ai nhanh - Cách chơi: Chia làm đội chơi, thi đua nhặt cỏ tưới Đội nhanh trả lời câu hỏi “tưới nước cho để làm gì?” Sẽ chiến thắng Trò chơi dân gian : Ơ ăn quan - Cho trẻ nêu cách chơi,và lên chơi thử, cô sửa sai, hướng dẫn lại cần - Cho trẻ chơi Chơi tự : Chơi xích đu cầu trượt - Trẻ chơi theo ý thích - Cất đồ dùng dọn dẹp sau chơi IV HOẠT ĐỘNG GĨC : Các góc chơi : a Góc xây dựng : Xây vườn nhà bé * Yêu cầu : - Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu để xây dựng vườn nhà bé - Thể vai chơi * Chuẩn bị : - Bộ đồ lắp ráp, khối gỗ xanh, cây, hoa, cải * Các góc phối hợp : b Góc phân vai : Trong cơng viên * Yêu cầu : - Trẻ biết công viên có gì, cư xử công viên - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - xanh, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi thể thao … c Góc học tập : Ghép tranh loại cây, trò chơi với tốn, trò chơi với chữ * u cầu : - Trẻ ngồi học ngoan ngoãn, chăm chú, biết suy nghĩ thực trò chơi - Ơn kiến thức cũ * Chuẩn bị : Tranh chuyện chủ đề, đồ dùng toán, tranh – thẻ chữ loại tranh truyện, lô tô giới thực vật d Góc thiên nhiên : Tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, nhặt khô * Yêu cầu : - Trẻ biết cách chăm sóc - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - Cây xanh, cảnh, bình tưới cây, cát, nước, găng tay * Thỏa thuận trước chơi : - Cô cho trẻ hát : Em yêu xanh - Cô hỏi trẻ chủ đề loại xanh - Cơ giới thiệu góc chơi gợi hỏi trẻ góc chơi? * Q trình chơi: - Cơ cho trẻ góc chơi, góc, quan sát trẻ chơi nhập vai chơi trẻ - Cô bao quát, nhắc nhở, động viên trẻ V VỆ SINH – ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA : Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, lau mặt, lau nhà, ăn trưa, ngủ trưa VI HOẠT ĐỘNG CHIỀU : - Chơi trò chơi dân gian : Lộn cầu vồng - Cho trẻ chơi tự góc chơi VII VỆ SINH – BÌNH CỜ - TRẢ TRẺ : - Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, mặt - Cho trẻ bình cờ, cắm cờ bé ngoan VIII NHẬN XÉT TRONG NGÀY : KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ ngày 15 tháng năm 2019 Chủ đề nhánh 4: CÂY XANH VÀ MƠI TRƯỜNG SỐNG I ĐĨN TRẺ – TRỊ CHUYỆN – THỂ DỤC SÁNG : Đón trẻ - trò chuyện : - Cơ đến lớp mở cửa thơng thống lớp học - Đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định - Trao đổi với phụ huynh sức khỏe , nề nếp sinh hoạt, học tập cháu Thể dục buổi sáng : * Khởi Động: Cho trẻ vòng tròn theo nhạc * Trọng động: Tập động tác theo nhạc - Động tác hô hấp : Thổi nơ (4 lần nhịp) - Động tác tay : Xoay cổ tay (4 lần nhịp) - Động tác chân : Ngồi xuống đứng lên dậm chân (4 lần nhịp) - Động tác bụng : Đưa tay lên cao gập người trước, tay chạm ngón chân (4 lần nhịp) - Động tác bật : Bật chỗ (4 lần nhịp) * Hồi Tĩnh: Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng theo nhạc vào lớp Vệ sinh uống sữa : II HOẠT ĐỘNG CHUNG : LÀM QUEN VĂN HỌC : TRUYỆN CÂY TRE TRĂM ĐỐT Mục đích yêu cầu : * Kiến thức : - Trẻ biết tên nhân vật truyện - Hiểu nội dung câu chuyện trả lời câu hỏi * Kỹ : - Rèn kỹ ý, quan sát, ghi nhớ có chủ định - Luyện kỹ phát âm, đọc diễn cảm cho trẻ * Giáo dục - Giáo dục trẻ ngồi học ngoan, ý học, kể diễn cảm Chuẩn bị : * Không gian tổ chức : - Trong lớp học * Đồ dùng phương tiện : - Tranh truyện, clip minh họa hoạt hình - Dùng phương pháp trực quan, phương pháp dùng lời thực hành Cách tiến hành : Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động : - Cho trẻ vận động theo hát: “Cây trúc xinh” - Trẻ vận động cô - Cô hỏi trẻ chủ đề, số loại xanh - Trẻ trả lời Giới thiệu câu chuyện * Hoạt động : - Hỏi trẻ biết câu chuyện này, thử kể cho cô bạn nghe - Cô kể diễn cảm kết hợp tranh minh họa - Trẻ phát âm - Cô cho trẻ xem phim hoạt hình, khuyến khích trẻ kể theo - Tóm tắt nội dung câu chuyện * Đàm thoại nội dung câu chuyện * Hoạt động : - Trẻ so sánh Trò chơi: Bức tranh kì diệu - Cho trẻ lên xếp tranh theo trình tự câu chuyện sau tổ thi kể nối tiếp câu chuyện - Trẻ tham gia chơi * Hoạt động : - Cho trẻ đóng kịch * Kết thúc hoạt động : - Cô cho trẻ vận động theo : “Lá xanh” - Trẻ vận động cô III HOẠT ĐỘNG NGỒI TRỜI : * Mục đích u cầu : - Trẻ ý quan sát loại xung quanh trường - Chơi trò chơi vận động cách hứng thú - Trẻ ham thích chơi * Chuẩn bị : - Tranh, ảnh chủ đề, xanh khn viên trường - Bình nước, găng tay để trẻ nhổ cỏ, tưới * Tiến hành : Hoạt động có chủ đích : Quan sát xanh - Cho trẻ dạo xung quanh sân trường, gợi hỏi trẻ thời tiết ngày, sau cho trẻ quan sát xanh sân trường Trò chơi dân gian : Chồng nụ chồng hoa - Cho trẻ nêu cách chơi,và lên chơi thử, cô sửa sai, hướng dẫn lại cần - Cho trẻ chơi Chơi tự : Chơi xích đu cầu trượt - Trẻ chơi theo ý thích - Cất đồ dùng dọn dẹp sau chơi IV HOẠT ĐỘNG GÓC : Các góc chơi : a Góc xây dựng : Xây vườn nhà bé * Yêu cầu : - Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu để xây dựng vườn nhà bé - Thể vai chơi * Chuẩn bị : - Bộ đồ lắp ráp, khối gỗ xanh, cây, hoa, cải * Các góc phối hợp : b Góc phân vai : Trong công viên * Yêu cầu : - Trẻ biết cơng viên có gì, cư xử công viên - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - xanh, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi thể thao … c Góc học tập : Ghép tranh loại cây, trò chơi với tốn, trò chơi với chữ * Yêu cầu : - Trẻ ngồi học ngoan ngoãn, chăm chú, biết suy nghĩ thực trò chơi - Ơn kiến thức cũ * Chuẩn bị : Tranh chuyện chủ đề, đồ dùng toán, tranh – thẻ chữ loại tranh truyện, lô tô giới thực vật d Góc thiên nhiên : Tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu, nhặt khô * Yêu cầu : - Trẻ biết cách chăm sóc - Biết thể vai chơi * Chuẩn bị : - Cây xanh, cảnh, bình tưới cây, cát, nước, găng tay * Thỏa thuận trước chơi : - Cô cho trẻ hát : Cây trúc xinh - Cô hỏi trẻ chủ đề loại xanh - Cô giới thiệu góc chơi gợi hỏi trẻ góc chơi? * Q trình chơi: - Cơ cho trẻ góc chơi, góc, quan sát trẻ chơi nhập vai chơi trẻ - Cô bao quát, nhắc nhở, động viên trẻ - Gợi ý, khuyến khích trẻ sáng tạo chơi * Nhận xét sau chơi : - Cơ góc nhận xét, sau cho trẻ góc xây dựng hỏi trẻ xây dựng ? Trẻ tự nói - Cơ nhận xét góc xây dựng nhận xét trẻ chơi V VỆ SINH – ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA : Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, lau mặt, lau nhà, ăn trưa, ngủ trưa VI HOẠT ĐỘNG CHIỀU : TẬP TƠ CHỮ H,K Mục đích yêu cầu : * Kiến thức : - Trẻ nhận chữ tiếng, từ - Trẻ phát âm biết cách tơ chữ trùng khít khơng lem ra * Kỹ : - Rèn kỹ cầm bút, ngồi tư - Rèn khả ý, luyện kỹ tô chữ * Giáo dục : - Giáo dục trẻ ngồi học ý, tập trung học Chuẩn bị : - Tranh chứa chữ cái, sách tô * Phương pháp : - Dùng phương pháp quan sát, dùng lời, thực hành Cách tiến hành : - Hát: Em yêu xanh, giới thiệu tranh chứa chữ h,k - Cho trẻ tìm chữ h,k học - Cho trẻ phát âm - Cô giới thiệu chữ h,k in rỗng chấm mờ - Cho trẻ lên tô thử, nhận xét hướng dẫn cách tô - Nhắc trẻ ngồi tư cẩm bút đúng, tô không lem - Cho trẻ tô Bao quát trẻ sửa sai, hướng dẫn cần VII VỆ SINH – BÌNH CỜ - TRẢ TRẺ : - Cô cho trẻ làm vệ sinh tay chân, mặt - Cho trẻ bình cờ, cắm cờ bé ngoan VIII NHẬN XÉT TRONG NGÀY : ĐÓNG CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT – TẾT VÀ MÙA XUÂN • Yêu cầu đạt được: Chủ đề Thế giới thực vật – tết mùa xuân chủ đề phong phú gần gũi trẻ Qua chủ đề trẻ biết tên gọi, đặc điểm số loài thực vật, phong tục ngày tết đặc điểm mùa xuân, cung cấp cho trẻ kiến toán, văn học, âm nhạc Qua giúp trẻ thêm yêu thiên nhiên biết ơn người trồng cây, biết yêu quý giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa người Việt Nam Để giúp trẻ nhớ khắc sâu kiến thức học, khám phá trò chuyện, đàm thoại với trẻ nội dung chủ đề: - Các vừa học xong chủ đề gì? - Chủ đề nói điều gì? - Các biết qua chủ đề này? - Những hát, thơ, câu chuyện, đóng kịch chủ đề giúp trẻ khắc sâu kiến thức chủ đề Bằng hình thức biểu diễn hát chủ đề, q trình biểu diễn trẻ hát kết hợp với vận động giúp trẻ mạnh dạn, tự tin thực cảm xúc Với hình thức đóng kịch trẻ nhập vai nhân vật, thể cá tính nhân vật giúp trẻ phát triển ngơn ngữ, giáo dục trẻ tính đồn kết, thân ái, biết giúp đỡ người khác Từ nội dung giáo dục chủ đề cầu nối đưa trẻ khám phá kiến thức, kỹ chủ đề Từ hiểu biết chủ đề trẻ biết ứng dụng vào giới xung quanh trẻ, giúp khơi gợi trẻ trí tò mò ham hiểu biết, thích khám phá thơng qua chủ đề ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT I MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ Phát triển ngôn ngữ : Ưu điểm : - Biết sử dụng vốn từ để nói điều trẻ quan sát thiên nhiên - Biết trả lời câu hỏi nguyên nhân, sao, sao, phân biệt giống khác - Nhận biết số chữ phát âm âm chữ Khuyết điểm : - Một số trẻ chậm, chưa mạnh dạn trả lời câu hỏi cô, chưa nhận biết số nghề quen thuộc - Đạt : 90% Phát triển thể chất : Ưu điểm : - Thực vận động : đi, nhảy, bật ném, chuyền bóng, trèo lên phối hợp nhịp nhàng - Phát triển khéo léo đôi bàn tay qua hoạt động : tập làm cơng việc nội trợ, chăm sóc - Biết số thực phẩm nguồn gốc thực vật ích lợi chúng - Hình thành số thói quen tốt sinh hoạt ngày, có hành vi vệ sinh ăn uống Khuyết điểm : - Một số trẻ chưa biết cách tự phục vụ thân số động tác thể dục chưa thực cách xác - Đạt : 95% Phát triển nhận thức : Ưu điểm : - Quan sát, tìm hiểu giải thích q trình phát triển cây, biết phán đoán số liên hệ đơn giản cối với môi trường - Biết cách so sánh giống khác số hoa, - Biết cách phân tích số loại rau : ăn lá, ăn theo – dấu hiệu giải thích ? - Biết cách phân nhóm số lượng, chữ số, số thứ tự phạm vi Tách, gộp đối tượng phạm vi Biết đo độ dài ( chiều cao ) đơn vị - Phân biệt khối chữ nhật, khối trụ, khối vuông Khuyết điểm : - Một số trẻ chưa biết phân loại sản phẩm theo nghề - Đạt : 95% Phát triển thẩm mỹ : Ưu điểm : - Yêu thích đẹp đa dạng, phong phú môi trường xanh, mùa xuân - Thể cảm xúc, tình cảm giới thực vật – mùa xuân qua sản phẩm vẽ, nặn, cắt dán qua hát, múa vận động Khuyết điểm : - Một số cháu vẽ yếu, chưa tạo sản phẩm đẹp, vận động theo hát chưa nhịp - Đạt : 90% Phát triển tình cảm xã hội : Ưu điểm : - u thích loại có ý thức bảo vệ Nhận biết cần thiết, giữ gìn mơi trường xanh đẹp - Có số thói quen, kỹ cần thiết bảo vệ, chăm sóc, gần gũi trường, lớp, nhà, quý trọng người trồng Khuyết điểm : - Một số trẻ chưa biết cách giữ gìn sản phẩm lao động - Đạt : 95% II NỘI DUNG CHỦ ĐỀ - Những nội dung đưa chủ đề trẻ thực : Trẻ nhận biết số loại hoa, loại rau, loại - Trẻ biết sử dụng từ ngữ phù hợp thực vật, nhận biết số chữ từ - Trẻ biết yêu quý xanh biết bảo vệ môi trường sống Đề nghị : Trong nội dung chủ đề thực vật tơi thống với chương trình giảng dạy khơng có đề nghị III HOẠT ĐỘNG GĨC Đạt yêu cầu : 95% Chưa đạt yêu cầu : 5% * Tồn : - Một số trẻ chưa tập trung ý, thời gian học nói chuyện - Đồ dùng, đồ chơi - Cơ sở vật chất hạn chế IV NHỮNG TRẺ CHƯA ĐẠT * Biện pháp : - Cô cần ý rèn cháu nề nếp, thói quen học tập, vui chơi, thao tác vệ sinh - Động viên, khuyến khích trẻ thụ động ln hòa đồng, tích cực tham gia hoạt động trẻ Tuyên dương kịp thời trẻ học ngoan để trẻ có tính thi đua - Làm thêm đồ dùng, đồ chơi cho góc chơi - Bổ sung thêm đồ chơi góc thiên nhiên - Treo tranh ảnh xung quanh lớp phù hợp với chủ đề - Tuyên truyền với phụ huynh chủ đề V CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC - Cô giáo làm thêm đồ dùng, đồ chơi cho góc xây dựng - Cùng trẻ trồng góc thiên nhiên ... thiết bảo vệ, chăm sóc gần gũi trường, lớp, nhà, quý trọng người trồng NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰCVẬT VẬT ––TẾT VÀ MÙA XUÂN TẾT VÀ MÙA XUÂN CÂY... rau - -Cách chăm sóc bảo vệ Cách chăm sóc bảo vệ NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT––TẾT TẾTVÀ VÀ MÙA XUÂN MÙA XUÂN MỘT MỘTSỐ SỐLOẠI LOẠIHOA HOA-... HOA NỘI NỘIDUNG DUNGGIÁO GIÁODỤC DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐLOẠI LOẠIHOA HOA–– TẾT TẾTMÙA MÙAXUÂN XUÂN TẾT MÙA XUÂN - Đặc Đặcđiểm điểmthực thựcvật vậtvào vàomùa mùaxuân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp lá thế giới thực vật chỉnh sửa theo thông tư 28 mới, Giáo án lớp lá thế giới thực vật chỉnh sửa theo thông tư 28 mới